NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2012 ---Ročník XI.
Poselství Mezinárodního družstevního svazu

Mezinárodní družstevní den 2012 je den neobvyklého významu, protože ho slavíme v roce, který je z rozhodnutí OSN Mezinárodním rokem družstev. Tato skutečnost se promítá i do tématu letošního Mezinárodního družstevního dnu, takže letos je jeho tématem slogan „Družstevní podniky budují lepší svět“.

Mezinárodní rok družstev je příležitostí seznámit s družstevnictvím širší veřejnost.Současné družstevnictví není souhrnem jen minulých úspěchů, ale i příběhem jednotlivců, kteří se v těžkých ekonomických časech spojovali, aby využili své zdroje, zajistili si přístupy na trhy a obnovili rovnováhu při jednání o ceně. Odolnost a stabilita družstevního modelu podnikání je také zprávou pro dnešek.

Družstva jsou klíčovou součástí budoucí cesty do ekonomiky 21. století. V posledních letech svět prokázal naléhavou potřebu více diverzifikované globální ekonomiky.

Družstva mají dostatek sil přispět na cestě k této diverzifikaci. I dnes zpráva MDS Global 300 ukazuje, že 300 největších družstev na světě má roční obrat 1,6 bilionů USD, což odpovídá HDP mnoha velkých zemí. Družstva po celém světě poskytují více než 100 milionů pracovních míst a v Brazílii, Rusku, Indii a Africe je členem nějakého družstva asi 15% populace, což je o 4% méně než těch, kteří tam jsou akcionáři. V Keni družstva přispívají 45% do HDP, zatímco na Novém Zélandu je jejich příspěvek do HDP kolem 22%. Ve Spojených státech 30 000 družstev zaměstnává 2 miliony lidí, přičemž ta největší z nich se pravidelně objevují v žebříčku „Fortune 100 nejlepších pracovních míst.

Družstva jsou podniky založené na určitých hodnotách. Mezi všemi podnikatelskými modely je to družstvo, které vykazuje nejvyšší míru podílu zaměstnanců na řízení. Je to nejenom v angažovanosti jeho členů, ale i v tom, že družstevní podnikání zohledňuje i hodnoty společenství. Od svých začátků se družstva soustředila na to jak zboží vyrobit a jak své služby doručit zákazníkovi. Závazek udržitelnosti je jedním ze sedmi schválených principů, jejichž prostřednictvím členové MDS ve sto zemích celého světa definují družstvo.

Tyto principy – rovnost, ekonomická spoluúčast, udržitelnost – ve svém souhrnu vytvářejí z družstev živé a úspěšné organismy, které zabezpečují místa pro důstojnou práci. V každém sektoru od zemědělství, rybolovu a lesnictví, přes družstevní banky a záložny, v sektoru bydlení a zdravotní péče, včetně vzájemného kooperativního pojištění a ve výrobních družstvech vytvářejí družstva slušná pracovní místa, která se těší větší důvěře mezi spotřebiteli a jsou stabilnější než v jiných formách podnikání. Jsou výrazem budování lepšího světa.

MDS byl založen v roce 1895, aby podporoval družstevní model. Na mezinárodní úrovni spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi s cílem podpory rozvoje družstevnictví; spolupracuje se státy na vytváření právního a regulačního rámce, který uznává jedinečné a specifické potřeby družstev a podporuje jejich rozvoj; a ve spolupráci se svými členy povzbuzuje mezinárodní spolupráci.

MDS vyzývá všechny spolupracovníky po celém světě, aby při příležitosti tohoto zvláštního letošního Mezinárodního družstevního dne představili široké veřejnosti svůj družstevní příběh: MDS tyto příběhy zveřejní na webových stránkách ZDE .

V rámci oslav Mezinárodního družstevního dne MDS zahájil ve spolupráci s Global News Hub vydávání série e-knih, které ukazují, jak „družstevní podniky budují lepší svět“. Tyto knihy budou distribuovány až do faktického vyvrcholení nejvýznamnější družstevní události, která se bude v rámci zakončení Mezinárodního roku družstev konat v Manchesteru v říjnu 2012. Tyto knihy jsou dosažitelné od 5. července 2012 ZDE .


Zdroj: Czech Cooperator, 1/2012
frs 9. srpna

NETSOCAN