NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC - SRPEN 2008---Ročník VII.
Přežitek minulosti neboli nehoráznost na pokračování

Jak jinak zhodnotit fakt, že místopředseda vlády Jiří Čunek ušetřil na dietách statisíce? Nebo snad firmy (a v minulosti všechny byly státní) či úřady neprotěžovaly těmito úhradami své preferované zaměstnance? A proč tato praxe pokračuje i nyní? Proč musíme v rámci úhrad legislativcům hradit jejich navýšené cestovné, a ne skutečně vykázané výdaje? Navíc, často neodpovídající realitě, jestliže jim zvoucí strana hradí náklady spojené s pobytem.

Ředitelé škol se zdráhají, aby učitelé jen na pár dnů odjeli s žáky na školní akce, protože náklady spojené s cestovným zatěžují nebývale školní rozpočet. Zápecnictví jako vzor pro školy, rozhazování všude jinde. Holt, česká realita!


Miloslav Štěrba, Zlín
15. července 2008

NETSOCAN