NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC-SRPEN 2012 --- Ročník XI.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Výzva okrádaných
Dokumenty
o Poselství Mezinárodního družstevního svazu
AKTUALITY
o Ruská okupace 21. srpna 1968
o Ing. Josef Vít
GLOSY
o 451 stupňů Fahrenheita
o Ing. Josef Vít
ČLÁNKY
o 3 a půl měsíce vězení za vraždu socana!
o František Stočes
Družstevnictví
o Družstva budují lepší svět prostřednictvím financí
o Překlad: František Stočes
o Pitvání zdravotnického družstva
o Překlad: František Stočes
o Proč má české družstevnictví malý národohospodářský význam?
o František Stočes
o Jak si zaměstnanci v USA koupili a zachránili ocelárnu
o František Stočes
o Mohou družstva vytěsnit kapitalismus?
o Překlad: František Stočes
o MONDRAGON ZVLÁDÁ KRIZI
o Štěpán Steiger
o Vybrané údaje o českém družstevnictví za rok 2011
o Výtah z návrhu zákona o družstvech a korporacích
o František Stočes
Zahraničí
o Jako gauneři: Válečné zločiny NATO v Libyi
o
NETSOCAN MONITOR
o John před diváky: Velcí zloději se bojí, proto Lessyho nahradil Langerův žabák
o V Sýrii byly vysazeny britské speciální jednotky, aby hledaly chemické zbraně
o Evropa: „Socialismus“ pro bankéře a nadnárodní korporace
o Superboháči se vyhnuli placení nejméně 21 biliónů dolarů na daních
o Pussy Riot a ztráta soudnosti
o Nick Clegg prosazuje zaměstnanecké vlastnictví
o Válka v Iráku bude pro Západ obrovským problémem do budoucna...
Reader´s Digest
o Ruské nebezpečí
o
o
o
Výzva okrádaných
V době, kdy se nedostává prostředků na kulturu, školství, zdravotnictví a důchody, a stát požaduje po lidech neustále více peněz ve formě daní a poplatků, předkládá vláda Petra Nečase parlamentu zákon, v jehož důsledku hrozí nespravedlivý převod majetku občanů České republiky v celkové hodnotě 134 miliard do soukromého vlastnictví církví. Spravedlivé vypořádání s církvemi a jejich brzkou odluku od státu však předložený zákon popírá.

S touto podobou zákona nesouhlasí 80% občanů ČR z těchto důvodů:

- Zákon boří státotvorné ideje a snahy T.G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací.

- Navrhované vyrovnání nerespektuje historii a je nadhodnocené.

- Majetek určený k vydání církve nikdy plně nevlastnily. O tomto majetku stát několik století spolurozhodoval. Tento majetek má však nyní přejít do výlučného soukromého vlastnictví a pravomoci církví.

- Výše finanční náhrady byla stanovena bez dostatečných podkladů. Vyčíslení vychází z neúplných údajů, a je tedy chybné.

- Zákon křivdí ostatním restituentům.

- Církve budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje nově získaného majetku.

- Navržený zákon umožňuje až trojí náhradu za stejný majetek.

- Finanční náhrada za křivdy způsobené komunistickým režimem má být vyplacena také církvím, které před rokem 1989 neexistovaly (Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy – 1 056 336 374 Kč, Luterská evangelická církev a.v. – 113 828 334 Kč).

- Vyplacením náhrad nekončí financování činnosti církví státem.


Za posledních 20 let svobody klesl počet věřících na jednu čtvrtinu, zatímco počet duchovních stoupl o 100% a částka vydávaná státem na činnost církví se více než zdvojnásobila na 1,44 miliard korun ročně.   

Přesto chce vláda bez právních a historických podkladů darovat velkou část majetku národa těmto několika málo soukromým skupinám, jejichž morální kredit prudce klesá.

Vyzýváme vás k odmítnutí navrhovaného zákona.

Připojte se k nám!

Občané České republiky:
Janek Ledecký
Lenka Procházková

Petici můžete podepsat on-line ZDE .


(Redakce)

oNETSOCAN MONITOR


John před diváky: Velcí zloději se bojí, proto Lessyho nahradil Langerův žabák
Předseda Věcí veřejných Radek John je odvoláním policejního prezidenta Petra Lessyho a jeho nahrazením Martinem Červíčkem, který je považován za muže Ivana Langera, znechucen. Prý jde o krok na politickou objednávku a snahu zahladit vyšetřování pro některé politiky nepříjemných kauz... "Koalice se snaží si zajistit nového závislého policejního prezidenta, aby se ovlivnily některé kauzy a nebyly vyšetřeny," řekl ve středečním Hydeparku šéf Véček. "ODS tam chce mít svého člověka, Langerova člověka," dodal. "Říká se mu žabák, protože přeskákal všechny hodnosti nahoru," doplnil... Právě tyto kritéria splňuje prý právě Červíček. Lessy byl podle něho pravý opak. Nezávislý policejní prezident, který se snažil rozkrývat i nepohodlné kauzy. A právě to bylo zřejmě důvodem jeho odchodu... "Velcí zloději se bojí, bojí se toho, že se odšpuntovala policie, právě to dělal Lessy," vysvětlil v České televizi John s tím, že ministr vnitra Jan Kubice se již od začátku snažil policejního prezidenta zlikvidovat... John v pořadu také zmínil, že nejen on a další politici, ale i běžní občané jsou chováním Kubiceho, Nečase a dalších znechuceni. "Popudilo to celý národ, lidé jsou blízko výbuchu," uzavřel John. (PARLAMENTNÍ LISTY, 29. srpna).

Johnovi se nelze divit. Sám ve funkci ministra vnitra strávil pouhých 9 měsíců a byl odvolán ihned poté, co za policejního ředitele jmenoval právě Lessyho (zjevně ochotného odhalovat korupci politiků). Johna ve funkci nahradil „bezpartijní“ Kubice a zasvěcencům bylo jasné, že se cosi bude dít. Lessy skončil svou první velkou kauzu - dostal do vazby socdem hejtmana Ratha a levici začaly padat preference. Lessy tak svou roli mouřenína splnil a musel skončit. Nynější koaliční vláda tím naprosto přesvědčivě prokázala, že je fakticky zločineckou strukturou. Prezident Klaus vydal ke kauze Lessy 29. srpna následující prohlášení: „Náhlým odvoláním policejního prezidenta Petra Lessyho jsem velmi znepokojen. Pokládám tento krok ministra vnitra, učiněný jistě s vědomím premiéra, za věc, která destabilizuje situaci nejen v Policii ČR, ale i na celé naší politické scéně. To vše ve chvíli, kdy se v předvolební atmosféře mají v parlamentu projednávat významné zákony. Dodávám, že jsem o tomto kroku nebyl předem informován.“V Sýrii byly vysazeny britské speciální jednotky, aby hledaly chemické zbraně
Na syrské území byly vysazeny oddíly britských speciálních jednotek, jejichž úkolem je zjištění přesného místa skladování chemických a biologických zbraní, oznámil britský list The Daily Star s odkazem na informované vojenské zdroje... Podle informací listu přesahuje početní stav britských speciálních jednotek na území Sýrie 200 mužů. Spolu s nimi se zde také nacházejí i příslušníci amerických a francouzských speciálních jednotek. Operace je řízena při společné spolupráci několika západních výzvědných služeb... Zdroje oznamují, že se tyto jednotky připravují obsadit arsenály chemických zbraní v tom případě, pokud se je Bašár Asad rozhodne použít. ( Hlas Ruska , 28. srpna).

Pokud je tato informace pravdivá, pak je svět svědkem další nehoráznosti imperialistického barbara Camerona, který se tak může chovat jedině proto, že jej nikdo nestíhá za jeho farizejské pojetí „bezletové zóny“. Válečný zločinec Cameron, jehož etika zřejmě zůstala na úrovni etiky kmenového vůdce, by měl být, společně se svým kumpánem podobného ražení, Sarkozym, hnán do - britsko-francouzskými bombami a raketami zničené - Libye a zde si vyslechnout soud pozůstalých.Evropa: „Socialismus“ pro bankéře a nadnárodní korporace
Světová krize, která již pět let sužuje svět, jasně ukázala priority ekonomické politiky hlavních zemí světa. Ukázalo se, že kapitalismus, ani v pojetí Marxe, ani ve vizi Adama Smithe, již dávno neexistuje. Tento zjevný fakt již přiznávají prakticky všichni ekonomové. Nicméně skoro nikdo nemluví o tom, že globalizovaný svět vytvořil unikátní systém kvazi-socialismu pro bankéře, oligarchy a TNK... Pro bankéře, oligarchy a TNK (nadnárodní korporace – p.p.) socialismus již nastal. Využívají právě socialistických výhod – světové pokladny vzájemné pomoci (MMF), přímých státních dotací, možnosti neplatit daně a vegetovat na účet státu, státy platí dluhy korporací, poskytují bezúročné a často nevratné půjčky jak bankám, tak TNK... Jen zřídka do médií prosáknou informace o skandálech, souvisejících s tím, že peníze poskytnuté nějakým finančním subjektům na rekapitalizaci a záchranu před bankrotem se utratí za platy vrcholového vedení. Ohledně toho, kam jdou peníze poskytnuté státům, panuje všeobecné ticho po pěšině... Je třeba vzít v úvahu, že finanční pomoc, která je dnes distribuována Evropskou centrální bankou, vzniká převážně na tiskařském lisu. Jsou to fiktivní peníze, ničím nepodložené. Aby se tento fakt zakryl a nedošlo k prudkému růstu inflace, přijímají se opatření k vyvlastnění peněz jak pracující populace, tak penzistů. Činí se tak prostřednictvím snižování platů a penzí, a zvyšováním věku odchodu do důchodu. Právě to je jediným důvodem podobných „sociálních“ inovací... Pokud by Evropa nyní nepřišla se zvýšením důchodového věku, snížením penzí a platů, tak už by dávno byla ve víru hyperinflace. Proto když nějaký běžný „ekonom“ přijde s receptem „ozdravení“ ekonomiky pomocí skrouhnutí sociálních výdajů, aby se ekonomika zachránila, musíte jasně chápat, že vám vědomě a nestoudně lže. Protože ve skutečnosti prosazují záchranu a zvýšení zisků bank a korporací. Na váš účet. ( Zvědavec , 24. srpna).

Když se tato fakta spojí s informací, že superboháči nezaplatili daně ve výši patrně 32 bilionů dolarů, do čehož nebyly započteny nemovitosti, letadla a další aktiva, pak zde jsou již dva kaménky mozaiky. Ještě je nutno si uvědomit naprostý rozpad tradiční západní rodiny, pokles porodnosti i z jakýchsi důvodů propagování sexuálních menšin, pak vzniká velice pochmurný obraz vládců západních zemí, hodlajících tuto civilizaci zničit. Nicméně to neznamená zánik lidstva. Naštěstí tu existuje morálně zdravá Čína i další rozvojové země, jež však musí pochopit zdroje a příčiny selhání západní civilizace, podobně jako měl své zdroje i příčiny zánik antických civilizací. Zkoumání však musí být přísně vědecké a zásadní fakta, jakkoli mohou být dnes pro někoho velice nepříjemná, nesmí být v žádném případě opomenuta.Superboháči se vyhnuli placení nejméně 21 biliónů dolarů na daních
Nejbohatší lidé na světě se k roku 2010 vyhnuli zaplacení nejméně 21 biliónů dolarů na daních. Uvedl to ve své zprávě bývalý šéfekonom konsultační firmy McKinsey James Henry, který využil mimo jiné údajů z mezinárodních finančních organizací. Podle něj ale skutečný rozsah daňového úniku, jaký umožnily daňové ráje, činí 32 biliónů. O zprávě informovala britská BBC... I nižší číslo 21 biliónů, které se označuje za konzervativní odhad, odpovídá tomu, co společně vygenerují ekonomiky USA a Japonska. „Ztráta na výnosu daně je podle našich odhadů obří. Je tak velká, že má významný vliv na rozpočty mnoha zemí,“ uvedl Henry... Ve své studii pracoval pouze se jměním uloženým v bankách a na investičních účtech, aniž by do něj zahrnul nemovitosti nebo luxusní jachty či letadla... Henry uvedl, že superboháči přesouvají peníze po celém světě pomocí „přičinlivého houfu profesionálů v soukromých bankách, právních firmách a investičních společnostech“... Offshoreové společnosti jsou společnosti založené v daňových rájích, kde je malé zdanění. Firma přesune své sídlo do daňového ráje a peníze ze země, kde podniká, se převádějí do centrály, kde se příjmy daní na základě zákonů platných v daňovém ráji. Mnohdy firma platí jen daňový paušál. (Novinky, 22. července).

Na celém skandálu jou pozoruhodné následující souvislosti. Všechny západní země mají legislativu trestající daňové úniky. Všechny západní země mají tajné služby schopné zjistit osoby i subjekty vyhýbající se placení daní. Skutečnost, že velcí neplatiči daní nejsou zjevně vědomě dopadáni a postihováni znamená, že vlády západních států se nechovají jako řádní hospodáři, což je opět trestné.Pussy Riot a ztráta soudnosti
Značná část Rusů považuje rozsudek nad punkerkami za příliš tvrdý, nicméně samotný jejich čin nadále schvaluje pouze malá menšina ruské společnosti... Kritika Putina je v médiích běžná, opoziční komentáře najde člověk nepravidelně třeba i na stránce oficiální agentury RIA Novosti, takže po této stránce ve vystoupeních Pussy Riot opravdu problém není; jenže se nějak nechápe, proč je nutné zrovna narušovat bohoslužbu či pořádat orgie v přírodovědném muzeu, a jaký že tohle má mít politický (?) smysl... Konec gorbačovské éry byl náročný, ale proti tomu co přineslo "pozápadnění" šlo v podstatě o drobné nepříjemnosti. A konec konců Putin se hlásí ke stolypinské tradici, ve které je celá éra bolševismu politováníhodnou, extrémní zapadnickou úchylkou od vlastních uměřených ruských tradic. ...představa, že pro Rusy je Západ automaticky čímsi přitažlivým, je poněkud zjednodušená. Ruští zapadnici se za Jelcina důkladně historicky znemožnili a tohoto stigmatu se jen tak lehce nezbaví... Proto je velmi pravděpodobné, že kauza Pussy Riot sice ve světě dobře poslouží ke krátkodobé diskreditaci Putina (jenž by punkerky rád omilostnil, propustil s podmíněným trestem a měl od nich pokoj, leč kvůli rozzuřeným věřícím to zřejmě až tak rychle neudělá), v delší perspektivě však především daleko více poškodí reputaci západní kultury v Rusku. (Karel Dolejší, Britské listy, 20. srpna).

Zajímavé jsou i další názory v Britských listech. Např. v článku Je skupina Pussy Riot opravdu hrdinská? se uvádí: „Pussy Riot v důsledku této kampaně, vytvořené médii a CIA, zbohatnou. ...dostaly polovinu trestu, jaký dostali Britové za to, že vytvořili internetové stránky, které parodovaly anglické nepokoje v ulicích loni v srpnu. Ti muži v Británii byli odsouzeni na ČTYŘI roky do vězení... Státem podporovaná represe je tu stejně silná jako v Rusku či v Číně... Také jsme se nedověděli nic o historii Pussy Riot, historii vypočítavých provokativních akcí, záměrně vymyšlených tak, aby byly co nejurážlivější. Například uspořádala Pussy Riot Zajímavé jsou i další názory v Britských listech. Např. v článku nahou orgii s těhotnými ženami ve veřejném muzeu . Nebo si žena sundala kalhotky a masturbovala s mrtvolou kuřete v supermarketu. Při tomto nekrofilně bestiálním aktu měly ty ženy s sebou vlastní děti.“Nick Clegg prosazuje zaměstnanecké vlastnictví
(Britská) vláda dnes oznámila kroky na podporu zaměstnaneckého vlastnictví a usnadnění možností, aby si lidé mohli sami věstt podnik v němž pracují. Místopředseda vlády Nick Clegg řekl, že chce, aby zaměstnanecké vlastnictví bylo běžné a nikoliv jepičí Heuréka! – akce. Na summitu v Londýně řekl, že podporuje kulturní posun, který by lidem pomohl, aby sami řídili podnik. Ministři zveřejnili zprávu o odstraňování zábran pro zaměstnanecké vlastnictví soukromých firem. Pan Clegg oznámil, že má být zřízen Institut pro zaměstnanecké vlastnictví... "Když přistoupíme k nějakému mechanismu, který umožní zaměstnancům zahájit žádost o zaměstnanecké vlastnictví, jak uvádí dnešní zpráva, stále bude ještě potřeba zodpovědět řadu otázek. Jaký bude vhodný minimální počet zaměstnanců potřebný pro podání žádosti? Jaké budou seriozní důvody pro zamítnutí nějaké žádosti? Budou se moci podávat kdykoli, nebo jen v určitém momentu vývoje situace v podniku, jako je změna vlastníka? A především, je nejlepší cestou k dosažení tohoto cíle zákonná úprava nebo nějaký jiný mechanismus?... Budeme rozsáhleji shromažďovat názory z tohoto odvětví stejně jako z podnikatelské sféry i od zaměstnanců a na podzim o tom podáme zprávu..." Dodal, že bankovní skandál je aktuální připomínkou, jak naléhavě britské hospodářství potřebuje injekci zodpovědnosti a předání moci většímu počtu lidí. Firmy vlastněné zaměstnanci mají nižší úroveň absentérství, vyšší produktivitu a menší rozpětí mezd mezi vedením a dělníky, řekl Clegg. Také oznámil poslední údaje federace britských družstev, které ukazují, že zaměstnanci vlastněný sektor roste dvakrát rychleji než britská ekonomika celkově. (The INDEPENDENT, 4. července).

The Government announced moves today to promote employee ownership and make it easier for people to run their own business. Deputy Prime Minister Nick Clegg said he wanted employee ownership to be normal, rather than a "eureka" moment. He told a summit in London that he supported a culture shift to help people become their own boss. Ministers have published a report on breaking down barriers to employee ownership in private firms. Mr Clegg announced that an Institute for Employee Ownership was to be established... "If we move towards some mechanism by which employees can trigger a request for employee ownership, as today's report says, a number of questions still need answering: What's the correct minimum number of employees needed to make a request? What are fair grounds for turning one down? Should they be allowed at any time, or just at a specific point in the business life cycle, like succession? And, crucially, is the best way to achieve this a new statutory right, or some other mechanism?... We'll gather the views of the sector as well as business and employees more broadly and we'll report back in the autumn."... He added that the banking scandal was a "timely reminder" that the UK economy desperately needed an injection of responsibility, and power in more hands. Employee-owned firms have lower levels of absenteeism, higher productivity and smaller gaps between the pay of bosses and other workers, Mr Clegg said. He also published new figures by Co-operatives UK, showing that the employee-owned sector was growing at twice the rate of the economy at large. (Zdroj: Nick Clegg in employee ownership push ).Válka v Iráku bude pro Západ obrovským problémem do budoucna, varuje britská expertka
Emma Sky, Britka... pracovala na vysoké úrovni v americké armádě během nejproblematičtějšího období během irácké války... Skyová je... šokována, proč žádní politikové a vládní činitelé v Americe ani v Británii nebyli pohnáni k odpovědnosti za chyby při plánování invaze do Iráku... Skyová je znepokojena, že válka v Iráku měla velmi záporný dopad na arabský svět a chyby, k nimž došlo v Iráku, se pak opakovaly v Afghánistánu... Odbornice argumentuje, že politikové a vládní činitelé na obou stranách Atlantiku měli být pohnáni k odpovědnosti za rozhodnutí provést invazi do Iráku.. "Bojujeme proti terorismu už deset let," uvedla Skyová."Občas to vypadá, že bojujeme s démony. Chováme se, jako kdyby na světě existoval konečný počet lidí, které je nutno zabít nebo zajmout. Neuvědomujeme si, že naše činy vytvářejí nové nepřátele... Od 11. září bylo usmrceno více než 100 000 muslimů, většinou jinými muslimy... nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti za to, k čemu došlo v Iráku... Bylo zapotřebí politického řešení, paktu, míru." (Britské listy, 16. července).

Dnes lze již bez problémů konstatovat, že agrese proti Iráku byla podniknuta na základě vylhaných důvodů, lidmi, jejichž morální hodnota je fakticky nulová, a došlo ke spáchání řady válečných zločinů. Smutné i varovné je poznání o značném poklesu etické úrovně západních socialistických stran, které by měly volat po pohnání válečných zločinců před soud, ale z jakýchsi důvodů tak nečiní. Z toho lze vyvodit závěr, že i západní socialistické strany jsou vedeny politiky, jejichž morální hodnota je fakticky nulová...


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti
Ruské nebezpečí (autor Oskar Krejčí, Britské listy, 21. srpna)
Milosrdný čas se spolu s hloupostí oficiózní propagandy svorně postaraly o to, že rusofobní nálady u veřejnosti vycházejí z módy. Jinak je tomu v případě části subkultury mladší generace vojenských a diplomatických byrokratů. V tomto případě se zdá, že rusofobie zůstává jak nepřiznaným předpokladem výběrového řízení, tak i součást výchovy a vzdělávání na pracovišti. Podstatnější je, zda střední Evropě skutečně z Ruska plíží nějaké nebezpečí. V této chvíli se hrozbách z Ruska hovoří především ve třech souvislostech: ve spojení s vojenskou, energetickou a informační bezpečností.

Vojenská hrozba
I když televizní obrazovka nevynechá jedinou vhodnou i nevhodnou příležitost k představení Ruska jako vojáka plného expanzivních choutek, reálná čísla hovoří poněkud jinak. Tak například podle ročenky Military Balance 2012, kterou vydává londýnský International Institute for Strategic Studies, tvoří ruské vojenské výdaje pouze 3,3 % světových vojenských výdajů; čínské výdaje jsou 5,5 % - a Spojené státy se na globálním vojenském utrácení podílejí ze 45,7 %. .. Složité je to i s bojeschopností ruské armády. Tato tzv. Serďjukovova reforma snížila početní stav Ozbrojených sil Ruské federace z 1,2 milionů na jeden milión... Svým vítězstvím v gruzínsko-ruské válce potvrdila ruská armáda svoji roli hegemona na postsovětském prostoru, ale i nepřipravenost pro konflikt s moderními armádami, jakými disponují některé země NATO. Je však nutné dodat drbnou poznámku: oněch 1 492 jaderných náloží ve strategickém arzenálu Ruska v pohotovostním stavu je zcela srovnatelných s arzenálem USA – porazit Rusko vojensky nelze. Snaha zničit jej se rovná sebevraždě.

Energetická hrozba
Podle autorů jako je komentátor New York Times Thomas Friedman existuje spojitost mezi cenou ropy a stupněm svobody ve státech s velkými zásobami ropy. Podle něho už při ceně 60 dolarů za barel je možný „petro-autoritarismus“, čímž vysvětluje údajný ústup putinovského Ruska od demokracie. Navíc je Rusko podezříváno, že využije svoje energetické zdroje k vydírání světa, a to především Evropské unie. Unie pokrývá z vlastních zdrojů pouze 48 % svých energetických potřeb. Dovoz z Ruska pak představuje u plynu 31 % celkového dovozu Unie, u ropy 33 % ... Z těchto čísel je zřejmé, že Evropská unie bude vždy na někom energeticky závislá. Nelze také nevidět, že neustálá politicky motivovaná snaha zmenšit dovoz energií z Ruska může být vnímána jako svébytné embargo, které má omezit možnosti modernizace ruské ekonomiky... Základním problém evropské energetické bezpečnosti je způsob vnímání vztahů mezi státy. Vše se rázem mění, když se k obchodu s energiemi přestane přistupovat jako ke geopolitickému konfliktu a začne se vnímat jako oboustranně výhodný obchod. Evropská unie potřebuje dovážet, Rusko potřebuje vyvážet, má-li naplnit své plány ekonomické modernizace – závislost je vzájemná. Informační chaos kolem ověřených zásob ropy i plynu i potřebách energie v době krize vede k prudkému kolísání cen, které nikdo neumí předvídat. I když se jedná o obchod plný problémů a drsné konkurence, pro Rusko i Unii je nevýhodné vyostřovat tyto problémy do politických konfrontací či dokonce se uchylovat k  militarizaci energetické bezpečnosti.

Informační bezpečnost
Už v září 2000 podepsal Vladimír Putin Doktrínu informační bezpečnosti Ruské federace. Ta upozorňuje na celou škálu rizik od nebezpečí rozbití jednotnosti informačního prostoru Ruska po nebezpečí organizování bojkotu nákupu produkce domácí výroby. Ovšem již bombardování Jugoslávie letadly NATO v roce 1999 naznačilo oddělení ruského a západního informačního prostoru... V roce 2003, když došlo k zatčení Michaila Chodorkovského, bylo oddělení ruského a západního informačního prostoru dokončeno: Západ chápe proces s Chodorkovským jako politickou mstu, ruská veřejnost ve své většině jako zásah proti korupci... V této chvíli je to západní informační prostor, který je mnohem uzavřenější než ruský. Arogance a pýcha nás vedou k tomu, že nepotřebujeme slyšet druhou stranu. Informační pokrytí intervence NATO v Libyi či zasahování států Aliance v Sýrii ukazuje, že Západ nesnáší názorové alternativy. Zvláště v době války je patrné, že se dá v evropském prostředí vytvořit informační diktatura Bruselu. Jestliže v Rusku je v mnohých médiích postup Kremlu zpochybňován, západní mainstreamové sdělovací prostředky hyzdí provládní uniformita. V takovémto prostředí lze snadno prostřednictvím vyvolání strachu vypěstovat u veřejnosti jakékoliv fobie, když se pro to mocenská elita rozhodne.

* * *

Strach z Ruska má v řadě ohledů stejnou podobu jako obava z Francie po napoleonských válkách či z Německa po 2. světové válce. I když se Putinovi a jeho kolegům daří vrátit Rusku velmocenský status, nikterak z tohoto nevyplývá, že by Moskva měla agresivní plány. Představa o bezpečnosti jako o informační a kádrové kontrole zbytku světa je pouze přeměnou koloniální nostalgie v geopolitickou paranoiu... Na druhé straně řada aktivit, které vyvolávají obavy z ruského chování, je reakcí na neustálý tlak Západu, který mnozí v Rusku pokládají za přípravu na agresi. Řešením všech těchto problémů musí být pochopení, že základem bezpečnosti není fikce nadřazenosti Západu, ale mnohem větší kooperace Washingtonu a Bruselu s ostatními světovými mocenskými centry a důsledné dodržování mezinárodního práva. (Z vystoupení na konferenci Nová bezpečnostní architektura Evropy – spolupráce pro XXI. století, která se konala v červnu v Poslanecké sněmovna PČR pod záštitou Františka Bublana).Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 2. září ve 13:30 a redakce zároveň děkuje autorům za hodnotné příspěvky do prázdninového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN