NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC - SRPEN 2009 ---Ročník VIII.
Krize za vše nemůže

Ekonomové hovoří o poklesu stavebních prací, nedostatku zakázek pro naše stavební firmy. Jako důsledku světové finanční krize. Chci však ukázat, že ne všechny problémy jsou neřešitelné v rámci České republiky.

Majitelé 26 bytů v našem domě by rádi provedli revitalizaci stavby, stejně jako v sousedním domě na naší ulici na Jižních Svazích ve Zlíně. Pro stavební firmy by se tak naskytly dvě zakázky v rozsahu téměř (možná i více) 10 mil. Kč.

Co tomu brání? Pro zateplení panelového domu je zapotřebí 75 % souhlas vlastníků bytů, pro „změnu stavby“ je vyžadován 100 % souhlas. Přitom je za tuto změnu považována náhrada dosavadních kovových zavěšených balkonů za lodžie. Jestliže technologie před 30 lety a také tehdejší možnosti odpovídaly dobovým standardům, ve 21. století bychom upřednostnili náhradu za lodžie. Jenže dle výkladu právníků jde o změnu stavby a tudíž o potřebu 100 % souhlasu.

V našem případě se jeden z majitelů zdráhá připojit k ostatním, a tudíž ostatních 25 nemá možnost přistoupit k rekonstrukci domu. Je jim tím i bráněno v náležité péči o majetek, protože by rádi uskutečnili to, co všichni v okolí, kde se dokázali dohodnout na 100 % souhlasu. Logické by bylo, aby ze zákona č. 72/1994 (§ 11, odst.5) vypadlo omezení 100 % či byla jinak formulována ona nešťastná „změna stavby“, neboť k jaké změně stavby dojde, ne-li k zlepšení podmínek k bydlení. A proč tedy trvat na souhlasu všech.

Lidé v této zemi jsou přesvědčováni médii o fatálních následcích světové krize na náš život. Mají pravdu? Vždyť na uvedeném příkladu vidíte, že práce by byla, pokud bychom měli pořádné zákony, nikoli paskvily, vyžadující souhlas všech. V které jiné sféře lidské činnosti uspějeme, jestliže nastavíme taková kritéria? Řešení mají v rukou legislativci. Jenže znáte jejich priority....


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
3. srpna 2009

NETSOCAN