NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC - SRPEN 2008 --- Ročník VII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Světonázorový chaos v ČSSD
o O čtyřicet let později, ale ani o krok dál
o Miloslav Štěrba
o Sladká Francie na talíři Nicolase Sarkozyho
o Miloslav Štěrba
AKTUALITY
o Spáchali ministři české vlády trestný čin,
o Před čtyřiceti lety jsme ho chtěli - Socialismus s lidskou tváří
o Ing. Josef Vít
o Bělohradského „Hoře z hojnosti“ v předvečer srpnového výročí
o Miloslav Štěrba
o Prozatím "neotevřený" dopis
o Čína, svoboda a dnešní noviny
o Miloslav Štěrba
o V odporu proti radaru musíme vytrvat!
o Ach, ten dalekohled!
o Miloslav Štěrba
o Kníže Schwarzenberg využívá fištrón lišky podšité - jak se stát prezidentem ČR
o Ing. Miroslav Bohatý
o Topolánkův gambit
o Miloslav Štěrba
ČLÁNKY
o 21.srpen 68 a 69 očima budoucího rusisty
o Miloslav Štěrba
o Reflexe srpna 68 aneb Karanténa roku 1968
o Miloslav Štěrba
o Zlínští sociální demokraté - co od vás mohou voliči očekávat?
o Miloslav Štěrba
o Český mopslík dostal lekci i z olympijského mnichovanství
o Proč je radar šílenstvím?
DOPISY
o Mají polské antirakety ničit ruské satelity?
o Herbert van Lynden
GLOSY
o Amen, pane premiére
o Miloslav Štěrba
o Vítězství českých zbraní!
o Miloslav Štěrba
o Čtvrtý odboj
o Miloslav Štěrba
o Přežitek minulosti neboli nehoráznost na pokračování
o Miloslav Štěrba
o S léty přichází někdy poznání, ale vždycky stáří
o Miloslav Štěrba
o Učit se, učit se, učit se (V. I. Lenin)
o Miloslav Štěrba
o Poznámka ke dni
o Miloslav Štěrba
KOMUNÁLNÍ POLITIKA
o Národní fronty na našich radnicích
o Miloslav Štěrba
ZAJÍMAVOSTI
o Proč protestovat proti radaru?...
o Jana Mašková
o Od Atlantidy k dnešku
o Jana Mašková
NETSOCAN MONITOR
o Přestaňme s Putinem jednat v rukavičkách
o Překvapení aneb co upeklo Rusko
o Sověti věděli, že jim USA v srpnu 1968 nic neudělají
o Kavkazská tragédie
o Co máte proti OSN? Znáte lepší řešení?
o Mýty okolo vzniku života a evoluční teorie
o Baracku Obamovi o Íránu
o Milenec by mi prošel, ta písnička ne
o Praotec Čech měl zastavit až u Paříže
o Z debaty o trestním oznámení na Zvědavce
o Reader´s Digest

oo
o
o

Světonázorový chaos v ČSSD

Každá politická strana, která chce vést společnost, by měla mít představu odkud a kam naše civilizace kráčí. Nebo by měla mít alespoň jasno, které světonázorové koncepce spočívají na racionálních a vědou podložených či nevyvrácených datech, a které naopak spočívají na mýtech a bájích vědecky neobhajitelných

V průběhu posledního století dospěl tento problém do zcela akutní fáze! Není snad tristní a paradoxní jak je nynější globalizovaná kultura - pronikající do kosmu i mikrosvěta a disponující technologiemi s ničivými účinky globálního harakteru - atomizovaná vlivem několika kontroverzních a neslučitelných světonázorů?

Sociální demokraté zpočátku zastávali materialistický světový názor. a to i přes ťafky např. od samotného T. G. Masaryka: "...opakuji, že jsem rozhodný odpůrce materialistického názoru na svět. Přesto jsem se snažil být tolerantním a neprohlašovat každého materialistu za člověka špatného a protimaterialistu za člověka hodného a dobrého. Přesvědčil jsem se příliš často, že filosofičtí a theologičtí odpůrcové materialismu nejsou o nic lepší lidé, ba velmi často horší, hledí-li se na skutky a život a ne pouze na credo a slova. Kdybychom my protimaterialisté žili skutečně nematerialisticky, dělnictvo a sociální demokracie materialismu by se nechytali. ...v otázkách národohospodářských nejsem odborník... Jestliže sociální demokracie činí z Marxe nedotknutelnou autoritu, pochopuji to, ale nedovedu se z toho těšit."

V polistopadové ČSSD byla ustavena zprvu Křesťanská, dnes Náboženská platforma. Sám předseda ČSSD sympatizuje s Církví husitskou (zmítanou pedofilní aférou) a navíc věří, že jeho činy řídí nějaká, snad nejvyšší bytost... Svým způsobem se jeví zajímavé, proč vlastně věřící politikové do ČSSD vstupují, proč se raději neangažují v KDU-ČSL a případně se ji nepokoušejí reformovat k obrazu svému? Nebo je snad hlavním důvodem fakt, že v "křesťanské" straně je u politických korýtek daleko větší tlačenice? Ať tak či onak, veškerý vývoj civilizace pod křesťanskou osvětou je znám - počíná stvořením Adama a Evy a končí Armagedonem! Nu a až partajní multikulturalismus pokročí a členy Náboženské platformy ČSSD se stanou i bigotnější muslimští věřící a judaisté - nebude pak sociálně demokratická ideologie podobna nejspíše orientálnímu trhu?

Po tradiční materialistické platformě není v ČSSD ani vidu, ani slechu. Když se autor před dvěma roky pokusil o vypracování stručných tezí pro ustavení moderní ateistické platformy ČSSD a na intranetu ČSSD ustavení takové platformy navrhl, utrpěl těžké fiasko: z celkového počtu asi 20 zde diskutujících členů (při oficiálně udávané 18 tisícové členské základně!) pouze jediný pochopil oč jde a alespoň popřál mnoho úspěchů. Ze stranické elity, patrně vyčerpané svoji ad hoc politikou, nereagoval pochopitelně nikdo.

Data jsou přitom neúprosná. Například časopis Nature v roce 1998 oslovil 517 členů americké Národní akademie věd (NAS) - čili jakýsi vrchol pyramidy nejprestižnějších světových vědců - a jejich odpovědi porovnal s předchozími srovnatelnými průzkumy. Závěr? V roce 1914 věřilo v Boha 27,7 % členů NAS (ateistů bylo 52,7% a zbylí pochybovali či neodpověděli jednoznačně). V roce 1933 bylo věřících 15% a v roce 1998 věřilo v Boha již pouhých 7% členů NAS! Ateistů bylo celých 72,2%! Světonázorový vývoj relevantních intelektuálů během posledního století tedy uděluje ťafku naopak TGM a někdejším materialistickým socanům se dostává skvělé satisfakce!

Nejtřaskavější ideologická bomba ovšem vybuchla letos v květnu, byť její explozi u nás zaznamenaly patrně jen Lidové noviny:


Dokončení


o
NETSOCAN MONITOR


Přestaňme s Putinem jednat v rukavičkách
Putin opět nastolil státní kontrolu nad ropným průmyslem a vystrnadil zahraniční investory. Jeho vláda se pod záminkou vymyšlených daňových úniků zmocnila Jukosu, kdysi největšího producenta ropy v Rusku, a jeho generálního ředitele uvrhla do vězení. Tím si přivlastnila investice západních společností ExxonMobil a Chevron. Podobně byla společnost Shell donucena odprodat polovinu práv na těžbu zemního plynu na Sachalinu státem ovládanému Gazpromu. Nyní ruští vyšetřovatelé vytlačují mnohonárodnostní energetický koncern BP z jeho ruského joint venture... Na druhou stranu však Rusko z globálního kapitalismu vesele těží. Sytí 25 procent evropské spotřeby zemního plynu. Ruský Lukoil koupil těžařskou firmu Getty, ve Spojených státech vlastní 2 000 benzinových stanic a poohlíží se po investicích v rafineriích...Putin zároveň tvrdě omezuje zahraniční investice do hornictví a prověřuje zahraniční investice v dalších „strategických“ odvětvích... Na druhé straně ruské společnosti Severstal, Evraz a další získaly zhruba desetiprocentní podíl v amerických ocelárnách. Ruští oceláři z NLMK zakrátko pohltí výrobce trubek a potrubí, firmu John Maneely. Severstal kupuje firmu PBS, amerického výrobce uhlí pro metalurgii. (iDNES, 29. srpna).

Autor Peter Morici, ekonom University of Maryland Autor, který je profesorem hospodářské fakulty Marylandské univerzity a někdejší hlavní ekonom Americké komise mezinárodního obchodu, hezky nastínil hlavní Putinovy "hříchy". Fakt, že jelcinovská privatizace, čti výprodej ruské ekonomiky do ciziny, byla vším možným, jenom ne poctivou ekonomickou soutěží, je přehlížen. Již byla zmíněna "historka" při dražbě, tuším, Sibněftu: čínští průmyslníci, kteří se o Sibněft rovněž ucházeli, byli ihned po přistání na letišti uneseni a po skončení dražby propuštěni. Stěžovat so mohli leda tak na lampárně moskevského nádraží, a oligarchové, kteří se takto zmocnili ekonomické moci poté zatoužili i po moci politické. Peter Morici sice podotýká, že "Západní politici dlouho věřili, že silný zahraniční obchod a svobodný trh, čímž se myslí privatizace, soukromé vlastnictví a západní obchodní právo, vystaví ruskou společnost západní kultuře a vzbudí v Rusku hlad po rozšíření osobních svobod a po svobodných volbách. Demokratický kapitalismus svou výkonností očividně překonal autokratické komunistické a fašistické režimy. A hospodářsky vzkvétající státy zapojené do globálního obchodu mají menší tendenci k agresi," ale zjevně nemá pravdu, viz. agresi USA proti Iráku, expanzi NATO, obrovské zbrojní výdaje atd. Zapomenuta by neměla být ani 1. světová válka. A co ekonomicky získala z privatizace ČR, když ročně od nás odplývá do zahraničí asi 130 miliard korun a to jenom na dividendách! Každých deset let tudíž do ciziny odplyne jeden celý státní rozpočet! Jenom na dividendách...Překvapení aneb co upeklo Rusko
Některá překvapení ovlivnila můj život. Část jsem strávil v zemi, kde zítra znamenalo včera a pozítří vypadalo jako předevčírem. Další část života jsem žil na Západě, který mne fascinoval sice svou demokracií, ale také šokoval svou slabostí a naivitou. Dík té jsme museli často vyslechnout poučení tamní levice o tom, jak jsme pomýlení, zahořklí a nepokrokoví... Nikdy nezapomenu na zvláštní obraz: na pařížskou demonstraci přivezl řidič synka, který chtěl přispět ke zlepšení světa. Mladík hodil několik kamenů do výkladní skříně a řidič ho opět odvezl v pořádku domů k pečlivé buržoazní mamince. Do bezpečí... Ta vzpomínka mi, chtě nechtě, symbolizuje Západ dodnes. Je v ní obsažen postoj světa, který si často nechce kazit oběd kvůli malým etnitám. Možná, že jednoho dne se kameny na demonstrace budou dodávat demonstrantům na objednávku. Pečlivě zabalené v plastových pytlích. Chodníky a ulice zůstanou nepoškozeny. Na to dbáme, na to máme přece zákony. Jdu na zahradu a opakuju si Cyranovu otázku. Mám ale samozřejmě na mysli politiky. „Co u čerta ještě pohledávají na té galéře?“ (Lidové noviny, 29. srpna).

Autor, spisovatel| Ivan Kraus, sice ve svém článku kritizuje, dle jeho názoru, laxní reakci Západu na gruzínsko - ruský konflikt. Jenže daleko cennější je jeho postřeh pokud jde o úpadek západní společnosti, který se týká jak levé tak pravé části politického spektra.Sověti věděli, že jim USA v srpnu 1968 nic neudělají
"...Američané existenci dělicí čáry mezi sférami vlivu Západu a Východu ve skutečnosti uznávali, takže s ničím jiným než formálním odsouzením okupace nepočítali," řekl Aktuálně.cz historik Vladimír Nálevka, který se specializuje na dějiny studené války... Podle něj Američané zřejmě tušili, že vpád armád Varšavské smlouvy je na spadnutí. "CIA patrně měla nějaké informace. V dnech předcházejících invazi Prahu opustila řada amerických občanů a diplomatů," tvrdí... Americká Rada národní bezpečnosti se za přítomnosti nejvyšších představitelů sešla ve Washingtonu už několik hodin po vpádu vojsk. Spojené státy "zaměstnávala" na konci šedesátých let válka ve Vietnamu... Podle záznamů z jednání panovala shoda v tom, že se příliš dělat nedá. "Není toho mnoho, co můžeme učinit, pokud něco neučiní sami Čechoslováci," řekl ministr zahraničí Dean Rusk... Už v květnu - tedy tři měsíce před 21. srpnem - se konala v Bruselu porada zástupců členských zemí NATO. Došlo na ní ke shodě, že Československo je a zůstane socialistické a státy Severoatlantické aliance by neměly do tamních záležitostí zasahovat. (Aktuálně,cz, 20. srpna).

To co předvedla ke 40. výročí okupace Československa Rudou armádou veřejnoprávní televize, kdy několik dní nutila televizní diváky koukat na sovětské krasnoarmějce, nelze nazvat jinak spiknutím ČT proti televizním koncesionářům. Nehledě na to, že již neexistují ani Československo, anu Rudá armáda. Nejzajímavější příspěvek k 21. srpnu 1968 nepřinesla ČT ale Lidové noviny, kde 29. listopadu Petr Pithart v článku České a izraelské osudy jsou propletené, upozornil: "...Československo začalo vyzbrojovat arabské státy, především Egypt... Tato absurdita definitivně probudila ze socialisticko-komunistického snu silnou izraelskou levici. Zároveň s procesem s "protistátním spikleneckým centrem" agentů "židovského původu" Slánského a spol. byl totiž u nás zatčen a na patnáct let odsouzen levicový sociální demokrat Mordechaj Oren, tehdy host Ústřední rady odborů... V létě 1967 byly hlasy československých spisovatelů, protestující proti přerušení diplomatických styků s Izraelem na pokyn Moskvy jednou z rozbušek nadcházejícího "osmašedesátého". A pak, že tehdy nešlo - pod fíkovým listem řečí o socialismu s lidskou tváří - i o pokus o geopolitickou změnu...Kavkazská tragédie
Není náhodou, že Saakašvilli svá válečnická rozhodnutí i prohlášení přednáší před vlajkou Evropské unie. Z Bruselu i Washingtonu mnohokrát dostal ujištění o podpoře, nemluvě o výzbroji a výcviku armády. A dokud budou Evropskou unii reprezentovat lidé jako Javier Solana, mohou politici, kteří porušují mezinárodní právo a ochotně hází bomby na civilisty oprávněně očekávat, že v Evropě mohou nalézt spojence. Smutnou skutečností je, že v Evropě i v USA nejvíce volají po zachování územní celistvosti Gruzie ti politici, kteří iniciují rozbití Srbska svoji zcela nesmlouvavou podporou kosovského separatismu. Slepá politika dvojího metru spojená s obnovou tajné diplomacie v duchu nejhorších tradic minulosti se stává evropskou samozřejmostí. (Blisty, 12. srpna) Kavkazská tragédie

Kavkazská tragedie zřejmě nebude poslední a lze čekat katastrofy další. A jak by ne, když např. jeden mladý a významný socdem politik předkládá na intranetu ČSSD studii, ve které se etnická čistka Osetinců eufemisticky nazýva řadou závažných lidsko-právních přestupků (?) jimiž prý Gruzie iniciovala závažnou humanitární krizi... Inu, jak by také ne, když studie pochází z Asociace pro mezinárodní otázky, kde v Poradním výboru dohlížejí na nestrannost a nezávislost AMO tak nestranní politikové jako např. Jana Hybášková, Cyril Svoboda, Jiří Skalický (zakládající člen ODA) Petr Mareš, (podobný liberál), senátor Edvard Outrata, (člen Klubu otevřené demokraci spolu s Schwarzenbergem, Mejstříkem, Štětinou...). Jiný mladý sociální demokrat zase na téma zbrojních výdajů NATO, které zejména v USA několikanásobně překračují vojenské výdaje Ruska reagoval následujícím mudrlantstvím: ...výše výdajů na zbrojení je skutečně zajímavá, akorát je politovánihodné, že vzhledem k ní nejsme schopni zaujmout asertivnější pozici vůči Rusku... Prostě mladí socdem humanisté non plus ultra...Co máte proti OSN? Znáte lepší řešení?
Není pochyb, že OSN je málo efektivní, že nutně potřebuje reformu, aby byla s to účinně reagovat na všechny výzvy a nebezpečí, kterým čelí lidstvo na počátku 21. století. Je rovněž pravdou, že o takové reformě se už hodně dlouho mluví, a stále se nic moc neděje. Současně ale po mém soudu platí, že je to jediná univerzální mezinárodní organizace, kterou dnes lidstvo má a kterou v éře globalizace nutně potřebuje. Kritiků, kteří prohlašují, že by OSN nejraději zrušili, a argumentují při tom otázkami typu „Proč vyhazovat peníze daňových poplatníků na činnost instituce, která se sice hlásí k ušlechtilým principům a zásadám Charty OSN, ale pak se většinu času zabývá sama sebou a svými od skutečného života odtrženými a do sebe zacyklenými rezolucemi?“, bych se zeptal: Čím byste OSN nahradili? Ničím? (Lidové noviny, 31. července).

Lze jenom doufat, že exvelvyslanec ČR v USA a nyní český velvyslanec při OSN, Martin Palouš, svůj názor nezmění ani poté, až jednou bude českým exvelvyslancem při OSN. Chce-li však svou funkci svědomitě vykonávat, měl by se vrátitt k agresi USA a jejich spojenců proti Iráku, viz článek (v MONITORU NETSOCANA č. 3/2003) Právníci i politici se ptají: Je válka bez OSN legální? (MF DNES, 19. března 2003): Podle profesora Guye Goodwina-Gilla z Oxfordské univerzity, citovaného agenturou Reuters, rozhodla RB OSN, že Irák má být odzbrojen pod mezinárodním dohledem, ale nerozhodla, že by měl být terčem útoku. Goodwin-Gill míní, že by v rezoluci, na jejímž základě by bylo možno zaútočit na Irák, měla být formulace typu s použitím všech prostředků (což je uvedeno v rezoluci 678). "Ta však v rezoluci 1441 není," uzavírá. Poněkud nový rozměr celé situaci přináší i další překvapivá otázka: Mohli by jednou George Bush a Tony Blair stanout před trestním tribunálem za to, že šli do války proti Iráku? "Vedení války bez podpory OSN je porušením Charty OSN. Tím může vzniknout řada otázek ohledně osobní odpovědnosti prezidenta Bushe a premiéra Blaira. Měli by si toho být vědomi," uvedl britský právní expert Nicholas Grief...Mýty okolo vzniku života a evoluční teorie
Podle nejnovějšího výzkumu Gallupova ústavu z června 2008 44% Američanů věří, že Bůh stvořil člověka v jeho současné podobě zhruba před 10 000 léty... Dalších 36% uznává, že člověk se vyvinul evolucí v průběhu milionů let, ale Bůh do vývoje zasahoval. Pouze 14% Američanů považuje evoluční teorii jako soběstačné vysvětlení původu člověka. Celá řada dalších výzkumů tato čísla víceméně potvrzuje: Většina obyvatel USA evoluci nevěří a tento stav se v průběhu desítek let v podstatě nemění. Velkou roli v tom hraje kromě náboženského přesvědčení, všeobecně rozšířená neznalost přírodních věd a také neustávající pokusy kreacionistických organizací evoluční teorii zdiskreditovat... Mezi největší hlásné trouby kreacionismu a odpůrce evoluce patří organizace mající několik desítek členů zvaná Discovery institute. Podle dokumentu, který v 90. letech unikl na veřejnost si Discovery institute dává za cíl „porazit vědecký materialismus a jeho destruktivní morální, kulturní a politický odkaz" a „nahradit materialistická vysvětlení teistickým náhledem, že příroda a lidské bytosti byly stvořeny Bohem." Členové této organizace již vydali celou řadu knih, zpochybňujících evoluci, z nichž mnoho vyšlo i v České republice (Michael Behe - Darwinova černá skříňka, Phillip Johnson - Spor o Darwina, a další). Třebaže jejich argumenty byly již mnohokrát vědeckou komunitou vyvráceny, u laické veřejnosti často slaví úspěch. Pojďme se podivat na některé z nich: (Blog iDNES, 29. července). Celý článek ZDE

Autor Roman Polach se zabývá veskrze přírodovědeckými aspekty, které kreacionisté popírají. Daleko horší však je, že mnozí kreacionisté věří i dalším mýtům, jako například Armagedonu a Janově Apokalypse, a doslova touží, aby něco podobného nastalo. Válka v Iráku, blížící se napadení Íránu a případný civilizační střet s počátkem na Středním Východě - po tom všem mnozí kreacionisté až fanaticky touží...Baracku Obamovi o Íránu
Souhlasíme se závěrem Mohameda El Baradeie, šéfa Mezinárodního úřadu pro atomovou energii, že "vojenský úder .. by byl horší než cokoliv možného. Region by to proměnilo v ohnivou kouli...." Vojenský útok, uvedl, "bude znamenat, že Írán, pokud už nevyvíjí jaderné zbraně, začne velmi rychle jaderné zbraně vyvíjet, a to s podporou všech Íránců, i těch, žijících na Západě."... Nevíme, samozřejmě, zda se uvažuje o útoku na Írán, anebo zda existují vážné plány na jiné válečné činy, jako by byla blokáda Íránu. Apelujeme však na vás, abyste vydal veřejné prohlášení a varoval před vážným nebezpečím, které by každá takováto akce vytvořila. Požadujeme, abyste poukázal na to, jak nevhodné a nedemokratické by to bylo od Bushovy vlády v posledních měsících svého funkčního období podniknout tyto akce, anebo navést Izrael, aby je podnikl... Útok proti Íránu by porušil Chartu OSN, která zakazují užívání či hrozbu síly, i autoritu Kongresu vyhlašovat válku. Kromě toho, právo veřejnosti rozhodovat by nemělo být narušeno rozhodnutími Bushovy vlády na poslední chvíli, které by určily směr americké zahraniční politiky na dlouhou dobu... Povzbudily nás vaše dřívější výroky, z nichž vyplývalo, že Obamova vláda bude jednat na základě principu, že skutečná bezpečnost vyžaduje ochotu jednat bez předchozích podmínek (to Írán už několikrát nabídl, ale americká strana na to nereagovala) a že hrozby a vojenské akce jsou kontraproduktivní. Doufáme, že v prezidentském úřadě tyto příšliby splníte, ale také, že nyní promluvíte veřejně proti veškerým válečným činům Bushovy vlády. (Blisty, 26. července).

Citáty jsou z překladu otevřeného dopisu, který poslalo Baracku Obamovi 41 osobností a který zatím podepsalo více než 5000 aktivistů, mezi nimiž byl i Jan Kavan. Dopis vyšel v New York Review of Books, vol. 55, No. 13, vydání datovaném 14. srpna 2008. Mezi signatáři jsou např. Stanley Aronowitz, Graduate Center, CUNY; Medea Benjamin, Global Exchange/CODEPINK, Stephen Buck, former Deputy Chief of Mission, US Embassy Baghdad, and Consul General, Jeddah, Saudi Arabia; Noam Chomsky; Joshua Cohen; Ariel Dorfman; Martin Duberman; Daniel Ellsberg; Richard Falk, Princeton University; Tom Hayden; Chris Hedges; Jan Kavan, former Czech Foreign Minister and Deputy Prime Minister and President of the UN General Assembly; Nikki Keddie, UCLA; Rabbi Michael Lerner; Manning Marable; Frances Fox Piven, Graduate Center, CUNY; Katha Pollitt; Meredith Tax; Cornel West. K petici se lze připojit ZDEMilenec by mi prošel, ta písnička ne
* ...zmíním námitku, která často zaznívá: s vybudováním radaru se můžeme stát potenciálním terčem teroristů. Ale tím už přece jsme. Už pouhým faktem, jak žijeme, jaké vyznáváme hodnoty a způsoby života. To je všechno hadr a dráždidlo pro ty, kteří způsoby západní civilizace nenávidí a usilují o jejich zničení. Tak to prostě je. A my nad tím akorát můžeme zavírat oči, nebo si to můžeme přiznat. A když v Česku bude protiraketový radar stát, Američané nám garantují, že nás budou přednostně chránit před různými hrozbami a riziky. Pak bude naše riziko menší... A když k tomu přidám zastrašování, cílené dezinformační kampaně, které se neděly jen tak náhodou, byly odněkud podporovány…
* Odkud? Kým? Víte něco, co my ne? Teď se dostávám do hloupé situace, že budu dělat tajemnou nebo nařknu nějakou mocnost. Skoro bych zařadila zpátečku. Jinak se dostanu do pozice postavy tajemníka ze seriálu Jistě, pane ministře, který když byl v úzkých, tak řekl: To patří do státního tajemství. Ale vážně, existují prostě věci, které nelze zveřejnit, ale zároveň je nelze nevidět. (MF DNES, 20. července).

K rozhovor s českou ministryní obrany je třeba dodat informaci o pobytu americké ministryně zahranicí (iDNES, 9. července): Když majitel kavárny na pražské Kampě a příznivec radaru Martin Kotas požádal americkou ministryni zahraničí Condoleezzu Riceovou, aby během své včerejší návštěvy podniku zahrála na klavír, dostalo se mu zdvořilého odmítnutí. "Zahraji vám, až bude v Česku stát radar," odvětila Riceová... O Riceové je všeobecně známo, že hru na klavír velmi dobře ovládá, její matka hru na tento nástroj vyučovala... V kavárně čekalo na Riceovou na dvacet příznivců, kteří jí a jejímu doprovodu, v němž nechyběl třeba šéf americké Agentury pro protiraketovou obranu, generál Henry Obering, rozdali zářivě oranžová trička s nápisem "Pro radar a rakety". Hudbymilovnost Riceové vypadá asi tak, že co nová americká základna - to jedna písnička na klavír... Lze jenom doufat, že se zvořilého odmítnutí dostane i americkému radaru, a že děvčata si zazpívají raději nějaké lyričtější písně.Praotec Čech měl zastavit až u Paříže
Plná divadla vás přece musí těšit. To jo. Potěší mě to v osm hodin, když to začíná, a užívám si to do těch deseti, než dojdu splavená do šatny. Předtím a potom zase kňučím a fňukám. Říkám si: „Jsem padlá na hlavu nebo co?“ Jenže nevyžiju z penze. Osm a půl tisíce z důchodu dám za byt a telefon. (MF DNES, 12. července).

Rozhovor s jedním ze symbolů pražského Jara a 21. srpna, se zpěvačkou Martou Kubišovou, se redaktorům asi moc "nepovedl". Zejména z toho důvodu, že se blíží 20. výročí invaze Rudé armády na které se média intenzívně připravují, ale občané - a zejména důchodci - budou mít úplně jiné starosti. Jestliže dají za nájem a telefon celý důchod, a přitom nemohou zpívat v divadle Ungelt nabytém solidárními snoby, co jim vlastně zbyde?Z debaty o trestním oznámení na Zvědavce
Uvádíme diskusi, která proběhla na blogu Ne základnám, a která se týkala trestního oznámení, podaného na web Zvědavec: Dan Kučera, 9.1.2008,Trestní oznámení na "Zvědavce" aneb odkud to smrdí?:
"Na vydavatele portálu Zvědavec.cz bylo podáno šokující trestní oznámení pro podezření z několika údajných trestných činů (veřejné schvalování trestného činu, podněcování k nenávisti, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka)... Podrobnosti ZDE Je bohužel realitou naší údajné demokracie, že se snaží zmíněné paragrafy někteří lidé použít na všechny nepozitivní informace o židovské komunitě u nás i ve světě a nositelé těchto informací bývají mnohokrát neoprávněně hystericky obviňováni z antisemitismu... Mají lidé v tzv. demokracii právo klást otázky a hledat odpovědi, jestliže mají pocit, že není nikdo, kdo by pro ně hledal pravdu ? Jestliže většině národa stačí to málo informací, které nám servírují NOVA a ČT, či MF Dnes a Lidové noviny, co mají dělat ti, kterým to nestačí?... Člověk, který na p. Stworu a na Občanské združení Zvědavec podal trestní oznámení, se jmenuje Petr Jakeš a pracuje pro LPA (Liga proti antisemitismu)." Celý článek ZDE
Na blog, trestní oznámení a inkriminovaný článek ve Zvědavci reragoval Rostislav Adam mj. následujícími argumenty:
"Bohužel, onen autor udělal chybu. Ani LPA však nepostupovala správně. Myslím, že to šlo vyřešit cestou mimo orgány trestního řízení a policii.
1. článek uvedený na jeho webu je přece jenom scestný. Řadit někoho podle názorů je opravdu scestné. Navíc je fakt, že ačkoliv, a to nejen za dob holocaustu, byli Židé vyvražďováni, naše společnost vychází dost z Židovské kultury. Navíc většina inteligence za dob středověku byla Židovská. Myslím, že ve skutečnosti každý původem Evropan, má v sobě trochu židovské krve.
2. článek pak byl opravdu zaměřen na to, že Holocaust vlastně nebyl. Holocaust se ale nedá zpochybňovat. Je jasný, že 2. světová válka byla jatkami na civilistech, a zejména na nepohodlých lidech, často Židech.
3. článek má prostě nešťastně volený konec.
4. článek se mi taky moc nezdá."
Celá reakce ZDE
S velice kultivovaným názorem přišla Helena Smutná:
Až na výjimky je spousta vyjímek, které nesnesou jiný názor! Opravdu nevím, kolik židovské krve v sobě měla středověká inteligence a skoro se samo nabízí dodat, že vzhledem k INKVIZIČNÍM metodám té doby jí inteligence spíš chyběla... ale děsí mě DVOJÍ METR v nahlížení na genocidu a holocaust v 21.století! Děsí mě, kdyby měla zmizet pravda a spravedlnost z tohoto světa jen proto, že si na ni někdo - kdokoliv chce udělat monopol... ZDE

Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky včetně těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti

Mladíček v pardálí kůži oděný tahal čerta za ocas (Bushka Bryndová, Blisty)
...Rusko se bude velmi pravděpodobně snažit o sesazení Saakašviliho a o změnu orientace gruzínské vlády v zahraniční politice. Veřejné mínění v Gruzii se již začíná silně obracet proti prezidentovi a brzy bude donucen k rezignaci. Západ se tváří, že je ruským tlakem pobouřen, ale jako by zapomínal, že současný prezident se dostal do čela Gruzie jen díky jedné z „barevných“ revolucí financovaných americkými nadacemi jako např. National Endowment for Democracy nebo Freedom House...V Gruzii v současné době působí kolem 1000 izraelských vojenských poradců dodaných soukromými bezpečnostními agenturami. Cvičí bojové taktiky gruzínskou armádu a spolupracují s ní i v otázkách vojenské špionáže a bezpečnosti. Izrael také do Gruzie dováží vojenskou techniku. Pokud se potvrdí spekulace v mezinárodním tisku, že tito izraelští poradci se podíleli na přípravách útoku gruzínské armády na Cchinvali, mohla by vypuknout politická krize i ve vztazích Ruska a Izraele...Konflikt ještě neskončil, ale již nyní je jasné, že Gruzie za něj zaplatí vysokou cenu. Abcházii a Jižní Osetii již teď může pokládat za ztracené. Další spornou oblast – Adžárii u turecké hranice – obývá menšina odlišující se od Gruzínců tím, že vyznává islám,,, Rusko, které v posledním desetiletí nijak výrazně neprosazovalo své zájmy na mezinárodní scéně, se probudilo a díky nesmyslné brutalitě gruzínského útoku na Jižní Osetii výrazně získalo na váze na mezinárodní scéně. Poměr sil se tak významně změnil v jeho prospěch... Putin dal najevo, že Kreml je připravený chránit 25 milionů Rusů, kteří žijí v zemích bývalého Sovětského svazu. Ruský prezident Medveděv nedávno prohlásil, že má povinnost ochraňovat "bezpečnost a důstojnost" všech ruských občanů nehledě na to, kde žijí..Z výše uvedeného by se tedy mohlo zdát, že vyvolání konfliktu v Jižní Osetii nejvíce prospělo Rusku. Rozpoutal jej prezident Saakašvili, ať již ze své vlastní vůle, nebo manipulován svými zahraničními poradci. Naskýtá se taková zábavná otázka, a to jestli si to všichni opravdu jen tak strašlivě špatně vypočítali, nebo snad taky dělají pro ty výše zmíněné? Ale to už by opravdu, ale opravdu, zavánělo konspiračními teoriemi!

Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968(Blisty)
"Na co se tu stojí?" - "Na svobodu, paní."... Všeobecné znalosti toho, co se v Československu dělo v šedesátých letech a zejména v období tzv. Pražského jara 1968, jsou značně omezené. Mladá fronta Dnes a Lidové noviny publikují o tomto období naprosté nesmysly, Jan Hřebejk a Filip Renč točí o něm filmy, které jsou o Československu na jakési jiné planetě. Málokdo se začte do toho, o co v té době v Československu skutečně šlo. Přitom je to zajímavé a dodnes aktuální...V době posledního velkého kulatého výročí Pražského jara, v roce 1988, sestavil novinář, kritik a autor A.J. Liehm reprezentativní antologii nejzávažnějších více než 130 textů, publikovaných během jara 1968 v rámci tehdejší celospolečenské diskuse. Dal ji ironický podtitul "Čítanka pro děti a mládež". Této Čítanky je dnes zapotřebí možná ještě o mnoho více, než tomu bylo před dvaceti lety. Člověk by měl znát své kořeny.

Dobrodružství Všehomíra – 5. Subjektivní nepředvídatelnost (Dušan Streit, blog iDNES)
Kde je psáno, že ve vesmíru musí být podstatný nějaký uhlík? Kde je psáno, že bez uhlíku by nevznikla nejvyšší známá organizace hmoty - inteligentní sebereflektující život? Vyjádřeno aforismem: Kdyby uhlík, stejně jako Hliník, odjel do Humpolce, nebyl by celý svět v Prčicích; stále by zbývalo nekonečně mnoho jiných právě vyvážených možností. Přeceňování uhlíkového standardu mi připadá stejně absurdní, jako kdyby si nosorožec pochvaloval, jak krásně je příroda vyladěna, že vedla k jeho monumentálnímu nosu. Avšak kdyby se nevyvinul nosorožec nebo páv, neznamenalo by to, že by to byl konec zoologie. Kdyby se Einsteinovi podařilo Boha přesvědčit, aby nehrál v kostky, musel by být roh nosorožce zakódován v počátečních podmínkách vesmíru, ve tvaru všech jeho zákonů a hodnotách všech konstant. A stejně tak každé vaše mateřské znaménko.

Dobrodružství Všehomíra – 6. Objektivní nepředurčenost(Dušan Streit, blog iDNES)
Zamysleme se nad podstatou příčinných souvislostí a pokusme se odpovědět na věčnou otázku, proč, je-li realita dle standardního chápání založena na příčinnosti, to nemusí nutně vést i k předurčenosti... Jde o věc principu, nebo se jedná jen o lidské limity předvídatelnosti? Všechno to samozřejmě souvisí se svobodnou vůlí člověka. Za podstatné pro porozumění problematice považuji rozlišování kauzality a determinismu... Pravděpodobně se většina z nás shodne na tom, že realita je kauzální, tedy že svět kolem nás je založený na příčinných vztazích. Na druhé straně do jisté míry všichni připouštíme i roli náhody. Vzájemně si přece přejeme štěstí a jen nemnozí z nás považují osud za plně předurčený. Velmi se však lišíme v náhledu na podstatu oné náhodnosti. Někteří v ní spatřují jen naši nedostatečnou znalost příčinných vztahů, jiní neurčitost považují za fundamentální vlastnost vesmíru (nemluvě o těch, kdož v tom vidí rozmary Boží vůle)... Někde uprostřed jsou tací, kteří vyznávají striktní kauzalitu, ale argumentují neurčitými výchozími podmínkami. Jsou si vědomi, že kulička v ruletě bude mít dráhu v souladu se všemi fyzikálními zákony, avšak že každý hod krupiéra je nereprodukovatelný a nezměřitelný s absolutní přesností. Pak se ještě tato skupina dělí podle toho, zda se ony výchozí podmínky považují za nezměřitelné principiálně podle úvahy, že vždy lze požadovat ještě větší přesnost (třeba nekonečný počet desetinných míst), anebo zda nezměřitelnost výchozích podmínek se bere za čistě technický limit, daný jen mírou lidské schopnosti dosáhnout určité věrnosti.

Dobrodružství Všehomíra – 7. Asymetrická kauzalita (Dušan Streit, blog iDNES)
Definujme si vesmír jako všechno, co existuje. Pak je to izolovaný systém, mimo nejž není nic. V souladu s druhým termodynamickým zákonem v každém izolovaném systému roste entropie, tedy nepořádek čili opak řádu. Kdybychom chtěli mít vesmír deterministický, jako tomu chtěl třeba Einstein, museli bychom neurčitost vytknout před závorku a tak vytěsnit z vesmíru, což vede k poptávce po Bohu. Bůh by tedy tedy byl tím skutečným opodstatněním deterministického vesmíru. Jenže samotný Bůh je natolik nedeterminovaný, že nemůže determinovat nic dalšího. Bez Boha nám logicky zůstává vesmír i s nevyhnutelnou neurčitostí... Mezi aproximací a simulací je právě ten principiální rozdíl v uchopení problematiky. Pod dynamikou nemám na mysli pouze diferenciální rovnice, k nimž svádí deterministická matematika, ale respektování dynamiky v tom smyslu, že jednosměrné plynutí času generuje neodstranitelné asymetrie (viz také díl o fraktálech). Jde o jakési paralelní programování v asynchronním prostředí s jeho přerušováním, sdílením času či multitaskingem, parametrizací, modularitou, strukturovaností, kondicionalitou, prostě o algoritmy simulující komplexitu reality prostřednictvím více strukturovaných procesorů... Častým argumentem proti determinismu je kvantová neurčitost. Na rozdíl od asymetrické kauzality tento přístup akcentuje roli náhody. Takto se vymezující lidé pro svůj přístup vidí opodstatnění ve svobodné vůli, protože z principu odmítají možnost deterministického předurčení. Neuvědomují si jednu věc, že totiž náhoda je pro svobodnou vůli přinejmenším stejný mor jako determinismus. Jen jejich vůle by nebyla naprogramovaná předem, ale byla by hříčkou kvantové náhody, což je z louže pod okap. Až asymetrická kauzalita smiřuje příčinnost a svobodnou vůli, protože tu bere jako evoluční faktor v nevratném toku času.

Základy existence – 1.část: Hmota a prostor (Ivo Vašíček, blog iDNES)
Lidé považují hmotu za něco jistého, jednoznačného. Většinou ani nepřemýšlejí, co hmota vlastně je. Každý zná ze školy elementární částice, ale málokdo se ptá: A z čehopak jsou vytvořeny ty částice?... Mnoho lidí, filosofů i fyziků, nezávisle na sobě, došlo ke zcela logickému závěru, že nelze částice hmoty dekomponovat do nekonečna. Musí existovat konečná úroveň elementárních částic. Jestliže je částice složena z menších částic, pak stupeň volnosti částice je produktem všech stupňů volnosti jejích sub-částic. Pokud by se tyto sub-částice dále dělily na sub-sub-částice atd. do nekonečna, pak by stupeň volnosti původní částice musel být nekonečný, což odporuje maximálnímu limitu hustoty entropie. Z toho vyplývá, že dělení částic musí na určité úrovni ustat, a tedy základní částice je jeden bit informace (1 nebo 0).

Základy existence – 2.část: Čas a kauzalita (Ivo Vašíček, blog iDNES)
Představu Vesmíru ve formě hologramu už mnozí „zkousli“. Obtížnější je představit si Vesmír ve formě nadčasového hologramu. Ve formě rozsáhlého informačního monolitu, pro který čas nemá smysl. Čas vzniká při vnitřní interpretaci dat, je odvozován od střídání „promítaných současností“. Celkové množsví „současností“, které se hromadí ve formě minulostí, je konečné. Stejně konečné, jako je množství snímku ve filmu. Na rozdíl od filmu, však nemůžeme „promítání“ zastavit. Informace, které vytvářejí náš Vesmír, se nemění. Mění se pouze jejich jednotlivé interpretace. Střídání jednotlivých vzájemně navazujících interpretací informací nazýváme časem. Kauzalitu (návaznost příčin a následků) jsme vypozorovali na základě studia minulosti. Zhruba tedy víme, jaká jsou pravidla „řazení snímků-současností“.

Základy existence – 3.část: Život a informace (Ivo Vašíček, blog iDNES)
Celková hmota Vesmíru je konečná a vyplývá z počátečního množství informací. Kdyby neexistoval ve Vesmíru žádný život, byl by vztah mezi informacemi a energií stejný, jako vztah mezi energií a hmotou... Černé díry množství informací ve Vesmíru snižují. Složitá konfigurace hmoty při jejím pádu do horizontu událostí černé díry zcela mizí. Po dekomponované hmotě zůstávájí v časoprostoru pouze některé informace. Hmota, která před pádem do černé díry gravitačně působila na okolí, přestala existovat, její gravitační účinky však zůstávají. Žádný „vnitřek“ černé díry však neexistuje. Za horizontem událostí, který má z hlediska časoprostoru tvar koule není žádný prostor, ani čas, není tam nic... Vědomí je nehmotnou konfigurací informací, která pomocí života ovládá hmotu i informace. Čím větší vliv má vědomí na Život, tím rychleji se život vyvíjí. Čím více hmoty a informací Život ovládá, tím více se blíží ke schopnosti vytvořit z informací hmotu. Vědomí směřuje k pochopení, či vytvoření Vesmíru, což je v podstatě totéž.

Je česká sociální demokracie ve vleku evropského trendu rušení sociálního státu? (Martin Janíčko, Blisty, 30.6.2008)
Dnešní sociální demokracie si samozřejmě dobře uvědomuje, že financování sociálního státu (nejen) v rámci kapitalismu je odvozeno od existence dostatečného množství zdrojů, které takovéto financování umožní. Ekonomický růst ale nemusí být vždy s myšlenkou sociálního státu přímo slučitelný. A v souvislosti s tímto se i u dnešní sociální demokracie často objevuje myšlenka tzv. reformy sociálního státu v té podobě, ve které je znám, zejména ve jménu jeho udržení. To je ale jednoznačně myšlenka, která posouvá sociální demokracii opět, jako už potolikáté, dále doprava na politickém spektru. Je to z toho důvodu, že sociální stát by měl být podle sociálních demokratů reformován ve prospěch více efektivní a výkonné ekonomiky a nikoli ve prospěch vyššího přerozdělování. To je ale víceméně v souladu s celoevropským trendem posunu sociální demokracie i v otázce sociálního státu. Např. ve stati Strany evropských socialistů (PES) nazvané La nouvelle Europe sociale se uvádí, že je potřeba přehodnotit stávající podobu evropského sociálního modelu aby více vyhovovala „dnešním potřebám“. Doslova je uvedeno, že „Evropa se nyní potýká s novými problémy vycházejícími z globalizace, nových technologií, demografického vývoje, rozšiřování Unie a klimatických změn.“ Následně je také podotknuto, že Evropa má „…zpoždění pokud jde o znalosti, inovace a vzdělání.“ A nakonec se lze dočíst, že „…jsme zatím nenašli efektivní odpovědi na tyto nové výzvy.“... Dnešní eurokomisař V. Špidla například k této problematice poznamenal následující: „Sociální stát je dnes ve strategické defenzívě. Nejen u nás, ale v dalších evropských zemích. Má-li být jeho budoucnost v nové civilizační etapě zajištěna, je nezbytné ho reformovat. Tato myšlenka si vyžaduje vysvětlení: po historických změnách roku 1989 se rozložil jaltský systém evropského uspořádání. Tím se otevřel prostor k další globalizaci ekonomických a dalších společenských procesů. Různé civilizační okruhy se tak ocitly ve vztahu přímé konkurence. Evropský sociální model tak čelí přímé civilizační konkurenci jak amerického kontinentu, tak například východní Asii. Ukazuje se, že v některých oborech, pokud se to nezmění, začne této konkurenci podléhat. To je vysvětlení pro jistou defenzívu evropského sociálního modelu, jehož jsme dnes svědky.“

Co je to vlastně marxismus (Stanislav Heczko)
Marxismus je realistickým, ateistickým a materialistickým učením. Podle něho bytí je první, duch ho následuje. Vědomí, duchovno závisí na bytí, na materiálním, nikoliv naopak. “Bytí lidí není určeno jejich vědomím, nýbrž naopak jejich vědomí je určeno jejich společenským bytím” napsal Karel Marx (1818 - 1888), první z klasiků marxismu již v roce 1851 v předmluvě svého pojednání "Ke Kritice politické ekonomie". Dále neexistuje žádný tvůrce světa (Bůh), ale naopak hmota (příroda) je věčná. Nemá začátek ani konec v čase a v prostoru. Je rovněž nekonečná ve své hloubce, je nevyčerpatelná, ve svém lůně skrývá nekonečnost forem, které se s ní postupně rozvíjejí (formy rostlinného života, živočichů, lidská společnost). Duch, vědomí je pak produktem a funkcí hmoty. Lidské poznání zase čistým odrazem (kopii, fotografií) vnějšího světa. Zde se zvlášť silně projevuje vliv učení německého poklasického filozofa Ludwiga Feuerbacha (1804 - 1872), který vznik náboženství a představy o Bohu vyložil jako projekci absolutizovaných a optimalizovaných lidských vlastností do nekonečna (základní dílo - “Podstata křesťanství” z roku 1841). Ideál člověka přitom Feuerbach vidí ve státě - obci, v níž by se spojil jeho egoismus i altruismus (komunismus) - tzv. člověk obcový (Gemeinmensch).

Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka prázdninového vydání byla provedená 31. srpna ve 16:15 a redakce děkuje všem autorům za příspěvky do tohoto čísla. . Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN