NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC-SRPEN 2010 --- Ročník IX.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Teorie pekla
AKTUALITY
o Další základna, kterou nikdo nechce
o Iniciativa Ne základnám
ESEJ
o Quo vadis (European) socialism?
o František Stočes
ČLÁNKY
o Proč si komunisté vlastně říkají komunisté?
o František Stočes
Regiony
o MOR NA RADNICI
o Mgr. Miloslav Štěrba
Zahraničí
o VRÁNA VRÁNĚ OČI NEVYKLOVE…
o Prof. dr. Rajko Doleček DrSc.
GLOSY
o Teorie pekla
o Zachvátí-li tě Kraken, zahyneš!
o Mgr. Miloslav Štěrba
ČSSD
o Sobotkova podivná hra na referendum
o František Stočes
o Proč jde ČSSD do opozice?
Strana práv občanů
o Adieu, SPOZ aneb jak jsem se mýlil v Zemanově straně
o Mgr. Miloslav Štěrba
NETSOCAN MONITOR
o Rakousko couvá z možného vstupu do NATO...
o Jak hluboko jsme klesli...
o ANALÝZA DEZILUZE
o Oranžová stínohra…
o Bezplatná právní pomoc pomáhá
o Jak jednoocí Čechové vzali husitství palcátem
o Blaira rozzlobila poznámka, že invaze do Iráku by mohla být nelegální
Reader´s Digest
o NASA: Červenec 2010 - takhle vypadá globální oteplování


o

o
o
Teorie pekla

Na webových stránkách koluje práce z chemického testu střední úrovně zadaného na Washingtonské univerzitě, o níž se profesor rozhodl podělit s kolegy na internetu. Vlastní otázka - Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)? - měla být řešena na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se rozpíná, a je-li stlačován, tak se naopak zahřívá) nebo variantně. Jeden ze student ale napsal následující verzi, za niž byl (údajně jako jediný) odměněn 10 body:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy znát poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše.

Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla.

Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:
1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.
2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná?

Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili – Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím! – a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela: "Ach můj Bože!"


(frs)oNETSOCAN MONITOR


Rakousko couvá z možného vstupu do NATO, uvažuje o zachování neutrality
Rakousko by mělo zůstat stoprocentně neutrální i přes ztrátu své politické váhy v Evropě. Takový je plán rakouského ministra obrany Norberta Darabose, který chce vyškrtnout z nové bezpečnostní strategie možnost, že by země mohla v příštích letech přistoupit k NATO.  "Tanková válka na Moravském poli se nepředpokládá," řekl rakouský šéf obrany na mezinárodní konferenci v Alpbachu... Rakousko by pak mělo své vojáky posílat jen do misí OSN a zaměřit se na bojová uskupení Evropské unie. Nyní přitom působí přes 400 vojáků Bundesheeru pod velením NATO například v Kosovu... Možnost přistoupení k NATO je zakotvena v nynější rakouské bezpečnostní doktríně z roku 2001, kterou prosadila tehdejší vláda lidovců a Svobodné strany Rakouska přes odpor sociálních demokratů. (Novinky, 31. srpna).

Šťastní Rakušané mohou svým sociálním demokratům k jejich mírumilovnosti pouze blahopřít. V ČR to vypadá tak, že v ČSSD již nejsou ani tak socani, ale partaj spíše vytunelovaly zkornatělé klony buržujů, kteří prvotní socany perzekuovali. Místo ateistů jsou zde věřící v nejrůznější pověry a místo pacifistů váleční štváči. Rakouský volič to dobře vnímá a také proto má SPÖ v Rakousku tak rozsáhlé hard core a ve Vídni, srovnatelné s Prahou, dosahuje neuvěřitelných takřka 50% volebních hlasů.Jak hluboko jsme klesli...
Včera jsem měl tu příležitost sedět s doc. Fr.Čubou, na dostizích ve Slušovicích. Zeptal jsem se ho, proč dopustil rozpad družstva, které svým významem, atd., a bývalý předseda mi jen řekl, že po listopadu 89 byl 86 x vyslýchán policií. Přinucen v podstatě k zániku. Hovořili jsme o JZD Slušovice, tehdejších kvalitních jogurtech, povinnosti vedoucích pracovníků každoročně absolvovat stáž na Západě, o přepravě 120 krav z Kanady, o rekreaci družstevníků v Itálii, Vietnamu, aniž by byla obava z emigrace, atd.... Zatímco Jana Bobošíková předávala cenu vítězi hlavního dostihu, a v ochozech jí tleskalo pár set diváků, zářilo nad nádherným Valašskem rozhazovačné sluníčko a potilo z nás naději, že zdejší lidé mají na víc.

Autorem je Mgr. Miloslav Štěrba . S družstevníky bylo samozřejmě třeba rázně zatočit. Kam by ten stát dospěl, kdyby se česká ekonoka tehdy transformovala tak, že by "Slušovický" agrokomplex existoval a prosperoval v každém okrese. V takovém případě by se rozkrádala a věnovala zdarma do zahraničí mnohem hůře. Nu a tak ti, kterým bylo při pohledu na tehdejší Klausovu katastrojku a propad českého HDP o deset a české průmyslové výroby o 90% smutno, si pustili televizi, podívali se na seriál Slunce, seno, atd. a - hned pochopili...ANALÝZA DEZILUZE Pravici nebo levici? Není to jedno?
Během několika po sobě jdoucích voleb v posledních letech vymizela legitimita volených zástupců lidu a názory společnosti se stávají volatilní, jak by řekli burzovní makléři. Nejen hodnotová, ale i diskurzivní vzdálenost pravice a levice se zmenšuje. Levicové myšlenky zdiskreditovala svým liberalismem jak Blairova New Labour, poslušně panáčkující vedle neokonzervativců G.W. Bushe, tak Schroederova Neue Mitte, strkající hlavu do oprátky reforem Harz IV. Za takto středu politického spektra dominující levici se nikomu nechce demonstrovat, protože takováto "středová" levice ho prodá za "třicet stříbrných"... Schopnost politologické analýzy příčin klesá tak rapidně, že dnes i velké odborové centrály rezignují na spoluodpovědnost za řízení společnosti. Prachy elit si už stačily koupit všechny. Politiky, odboráře i servisní třídy... Nikdo nehodlá říci nahlas, že interkontinentální ekonomická globalizace bez důsledné interkontinentální regulace, bez globalizace solidarity a sociální standardizace je zločinem na nás samých. Že volný pohyb kapitálu bez progresivního zdanění spekulací a existence daňových rájů uprostřed bezcelního světa vede ke spirálové rotaci kapitálu, vydírání vlád a externalizaci internalit sociálního státu - zisky odplouvají bůhvíkam a sociální náklady nese stále slabší stát... V Británii vykradla liberální pravice hodnoty liberální levice, zdiskreditované nepotismem a korupcí do té míry, že občan ani nezaregistroval, že vládu převzala jiná politická formace. Mezi Blairem a Cameronem není rozdílu, mimo barvy stranického trička... Miliardářský spekulant Soros svým útokem na liru a libru po sjednocení Německa ukázal, jak lze porazit impérium bez jediné divize... Rodina je základ státu - pravil Masaryk... ČSSD oproti sobectví pravicové nadvlády silných a (všeho)schopných hlásala vždy morálku a solidaritu. Myslela svá slova ale doopravdy? Akceptovala vždy namísto kolektivistické kooperace jako preferovaný model konkurenci individuí. Obdivovala se bezpáteřnému Blairovi a rezignovavšímu Schroederovi. Nepochopila ani Švédsko, ani Lafontaina. Bála se dominance a nadvlády státu, neoponovala nikdy privatizaci - naopak. Základ opravdovému vítězství brutálnímu kapitalismu položil socialsitický premiér a člen prognostické komise Socialistické internacionály Miloš Zeman - privatizací bank do zahraničních rukou a privatizací jejich investičních fondů. ČSSD nikdy nechtěla dosáhnout socialismu. Nedefinovala si ho jako cíl. Nechtěla jako sociální demokracie v Rakousku sociálně spravedlivou společnost. Stačilo jí, když napravovala nejkřiklavější výstřelky svých politických oponentů zprava, brzdila spolupráci na levici Bohumínským usnesením a "poopravovala" tak stávající kapitalismus do "snesitelné" podoby... Společnost i rodina se mezitím rozpadala - segmentovala... Předákům stačilo ukazovat svou hodnotově pokřivenou kompetenci v kapitalistické "úspěšnosti", měřené velikostí kont, aut a vil. Kdo z vás na to má? Jak se lišily audi socialistických elit od audi elit občanských demokratů? (Britské listy, 16. července).

Autor článku, Štěpán Kotrba, zde sice nepřímo, ale zcela jasně volá po The New socdem. Po sociální demokracii, která se s úctou vrátí k hodnotám, kvůli nimž trpěli zakladatelé této strany. Strany, která se dnes změnila ve stranu kariéristů, vyžírků a lehkoživků, strany, která svou praxí pokřivuje charaktery i těch několika málo mladých, lteří do ní vstoupili z idealismu.Oranžová stínohra…
Ustavení stínové vlády ČSSD nebylo doprovázeno prezentací nějakého programu, kterým by chtěla nejsilnější opoziční strana čelit záměrům plynoucím z koaliční smlouvy, ale stalo se jenom kulisami pro prezentaci aktuálního stavu vnitrostranické rvačky o předsednické korýtko... Ať již vyhraje kdokoliv, zůstanou mu totiž ve stínu za zády tytéž kádrové opory, které se dokázaly ve vhodnou chvíli zbavit jeho předchůdců, a je úplně lhostejno, jak se aktuálně shlukují kolem svých budoucích obětí. Jiří Paroubek se jim na chvíli vytrhl z vlivu, a když se do něj znovu dostal, byl jeho osud zpečetěn. Nakonec se ti ve stínu předsedy znovu spojí v tiché opozici a lehce ošoupaného předsedu zničí, když je přestane krýt... Kromě falešného antikomunismu nemá ČSSD v rukávu skutečně nic a tulí se ke koalici v rámci jakéhosi klubu demokratických stran. Je evidentní, že většině současného vedení ČSSD by účast na realizaci koaliční smlouvy příliš nevadila... na ty hodnější z nich zbyly z koaliční milosti i parlamentní sesle a ti nejhodnější budou moci zůstat jako náměstci na ministerstvech. Na druhé straně špičky ČSSD dobře vědí, že by tohle koketování pro ně mohlo znamenat, že je na sjezdu nikdo nezvolí ani do vedení a budou mít po kšeftech... Čekat od tohoto vedení omámeného vůní vládních kožených křesel nějaký levicový program je opravdu jen a jen čirá iluze. (Britské listy, 16. července).

Pokud si autor Ladislav Žák skutečně myslí, že, "Na druhé straně špičky ČSSD dobře vědí, že by tohle koketování pro ně mohlo znamenat, že je na sjezdu nikdo nezvolí ani do vedení a budou mít po kšeftech..." pak netuší, jakým obludným klientelismem - od (velrybářských) místních organizacíje až po delegáty sjezdu - je ČSSD zachvácena. Jedinou šancí na renesanci je zavedení přímé vnitrostranické demokracie s právem vyhlášení vnitrostranického referenda zdola. To ovšem vedení ČSSD nikdy nepřipustí.Bezplatná právní pomoc pomáhá
Nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium úspěšně ukončila dvouletý projekt zaměřený na poskytování bezplatné právní pomoci sociálně znevýhodněným klientům v oblasti bytového práva, provádění exekucí a pracovně právní problematiky. Výsledkem byla nejen individuální spolupráce s více než 280 klienty, ale i zpracování obecných výstupů a doporučení obsažených v Balíčku právní pomoci a analýzy zaměřené na rozbor systémových problémů v předmětných oblastech.... Iuridicum Remedium, o.s. (dále jen "IuRe") realizovalo projekt "Právem na straně znevýhodněných -- v jednotlivých případech bezpráví a při iniciování systémových změn" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti od července 2008. Projekt si kladl za cíl zajistit profesionální bezplatnou právní pomoc lidem, kteří jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněni a nemají možnost právní obrany v případě porušení nebo ohrožení svých práv. Krom individuální právní pomoci bylo cílem projektu i dosažení systémových změn v právní úpravě či praxi orgánů veřejné správy, které umožňují či přímo představují narušení práv osob znevýhodněných na základě jejich věku, etnika, postižení nebo sociálního statusu... Realizace projektu zaznamenala velký úspěch -- malý tým tří právníků byl za dobu jeho trvání schopen zajistit odbornou právní pomoc více než 280-ti klientům. Krom toho byl na http://bpp.iure.cz publikován souhrn typových dokumentů a podání k problematice nájemního bydlení, pracovního práva a exekucí. Klienti tak mají k dispozici základní návod k tomu, jak komunikovat se svou protistranou a s orgány veřejné moci. Projekt byl završen zpracováním závěrečné analýzy, která sumarizuje základní informace o daných právních oblastech a o postavení účastníků právních vztahů a věnuje se rozboru nejčastějších problémů v praxi vznikajících ve vztazích z nájmu bytu, při provádění exekucí a v zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztazích. (Britské listy 1. června).

Zjevně jde o dobrou věc. Je jen třeba s politováním konstatovat, že o podobné iniciativy se nepokoušejí mladí socdem právníci, kterých je v partaji habaděj. Oni ovšem na takovéto sociálně demokratické aktivity nemají čas, neb bojují rovnou o posty poslanců, zastupitelů apod. Jsou to prostě taková kuřátka, která se i jediného hrábnutí zadarmo štítí s odporem téměř okázalým.Jak jednoocí Čechové vzali husitství palcátem
Když jeden z předků šéfa TOP 09 nesouhlasil v roce 1889 v zemském sněmu s plánem umístit na budovu Národního muzea k jiným bustám také mistra Jana Husa, pronesl lapidárně, že husité byli „bandou lupičů a žhářů“. Vypadalo to tehdy na osamělou a jedovatou hraběcí radu, která nemůže čelit náporu potištěného papíru z pera kantora Jiráska. O sto let později se však páně Schwarzenbergův názor dočkal grandiózní rehabilitace... Bezmyšlenkovitě opakujeme zmíněnou průpovídku o zlodějích a jen málokdo ví, že nejvíce si za celé ty roky revoluce nakradli vítězové od Lipan, skuteční privatizátoři církevního a královského majetku. Málokterý evropský národ ostatně umí tak samozřejmě ignorovat jedinou doopravdy heroickou fázi ve svých dějinách – o níž fascinovaně píše třeba populární polský spisovatel fantasy Sapkowski. Také říšský ministr propagandy Goebbels v září 1938 viděl tuto tradici jinak – varoval fýrera, že „pokud se v Češích probudí husitská zarputilost, bude vojenská akce velký problém“. Nám to tak ale nepřipadá... V odporu k husitství jsme navíc patřičně „husitsky“ izolováni také vůči světu. Z husitství se totiž stal v zahraničí fenomén, který po velké poválečné generaci německých historiků v poslední době zvedají hlavně Britové a Američané. Aspoň že oni. (MF DNES, 7. července).

Že by v MF DNES, jak signalizuje názor autora, Rostislava Matulíka, redaktora MF DNES, zavál nový svěží vítr? Až do nynějška byli mediálními experty na husitství zejména K. Steigerwald a M. Komárek jun., kteří se husitů štítili tak ostentativně, že měl čtenář dojem, že tak strašný jako husitství snad nebyl ani holokaust.Blaira rozzlobila poznámka, že invaze do Iráku by mohla být nelegální
Na list s varováním od ministra spravedlnosti lorda Goldsmithe, že by invaze mohla být nelegální, nespokojený Blair šest týdnů před vpádem vojsk do Iráku v březnu 2003 připsal: „Tomu prostě nerozumím“. Jeho pobočník doplnil: „(Premiér) specificky uvedl, že v té věci nepotřebuje další rady“... Dokument byl odtajněn pro potřeby Chilcotovy komise vyšetřující okolnosti britské vojenské angažovanosti v Iráku. Lord Goldsmith dával opakovaně najevo, že s invazí do Iráku bez souhlasu mezinárodního společenství nesouhlasí. Blairovi to napsal dvakrát.. Tony Blair invazi do Iráku obhajoval argumentem, že teroristické útoky z 11. září 2001 změnily hodnocení rizika... Invaze do Iráku byla hrubým porušením Charty OSN. O tom, že byla nelegální není žádných pochyb... Agenta Kellyho, který byl členem Blixova týmu v Iráku a zpochybnil Blairův výrok, že Saddám může do 45 min. napadnout Británii ZHN zabili. Označili to za sebevraždu a "nezávislý" vyšetřovatel lord Hutton zakázal zveřejnit výsledky pitvy. Generálního ředitele BBC Grega Dyka vyhodili, protože jeden z redaktorů na základě Kellyho výpovědi Blairův výrok zpochybnil. Od té doby se kdysi výborná BBC stala jen myčkou nozků. Tak je to s právem a svobodou slova v Británii.. (Novinky, 1. července)

Americké středisko pro ústavu hodlá Blairovi udělit prestižní medaili za zásluhy o mír spojenou s finanční odměnou 100 000 dolarů ... Nyní Blair vykonává funkci vyslance tzv. Blízkovýchodního kvarteta. Samozřejmě tu funkci vykonává jako odměnu za neocenitelné služby ve službách USA, které jeden francouzský vtipálek vtipně vystihl karikaturou, na níž Bush Blairovi říká: Tony, ty jsi o těch Saddámových zbraních hronadného ničení lhal tak přesvědčivě, že jsem ti to málem uvěřil i já... Jaké bulíky nám asi Tonda Liar věší na nos dnes, pokud jde o mír na Blízkém východě...


.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


NASA: Červenec 2010 - takhle vypadá globální oteplování (Roman Polach, Blog iDNES)

Americka NASA zveřejnila ve čtvrtek pravidelná měsíční data o stavu klimatu ve světě, uvedla je tentokrát názvem "Červenec 2010 - takhle vypadá globální oteplování."  Vyplývá z nich, že letošní rok je zatím (tedy počítano od ledna do července) nejteplejším obdobím v historii měření. Rekordně vysoká byla globální teplota i celých posledních 12 měsíců... Podle zprávy NASA "je pravděpodobné, ačkoliv ne jisté", že rok 2010 překoná teplotní rekord z roku 2005 (o čemž jsem psal na tomto blogu již někdy v lednu) . Zároveň máme očekávat, že úmorných veder, lesních požárů a záplav bude čím dál více a události posledního měsíce jsou jenom slabým odvarem věcí příštích... Ve stejném duchu se nese i čerstvá zpráva Světové meteorologické organizace. Stojí za to si z ní citovat: "Ve světě právě probíhá několik různých extrémních meteorogických jevů , které mají za následek bezprecedentní ztráty na životech a majetku. Jedná se o rekordní vlnu veder a lesních požárů v Ruské federaci, monzunové záplavy v Pákistánu, deštěm vyvolané sesuvy půdy v Číně a odtržení obrovského kusu ledu z Gronského ledovce. Tyto události by měly být přidány k rozsáhlému seznamu ostatních extremních klimatických jevů jako jsou sucha a požáry v Austrálii, rekordní teploty na východě Spojených statů a další události, které proběhly dříve tento rok." Světová meteorologická organizace dále trefně poznamenává, že aktuální události jsou ve shodě s tím,  co říkála už před léty zpráva IPCC. Podle té se s postupujícím globálním oteplování můžeme těšit na stále častější extrémní vedra i záplavy a to už při relativně malých změnách globálních průměrných teplot.
Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená na 31. srpna ve 22:00 a redakce tímto současně děkuje všem autorům za hodnotné příspěvky do prázdninovéto čísla.. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN