NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC - SRPEN 2008---Ročník VII.
O čtyřicet let později, ale ani o krok dál

Při čtení svědectví Josefa Pokštefla (Právo, 20.8.2008) si člověk klade otázku: Je skutečně ČSSD demokratickou stranou, která by měla šanci uspět v jiné době, než je ta dnešní, tonoucí v ideologické blamáži celé společnosti? K tomuto tvrzení mě vedou jeho slova o tehdejší přípravě na změnu stanov KSČ, inspirované potřebou „rozbít onen pověstný „demokratický centralismus“, základní stavební kámen totalitního systému....Nové stanovy by měly připustit existenci různých politických proudů ve straně, snad i organizovaných frakcí. A takto pluralitní charakter strany se měl stát přirozeným základem....“.

Na stále odkládaném prahu modernizace ČSSD má člověk pocit, že z bývalé totalitně-normalizační strany k nám přešly lidé nikoli s progresivním myšlením, ale ti, o nichž J.Pokštefl tvrdí, že pro ně zmíněné demokratizační představy „byly nejen nepřijatelné, ale přímo herezí.“


Miloslav Štěrba, Zlín
23. srpna 2008

NETSOCAN