NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC - SRPEN 2006---Ročník V.
Vyznamenání pro Milana Uhdeho

ooo Pan prezident nám opět vyznamenal svého souputníka z ODS. Kdo je Milan Uhde, že si zaslouží takové vyznamenání?
ooo Pan Uhde se objevil ihned po sametové revoluci. Angažoval se v barvách ODS a vysloužil si ostruhy v podobě ministra kultury. Za jeho kralování umělci plakali. Zato všelijací privatizátoři se měli. Následky jeho kralování nese kultura dodnes. Kulturu řídil jako podnikatel s ohledem na snižování "nákladů" (pro umělce) a maximálních zisků pro všelijaké podvodníky, točící se okolo umělců. Kultura plakala.
ooo Ale pamětníci znají i jiného Uhdeho. Znají ho jako zapáleného svazáka, který objevil ideály komunismu a který se vložil do jejich služeb s plným nasazením svého mladého srdce. Pro tyto ideály bojoval tvrdě a neúnavně se všemi zpátečníky a reakcionáři. Zakládal "akční výbory" na vysoké škole, kde působil. Lustroval (tenkrát se říkalo kádroval) své spolužáky a nemilosrdně vyhazoval ze školy všechny synáčky fabrikantů, velkostatkářů a dalších reakcionářů. Spolu s ním podobně v té době se angažoval i jiný student - nějaký Pavel Kohout. Na takových lidech stály represe padesátých let. Oni si tenkrát zvolili kariéru soudce a kata. Akční výbory z roku 1948 byly prologem politických procesů padesátých let.
ooo V 68. roce pan Uhde trochu ujel a vsadil na špatného koně. Myslel si, že se režim hroutí a překabátil se příliš rychle na reformátora. Škoda - nepovedlo se. Proto jsme o něm dalších 20 let neslyšeli. Na rozdíl od Pavla Kohouta. Ten také prokoukl. Ale ten se angažoval v protestech proti normalizačnímu režimu. Byl chartistou a stal se význačným spisovatelem. Po sametovém převratu se odmítl angažovat v politice. Omluvil se všem za svoje konání v padesátých letech a věnoval se umělecké tvorbě. Pan Uhde se na umělecké frontě moc neuchytil (i když ambice měl) a svoje "schopnosti" dal do služeb politiky. Sametová revoluce ho znovu vynesla na výsluní. Převléci kabát mu zřejmě nedělalo žádné problémy. V padesátých letech to byli komunisté, dneska Modří ptáci.
ooo A stejně jako byl v padesátých letech zapálený komunista, tak dneska je zapálený modrý pták. Zase dostal příležitost kádrovat lidi - tentokráte umělce.
ooo A že pan Uhde sloužil dobře, o tom svědčí i vyznamenání z rukou čestného předsedy ODS - náhodou ve funkci prezidenta republiky. Pan prezident má ke komunistům přímo leninský (nebo stalinský?) přístup. "Není Němec jako Němec" říkali komunisté a není komunista jako komunista říkají modří ptáci. Ty, kteří konvertovali na správnou modrou stranu, ty je možno i vyznamenat. Ty, kteří zůstali věrni svým ideálům - s těmi se nemluví.

Ing. Josef Vít
25. července 2006

NETSOCAN