NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2007---Ročník VI.
Jde o hodně... a bude hůř!


Jde o hodně a o daleko více teprve půjde. To se dá říci o peněžence každého z nás. Ministr práce a sociálních věcí Nečas (ODS) a ministr zdravotnictví Julínek (ODS) připravují řadu takzvaných vylepšení sociálního systému. Dokonce jsem ho slyšel, že říká, že jím nově nastavený systém bude pro potřebné daleko sociálnější...

K tomu se nedá říci nic jiného, než že je to naprostý nesmysl. Copak opatření jako snižování příspěvků organizacím zaměstnávajícím více jak polovinu zdravotně postižených, nebo znepřehlednění sociálních dávek ruku v ruce s likvidací sociálního bydlení v krajích, jsou opatření nějak zvlášť výhodná pro uživatele systému? Již při prvním projednávání reformy a při setkání v duelu s europoslancem Cabrnochem jsem vyjádřil oprávněné obavy nad tím, kdo a s jakým záměrem reformu chystal. Musel jsem se rozesmát, když jsem z úst pana Cabrnocha slyšel, že 'tuto reformu připravovali ti nejlepší odborníci v ODS!' No jestli je to skutečně pravda, tak to snad raději ať to svěří šimpanzům, ne? Ale vážně: Co si myslet o odbornících, kteří se ani neobtěžovali snažit se alespoň pochopit základní principy solidarity sociálního systému? A pokud se pánové pseudopodnikatelé z odborných orgánů ODS ohánějí jinými zeměmi, měli by si nejprve uvědomit, jaká úroveň nejen financí, ale hlavně uvědomělosti v těch zemích panuje.

Při jedné diskusi s občany se mne někdo zeptal, co si myslím, že budou tihle 'modráci' dělat až oni zestárnou, kdo si asi myslí, že se o ně postará? A tady se právě dostáváme k jádru pudla. Oni se přece ale nemusí bát. Vždyť oni patří k těm horním tisícům, pro které je reforma stavěna a optimalizována. Takže ti rozhodně ve stáří strádat nebudou. Horší to samozřejmě bude s těmi, kdo již dnes otevřeně říkají, že vládní návrhy reforem jsou jen líbivý nesmysl. A co do soudržnosti, vše tomu nasadila korunu sama vláda, když - protože ČSSD jí vysvětlila, co znamená slovo 'reforma', raději pojmenovala soubor opatření jen jakousi 'stabilizací veřejných rozpočtů'. Sama vláda tedy připouští a ještě se tím chlubí, že tyhle účelové, tak trochu předčasné, předvolební líbivé kroky vůči svým věrným, jsou vlastně jen jakousi záplatou, protože pánové za osm let v opozici neuměli nic lepšího vymyslet? No jsem zvědav, s čím přijdou jako s druhou vlnou, i když doufám, že k tomu šanci už nedostanou.

Dovolte mi zopakovat prostá čísla: Když Topolánkův batoh spatřil světlo sněmovního světa, již tehdy bylo jasné, že si objektivně pohorší více než devět desetin občanů. A že reforma není odměnou za hlasy a podporu ODS ze strany jejích věrných? Co si lze myslet, když Nečas stále s Julínkem hřímá, že jejich systém je spravedlivější... Co si lze myslet o tom, že třeba příjmy nad osmdesát tisíc jaksi fakticky nepodléhají odvodu zdravotního pojištění? No jistě, bodejť by podléhaly, vždyť jeden z otevřených projevů ODS je faktické rozdělení zdravotnictví na zdravotnictví veřejné a zdravotnictví jen pro vyvolené. Hranice osmdesáti tisíc je pravděpodobně tedy ta hranice 'vyvolených', po které se o ně již postarají specializované soukromé akciové společnosti, které jsme my všichni několik let dotovali vybavením ze svých daní a dalších veřejných peněz? A i tady - dohnáno do krajností - je to vlastně logické. Vždyť ti chudáčci z ODS mají zdravotní problém nejspíš hlavně z toho, jak špatně jsme údajně my jako vládní strana osm let hospodařili s penězi. Takže oni vše konvertují do soukromého vlastnictví - tak trochu antiznárodňování - a o to se pak budou starat lépe? A kdo nebude mít správnou stranickou legitimaci, pro toho tady zůstane špatně financovaná a nejspíše i neodborná zdravotnická péče v síti veřejných nemocnic.

Samostatnou kapitolou je pak samotný sociální systém. Respektive spíše to, co všem může projít, když se zaklínáte těmi správnými magickými formulkami. U Nečase je jich hned několik: Tím asi nejúsměvnějším pro skutečně znalé odborníky je ono známé: 'Abychom zamezili zneužívání sociálního systému, raději...' a následuje mnoho a mnoho naprosto nesouvisejících opatření, která nejen že se zneužíváním nesouvisí, ale opět dávají jisté skupině své výhody na úkor těch ostatních. O tom, co vše a proč je špatně v údajné reformě sociálního systému, se psalo a bude psát ještě moc a tak by to tady v tuto chvíli bylo spíš nošením dříví do lesa. Jedno je však již jisté: Ministerstvo práce a sociálních věcí se nechová sociálně a zrovna moc nepracuje. A pokud ano, tak by i mne osobně zajímalo, pro koho vlastně?

Podobná témata se teď budou objevovat velmi často a je to dobře. Teď totiž teprve půjde do tuhého. Vládní trojlístek se zpočátku ani vlastním lidem neobtěžoval svěřit tak sladká tajemství, jako jaké následky jejich batoh vlastně bude mít, nebo to, že ta modrá budoucnost není zase tak růžová pro všechny a zejména pro státní kasu. No a teď se jim to vrací. Osobně si myslím, že ani Topolánek, ani Nečas a už vůbec ne pan Kalousek, nemají jasno v tom, co vlastně vymysleli, jak to chtějí prosadit a hlavně v tom, jaké následky to pro celou společnost bude mít.

A to se vůbec nebavím o obcích a o takzvaném rozpočtovém určením daní - tedy o způsobu financování obcí u nás. To je na samostatný článek a vyžaduje to další porci pevných nervů. Shrneme-li to tedy, výsledkem je zase jedna velká modrá, více-méně neurčitá a dosti rozpačitá nula. Otázkou je, kolik jich bude ve výsledku a které číslice budou stát před nimi


Michal Rada
Autor je místopředsedou Sociální komise ČSSD
30. července 2007

NETSOCAN