NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC - SRPEN 2008---Ročník VII.
Od Atlantidy k dnešku

Dnes prožíváme období, ve kterém mnozí upínají zrak k dalekým obzorům a tam hledají spásu, namísto toho, aby hledali uvnitř sebe. Spousta lidí je dnes přesvědčena, že to jediné, co je zachrání a co má smysl, jsou peníze. SPOUSTA peněz. A tomu podřídí všechno své konání. Přitom si ale neuvědomují, že se tak stávají novodobými otroky - otroky peněz. Za peníze si lze sice koupit mnohé, nelze si však za ně koupit to, co přináší vyrovnaný život - vnitřní spokojenost. Té lze dosáhnout pouze za předpokladu, že člověk přijme fakt, že on sám není pouze ta hmota - tedy tělo, ale že jsou zde i vnitřní pocity, které utvářejí náš život a kterým je třeba dát prostor. Pokud dáváme prostor všem svým pocitům - tedy nejen těm pozitivním (radost, veselost, spokojenost...), ale i těm negativním (zlost, smutek, nespokojenost...), pak můžeme docílit oné vzácné rovnováhy, která nám přinese vnitřní spokojenost, protože projevem svých negativních pocitů docílíme toho, aby naše okolí změnilo přístup. Pokud bychom docílili vnitřní spokojenosti, pak bychom žili svůj život v celé jeho rozmanitosti. Ale k tomu, abychom mohli žít SVŮJ život, musíme být především SAMI SEBOU, k čemuž peníze vůbec nepotřebujeme. K tomu stačí jen jedna prostinká věc - přiznat si, že kromě hmoty - těla máme také svůj vnitřní život - duši a následně hledat rovnováhu mezi těmito dvěma póly….

To, co si nyní má každý z nás uvědomit na své osobní rovině, prožíváme v podstatě i na úrovni celého lidstva. Jestliže proti sobě stojí "východ" a "západ", pak to opět není nic jiného, než konflikt "ducha" a "hmoty". Ovšem i zde by měla být rovnováha… Určitě nelze žít POUZE duchovně, protože výhradně duchovní postoj brání v dalším rozvoji tak, aby člověk mohl žít spokojeně a jeho život nemusel být samá dřina. V minulosti jsme se s takovýmto přístupem setkali v dávné Atlantidě - Atlantida musela být zničena, protože jedině tak mohlo přijít to, co přijít muselo a co posunulo lidstvo o hodný kus kupředu - doba železná. Atlantida nebyla ochotná přijmout onu potřebu hmoty a tím vytvořit rovnováhu mezi oběma póly….

Dnes je situace obdobná jen otočená o 180 stupňů, ovšem my se dnes máme díky Atlantidě z čeho poučit. Pokud nepřijmeme nutnost přijmout duchovní stránku a budeme i nadále "otroky peněz", pak se necháme penězi ovládat a to nás nakonec zničí, protože zde nebude ona potřebná rovnováha nutná pro další vývoj. Jestliže se dnes východ brání všemi možnými prostředky proti zničení své kultury, pak je to proto, že tím by bylo zničeno to duchovní a zánik civilizace by byl naprosto nevyhnutelný. Toto je jeden z důvodů, proč bojuji proti radaru. A navíc je tu ještě jeden argument:

Je nejvyšší čas skoncovat s válkami a nastolit mír!

Lidstvo musí bezpodmínečně začít spolupracovat na revitalizaci Země. Další ničení životního prostředí není přípustné!


Jana Mašková
3. července 2008

NETSOCAN