NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2011 ---Ročník X.
Lokajský postoj evropských socialistů k agresi proti Libyi je zcela úpadkový

Byť Libyjská socialistická džamahírie má svá specifika, nelze jí upřít ani upřímnou snahu o sociální spravedlnost, ani upřímnou snahu o moudrou formu demokracie (ve smyslu vlády lidu). Kapitalistické vlastnictví tam fakticky neexistuje ani v průmyslu ani v bankovnictví a zisky z ropy jsou distribuovány ve prospěch všech občanů i země. Tento systém lze bez problémů nazvat socialismem.

Jestliže někdo tvrdí, že v té zemi vypuklo lidové povstání, pak budˇnechápe co říká a navíc fakticky tvrdí, že lid je blbec. Poněvadž ale ministři zahraničí např. USA či ČR nemohou nevědět co říkají, pak jejich tvrzení, že podporují libyjský lid, jsou zcela vědomou lží! Realita je totiž přesně opačná a libyjský lid na mohutných demonstracích podporuje Kaddáfího a protestuje proti agresi ZDE Jestliže šéf NATO - přes bombardování pravděpodobných úkrytů Kaddáfího - veřejně prohlašuje, že cílem těchto akcí není Kaddáfího fyzická likvidace, pak je buď zcela nekompetentní a nebo chorobný, notorický lhář.

Za skutečnou příčinu nynější agrese NATO vůči Libyi lze považovat končící smlouvy o těžbě ropy s Francií a Itálií a (logicky) předpokládaný úmysl Kaddáfího, uzavřít nové smlouvy se stranou, která nabídne podmínky nejvýhodnější pro libyjský lid. Zda by tou zemí byla Čína či Indie lze spekulovat; jisté je, že západní petrolejáři by přišli o své zisky.

Největší a zatím nevysvětlenou záhadou zůstává, proč při hlasování v Radě bezpečnosti OSN ruský a čínský zástupce absentovali. Jednou věcí je, že rezoluce byla stejně neplatná, poněvadž by musela být schválená kladnými hlasy všech stálých členů RB! Stejně neplatná by ovšem byla, kdyby Rus a Číňan byli přítomni a jeden nebo oba by abstenovali, nebo kdyby alespoň jeden z nich hlasoval proti. Agrese NATO proti Libyi je tudíž evidentně nelegální a fakticky válečným zločinem. Někdejší diplomat, Miroslav Polreich, to komentuje slovy: „Jak je to mezinárodní právo jednoduché a politické zájmy složité. Naši právníci k tomu však mlčí; včetně kdysi známých puristů z Masarykovy university v Brně...“ (Viz Britské listy, 18. července: „USA a EU dopustily, aby na prahu 21. století bylo v Kosovu vyhlazeno židovstvo aneb Zpravodajec je jediné povolání, v němž se nesmí lhát“). Občan tedy může jen spekulovat: předcházely onomu hlasování neveřejné výhružky, vydírání nebo nespecifikovaný „gentlements´ agreement?

Ať tak či onak, s jinými peripetiemi se opakuje scénář známý z beztrestné agrese USA a „spojenců“ proti Iráku. Je to mohutná i koordinovaná politická a mediální vlna naprostých lží, dezinformací, zatajování faktů a zveličování marginálií. V případě Iráku to byly vymyšlené zbraně hromadného ničení, případě Libye „ochrana civilistů“; v obou případech byla zneužita OSN, o masovém oblbování západních občanů nemluvě. Skutečnost, že západní socialisté a socialistické strany včetně ČSSD proti tomu se vší rozhodností neprotestují, pak vzbuzuje podezření, že tito politikové jsou mnohdy dokonce kumpány nynějších válečných zločinců, likvidujících jejich socialistického druha...

Z hlediska celkové mozaiky úpadku západní kultury je tento úpadek socialistů jen dalším střípkem, zahrnujícím úpadek politické kultury, demokracie, svobody slova, podnikatelské etiky, kultivační role médií; provázený explozí egoismu, apatie a dezorientace s projevy korupce, zločinnosti, barbarství včetně zániku rodiny. Synergickým a logickým výsledkem je. že ještě nedávno vysoce perspektivní západní kultura již není schopna se ani biologicky reprodukovat.


František Stočes
31. července


Čánek byl nabidnut 20. července Britským listům; nebyl akceptován.
NETSOCAN