NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC - SRPEN 2009 ---Ročník VIII.
Příčiny kolapsů vnitrostranické demokracie

Z moderních dějin levicových stran plyne zajímavý poznatek: počáteční heroickou fázi vystřídala po průniku k moci fáze úpadková, s „vůdci“ typu geronta Černěnka, „kůlu v plotě“ Jakeše či „zimního krále“ Urbánka.

I moderní ČSSD si zvolila interesantního lídra, mladého a nezralého S. Grosse! Stal se předsedou i přes „křišťálové“ osobní finance (jeho slova), a delegátům sjezdu byly potupně kontrolovány volební lístky…

Není na vině i samotný volební systém? Vývojově starší a v heroické fázi funkční vnitrostranická zastupitelská demokracie (VDZ) připadá takřka bezmocná ve fázi  kariérní, poněvadž zástupce voličů lze snadno zkorumpovat. Celou členskou základnu, ani její většinu však podplatit nelze, a tak se nabízí užití přímé vnitrostranické demokracie (PVD).

Výhod by PVD přinesla více a nesmírně cenných! Generovala by osobnosti (jak dokazují stranické primárky v USA)! Konkurence osobností by zkvalitňovala stranický program! Pokud by se při přímé volbě předsedů (všech stupňů) 2. až x-tý v pořadí stával místopředsedou, sjezd by se oprostil nedůstojných handlů, provázejících tyto volby a měl by čas se věnovat závažným společenským problémům!

PVD by jistě měla i své dětské nemoci. Inu, C´est la vie! Poněvadž teprve přímá demokracie je skutečnou „vládou lidu“, zavedení PVD by posílilo kredit ČSSD i věrohodnost jejího úsilí o zavedení referenda v ČR.

J. Paroubek v rámci modernizace žádal přímou volbu předsedů všech stupňů a následný sjezd odsouhlasil jen přímou volbu předsedy ČSSD. Stalo se však něco neuvěřitelného: ÚVV, který měl povinnost usnesení sjezdu realizovat, tuto volbu ani nezajistil, ani nevyhlásil, čímž bezprecedentně porušil stanovy! Jak se asi zachovají delegáti sjezdu?


Autoři: Černík Vladislav, Stočes František
Původně vyšlo 11. února 2009 jako Editorial 1. čísla Intranetového F Ó R A ČSSD, titulek NETSOCAN)

FRS
2. srpna 2009

NETSOCAN