NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC-SRPEN 2007 --- Ročník VI.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
 Topolánkova a Paroubkova aféra
AKTUALITY
 Významné osobnosti žádají referendum o US radaru!
 Memorandum generálů proti radaru bylo zamlčeno!
 Paroubkova a Škromachova aféra
 Aféra Grippeny a Vesecká
ČLÁNKY
 Paroubkova perestrojka - důkaz intelektuální bídy v ČSSD
 Západ si ukul a nad sebe pověsil osudový Damoklův meč
 Moudří politici a seriózní média by měli žádat referendum
 Jde o hodně... a bude hůř!
o Michal Rada
 ČR 2007: Panská láska po zajících skáče!
 Mistře Huse a Freude, vždycky na vás dojde!
 Ruská traumata: Napoleon, Hitler a… Strýc Samuel?
 Po Topolánkovi a Paroubkovi zákonitě přijde Kaligula
 Katastrofy antických „Titaniků“
 Anketa na t=ma: Hrozí Západu osud antického Říma?
 Tokající předseda paralyzoval ČSSD
 Pár aktů z mediální scény
 Metropolitní policie a lidská práva
POLITICKÁ FIKCE
 Byl snad Topolánkův pravoboček počat při gruppensexu?
NETSOCAN MONITOR
 Myslím, že Vlastimilu Tlustému jde hlavně o pád vlády, říká premiér Mirek Topolánek
 Případ Čunek zdaleka nekončí
 Léto ’07: Milenka, partnerka, za týden choť
 Policie: Jak se zbavit Kubiceho
 Tiché státní svátky
 nemohou stanovit nájemné, které nájemce nemůže zaplatit
 Samice mají rády opičí šéfy
 Reader´s DigestParoubkova a Škromachova aféra


Z diskuze na intranetu ČSSD nad "konfliktem" mezi předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem a místopředsedou ČSSD Zdeňkem Škromachem
oTento způsob završení léta se mi jeví poněkud nešťastný. Snad si naší aktivity nevšimne bulvár. I když se mi zdá, že přítel J.P. přespříliš plní stránky těchto tiskovin nejrůznějšími náběhy na smeč od vysmátých pisálků. Ale s koncem léta skončí okurková sezona... a velikost osobností našich lídrů bude přímo úměrná významu jejich každodenní práce. V žádném případě do ní nepatří osobní animozity, a už vůbec ne šťouchance a okopávání ze zálohy. Na to máte přátelé dost prostoru na těch vašich plénech a zasedáních a přezasedáních, jak kdysi trefně ironizoval bolševiky V. Majakovskij. Ale před voliče musíte předstupovat s pokorou, která je v této zemi nedostatkovým zbožím. Raději sám sebe dvakrát zkritizuji, než jednou plivnu na spolupracovníka. Je určitě těžké necítit se bohem, jestliže i mé trenýrky se vznášejí nad oltářem vlasti. Lidé dovedou odpustit kdejaký prohřešek, ale bytostně nesnášejí nedostatek šlechetnosti a noblesy od své "vrchnosti". Jak s tím umí pracovat V. Klaus! To kolem vás není žádný pořádný mediální poradce?


Miloslav Štěrba (Autor je člen ČSSD)

Aféra Grippeny a Vesecká


Z diskuze na intranetu ČSSD, kde autor v podstatě tvrdí, že pokud korupci poslanců ČSSD nezjistí orgány činné v trestním řízení, pak korupce prostě neexistuje, a dále namítá, že kdyby Právní komise ČSSD měla důkaz o tom, že nejvyšší státní zástupkyně Vesecká porušila v kauze Čunek zákon, pak by jistě podala příslušné oznámení.
oo Vážený kolego H,
o děkuji za zajímavé postřehy. Musím říci, že obdivuji Vaši zarputilost prohlašovat za korupci teprve až to, co je uznáno jako korupce českou justicí, a to v zemi, kde soudce krade v samoobsluze, o integritě mnohých policistů či prokurátorů nemluvě. Potažmo ve straně, která je žalována o téměř dvacet miliard, a která je schopna řešit kauzy politickým výměnným obchodem, což může být i případ Vesecká (jen mimochodem, ten článek, ze kterého na Vás čněla umanutost, zařadila redakce MF DNES do výběru blogů doporučených k přečtení).
o Jestliže tak čestný člověk jako je Kavan prohlásí, že v kauze Grippen došlo ke korupci, pak jeho názor považuji za věrohodnější, než kdyby ti zúčastnění poslanci přísahali na kolenou opak. Nakonec pokud partaj není schopna osobnost, fungující jako předseda VS OSN, dát na volitelné místo do parlamentních voleb, pak to je dosti výmluvný fakt.
o Krajské organizace samozřejmě problém představují, jenomže ta ryba páchne od hlavy, a ten problém je především systémový (je jím neexistence média, umožňujícího reálnou a necenzurovanou celostranickou diskuzi, jako atributu vnitrostranické demokracie: demokracie = diskuze). Politická strana je artefakt, který má jisté atributy; a pokud je ztrácí, pak se může blížít spíše spolku blafuňků a jindy specifickému typu zločinecké organizace, byť fungující na manažerských principech. Nazývat pak jednotlivé více či méně mafiánské struktury vnitřní opozicí je eufemismem, který ničemu neposlouží. Cennější by bylo, kdybyste tu "vnitřní opozici" veřejně analyzoval.
o Svoje členství v ČSSD beru jako hobby. Byl jsem předsedou MO (a přijímal Zemana i jeho tehdejší přítelkyni), rovněž členem OVV. Na předsedu MO jsem nekompromisně rezignoval, když jsme v komunálních volbách dostali asi 8% (jiní předsedové měli volební výsledky horší, ale dali je hlavu na špalek a jeden, kdyby nebyl v seznamu STB to mohl dotáhnout daleko). Jako dalšímu hobby se věnuji laické publicistice, a právě novinářská etika mě velí psát články, které vy (jako spíše partajník), právě z tohoto důvodu nemusíte chápat. Dost času mi zabírá i angažovanost v iniciativě Ne základnám, kterou jsem spolu zakládal a zapojení členů i organizací ČSSD v této problematice považuji za velice tristní.
o Vaši poslední větu nemíním komentovat, neznám Vás natož motiv, který může počínat českým příslovím (Podle sebe soudím tebe!) a končit třeba nějakou deformací způsobenou členstvím v normalizační KSČ. Já osobně bych se za podobné faux pas omluvil.


František Stočes

o
o
o
Topolánkova a Paroubkova aféra


Vážení čtenáři, v tomto bloku Vás seznámíme s diskuzí probíhající na intranetu ČSSD. Polemika se bude týkat výhradně reakcí na názory šéfredaktora měsíčníku NETSOCAN a to tak, aby byla zachována diskrétnost debatérů i intranetu ČSSD (byť lze mít za to, že politická strana žijící z peněz daňových poplatníků, by měla být zcela transparentní). Diskuze probíhala nad články uveřejněnými v blogu MF DNES, jejichž tituly i linky lze nalézt v obsahu článků tohoto čísla.

Ad/ Po Topolánkovi a Paroubkovi zákonitě přijde Kaligula.

Následuje reakce na kritiku poukazující na 50-65% rozvodovost, pokles sňatků a rostoucí počet dětí vyrůstajících mimo tradiční rodinu a odsud vyvozující, že kritika rozvodovosti (viz Topolánek a Paroubek) je zavádějící. Poněvadž JP prý dopadá lépe, je jeho spojení s Topolánkem a Caligulou nevkusné. Současně byla pochválena propracovanost prorodinné politiky ČSSD.

Obávám se, vážený pane doktore, zda jsme právě nečetli slova historikova, který se jaksi z historie ani zbla nepoučil. Který místo, aby bil na poplach, nezávazně glosuje. Rozpad rodiny v rozsahu, který zažíváme, představoval v antických civilizacích a v civilizaci křesťanské (renesance) jeden z nejzávažnějších symptomů jejich neodvratného zániku. V této fázi se zjevně stal neodvratným proto, že zasáhl již i elity. Pokud nezabráníte zvrhnutí českých elit, pak se s velkou pravděpodobností dostaví velice pochmurný trend. Slovo Kaligula (uznávám, mělo být použito Caligula) symbolizuje vyústění tohoto trendu, a bylo to zmíněno naprosto jednoznačně a opravdu nechápu, co Vás vede k výroku, že nevkusně (byly i jiné varianty). A až budete psát historii o výsledcích propracované rodinné politiky ČSSD (což, asi se toho dožijete, již bude v době, kdy se rodina stane unikátem), neopomeňte zmínit jako vzor rodinnou politiku nynějšího předsedy. Myslím mj. osud jeho syna. A u Topolánkova syna to patrně dopadne podobně, byť peripetie mohou být různé.

(František Stočes)

Ad/ Tokající předseda paralyzoval ČSSD

Kritik opět tvrdí jak opravdu elegantně, slušně a vzorově vyřešil Paroubek vyřešil svou krizi v manželství. Tak se to má dělat! Předseda ČSSD je prostě chlap: postaral se o svou skoro bývalou ženu a po rozvodu si vezme ženu, do které se zamilovat. Prý to předsedovi i ČSSD velmi pomůže! Zoufající šéfredaktor musel svou odpověd uvést pod titilkem Je to marný, je to marný, je to marný!

Psychologové hodnotí Paroubka i Topolánka takto: "opustit na sklonku produktivního života svou stárnoucí manželku pro mladou milenku je pro mne signál značně nepevného charakteru, nezralých emocí a neschopnosti zvládat své vlastní stárnutí. Rozpad uzavřeného svazku mi nemusí vadit u mého souseda, ale u politika, který se sliby obchoduje, ano." "…důležité kvality (mimo jiné odolnost, zvládání stresu, vytrvalost, emoční zralost, názorová konzistence a loajalita), dle nichž personalisté hodnotí budoucího manažera, se nějakým způsobem manifestují právě v manželství."
o Varování psychologů (!) - že naši elitní politikové jsou neodolní, nevytrvalí, emočně nezralí, neloajální, nepevného charakteru, názorově nekonzistentní, neumějí zvládat stres a neschopní zvládat své stárnutí nelze brát na lehkou váhu. Oni takto pak pojímají i politiku a mj. i problematiku základny (Paroubek už zase couvá a odvolává to, co řekl, že pokud se dostane k moci, základnu zruší! Topolánek odpočátku lže a je nejspíš i zkorumpovaný)!
o Chápu, že v nynější době, kdy rozvodovost kolísá mezi 55-65%, nemusí být tento názor většinový. Je tu ale ještě další argument: rozpad rodiny v rozsahu, který zažíváme, představoval v antických civilizacích a v civilizaci křesťanské (renesance) jeden z nejzávažnějších symptomů jejich neodvratného zániku. V této fázi se zjevně stal neodvratným proto, že zasáhl již i elity.
o Pro mne osobně je hezký příklad, jak by asi měl vrcholný politik řešit svoji milostnou aféru, např. film s Audrey Hepburnovou Prázdniny v Římě. Elegantně svůj problém vyřešila Hanka Marvanová, která neuvedla otce a zůstala svobodnou matkou. V kontextu s tím Topolánek spadl na úroveň obyčejného idiota a své rodinné štěstí nechť si klidně prožívá, ale v nějaké hájovně na Valašsku. Paroubek by měl navštívit manželskou poradnu, kde se mu dostane odborné lékařské péče. V opačném případě si musí uvědomit (a míním tím výlučně společenské postavení), že z pozice vcholného politika (tudíž české elity) spadl na úroveň obyčejného pingla v RAJ.
o Jirka Paroubek by si měl uvědomit, že nese i díl viny na osudu svého syna. Ten kluk to v posledních třech letech měl zatraceně těžký: média se pokoušela na jeho tátu i mámu kydat co největší svinstvo a ovlivněni tím jistě byli i jeho mnozí přátelé a vrstevníci. A když se v takové krizi dozvěděl, že si tatík (který na něj asi moc času neměl) našel milenku a bude se rozvádět, pak jej velice litují. Připouštím ale, že může jít i o názor generála po boji.

(František Stočes)

Ad/ Paroubkova perestrojka - důkaz intelektuální bídy v ČSSD

Stejný oponent jako předešle spekuluje, že ostrá kritika amorálního chování JP má osobní důvody, ať již zaujatost či dokonce členství v nějakém anarcistickém spolku. Na níže uvedené vysvětlení pak oponent zareagoval údivem, proč je ze strany šéfredaktora věnována jeho námitkám taková pozornost. Z čehož plyne, že "zuřivé diskuze" pouhých pár členů na intranetu ČSSD, lze z větší části považovat za ztrátu času...

o Vážený příteli H,
o moje nynější ostrá kritika JP neobsahuje ani zbla osobního kontextu. Poněvadž nečtete NETSOCAN, nemůžete vědět, že jsme jako Autentičtí sociální demokraté poslali JP (18. června 2006) otevřený dopis s vyjádřením naší naprosté podpory (byť šlo o názor levého křídla ČSSD). Dopis se jmenoval Podpora masarykovského úsilí J. Paroubka a cituji z něho:
o “Vážený pane premiére, dovolte, abychom Vám i Vaší rodině vyslovili podporu i uznání v situaci, kdy musíte čelit vlně naprosto nechutných, iracionálních, fanatických a agresivních výpadů ze stran médií i mnohých hulvátských spoluobčanů. Vaše situace se začíná podobat té, jíž musel čelit profesor T. G. Masaryk v období hilsneriády i v dalších fázích svého boje za pravdu. Vám, pane premiére, přejeme, abyste vydržel v onom masarykovském - Nebát se a nekrást!“ (Celý text je na uvedeném linku a odpověď JP níže)

http://www.netsocan.cz/socan/ num0606/podporajp.html#podporajp
http://www.netsocan.cz/socan/ num0606/ohlasy6.html#ohlasy6
o Topolánkovým rozvratem vlastní rodiny, se kterou se tak předváděl na předvolebních billboardech se ČSSD i JP ocitli v nesmírně výhodné pozici a mohli nepřetržitě útočit na ODS, Topolánka, lidovce (že jsou v koalici s nemravou Topolánkem), mohl dokonce zaútočit na média poměrně věrohodným tvrzením, že problémy jeho syna mohou být důsledkem nezodpovědnosti médií, atp.
o JP se ovšem rozhodl dát přednost ryze osobnímu egoizmu a v tuto chvíli (vzhledem k nepřízni médií) už této hře nemůže vůbec nic! Mohl si své osobní problémy vyřešit decentně třeba po vzoru Klause (nebo i TGM), ale zřejmě se se svými poradci zhlédl spíše v G. Schröderovi. Ten si to ovšem mohl dovolit. Jednak vzhledem k odlišnější mediální situaci a také k tradiční německé disciplinovanosti. Jestliže Schroder řekne spolustraníkům, že se žení po čtvrté a že jim do toho nic není, oni disciplinovaně odvětí Jawohl! (Asi proto také dvakrát vedli a prohráli světovou válku).
o Jistě tedy chápete, že když JP oznámí, že se v této situaci rozvádí a že do toho členům ČSSD nic není, že mu musím nutně a formou slovní hříčky odvětit: Tywohl! (Bez ohledu na to, že většina členů ČSSD říká Jawohl!).


(František Stočes)

NETSOCAN MONITOR


Myslím, že Vlastimilu Tlustému jde hlavně o pád vlády, říká premiér Mirek Topolánek
Myslíte, pane premiére, že důvěře lidí v předsedu vlády prospívá, když je jeho nejbližším rádcem člověk typu Marka Dalíka? Připomenu, že veřejnost se o panu Dalíkovi poprvé dozvěděla, když ho bývalý poslanec Kořistka obvinil z pokusu o úplatek. Později se proslavil svými cynickými výroky o tom, jak ODS oblafne sociální demokraty, a tím, že svou pozici ve vaší blízkosti přirovnával k pozici Martina Bormanna v blízkosti Hitlera.
To jsou hrozný kecy!
Já tu otázku dokončím. Teď reportéři České televize vypátrali -
A dost! Dost!! Ten pořad, o kterém chcete mluvit, byl neskutečným způsobem zmanipulovaný a možná bude předmětem žaloby. První skutečný investigativní novinář, který do toho hrábne, vám řekne, že to byla snůška nesmyslů. A jestliže vy využíváte tyto zaplacené dehonestační kampaně a používáte je v tomto rozhovoru proti mně, tak já tento rozhovor končím! Protože to je nekorektní, je to sprosté!
Je ode mne sprosté, že se odvolávám na reportáž veřejnoprávní televize?
Otázka zní jinak, pane Kramere: má vůbec taková televize právo na veřejnoprávní status, jestliže je schopna něco takového vysílat?! (Právo, 18. srpna).

Výňatek je z interview Alexandra Kramera s českým preniérem. Je úplně jasné, že s M. Topolánkem už lze komunikovat jedině jako kdysi s G. Husákem - tedy výhradně o úspěších socialismu, padon, o úspěších ODS a premiéra osobně. Lze to soudit i z jiného rozhovoru, kdy redaktor Primy Šimůnek se chtěl premiéra zeptat na jeho rodinnou situaci a dostalo se mu podobně arogantní odpovědi ve smyslu, že toto téma je nevkusné (z čehož lze analogicky odvodit, že rodinný život M. Topolánka je nevkusný). Kramer měl raději vzít fotografii nejslavnějšího českého kojence a říci, "Jémine, pane premiére, to je hezký chlapeček! Čípak asi bude?" Premiér by se ohradil, "Vy slepoune slepácká, to je přec můj Nicolasek! Váží už tři kila, cvalíček jeden! Pane redaktore, já se v něm úplně vidím!" "A kdopak se v tobě, Nicolasku, ještě vidí," mohl se zeptat Kramer. "Vy drzoune drzácká, já odcházím" vybuchl by premiér, "chtěl jste snad naznačit, že se v něm vidí ještě Dalík?" "Na to jsem ani nepomyslel, pane premiére, to říkáte vy! Já myslel maminku. Kluci přece bývají po mámě!" "No samosebou, pane redaktore, mamča se v něm vidí taky!" "A podívejte, pane premiére, jak Nicolasek záhadně kouká, že on by chtěl sestřičku? A určitě bys neměl nic proti tomu, kdyby to bylo s nějakou mladou hezkou poslankyní, viď, ty mrně!" "No víte, pane redaktore, že by to šlo. Konec konců, gule přece mám!... Ježíšmarjá, co to kecám! Okamžitě to člověče smažte!" Takhle se, pane redaktore mají vést rozhovory s vrcholnými českými politiky. Nějaké plky o korupci, střetu zájmů atp. je už dávno nezajímají.Případ Čunek zdaleka nekončí
Když byla Čunkova věc odňata z Přerova a přikázána do Jihlavy, tvrdily vlivné osobnosti a instituce – senátor Vladimír Štětina, profesor Vojtěch Cepl, Česká televize a ministerstvo spravedlnosti, že Nejvyšší státní zastupitelství a jeho vedoucí Renata Vesecká k tomu byly oprávněny. A ještě dnes si část médií myslí, že samo rozhodnutí bylo zákonné… Snad se více komentátorů těchto událostí podívá do zákona o státním zastupitelství a vyjde z ustanovení §12h, že „Nejde-li o vrchní státní zastupitelství, není nejvyšší státní zastupitelství oprávněno zasahovat do způsobu vyřizování věci, která nebyla pravomocně skončena“. Zákon i jinde ukazuje, že ho Renata Vesecká porušila. … je tu i svědkyně Marcela Urbanová, která si přeje být stíhána, ale těžko toho dosáhne. Vždyť jí Salichov nad punčovým dortem v cukrárně slíbil beztrestnost, chtěje ji zřejmě pohnout ke změně výpovědi ve prospěch Čunka. (Právo, 11. srpna).

Autor článku, Petr Uhl, napsal 3. září další článek (Coufal chrání manželku i vládu) ve kterém navíc kritizuje vrchního státního zástupce, který mu (v článku Právní inženýrství podle Petra Uhla, Právo, 5. 9.) odpovídá mj. následovně: "Obvykle, když si přečtu článek Petra Uhla, ve kterém „vykládá právo“, přejdu na kvalitnější četbu... Právo odejmout a přikázat věc v kterémkoli stadiu trestního řízení mají ty stupně státního zastupitelství, které jsou ve smyslu § 25 trestního řádu společně nadřízeny těm, o jejichž odnětí a přikázání se jedná... Autor buď neslyšel, nebo nechtěl slyšet názory právních autorit, např. emeritního ústavního soudce prof. Cepla." Pan prokurátor si patrně plete soud a státní zatupitelství, poněvadž Uhl píše o SZ (§12h), ale § 25 trestního řádu, hovoří výhradně o soudech... Viz také článek Skočí Vesecká s Nuselského mostu?Léto ’07: Milenka, partnerka, za týden choť
Pro sociální demokracii není problém vytyčit morálku jak velkoměstsky ateisticky frivolní, tak protestně zaťatě husitskou, ale i konzervativně moravsky katolickou. Na všechno má lidi. Morálka může být individuálně flexibilní. Od smutného Jaroslava Bašty, který si jednou užil, a pak už jen platil a platil, přes romanticky feministický příběh Karla Březiny, který se nechtěl přiznat k potomkovi a pak se soudil s karikaturistou, přes poslance Krause, který zalitoval zmenšení prsou své kolegyně Buzkové, až po Paroubka, který své husitství spojil s katolickou milenkou, které odteď povinně musí všichni říkat partnerka. (Lidovky, 11. srpna).

Autor článku, Štěpán Kotrba, chtěl asi naznačit, že ČSSD je jedna velká rodina. Asi by měly být, vedle klasických bajek, zavedeny i bajky politické. U klasických bajek se zvířata chovají jako lidé a někteří lidé si to vysvětlují po svém a chovají se jako zvířata. Politická bajka by měla být o plebejcích, chovajících se jako politikové a státníci a současně by měla kritizovat politiky, chovající se jako plebs. K čemu vede dekadentní chování předsedy ČSSD je zjevně patrné z jeho interview v MF DNES (5. září), kde v šesti sloupcovém rozhovoru celé čtyři sloupce zahrnují jeho odpovědi typu: „A ten rozchod znamená rozvod… A že to bylo jak čestné, tak férové. Ale já už to nechci komentovat. …ale já už nechci, já už nechci.... V této záležitosti už nechci vůbec nic rozebírat... Já jsem vás, paní Jílková, varoval. …prosím, abyste nestrkali nos do mé peněženky.“Policie: Jak se zbavit Kubiceho
Vedení policie chce odvolat důstojníka známého z předvolební aféry. Nabídli mu „trafiku“, ale Kubice ji odmítl. Kromě Paroubkova tlaku, který žádá Kubiceho hlavu za každou cenu, hraje svou roli v Kubiceho případu i strach vládní koalice z jeho postupů. Vláda se obává Kubiceho pověsti „neřízené střely“, tedy toho, že by mohl vyšetřovat i možné napojení některých členů organizovaného zločinu na současné vládní strany. (MF DNES, 19. července)

Podle údajů MF DNES Kubicemu nabízel povýšení na funkci člena vedení Služby kriminální policie sám novopečený policejní prezident Oldřich Martinů. Kubice prý nabídku odmítl a nastala velká roztržka a hádka trvající téměř dvě hodiny. Vypadá to tudíž tak, že se ODS Kubiceho "zbaví" formou nějaké reorganizace policejních složek. V každém případě se jedná o vysoce poplašnou zprávu, poněvadž pokud má být organizovaný zločin vyšetřován selektivně - tedy jen v případě, že bude napojen na příslušníky opozice, pak to lze označit nejen za obrovský skandál, ale koalice vládních stran se stává pro tento stát již skutečným nebezpečím.Tiché státní svátky
Také Jan Hus má svůj aktuální potenciál. ....od mistra Jana se odvíjí evropský pramen kritiky monetarismu. Společnosti, v níž vše je na prodej a všechno - i čest, slávu, války, panování a věčný život - může za peníze získat, ať je to kdokoli. „Kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebesa!“... Tohle je výkřik, který nikdy neutichne. Leda o svátcích, jež jej - a leccos dalšího - původně snad měly připomínat. (Právo, 7. července).

Autorem komentáře je Martin Hekrdla. Skutečnost, že si ČR nedokáže patřičně vážit nejlepších Čechů, může mít více důvodů. Za hlavní lze asi považovat rostoucí primitivismus politické i kulturní scény. Ministryně obrany místo husitech skládá písničky o americkém radaru, předseda ODS se svým poradcem používají nacistických symbolů (M. Bormann a Noc dlouhých nožů), čímž se staví rolí jakýchsi ódéesesáků. Nakonec celé toto farizejství odskáče pokutou 200 000 korun chudák Horvát za gesta, kterými uklidňoval ve velkém hluku fanoušky, a která si hysteričtí antifašisté vykládají jako fašistické řádění v Česku. Zajímavé je, že když pisálek Steigerwald napíše v našem nejčtenějším seriozním deníku, „Čechům škodí Češi. Systematicky, cílevědomě a dlouhodobě. Měli by být všichni na seznamu, jinak Češi vyhynou, což by ale nebyla zas taková škoda,“ žádný politik se na obranu Čechů neozve. (Viz článek Proč, pane Steigerwalde, tak rasisticky pohrdáte Čechy? ).Soudy nemohou stanovit nájemné, které nájemce nemůže zaplatit
...právě v představě, že soudy, když ne zákon, stanoví jakékoliv nájemné „podle místních podmínek“, které ovšem vytvářejí a formulují právě jen pronajímatelé svými požadavky, spočívá onen zásadní omyl Ústavního soudu... Ústavní soud nemůže požadovat, aby soudy stanovili nájemné které je ve zjevném rozporu s příjmy nájemce, který již v bytě bydlí a zaměňovaly tak postavení uchazeče o byt na trhu, který se může rozhodnou zda nabízený byt za nabízenou cenu přijme či nikoliv s nájemcem, který již v bytě bydlí... Dobře je to patrné, pokud si připomeneme rozhodnutí Nejvyššího soudu z doby první republiky, ve kterých tehdy soud stanovil, že na straně nájemníkově musí být splněna základní podmínka aby se neocitl výpovědí nebo opatřením jiného dostatečného bytu v hospodářské tísni… nájemné jest z hlediska hospodářského tísnivé, musel-li by na ně vynaložit nájemník pětinu (20%) rodinného svého důchodu, neboť tím se porušuje rovnováha v ukojení ostatních nutných životních potřeb, a to nejen hmotných, nýbrž i sociálních a kulturních… (rozhodnutí z 13.1. 1932 R I 17/32 a R I 282/31). A jindy rozhodl, že nájemné musí být nejvýše tak vysoké, aby je nájemník mohl platit vzhledem ke svým důchodům bez újmy ukojení ostatních nutných potřeb… (rozhodnutí R I 545/30). (Tisková zpráva ČSSD 4.7.2007. Celý text na ENTER )

Autor textu, Sdružení nájemníků ČR,Samice mají rády opičí šéfy
Pro partnerky je důležitá dominance. To, že je někdo prezidentem nebo premiérem, je obrovské afrodiziakum. I v opičí kleci mají šéfové daleko větší přístup k samicím... Samci mohou sledovat biologické hledisko. Když mám možnost, přejdu na mladší, v mém postavení premiéra nebo prezidenta je to jednoduché. Může to být ale i součást politických her. Kalkuluje se, co je dobré pro stranu, co je dobré pro volební úspěch. Ženy mohou být obětí cynických výpočtů vlivových agentur... Kdyby poradci došli k závěru, že je potřeba se předvádět jako monogamní konzervativec, že to společnost oceňuje mnohem víc než přestup na mladší model, tak by se tak politici chovali. Ve službách této strategie by si ponechali i původní manželku. Není problém sex uspokojit jinak.
A nestačí říct, že se pan Topolánek zamiloval do paní Talmanové a pan Paroubek do paní Kováčové, a ta láska byla pro ně víc než předchozí manželství?
V mých očích je toto jakási racionalizace. Racionalizace je hledání společensky oceňovaného zdůvodnění pro společensky odsouzeníhodné jednání. (MF DNES, 7. července).

Toto je úryvek z vysoce zajímavého interview M. Komárka s psychiatrem Cyrilem Höschlem, které stojí za to si přečíst celé. C. Höschl mj. klade i kacířskou otázku na téma ženské emancipace v tom smyslu, zda je dobré či spíše špatné, když Západ na přelomu devatenáctého a dvacátého století opustil dosud osvědčenou strategii rodiny, kde muž rodinu živil a žena pečovala o děti. Jistě, emancipace, která ženě dala volební právo a umožnila jí univerzitní studium, je nesporné pozitivum. Druhá stránka mince má ovšem podobu obrovské rozvodovosti se všemi negativními důsldky pro zdravou výchovu dětí včetně populačního deficitu. Höschl to ovšem neřeší a připomíná stanovisko důsledného liberála, který tato rizika vnímá a připouští, že z hlediska křesťanské etiky je společnost zkažená, ale doufá, že si s tímto - rovněž politickým problémem - už někdo nějak poradí.Zajímavé názory plus výběr článků o radaru
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR. Současně upozorňujeme i na zajímavé či kvalitní články zabývající se i jinými závažnými tématy, které pomohou přispět k objektivizaci naprosto subjektivního světa, vytvářeného velkými českými médii, včetně veřejnoprávních. To samozřejmě neznamená, že se vždy a se všemi názory ztotožňujeme.

ENTER Nemají ředitelé firem stud?
ENTER Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti (Fidel Castro Ruz, autor je kubánský diktátor)
ENTER Má americká protiraketová obrana zlikvidovat po preventivním jaderném útoku USA poslední ruské a čínské střely? (George Monbiot)
ENTER Americký viceprezident Dick Cheney údajně připravuje teroristický útok v USA (Jakub Rolčík)
ENTER Základna v Brdech: Čínský ohlas očima washingtonských analytiků (Pavel Barák).
ENTER Duhové peníze (Štěpán Kotrba).
ENTER Jak v ČR (ne)postavit raketovou základnu (Petr Šnajdr).
ENTER Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? (Karel Koecher).
ENTER Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti (Jiří Zajíc).
ENTER Klid v České televizi (Michal Rusek).
ENTER Stroj na zabíjení (Fidel Castro Ruz - diktátor Kuby).
ENTER Není to na občanskou neposlušnost? (Antonín Rašek, Právo, 7. července)).
ENTER Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně. (Štěpán Kotrba)
ENTER Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? (Petr Sláma).
ENTER Sionismus, imperialismus a antiimperialismus I. (Daniel Koval).
ENTER Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec (Boris Cvek).
ENTER Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 9. září v 17:00.. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN