NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2012 ---Ročník XI.
Jako gauneři: Válečné zločiny NATO v Libyi

O této události CNN informovat nebude. Pozdě v noci se v Misurátě ozývá bušení na dveře. Ozbrojení vojáci s namířenými zbraněmi vyženou mladé libyjské ženy z postelí. Tyto ženy a mladá děvčata nacpou do náklaďáků a odvezou je na orgie natoidních povstalců, kde jsou hromadně znásilňovány, případně je znásilní před jejich manžely či otci. Když rebelové skončí se znásilňováním, vojáci ženám podříznou hrdla.

Podle informací uprchlíků, je znásilňování běžnou a organizovanou válečnou praxí a strategií ve městech obsazených povstalci. Joanna Moriarty, členka delegace celosvětové organizace zjišťující důkazy o válečných zločinech, která tento týden navštívila Tripolis, rovněž referuje, že natoidní rebelové chodí v Misurátě dům od domu a ptají se obyvatel, zda podporují NATO. Když rodina řekne, že ne, je na místě zastřelena. Jestli řeknou, že chtějí být neutrální, rebelové použijí jiný zastrašovací prostředek. Moriarty informuje, že dveře „neutrálních domů“ zavřou a zavaří a rodiny v nich uvězní. A poněvadž v oknech libyjských domů jsou obvykle mříže, mohou si být síly NATO jisté, že zde celé rodiny zemřou hladem.

Toto nejsou nahodilé, ale běžné a každodenní případy, kterých se Kaddáfího vojáci nedopouštějí. Oběťmi útoků jsou fakticky jen rodiny neutrální či podporující Kaddáfího. Takové taktiky NATO jsou možná používány ve snaze, že z nich bude obviněn Kaddáfí. Ale útoky mají opačný účinek.

Srbská varianta
Tyto události připomínají hrůzy během konfliktu v bývalé Jugoslávii páchané v pověstných srbských znásilňovacích táborech – novinkou je že tyto válečné zločiny dnes páchá samotné NATO – jako by převzalo od svých nepřátel tu nejbrutálnější teroristickou taktiku.

Tyto akce by měly být hodnoceny jako válečné zločiny, stejně jako v případě srbského vůdce, Slobodan Miloševiče; rozdíl je v tom, že NATO nedovolí, aby čelilo obžalobě. Mezinárodní právo platí dle NATO jen pro někoho.

NATO se chová špatné. Pokud vlády NATO poskytují finance, samopaly, vojenský výcvik, pozemní poradce, podpůrná vozidla a vzdušnou podporu, tak jsou plně zodpovědné za činy svých vojáků ve válečné zóně. Libyjští povstalci jsou rovněž válečnou silou a žádní človíčkové stojící mimo zákon. Díky štědrosti NATO, financované americkými a britskými daňovými poplatníky, jsou všichni navlečeni do vojenských uniforem, a projíždějí ulicemi ve vojenských vozidlech jako na přehlídce, aby je všichni viděli. A lidé je opravdu vidí.

Kongres ve Washingtonu rád předstírá, že se USA  běžných válečných akcí neúčastní. Avšak uprchlíci viděli americké, britské, francouzské a izraelské vojáky po boku rebelů, když útočili na civilisty.

Znásilňovací orgie jsou nejpříznačnějšími příklady, že NATO ztratilo morální kontrolu. Jeden plačící otec sdělil monitorovací delegaci, jak před pár týdny natoidní rebelové vtrhli do sedmi vybraných domácností stojících za Kaddáfím, z každé unesli dcery, které byly ještě pannami. Povstalci dostali za každou unesenou dívku zvlášť zaplaceno a stejně jsou, jako žoldnéři, placeni za každého zabitého libyjského vojáka. Dívky nacpali do náklaďáků a odvezli je do budovy, kde je zamkli do oddělených místností.

Vojáci NATO pak začali pít alkohol, až byli značně opilí. Poté jim velitel řekl, aby unesené panny hromadně znásilnili. Když znásilňování skončili, NATO - velitel jim řekl, aby živým dívkám odřízli ňadra a přinesli mu je. Vojáci žijícím a naříkajícím děvčatům ňadra uřízli a všechny zemřely strašlivou smrtí. Poté byla jejich odříznutá ňadra přinesena na místní náměstí a složena do tvaru slova „kurva“.

Truchlící otec to vypověděl na shromáždění pracujících, navštíveném delegací monitorující situaci. Zjevně plakal, tak jako bychom měli plakat všichni. Zločiny NATO v Libyi jsou stejně strašné a neodpustitelné jako bylo vykastrování a usmrcení 13 letého chlapce v Sýrii, které šokovalo svět. Dokud však bude viníkem NATO, západní média se tím nepohorší.

Někteří z nás tomu věnujeme pozornost.Vidíme, že NATO se v Libyi chová gaunersky. A libyjský lid to považuje za neodpustitelné. Minulý týden se 2000 kmenových vůdců shromáždilo v Tripolisu, aby pro zemi navrhli novou ústavu, jak to žádala britská vláda. Je příznačné, že britské válečné lodě a americká letadla vrhala po dny i noci bomby a rakety na ničení bunkrů do ulic Tripolisu poblíž místa, kde byli shromážděni kmenoví vůdci. Když se Britové v Tripolisu pokoušeli zastavit libyjský lid, aby tuto ústavu uvedl v život, byl to strašný pocit.


Výše uvedený text je překladem článku Going Rogue: NATO War Crimes in Libya, jehož autorkou je Susane Lindauerová a který byl publikován 7. června 2011 na webu < DISSIDENT VOICE . Překlad František Stočes.
Poznámka Netsocan: Je naprosto deprimující vidět západní i české politiky, jak k těmto teroristickým zvěrstvům – které by evidentně odsoudili i Hitler – až chorobně mlčí. Poté, co tito gauneři (za letecké podpory vyslané farizeji jménem Sarkozy a Cameron) zterorizovali a zastrašili veškeré obyvatelstvo (a černošské etnikum vyvraždili), je až tragikomické slyšet např. stínového ministra zahraničí ČSSD, tvrdícího, že nyní již vláda patří libyjskému lidu. Člověk již ani neví, zda jde v tomto případě o ignoranci nebo také o farizejství. Politická strana, která místo aby veřejně žádala vyšetření takových zvěrstev a potrestání oněch gaunerů s tím že do té doby se od NATO distancuje, ztrácí morální právo své existence. Nehledě na to, že mnozí z těchto gaunerů se přesunuli do Sýrie, kde ve svých zvěrstvech pokračují.

frs
28. srpna

NETSOCAN