NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2007---Ročník VI.
Metropolitní policie a lidská práva

ooo Výraz metropolitní policie je všeobecně používaný název pro obecní (městskou) policii působící obvykle v rámci velkoměsta. Vzhledem k historickému vývoji se pojem metropolitní policie začal užívat na anglofonním teritoriu, zatímco například v České republice vznikla městská policie, ve Švýcarsku mají Stadtpolizei, a v Polsku funguje straž miejska. Výrazy městská policie a metropolitní policie tudíž představují pouhá synonyma.
ooo Zatímco Vídeň svými penězi na zřízení městské policie (Stadtpolizei) nemrhá, pražské - obvykle buržoazní strany - již hodlají přebudovat (metropolitní) Městskou policii Praha na světáckou Metropolitní policii. Co si od toho mj. slibují?
ooo Plk. JUDr. Petr ŽELÁSKO v článku Bezpečná Praha z pohledu Policie ČR považuje otevření diskuse a požadavků na vytvoření Metropolitní policie zcela legitimní, a to „i v podmínkách Prahy, kde je komunikace a spolupráce Magistrátu, městské i státní policie na velmi dobré, řekl bych až nadstandardní úrovni.“ Viz ENTER ).
ooo Markéta Reedová na webu SNK Evropští demokraté připomíná novinový titulek s hodnotou poplašné zprávy: Ano, nad Prahou visí hrozba teroristických útoků (MF DNES z 4. 10. 2006), a dále fabuluje „…Praha je však nejen cílem případných rozsáhlých teroristických útoků…“
ooo Poté sama již titulkem svého článku volá: Prahu mohou ochránit jen metropolitní policisté! (Viz ENTER ). Poněvadž netuší, že pražští městští strážníci jsou fakticky strážníci metropolitní, stěžuje si na jejich úroveň: „Často se stává, že neúspěšní žadatelé o práci u státní policie najdou práci u městské policie. Příkladem může být i strážník, který byl na protestu před izraelskou ambasádou…“
ooo Vypadá to tedy spíše naopak: samotná metropolitní policie alias Městská policie Praha nedokáže ochránit Prahu ani náhodou… I přes úsměvný návrh Markéty Reedové - zrušit městskou polici a vytvořit novou městskou policii byť pod synonymem metropolitní: „Co takhle tu více než 1 miliardu ročně, kterou nás strážníci stojí, investovat do reformy městské policie? Vlastně do jejího zrušení a do vytvoření metropolitní policie. Ta by byla součástí Policie ČR a měla stejné pravomoci, ale soustředila by se na pořádkovou službu a dopravní situaci v hlavním městě.
ooo Poněvadž Policie ČR má celorepublikovou kompetenci, pak bychom zde měli fakticky dvě Policie ČR, přičemž jedné z nich by velel pražský Magistrát… A přitom někteří policejní úředníci statečně tvrdí, že městská policie (alias metropolitní) je úplně zbytečná. „Česká republika má zhruba tolik obyvatel jako New York. Jedna policie k zajištění pořádku a bezpečnosti stačí," míní jeden z pražských obvodních policejních ředitelů. "Nejmenujte mě. Stačilo, že se pražský policejní ředitel generál Radislav Charvát dostal do problémů jen proto, že měl odvahu veřejně říci, že strážníci jsou zbyteční," dodal. (Vypukne v Praze válka policií?, viz ENTER ).
ooo V protikladu k paranoidním představám o teroristech útočících na Prahu by policie měla chránit občany spíše před „pragmatickými“ podnikateli… Byť plukovník Želásko mj. věří, že, „Dnes si jistě větší část soukromého sektoru uvědomuje, že z hlediska budoucí perspektivy je lepší s právem spolupracovat než ho v krátkodobém horizontu zdánlivě úspěšně porušovat nebo obcházet.“
ooo Poněvadž tomu věří, pak si může dovolit i říci, že, „Nezávislý, silný, na zdroje bohatý privátní sektor má vysoký potenciál a také oprávněný důvod požadovat efektivní, vhodnou a legitimní policejní kontrolu společnosti, udržování právního prostředí (samozřejmě celého právního systému, ne pouze jeho represivní části). (Tučně Frs).
ooo Takže když se „nezávislý, silný, na zdroje bohatý privátní sektor“ skrze své politické exponenty rozhodne, že stávka natož stávka generální, je kriminálním činem, pak bude mít i „oprávněný důvod požadovat efektivní, vhodnou a legitimní policejní kontrolu společnosti, udržování právního prostředí…“
ooo Plukovník Želásko nejspíše tak daleko nehledí a vidí zkvalitnění práce metropolitní vulgo městské policie zejména v tom, že, „Občané v demokratických společnostech musí být viděni jako zákazníci policejních služeb.“
ooo V tom je ovšem i trochu naivity. Stačí několik údajů o „servismanech“ metropolitní policie londýnské, kteří se v jistých periodách spíše než svým "zákazníkům" věnovali kriminální činnosti:
ooo V roce 1972 bylo propuštěno 400 policistů a další byli kázeňsky potrestáni. Do vězení bylo odsouzeno 18 detektivů a nad vedoucími pracovníky byla zřízena kontrola. Všechna tato očistná opatření, realizovaná novým velitelem Metropolitní policie Sirem Robertem Markem, působila jen dočasně. .
ooo Šest let poté proběhla operace Countryman, při které byli na kontrolu metropolitních policistů povoláni jejich kolegové z venkovských regionů. Vyšlo najevo, že řada metropolitních policistů je zapletena do loupeží, korupce a vydírání. Nicméně soudní řízení vyšumělo do ztracena a osm souzených policistů bylo osvobozeno. Vyšetřování se táhlo 4 roky s výsledkem, že venkovští policisté i orgány hlavní prokuratury prý sledovali falešnou stopu…
ooo V roce 1980 nově zřízený a Scotland Yardu nepodléhající Nezávislý policejní úřad pro stížnosti, dohlížející mj. i na průběh velkých operací, přispěl k obvinění někdejšího velitele kriminálního vyšetřovacího odboru Scotland Yardu z účasti na obchodu s kokainem v hodnotě 100 milionů liber. Kokain pašovali i příslušníci "létacího oddílu" metropolitní policie Roy Gardner a Anthony Lundy, za což byli v roce 1990. odsouzeni k 22 letům vězení. (Zdroj: ENTER ).
ooo Vezme-li se dále v úvahu propastný rozdíl v profesionální etice mezi britskou a českou policií, pak tvrzení pražského primátora P. Béma v ČT (Otázky VM): "Metropolitní policie je cesta do budoucnosti," může připadat i směšné.
ooo Úsměv by měl však zmrznout každému sociálnímu demokratovi ve chvíli, kdy si přečte skutečné důvody vedoucí ke zřízení první metropolitní policie na světě, tedy londýnské.
ooo Tato policie byla ustavena (i před odpor obyvatel) vcelku logicky proto, že v období průmyslové revoluce na počátku devatenáctého století se populace Londýna silně zvýšila a tím vzrostla i kriminalita, kterou již nebylo možné potírat tehdejšími v podstatě dobrovolnými strážníky.
ooo Jenže kromě této chvályhodné činnosti měla londýnská metropolitní policie ještě další prioritu…, a tou - pod rouškou ochrany veřejného pořádku - bylo potlačení veřejných shromáždění tehdejších chartistů!
ooo Když se v tomto kontextu vezmou do úvahy některé akce pražských úřadů - jako lednový zákaz demonstrace iniciativy Ne základnám na Václavském náměstí nebo úmysl pokutovat odboráře za to, že si při demonstraci u sochy sv. Václava zřídili pódium - pak nezbývá než zbystřit pozornost, poněvadž tady již jde o základní lidská práva!
ooo Vyvstává tudíž otázka, zda se pod rouškou zřízení metropolitní policie - jejímž obsahem je především zvýšení pravomocí pro pražský Magistrát - neskrývá (jako další a zamlčená priorita) i záměr vypudit z Prahy všechny demonstranty, jejichž veřejné protesty nebudou v souladu se záměry buržoazních stran!


František Stočes
14. července 2007

NETSOCAN