NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2012 ---Ročník XI.
MONDRAGON ZVLÁDÁ KRIZI

Ekonomická krize proniká stále hlouběji do španělského hospodářství, nezaměstnanost je nejvyšší za posledních 18 let, vysychají finanční zdroje. Přesto Mondragon, družstevní řetězec v severošpanělském Baskicku, našel způsob, jak finančně obstát.

Družstvo je v této části Španělska chváleno pro své operace, ježto se snáze přizpůsobuje měnícím se podmínkám, přijímá bez velkých problémů snižování platů a snáze přesouvá členy/zaměstnance tak, aby nemuselo propouštět. „My jsme vlastníci; musíme si utáhnout opasky, snížit mzdy a podnikat i jiná opatření, udržovat zaměstnanost a nerozptylovat se jako mnoho soukromých společností, které zde přestaly investovat,“ řekl Mikel Lezamiz, jeden z ředitelů Mondragonu, jenž je nevětším světovým družstvem a ve Španělsku čtvrtým největším zaměstnavatelem.

Mondragon seskupuje 130 družstev, k nimž patří velký řetězec supermarketů, spořitelna a družstva, která vyrábějí tisíce produktů, od praček přes automobilové součásti až ke strojům na produkci solárních panelů. Našel také řešení úvěrové tísně: rozděluje si finanční hotovost. Ve Španělsku totiž praskla mj. bublina trhu nemovitostí, španělské banky musely požádat ostatní země eurozóny o pomoc ve výši 100 miliard euro a omezily proto drasticky půjčky. Mondragon – se sídlem ve stejnojmenném městě uprostřed zelených pahorků Baskicka – se tudíž s finančními požadavky neobrací na banky, nýbrž financuje si svou síť vlastními prostředky sám.

„V 70. letech,“ říká ředitel Lezamiz, „bylo obvyklou praktikou přesouvat lidi – vždycky jsme to dělali. Ale přelévat hotovost z jednoho družstva do druhého, to jsme nikdy dříve nezkoušeli. Každé jednotlivé družstvo si poradilo samo, šlo do banky, zažádalo o úvěr atd.“ Když se ovšem v květnu 2010 začala v eurozóně po ekonomickém propadu Řecka rozvíjet krize, zjistily podniky po celé Evropě, že miliardové úvěry poskytované do té doby ústředními bankami se rychle vytrácejí. Aby se vyhnulo potížím při placení dodávek a výplatě mezd, požádalo ústředí Mondragonu členská družstva o vzájemné přesuny případné likvidity. Lezamiz vysvětluje: „Nejdříve jsme měli potíže přesvědčit je, aby si hotovosti vzájemně převáděli, nyní je to však zcela běžné. Když si pomyslíte, že můžeme přesouvat lidi – kteří potřebují školení, kteří mohou mít dobrý vztah k vlastnímu družstvu – z jednoho družstva do jiného, to může být složitější proces než poslat půl milionu euro z místa A do místa B.“

Mondragon měl loni  téměř 100.000 členů/zaměstnanců a 343 miliony eur provozního zisku. Zdůrazňuje výcvik a školení, ale i výzkum a rozvoj, má čilý vývoz – téměř 70% výrobků vyváží do 149 zemí –, ale Lezamiz tvrdí, že uvnitř skupiny jsou velké rozdíly ve výkonnosti, protože mnohá družstva jsou odkázána na domácí trh, který je nyní v krizi.

Např. družstvo Fagor, vedoucí producent potřeb pro domácnost, které vyváží do 130 zemí, se do značné míry spoléhá na domácí trh a muselo proto o více než polovinu omezit výrobu praček a jeho zaměstnanci souhlasili, že si sníží o 7,5% mzdy. Supermarketový řetězec Mondragonu, Eroski – třetí největší svého druhu ve Španělsku – vykázal letos v květnu zisk za minulý rok ve výši 42 mil. euro, a 30% pokles (zhruba 1 miliardu euro) svého celkového zadlužení za poslední 3 roky. „V této chvíli nejde o vytváření nových pracovních míst,“ řekl ředitel Lezamiz, „nýbrž o udržení stávajících. Ve středu naší pozornosti musí být lidé a hodnoty jsou v jejich práci. Kapitál, to je jenom zdroj, jenom nástroj.“


Štěpán Steiger
7. července

NETSOCAN