NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC - SRPEN 2008---Ročník VII.
PROČ PROTESTOVAT PROTI RADARU?
aneb
Trochu jiný pohled na aktuální téma

Protest proti radaru není jen pokus hrstky lidí o zviditelnění, jak si možná mnozí myslí. Celá záležitost má mnohem hlubší význam a přitom nejde jen o to, že by se kvůli radaru mělo vykácet 130 ha lesa či o jeho negativní vliv na životní prostředí. Jde i o to, co jsme si přinesli z hluboké minulosti. Letos se ukáže, jak se lidstvo vypořádalo s tím, co bylo v minulosti a jak za celá staletí své existence vyspělo a zmoudřelo. A právě proto jde v tuto chvíli i o to, jak se k dnešní situaci postaví každý z nás. Proč tomu tak je, osvětlují následující řádky, vycházející z poznatků mayského kalendáře:.

“ ...Od 25. 12. 2007 začíná nejtěžší období v dějinách lidstva, které tu ještě nikdy nebylo a už ani být nemá a vyznačuje se tím, že člověku nezbude nic jiného k čemu se obracet, než Slunce...

Mayský kalendář nám ukazuje, že lidstvo po celou éru svého dění, života a existence žije v časových intervalech a právě podle mayského kalendáře se ukazuje, že to není náš subjektivní pocit, že běží čas rychleji a rychleji, ale že podle mayského kalendáře je to pravda. Až do roku 1755 žilo lidstvo v období, kdy jedno období trvalo 400 let., od roku 1755 žilo 20ti-letá období a od roku 1989 už žijeme roční období. Znamená to, že teď v jednom roce, kdy ten poslední podle mayského kalendáře začal 19. 11. 2007, žijeme před tím dvacetiletá, před tím dokonce čtyřsetletá období. Takže nyní od 19. 11. 2007 do 13. 11. 2008 žijeme období, které by se dalo přiřadit k období 1933 - 1952. Znamená to, že se všichni, celá planeta, všichni lidé dostaneme do období, kdy celý svět žil druhou světovou válkou - přijde shodou okolností zhruba ve stejný čas, jako přišel, čili na rozhraní března - dubna. Protože podle mayského kalendáře se ona pomyslná spirála točí zvenku dovnitř, tak když si znázorníme výseč koláče, v určitém momentě se opakuje. Přibližujeme se tak do středu, čili sami k sobě, takže tato zpráva neznamená, že by na světě měla být jakási válka, taková katastrofická, jako byla druhá světová, ale že se to přibližuje k člověku samotnému a budeme si jakési podoby této války prožívat na osobních rovinách. Tak jako téma Hitlera bylo, že jedinec si něco umanul, přišel s nějakou teorií, začal ji rozšiřovat, zblbnul nejdřív svoji zemi, pak Evropu a pak se do toho dostal celý svět, kde kus světa byl s ním a kus proti němu a jemu se buď podařilo nebo nepodařilo někomu vnutit svůj názor, tak teď to právě v té osobní rovině bude o tom, abychom se každý jeden z nás naučili nějakým svým pro nás přijatelným způsobem říkat NE cizím vnějším autoritám... Je dobré, aby si každý člověk snažil prosvítit své vnitřní, osobní Slunce, aby zářil kolem sebe a snažil se ho vysílat kolem sebe, aby v těch nejtěžších dobách v historii lidstva vůbec se nám je podařilo projít tak, abychom se na konci potkali hraví, radostní a rozzáření.“

„...Od 19. 11. 2007 do 13. 11. 2008 proběhnou události z let 1933 - 1952. To znamená, že se zde objeví vibrace z období nástupu fašismu, druhá světová válka, ale i poválečné události. Proto je třeba, abychom byli všichni mentálně na tyto vibrace připraveni a dokázali je zpracovat lépe, než tomu bylo v období oněch dvaceti let. Již nyní můžeme sledovat vzestup aktivit neonacistických skupin, ale i vzrůstající válečné napětí mezi USA a Ruskem (což jak víme, vedlo tehdy ke vzniku studené války a zatažení železné opony mezi východem a západem). Je proto nutné zapojit všechny pozitivní mentální síly a nedopustit působení negativních sil, které chtějí vyvolat opakování dějinných událostí! Na jedné straně je nutno zamezit růstu světového terorismu, šířeného zvláště z muslimských oblastí, a na druhé straně rostoucí válečné napětí ze strany USA a Ruska. Je třeba dát pozor také na období roku 1938, kdy pod záminkou zachování světového míru spojenci obětovali část českého území (Sudety) a jak to dopadlo, víme všichni moc dobře.

Není tedy náhoda, že v této době má dojít k dohodě o umístění radaru v naší zemi. Vibrace tohoto období se opět zopakuje letos!! Jak jsme na to připraveni? Nebo je to většině národa lhostejné?? Je třeba zapojit všechny pozitivní síly, abychom dokázali odvrátit negativní působení oněch let a aby nedošlo k podobným nešťastným rozhodnutím, jaké nás potkaly kdysi! Záleží na každém z nás, jak se k těmto událostem postaví …….“

Tolik k dnešním událostem z pohledu mayského kalendáře. Abychom celou záležitost kolem radaru pochopili, je třeba zamyslet se nad podstatou. Radar jen rozpoutá další kolo zbrojení, které nebude ku prospěchu nikomu vyjma zbrojních firem. Zato bude i v budoucnu reálná hrozba válek. Naopak pokud by zde radar nestál, mohl by se snad konečně dát prostor tomu, aby lidé začali spolupracovat namísto toho, aby proti sobě bojovali, jako tomu bylo po celá staletí. Pak snad konečně začnou lidé jednat i v souladu s přírodou a společnými silami začnou napravovat škody, které v minulosti napáchali, protože jedině to je předpoklad k tomu, aby nedošlo k vyčerpání zdrojů. Navíc spolupráce je hlavním předpokladem pro Věk Vodnáře, který právě nyní nastává a který během následujících několika desetiletí naprosto převrátí postoj lidstva pro dalších zhruba dva tisíce let. Věk Vodnáře střídá Věk Ryb, který nás má připravit na Věk Vodnáře tím, že nás má naučit lásce k bližnímu, pokoře a skromnosti stejně jako schopnosti žít v souladu s přírodou a celým vesmírem. Věk Vodnáře zase zastupuje ideály Francouzské revoluce „Volnost! Rovnost! Bratrství!“ a sami uznáte, že těmto ideálům je radar na hony vzdálen.... !

ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS, JAKÁ BUDE NAŠE BUDOUCNOST !!!


Jana Mašková
3. července 2008

NETSOCAN