NETSOCAN
Číslo 7-12 --ČERVENEC- PROSINEC 2014 ---Ročník XIII.
Ale jak tedy dál Brazílie?

ANEB

Prezidentka přijatelně Růžová
nebo viceprezidentka, prezidentka, případně ministryně Zelená
nebo prezident z vůle poražených ?

Čili

Revoluce zprava doleva, zleva doprava nebo ze středu kamkoliv?
Photo Wikipedia,

Josef Mikovec

Myslím na devastaci přírodních zdrojů a pokračující znečišťování, na tragédii vykořisťování pracujících,“

Papež František ...”Nejsem marxista, ale......”.

We need the gnostic traditions one aspect. not to fill the whole of life… Taken realistically, the least clear-headed mysticism, means profound mobilization of emancipatory forces in the human psyche. A phenomenon that has nothing other-worldly about it “

Rudolf Bahro, Socialism and Survivel

Jestliže US nedokáží kontrolovat Latinskou Ameriku, jak mohou dominovat světu?"
Henry
Kissinger

V největší zemi Jižní Ameriky se 5.října konají volby, které mají význam nejen pro Brazílii, ale pro celou Latinskou Ameriku a nepřímo také pro pohyb na celé Velké šachovnici. Ve volbách však půjde o více než další 4 roky ztrnulosti nebo změnu, o které se neví kam povede. Není jisté kdo vyhraje, ale je jasné kdo prohraje. Protože v prvním kole žádný kandidát neobdrží 50% + 1 hlas bude se 26.října konat kolo druhé, ve kterém se pravděpodobně střetnou prezidentka Dilma Vana Rousseff a Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima[

Nezdá se, že by někdo jiný měl šanci. Jestliže Dilma vyhraje bude to především díky hlasům těch, kteří ji coby presidentku nechtějí, ale považují ji za menší zlo. nebo ji budou volit z bezradnosti a apatie Na třetím místě je soc. demokrat

Presidentský kandidát Aécio Neves (PSDB)

Z ostatních kandidátů jsou nejvýraznější v pozitivním smyslu, kandidát Partido Verde ( po česku Strany Zelených )Eduardo Jorge

"Amigos, façam as contas, vai ter segundo turno. No primeiro turno vote com o coração e com a razão. Vote 43" ‪#‎eduardojorge43‬‪#‎DebateNaRecord‬Luciana Genro,

PSOL (Strana- Socialismus a Svoboda )

Stranu Partido Socialismo e Liberdade –PSOL, která je levicovou opozicí PT a vede zároveň radikální frakci PSOL, Liberdade e Revolução, vzniklou z několika levicových skupin např.z jedné z největších trockistických skupin 4.Internacionály, Democracia Socialista, založila Heloisa Helena Hcveloísa Helena Lima deMoraes Carvalho, vyloučená z Lulovy strany PT pro porušení subordinance s ostatními, kteří měli odlišný názor nežli vedení PT a Lula.

V presidentské kampani Heloisu Helenu poporovala také největší trockistická strana s meronoistickou tradicí viz Hugo Miguel Bressano Capacete a jeho The Transitional Program Now ) je Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Nyní má svého kandidáta, kterým je Zé MariaPT Partido dos Trabalhadores, PT) PT as a black cat chasing a toucan (PSDB's mascot) by Carlos Latuff Vládní strana vítězí nad soc. demokraty. Nepostrádá to jistou nostalgii s příchutí popele.

Kanditátem opoziční Komunistické strany je jeden z mála skutečných intelektuálů v brazilské politice Mauro Iasi.Bohužel,než se komunisté probudí a vyběhnou z renovovaného intelektuálního gheta19. a 20,století , což sotva bude brzo, musí to být jiní, kteří převezmou úkol osamozřejmění a vstřebání politiky “which has spiritual drive and makes moral claims."

Mauro to nemůže změnit.

- Mauro Iasi

http://tvpcb.blogspot.com.br/2014/01/vale-pena-mauro-iasi.html link TV

Programa de TV do PCB - Março 2013

http://tvpcb.blogspot.com.br/2013/03/programa-de-tv-do-pcb-marco-2013.html

https://www.facebook.com/bandeira.vermelha.7

Mauro Iasi je universitní proferor, intelektuál v nejlepším slova smyslu, básník a sympatická osobnost. Šancí prozatím přílíš nemá a zda získá podporu větší části levice je nepravděpodobné. Partido Comunista Brasiliero je nejstarší z existujících politických stran. Má dosti hříchů z minulosti, které však byly rozhřešeny. V jejím programu hodně podstatné chybělo a dosud patrně nenapravitelně chybí. Ideologicky a oficiální politickou filosofii PCB zaostává a nemálo členů zůstali lidmi včerejška. Netýká se to však Maura, který jako vice-president , ministr školství nebo kultury byl nepochybně muž na pravém místě. Což se bohužel nestane.

Zdá se, že prorokem brazilské přítomnosti i popřítomnosti je odkládaný Rudolf Bahro.

How can you believe that the working class will liberate humanity? The working class is in many ways the most compromised social group in capitalism.It has an insiatable appetite for the production of capitalist .and has internalized to its very core the values of this system. In so far as it has a class mission it is for greater consumption, not the ending of expolatition. Real emancipation tequires that people rise about their class nature- the only genuine revolutionary subject is humanity”

Rudolf Bahro

Bahro bude citován častěji protože je aktuální a umožnuje sebereflexi a sociální emancipaci.

Ve vládě je zastoupena konkureční, velice proměnlivá PCdoB -Partido Comunista do Brasil

Nemá svého kandidáta, bude stát za Dilmou a vše půjde obvyklou cestou . Strana byla aktivni v odboji, včetně partyzanského proti vojenské diktatuře. V současnosti přizpůsobyvá.

V roce 1966, dva roky po vojenském puči vznikla radikální, proti diktatuře tvrdě bojující Partido Comunista Revolucionário - PCR , která do voleb jít nemůže. Ta má v programu také ochranu životního prostředí a přírody, zákaz ničení lesů, vytvoření lidové kontroly Amazonie a vyhoštění všech zahraničních monopolů z této oblasti. Vymezení a garanci území indigenních obyvatel, obranu jejich práv, diferencované školy a povzbuzení a podporu domorodých jazyků a kultury.Kruh se uzavírá.

Možnou stranu budoucnosti, ve spolupráci s komunisty a socialisty může být

Partido Pátria Livre – PPL ( )


http://www.partidopatrialivre.org.br/ více v dodatcích.

Ve vládě je také zastoupena Strana demokratického hnutí, která proto nemá svého kandidáta.


Partido do Movimento democrático Brasileiro, PMDB


Brazílií je několik

Existuje Brazílie barvité kulturní diversity, živé tradice a žívého folklóru, spirituální vitality, magické reality, fascinující přírody, afro-brazilských kultů, synkretických náboženství, jihoamerické podoby katolicismu, zázračných Madon, Naší Paní královny Brazílie, spiritismu, brazilsko-japonského budhismu, hinduismu, erotiky, samby, moderní architektury i baroka služebníků neužitečných, přátelských lidí, ale také Brazílie, která chce dohnat a předehnat, zasedat v Radách bohů, být subimperialistickou velmocí , ztratit tvář a vlastní dějinnost nahradit bezbarvým zvěcněním . Brazílie bezohledné velkoburžoazie a lhostejné maloburžoazie. Brazílie zcela vyprázdněné, zploštělé části střední třídy soustředěné na “competição por status” a životní kýč bez kulturních vazeb, nejvíce přístupná devalvující severoamerické McDisney“ kultuře. Vytváření osamělé nové střední třídy bez tradic a vlastní kultury, přístupné instrumentální racionalitě, zvěcnění a konzumerizmu má nejen ekonomický význam, ale nemalý efekt v rámci strategie globalizace. Jednou ze zlých stránek Brazílie je ekologická tupost a lhostejnost, jejímž příkladem je stavba Belo Monte, nazývané Belo Monstre. Jde o klasickou betonářskou a elektrárenskou pohádku a ve skutečnosti nenapravitelnou katastrofu, po které budou následovat další. Nadšení pro politiky, kteří ve službách oligarchů ničí vlastní zemi vyvoláví obavy netýkající se pouze ohoto ničení.O důledcích, absurditě a skutečných důvodech tohoto projektu následující dokumenty .

Ekologická a sociální pohroma
„Spuštěním přehrady bude zaplaveno 333 km² (odpovídá přibližně katastrální rozloze Bratislavy) v samém srdci Amazonie. Dojde ke zcela dramatickému narušení tamější biodiverzity, kdy
bude navždy zlikvidováno několik specifických druhů rostlin a živočichů. Dojde ke zničujícímu omezení migrace říčních ryb (pouze přibližně 2 % rybí populace se dokáže dostat skrz speciálně upravené toky) či nenávratné de želv.
Rybolov, na kterém závisí v regionu obživa desetitisíců lidí, klesne v zasažené oblasti až o 70 %. Dojde k nárůstu emisí skleníkových plynů kvůli tlení organického materiálu zaplaveného vodou přehrady. Vodní nádrž bude mít navíc vliv i na tamější mikroklima a složení půdy.
Díky energii z přehrady budou nadto moci velké důlní společnosti dál rozvíjet svoje intervence v Amazonii. V tomto konkrétním případě jde zejména o těžbu zlata. Že je jakákoli těžba v takto citlivé přírodní oblasti vždy spojena s ekologickými pohromami, není třeba dál rozvádět.
V záplavové oblasti v současnosti žije přibližně 30–40 000 obyvatel, které budou muset své dosavadní bydliště opustit do nově vybudovaných betonových městských čtvrtí. Že se uprostřed Amazonie žije zpravidla v dřevěných nebo jinak lehčích obytných konstrukcích, které jsou vhodnější pro extrémně vlhké a teplé prostředí, developerské firmy nejspíš moc nezajímá.
Důležitější je zisk. Tisíce lidí se tak nastěhuje doslova do plesnivé betonové sauny.
Veřejně nejznámějším dopadem tohoto megalomanského projektu je pak ohrožení původních obyvatel, kteří v plánované oblasti zaplavení žijí od nepaměti. Půda má pro všechny domorodé kultury Ameriky zcela zásadní postavení. Bez ní si jednoduše nedokáží představit další život”.

Josef Šmída: Přehrada Belo Monte jako katastrofa v přímém přenosu - Deník...

http://denikreferendum.cz/clanek/16220-prehrada-belo-monte-jako-katastrofa-v-primem-prenosu viz výstižný dodatek, ve kterém jsou rovněž argumenty ve prospěch Mariny Silvy.

Kdo chce vědět více, doví se také z článku F.Golga proč je tato stavba nemorální, nesmyslná a škůdcovská., Stručně a k podstatě: „Lula v podstatě přináší městský rozvojkterý potřebuje elektřinudo té části světa části světa, kterou svět potřebuje zanechat bez lidského vlivu.

Fabiano Roberto de Freitas Golgo - Proč chce Lula elektřinu v amazonském dešťovém pralese?

Je tedy jasné komu a jak dlouhodobý projekt ekocidy a tiché genocidy slouží, kdo je vinen a kdo je spoluviníkem.

Stavba přehrad je i z praktického hlediska nesmyslná, ale jistě přinese velký zisk mnoha soukromým společnostem. A o to jde především

Dams Are Not Clean Energy Sources

http://amazonwatch.org/news/2014/0922-big-dams-are-not-clean-energy-ources

.http://www.czechfreepress.cz/latinska-amerika/za-belo-monte-je-odpovedny-lula-da-sila.html

Manifestace a demonstrace nekončí, ale také nepomohou.

Brazilians March for Clean Energy Not Mega-Dams

http://amazonwatch.org/news/2014/1001-brazilians-march-for-clean-energy-not-mega-dams

Amazonie – další ohrožení

Přehrada má být třetí největší na světě a je jednou z nejkontroverznějších developerských projektů v Amazonii. Belo Monte má stát na řece Xingu ve státě Pará.1 V příštích dvou, až třech desetiletích, se v povodí Amazonky plánuje vybudování 146 velkých přehrad.2 Belo Monte bude, dle AW jednou z nejméně energeticky efektivních přehrad v dějinách Brazílie. V období sucha, které zde trvá 3 až 5 měsíců, bude produkovat jen 10% z 11 233 megawatt (MW) instalovaného výkonu. V průměru jen 4462 MW, po celý rok, či 39% její nominální kapacity. Aby byl zajištěn celoroční průtok vody, musela by vláda postavit sérii velkých přehrad na řece Xing a jejích přítocích, což by mělo těžké dopady na lesy a místní obyvatele......

Světový fond na ochranu přírody (Word Wildelife Found (WWF)), vydal v roce 2007 zprávu o tom, že Brazílie by mohla snížit očekávanou poptávku po elektřině o 40% do roku 2020, investováním do energetické účinnosti. Ušetřená energie by se rovnala 14ti vodním elektrárnám Belo Monte a vedla by k národním úsporám elektřiny v hodnotě až 33 miliard brazilského realu (brazilská měna označovaná BRL, či R$), což je 19 miliard US$. Vylepšení stávající hydroelektrické infrastruktury by přineslo navíc tisíce megawatů do energetických sítí, bez potřeby další přehrady. Prvním krokem by mělo být snížení překvapujícího množství energie ztracené při přenosu. Dále by se měli vyměnit energeticky náročné přístroje pro domácnosti a staré a selhávající generátory. Spíše, než investovat do velkých neefektivních přehrad, má Brazílie potenciál stát se globálním lídrem v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, jako je např. solární energie a také by měla zachovat ekosystém Amazonie a drasticky snížit emise skleníkových plynů....Zaplavení území vyžene z domovů více, než 20 000 lidí z obcí Altamira a Vitoria do Xingu. Podle kritiků bude mít přehrada vliv až na 45 000 domorodých obyvatel, kteří jsou závislí na řece. Domorodí obyvatelé, chápáni jako překážka obchodních zájmů jsou obzvláště zranitelní. Mega projekty obvykle konfrontují domorodé obyvatele s nemocemi, ztrátou potravy a zdrojů čisté pitné vody, kulturní dezintegrací a s porušováním lidských práv nelegálních lesních dělníků, migrací pracovníků a s pozemkovými spekulanty.”...( zvýraznění JM )

Domorodí obyvatelé sice protestují, ale vláda “socialistických” dobráků Indiány a bílou chudinu Amazonie nepotřebuje ani v předvolební maškarádě. Opoziční socialisté a opoziční komunisté si teprve před volbami vzpomněli na ekologické problémy, pokud vůbec. V hlavním městě se demonstrací proti stavě Belo Monstra zůčastnilo jen pár jedinců z těchto stran a členové Partido Verde, po česku strany Zelených. Marxismus mnoha zdejších marxistů mimo university je poněkud zatrvrdlým a opožděným. Vliv Istvana Meszarose nestačí.The Dialectic of Social and Ecological Metabolism: Marx, Meszaros, and the Absolute Limits of Capital | Socialism and Democracy

http://sdonline.org/56/volume-25-no-2/the-dialectic-of-social-and-ecological-metabolism-marx-meszaros-and-the-absolute-limits-of-capital/Třetí největší vodní elektrárna na světě...
Opozičníky podporuje i katolická církev a také některé známé zahraniční osobnosti, například americká herečka Sigourney Weaverová, kanadský režisér James Cameron a britský zpěvák Sting.

http://www.enviweb.cz/clanek/vodenerg/81631/treti-nejvetsi-vodni-elektrarna-na-svete-ma-zelenouZapojení veřejnosti

Vláda tvrdí, že náležitá veřejná slyšení o dopadech Belo Monte s domorodými obyvateli se konala. Ministr životního prostředí Carlos Minc (stal se ministrem po rezignaci Mariny Silvy) tvrdí, že veřejná slyšení byla „pedagogická“. Dle AW však tato tvrzení nemohou být dále od pravdy. Čtyři veřejná slyšení se konala ve městech Altamira a Vitória do Xingu, destinace, kam se domorodí lidé, cestující lodí, plaví celé dny. Na těchto”” veřejných slyšeních bránili bezpečnostní síly vstupu zástupcům občanské společnosti, a několik dotazů, které byly položeny, byli zesměšňovány, a zástupci firmy Eletrobras na ně odpovídali vyhýbavě. Podle vedoucích představitelů z povodí řeky Xingu je jasné, že jejich právo na konzultaci projektu Belo Monte nebylo naplněno. José Carlos Arara z kmene Arara odsoudil tvrzení vlády, že on a další vedoucí představitelé se zúčastnili oficiálního setkání s vládou, podle zadání licenčního řízení. ...

Tisíce lidí, včetně původních obyvatel, Brazilského hnutí lidí postižených přehradou (Brazilian Movement of Dam- Affected People), Hnutí pracujících bezzemků (Landless Workers Movement) a dalších, protestovali ve městech Fortaleza, Florianopolis, Porto Alegre, Porto Velho, Belo Horizonte, Belem, Campina Grande, a v městě Altamira. Plné lodě domorodých lidí pluly na místo plánované přehrady, kde zřídili stálé vesnice k blokování výstavby. Ve městě Belém obsadilo 700 místních lidí kanceláře Eletronorte a u města Altamira blokovali pracující bezzemci silnici Trans Amazon.3

http://amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam

Dana Hladíková

http://www.socsol.cz/2011/solidarita/amazonie-%e2%80%93-dalsi-ohrozeni Díky Socialistické solidaritě !

K tématu ekocidy , tiché genocidy a ničení Amazonie:

ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Za posledních 40 let klesla světová populace zvířat víc než o polovinu. Uvádí to Světový fond pro ochranu přírody (WWF). Rozbor se týká všech savců, ptáků, plazů, obojživelníků i ryb. Podle zprávy Living Planet Report klade lidstvo na přírodu mnohem vyšší nároky, než může ekosystém planety unést. Zásadní příčiny oslabování jednotlivých populací jsou ztráta jejich přirozeného životního prostředí, lov nebo změny klimatu“.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/287688-svet-by-se-mel-mit-na-pozoru-za-40-let-ubyla-polovina-zvirat/

Brazilští indiáni ovládli sociální síte, bojují o pudu svých predku

Indiáni se samozřejmě brání, ale ne příliš úspěšně. Demonstrovali několikrát před budovou Kongresu i presidentským úřadem. Stáli několik hodin pod žhnoucím brazilským sluncem, ale dobrotivá Máti lidu s nimi odmítla mluvit. Stejně tak při demonstraci největšího lidového hnutí Jižní Ameriky MST . které se zůčastnilo asi 20 000 lidí. Zdá se však, že členové tohoto hnutí budou přesto chybně volit Dilmu coby menší zlo.

Pro Indiány je uzemí kde žijí, více nežli lidé z nivelizujících velkochovných aglomerací, podřízení devalvujícímu stereotypu bezbarvé každodennosti a robotizovaní přilnavou maskulturou, mohou a chtějí chápat. Pro Indiány je vše živé a oduševnělé, zvířata, stromy, rostliny a kameny jsou domovem živých I mrtvých.Jejich spiritualita je hlubší nežli touhy z gulášové demográcie, nabízené pravicí i levicí. Amazonie vřak zajímá málo koho a Indiáni nejsou zužitkovatelní, tudíž na ně není třeba brát ohledy. V minulosti je bránili Jezuité. Kde jsou dnes? A kdo na jejich místo? Bahroviánská větev OSB dosud čeká na své novice a obláty.

We use the term “knowledge democracy” to refer to this process of opening-up. Knowledge democracy acknowledges the existence of multiple epistemologies or ways of knowing, including organic, spiritual and land-based systems, frameworks arising from social movements, and the knowledge of marginalized and excluded people everywhere - or what is sometimes referred to as “subaltern knowledge

Why Cultural Diversity Is as Essential to Human Survival as Biological Diversity

To už je ovšem mimo program ,kterékoliv strany.Po nás potopa, spoušť nebo poušť ?

We don’t know what the world will be like without the Amazon”.

David Medvigy

"In the outer sense, it puts ecology before economy, and long-term matters before immediate and short-term ones. In the inner sense, it must be a policy which has spiritual drive and makes moral claims." - Rudolf Bahro

V předvolební kampani se Belo Monte málo připomíná, to znamená, že není považováno za dosti důležité anebo se porážka přijala. Brazílie se zpožďuje a vládnoucí nemusí považovat za nutné enviromentalismus kooptovat. V souvislosti z Belo Monte se projevily nedostatky systému, skřípající soudnictví, slabost kultury a psychologické předpoklady nedostatečného odporu. Levice pochopitelně zase zklamala a pravici zajímá až na vyjímky, zisk..

Za Belo Monte je odpovědný Lula da Silva

Komu slouží Strana pracujících.

Lula byl idealizován jak nyní vidíme lépe než za jeho vlády. Nazýván Synem Brazílie neznal bratry.

Zdálo se, že mu jde o posílení v rámci Systému, ale vzhledem k počínání jeho schovanky a pokračovatelky, které i v těchto volbách děla propagátora, to přestáva být bezesporné. Doufejme , že prostě nemohl jinak a jde o dlouhodou, promyšlenou strategii.Víra uzdravuje. Brazílie je také neoblíbeným sousedem, zvláště pro Paraguay a Venezuelu vůči kterým se chová jako bezohledná sub-imperialistická velká moc, která jde tvrdě za svým. To ovšem běžné voliče sotva bude zajímat. I v Brazílii je cítit únava ze zklamání a tendence nestarat se. Dokud nedojde k explozi.

Monopolní kapitál za Lulovy vlády vzkvétal” - a dosahoval “rekordních zisků v primární sféře” za cenu “extrémních škod na životním prostředí a masivního vytlačování původního obyvatelstva a malovýrobců”. V porovnání s “geometrickým růstem monopolních zisků se dva dolary na osobu a den, vyplácené jako dávka mající čelit bídě, dají jen sotva považovat za vizitku´pokrokového´ či dokonce ´levostředového´ režimu

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/politika/563/james-petras-brazilske-memento

Kritika naštestí nebývá vždycky shovívavá

Facebook

Strana PT dávno přestala být stranou pracujících a opozicí vůči systému v rámci systému a stala se Stranou velmi mírného pokroku v mezích velkokapitálového zákona a stranou prebendářů všech stavů. Odbory se podařilo kooptovat a levici neutralizovat, ostatní postavit před vnucenou volbu. Nadějné zůstává Hnutí pracujících bezzemků, obdobná městská hnutí a spontaneita. Dilma byla sice nucena reagovat na Octovou revoluci, při které byly páleny vlajky její strany, ale většinu slibů nesplnila nebo vyprchaly v koridorech Kongresu. Proto se stalo hlasitějším volání po změně ústavy, kterou si Kongres sotva může přát.

http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/

více Salátové povstání aneb Obr se probudil“

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/salatove-povstani-aneb-obr-se-probudil

Cukerínové ůsměvy a hrdinná minulost zakryly méně hrdinné prohry chtěné i nechtěné a zcela nehrdinná spojenectví a posluhování.

.”Současní brazilští představitelé tančí kvapík s elektrárenskými bossy. A varují se toho šlápnout vedle. Mohlo by to být pro elektrobosse, všude stejné, bolestivé. A jak by se pak ti bossové, třebas s bolístkou, mohli oněm politikům, zastupujícím údajně brazilské pracující, hodnotně (ale hlavně hodně) revanšovat ?.... Výkon 11 233 MW u Belo Monte je blud, počítá-li se UŽ DNES s výkonem na 10-39 procent “

http://www.czechfreepress.cz/latinska-amerika/za-belo-monte-je-odpovedny-lula-da-sila.html

To nejhorší nás teprve čeká.

S poklesem portfoliových investic a stagnací ekonomiky kapitál primární sféry intenzifikuje svůj posun do Amazonie” – za “děsivou cenu pro tamní původní obyvatelstvo i deštné pralesy”.

zdroj:http://www.stripkyzesveta.cz/cz/politika/563/james-petras-brazilske-memento

Budoucnost Amazonie a Brazilie je tragická, ale zřejmě nevyhnutelná. Levice i pravice se shodnou pokud jde o krátkozrakost a vnitřní chudobu. Brazílie nemá svého Chaveze a Moralese a co je horší ani své Aymary a chavisty a na rozdíl od Bolívie není zemí čtyř civilizací. Má svou Nadtřídu, která se nemusí ani moc namáhat. Kulturní resistence je oslabována, pomaleji než v zemích tzv. 1.světa, ale protilátky jsou méně učinné než dosud a těžko mohou být obnoveny. I to je vedlejší, ale zakalkulovaný efekt Belo Monstrozity.

Prezident Luiz Inácio Lula da Silva, předák Strany pracujích a Dilma Vana Roussef, nynější prezidentka, bývalá radikální marxistka a jako odbojářka byla zvaná Jana z Arcu guerilového hnutí, poté členka Partido Democrático Trabalhista, - PDT /kterou založil významný a bojovný Leonel Brizola , poté, už na vysokém postu členka téže strany jako Lula pochopitelně, nyní spíše ve službách velko-kapitálu, projevili naprostou netečnost vůčí Amazonii a bezohlednost vůči lidem, kteří tam žijí a tvrdě a neúnavně prosazovali stavbu přehrady navzdory rozhodnutím soudů, demonstracím a protestům brazilským i ze zahraničí. Pokud poskytnou pomoc chudým a rozmnoží střední třídu mohou si to dovolit. Neuvěřitelný růst cen není pro ni dobrým znamením a může vést k nepokojům.

Brazilian Judge Halts Belo Monte Dam Construction, Temporarily

Jak vidno demokracie a nezavislost soudní moci v Brazílii jaksi nefungují. Ústavu lze snadno překročit.

Octová revoluce v Brazílii

Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků. “Masové hnutí ve městech” – i v “indiánských komunitách Amazonie” – “bude muset najít nové politické nástroje”.

James Petras

Lenin sice není pro Latinskou Ameriku příliš poučný, ale je faktem, že:

.po 90 letech od Leninova skonu platí, že »dnes vévodící oportunismus vychovává v dělnické straně představitele lépe placených dělníků, odcizujících se mase, kteří se za kapitalismu snesitelně „zařizují“ a prodávají za mísu čočovice své právo prvorozenství, tj. vzdávají se role revolučních vůdců lidu proti buržoazii“

http://levaperspektiva.cz/clanky/zapomenute-vyroci/

Toto rozsáhlé upozornění na jeden z vážných problémů, který není pouze ekologický a netýká se pouze Brazílie, má vysvětlit význam voleb a nezbytnost výraznější kultury.

Yes, we can overcome the fragmentation of the world in crisis composing new syntheses based on new harmonies. If you no longer trust those who promised everything, here is the sign that our new promise is an agreement, simply and clearly, what is essential. The confidence comes from what is sustainable. "

Marina Silva in the article " Nascer sempre ", published in the Folha de S. P

Ordem e Progresso ( e Amor ).

Keď bojujeme za spravodlivosť a slobodu, musíme tieto ciele rozšíriť na všetko živé”--..„Ak by sme všetky živé bytosti – vrátane nás samotných – vnímali ako súčasť jednej kolektívnej duše, nebránili by sme ju všetkými nutnými prostriedkami?“

Mickey Z, Radikálny ako realita, Utopia.sk

Who am I? Who are you?: Marina Silva - Rede Sustentabilidade.

"I see myself as the first social environmentalist president. ... What that means is someone who integrates economics and ecology, conservation and social justice," she said. "I'm smiling as I say it. ... I am imagining if Chico Mendes were still alive [to see it]."

Could Brazil Have The First 'Green' President Of A Major Economy? : Parallels : NPR

http://www.npr.org/blogs/parallels/2014/09/18/349603321/from-a-village-in-the-amazon-to-the-cusp-of-brazils-presidencyV ekologické politice záchrany je snad jistou nadějí, jinak ne zcela přijatelná Marina Silva, Celým jménem Maria 0Oscmarina Marina Silva Vaz de Lima

která se snažila stavbě Belo Monte a ekologickým katastrofám zabránit /a byla proto “dělnickým prezidentem” Lulou, řečeným “Syn Brazílie” z vlády vyhoštěna/ v minulých volbách kandidovala za Partido Verde, PV, tedy Zelené a získala dosti hlasů ve Federálním distriktu.

Marina Silva Wants to Be Brazil's Greenest President :

Nikdo není doma prorokem a tak je oceňována více v cizině, než v Brazílii. Marina Silva | International Green Awards. Magazín Foreign Policy ji označil za jednu z “top global thinkers”. Její životopis je mimořádný. Překážkou jejího zvolení může být její příslušnost k nevábné církvi Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília , přestože představitel teto církve, velmi bohatý pastor Silas Malafia ji ostře kritizoval pro její návrh na povolení marijuany a referendum o potratech, které osobně, v rámci své víry ( v tomto bodě totožně s katolictvím), ale i postojem mnoha členů Komunistické strany Brazílie - PCB - Partido Comunista Basileiro) i z hlediska principů úcty k životu, Marina odsuzuje.

"Ethics is nothing other than Reverence for Life. Reverence for Life affords me my fundamental principle of morality, namely, that good consists in maintaining, assisting and enhancing life, and to destroy, to harm or to hinder life is evil."

Reverence for Life says that the only thing we are really sure of is that we live and want to go on living. This is something that we share with everything else that lives, from elephants to blades of grass—and, of course, every human being. So we are brothers and sisters to all living things, and owe to all of them t same care and respect, that we wish for rselves."

James Brabazon (Leslie James Seth-SmithAkce části komunistů asi v ČR překvapí

Photo Bruno Resende

návrhu nového, zatím neschváleného programu však PCB patrně z taktických důvodů, oportunismu, nebo kvůli vnitřní opozici, možná většiny, uvádí opak. V „Pré- Tése para XV congresso do PCB“ schází stále mnoho pro Brazílii podstatného. Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí jimi být, není tedy nutné se jimy zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně, pohled partaje se neliší od pohledu kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé antikvárního záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje. Což se týká většiny levicových stran. Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti, jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu, arogance 19. století a monokauzálního myšlení coby nezbytnostech pro radikální transformaci a ulehčení cesty v budoucnost. Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu.

Jisté možnosti nabízí a poskytuje

Otevřený marxismus-http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Marxism

Kulturní marxismus  http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism

Roland Barthes a the Tel Quel group ve Francii, Galvano Della Volpe, Lucio Colletti, a další v Itálii, Fredric Jameson, Terry Eagleton ) v Německu Ernst Bloch a Rudolf Bahro, Raymond Williams , Alex Callinicos a Istvan Meszaros

The Integration of   Capital vs. the Integration of Peoples in the Americas

Just when it seemed like the capitalist system was eternal, a crisis in the system exploded in 2008. The first consequence has been the ideological defeat of neoliberalism, because neoliberalism says that the market will resolve everything, and that idea has been shot down.  The second consequence has been the decline of the political power of the US. They still have the strength but no one believes in them anymore. On the contrary, the whole world is mad at the gringo capital”.

Periods of crisis in capitalism are always a sign that the door is open for change in theProgram třetí generace

"There is no longer a way of thinking about growth for growth's sake," says Silva. "Growth is important, but it needs to be growth with development and sustainability, in all of its senses: social, environmental, economic, cultural."

Marina Silva

The electoral accord does not signify a fusion of the two parties, according to Silva, who said she remains a “militant of Sustainability Network” and joined the PSB in a “transitory” and “symbolic” way until she can establish her own party”…
Marina se nejdříve snažila kandidovat samostatně scházel ji však dostatečný počet podpisů pro registraci. Její politickou stranu "Rede Sustentabilidade, Tribunal Superior Eleitoral odmítl zaregistrovat, záleželo tedy na využití dalších možností pro účast ve volbách. Mnozí, kteří byli a měli by být znepokojeni si na chvilku oddychli. Řešením se stalo přidružení k relativně úspěšné straně Partido Socialista Brasileiro, PSB často velice nepřesně označované za stranu sociálně demokratického střihu. Zdejší socdem nejsou povětšinou příliš sociální a pokud jde o demokracii, nápadně často, téměř vždy ji zaměnují za neoliberalismus. Přesněji je Partido Socialista Brasileiro strana tak nějak skorosocialisticky demokratická, nebo strana demokratického „téměřsocialismu,“ ovšem nyní většinově  ( i když ne výhradně ) nejčastěji,  stranou socialistickou s jistým "odstupem" a také v mezích mírného pokroku v mezích zákona. V Brazílii se ovšem nikdy nevi.. V jednotu levice, společný postup, společného kandidáta a mimoparlamentní aktivitu je těžko, přetěžko v nejbližší čtyřletce věřit. Zdálo se , že dojde k vytvoření Revolučního bloku resp. Fronty v době Octové-Salátové revoluce, ale pokus neměl dlouhého trvání.

Struktura strany Partido Socialista Brasileiro, PSB odpovídá programu, ve kterém je rovněž jednoznačně pozitivní požadavek „participação popular“. Základem jsou tzv, núcleos de base, prostřednictvím kterých se aktivní členové podílí na vedení strany. Marxismu je bohužel vzdálena,  ale zato není  zatížena memorováním  kanonizovaných Klasiků planetárních ani lokálních ani “starým čtením Lenina a  proto snad má větší šanci Marina Silva plně podporovala Eduarda Campose

(neměl nic společného se zdivočelým pastorem Camposem) .

Série fotografií Marina Silva a Eduardo Campos

The electoral accord does not signify a fusion of the two parties, according to Silva, who said she remains a “militant of Sustainability Network” and joined”
http://www.firstpost.com/fwire/marina-silva-backs-campos-for-brazil-presidency-1155415.html

První tajná strana založená v demokracii 'Clandestine party'

At an event in the capital, Brasilia, Ms Silva and her closest allies of the Sustainability Network joined the Socialist Party.The former Amazon activist joked that hers was the "first clandestine party founded in democracy". "This is a historic re-alignment, burying once and for all the old republic," Ms Silva said.'

image by Guillermo Tell Aveledo

Eduardo Henrique Accioly Campos, presidentský kandidát PSB zahynul při letecké katastrofě

Marina Silva se v důsledku toho stala presidentskou kandidátkou.

Co a proč

Ve své kampani Marina Silva zdůraznila řadu všeobecně přijatelných a pozitivních principů, občanská práva, sociální práva, sociální program Třetí generace, zlepšení kvality života a posílení kultury a diversity. Sehrála důležitou roli v Octové revoluci, pro levici však není dostatečně levá a pro pravici, která je reprezentována soc. demokratickým kandidátem příliš eko-logická a ne požadovaně ego-logická.

Why I'm an Eco-Socialist http://www.zcommunications.org/why-im-an-eco-socialist-by-paul-street.html přesvědčivé

 Bude mít možná proti sobě nejen některé extrémní a fundamentalistické protestanty z importovaných církví, ale také neuspořádanou, roztříštěnou sebeničící se a manipulovatelnou levici, neužitečně se sdružující a častěji rozvádějící z hlouposti, dogmatismu považovaného za zásadovost a  falešných nadějí, která takto otevírá cestu neo-liberalismu.Octová revoluce v prvním poločasu

Pro obnovu římskokatolické církve se ve svém vůbec prvním významném dokumentu ve funkci vyslovil papež František. Zároveň přitom označil nespoutaný kapitalismus za „novou tyranii“.

 „Dávám přednost církvi, která je potlučená, zraněná a špinavá, protože působí venku na ulicích, před církví, která churaví, protože se uzavřela před světem a zajímá se jen o svou vlastní bezpečnost,“

Vzhledem k významu, který má Církev v Latinské Americe jsou podobné výroky papeže důležitější než stranické programy.

Silva is convinced the old way of doing politics has collapsed, and the new way is no party is greater than the people.

We are living a moral-political crisis of civilatory values. Victor Hugo used to say that there is nothing more powerful than an idea whose time has come. This is the time to change things, even the way we relate to each other and how we do politics. I believe that a multicentered political process will be the ultimate rule from now on, in one day we lead and the next we are led,”.

http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2013/04/05/can-marina-silva-revamp-brazilian-politics/

Kritizoval ji rovněž přísně evangelikální, militantní, fundamentalistický kazatel a předseda Komise Poslanecké sněmovny pro lidská práva Marco Feliciano. Bylo o něm napsáno :” There is plenty of blame to be shared for Brazil’s troubled political scenario. But for Marco Feliciano, the country’s human rights boss, it’s all the devil’s fault. At least that’s what he said during a religious gathering this past weekend in a small town in southeast Brazil, when talking about his predecessors–”They were dominated by Satan,” he reportedly told the audience, later explaining that by ‘Satan’ he “just meant his opponents.” Feliciano is, of course, the ‘racist’ evangelical-preacher-turned-political leader whose most famous remarks include his depreciation of the opposite sex (“If women achieve gender equality, the traditional family will collapse and society will become gay”), African descendants (“They were cursed by Noah. That’s a fact”) and gays (“Salvation is available to them in the form a gay ‘cure’). He is also under investigation for embezzlement and homophobia. In spite of his controversial resumé, Feliciano was recently-elected president of Brazil’s House of Representatives Human Rights and Minorities Commission, creating, as one would expect, a national uproar

Neuvěřitelné, ale i to je Brazílie. Ne všechny uvedené výroky a hodnocení jsou ověřené a zaručené.

Jedním z problemů bylo právo homosexuálů, kteří chtějí změnit svou sexuální orientaci na léčbu. Informace jsou protichůdné. Argumentace Felicianiho je sice pochybná a nepřípustná, ale je faktem , že uvedený zákon je diskriminací. Návrh na jeho zrušení bývá občas uváděn nedopovězenými větami, takže vzniká dojem jako by mělo jít o nedobrovolnou léčbu. Výraz léčba se setkává s kritikou, ale užívají ho většinou i ti, kteří z nějakých důvodů považují svou sexuální orientaci za negativní.

The psychologists' council had called on commission members to vote against it."Today psychology, as wells as other scientific disciplines, recognize that sexual orientation is not a pathology that should be treated, it is not a perversion nor a disorder nor a behavioral disturbance. Since this is the case, we cannot offer a cure, and that is an ethical principle," said council member Huberto Verona.”

Federální rada psychologů se dopouští “psychologické “ demagogie. Otázka není zda jde v případě homosexuality o nemoc, normalitu nebo abnormalitu, ale o právo na reorientaci, právo psychologa, zákaz v rozporu s etikou, právní nekompetenci příslušných stoupenců zákazu a intoleranci zákonodárců v roce 1999. Paradoxně v Brazílii je možná změna pohlaví chirurgickou cestou.

Brazil lawmakers approve bill for treatment of gays

The measure approved Tuesday seeks to lift a prohibition on psychologists treating homosexuality that was established by the Federal Psychology Council. The ban has been in effect since 1999."In practice, (the initiative's) result would be that a person over 18 years of age, responsible for his actions, who is homosexual and wants to reorient his sexuality, can be attended by a psychologist," said lawmaker Joao Campos, a member of the evangelical bloc of Brazil's lower house

http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/06/18/brazil-gay-disorder/2436499/

Joao Campos je členem Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB !!!!

Mimochodem, Marina Silva patří také mezi African descendants (“They were cursed by Noah). V českém tisku o ní moc není a většinou jde o nepravdivá, nepřesná, neověřená, ze souvislosti,vytržená nebo zastaralá tvrzení, také v souvislosti s Marco Felicianim. Záleží na tom zda ji budou, v případě, že najde možnost kandidovat, volit protestanté ovlivňovaní svými kazateli a nositeli “Ducha svatého”, které si nesmí odcizit, zda ji bude volit levice, která , opakujme z velké části ustrnula v minulosti, je krátkozraká a nechtěně vlastně podporuje stávající režim a do určité míry nepřímo, nevědomky i politiku USA a globalizátorů, zda ji bude volit masa těch, kteří nejsou závislí na žádné straně a Octová revoluce byla jejich revolucí. Jediná šance prezidentky Dilmy, která zanedbala vice než hodně a její “cesta k lidu” není přesvědčující, spočívá v tom, že Marina Silva, nebude mít dostatečnou a účinnou publicitu postaví se proti ni kandidáti levice bez šance a ve volbách tedy půjde o to, kdo je menším zlem

Brazilian general election, 2014 - Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_presidential_election,_2014

V Brazílii má každý kandidát v TV vysílání vyměřený čas podle zastoupení v Kongresu. Kandidát jehož strana není v Kongresu zastoupena má možnost v rychlosti říci par vět. Ostatní je záležitostí aktivity stoupenců a peněz, Některé volební programy jsou neskutečně kýčovité nebo i jinak trapné. Patrně se vi proč.. V prvním kole je kanditátů bez šance nadbytek, ale někteří mají co říci a upozorní na problémy, které by jinak zůstaly za oponou.

Snad tedy příště, zato pozdě. Zatímco pravici spojují zájmy a PT minulost a prebendy, levici rozdělují ideologické a osobní spory. Bezesporu by měla být provedena reforma volebního systému a umožněna participační demokracie. Tomu se pochopitelně brání nejen oficiální mocenská centra, ale všichni, od kterých by se očekávala aktivita a zodpovědnost. Momentálně probíhají hlučné diskuze v Kongresu a spory Kongresu, exekutivy a Nejvyššího soudu. Špionážní aféra a šmírováni Brazilců ze strany USA, stejně jako skandál se zadržováním a ponižováním bolivijského prezidenta Evo Moralese v Evropě , jsou pro Brazilce pobuřující urážkou a pro vládu příležitostí. Brazílie bude i nadále pochopitelně svou vahou, ekonomikou a mezinárodní rolí hrát v Jižní Americe velkou úlohu (mimo jiné také proto se na ni soustřeďuje Církev), ale protože ztratila ideu, nemůže být vzorem Významná hnutí, ideologicky otevřená, jako např. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra- , které početně roste ( od roku 1999, kdy je tvořilo12 805 rodin,do roku 2006 vzrostl jejich počet na 150 000 rodin) sehraje svou roli. Nyní se pro ně probouzí další ideové možnosti ( : The Integration of Capital vs. the Integration of Peoples in the Americas ) Hnutí bylo aktivní během Octové revoluce a 30.srpna a může být významnou kulturní základnou, kterou může theologie lidu spolu s theologii osvobození udělat ještě důležitější Obavy ze ztráty třídního vědomí a uvědomění jsou pochopitelné, ale je třeba vytvořit předpoklady pro toto uvědomění. Otázkou zůstává nakolik je to možné u průmyslového proletariatu.

Marina Silva by sotva byla přiznivkyní “Theologie lidu” a ještě méně“ Theologie a filosofie osvobození”Bohužel, ale snad v případě nepravděpodobného presidentského postu nebude překážet.

Marina said the agreement "inverts a process in Brazilian politics."snad příště

Záleží především na prioritách Brazilců a masmédiích. Možností ovlivňování a kolonizace nevědomí je stále vice a méně zjistitelných. Bohužel většina Brazilců si dopřála luxus odpočinku a politického autismu, nebo jde o přestávku, nebo poločas? a velká čast obyvatel spoléhá naivně na volby, přičemž nevládní partaje, ty které jsou narcisní, jednorázově spasitelské a politicky exhibionistické, dělají všechno aby volby dopadly špatně... nebo ještě hůře.

Nepřijatelná zahraničně politická a ekonomická orientace Mariny může být zadržena a revidována, nebo napravena, ale katastrofy, které chystá klan PT a Oligarchů napravit nelze.

Čekejme tedy na vůli lidu a bude-li mít skutečnou možnost projevit se.

Ze Země 4 civilizací

Další důležitou otázkou je kdo převezme po Chavezovi jeho roli a bude politickým, kulturní a ideovým ukazatelem národů Jižní Ameriky.Osobnost, která by mohla být vůdčí se zatím v Jižní Americe dostatečně a jednoznačně nevyhranila, ale vyhraňuje.Tato osobnost a její role rozhodně není zavislá na velikosti a síle země v jejímž čele by stála. Chavezův vliv přesahoval význam Venezuely a nezávisel na její naftě jak bývá v ČR tvrzeno. Evo Morales může být; a zdá se že bude tímto ideovým vůdcem, bez ohledu na malý význam Bolívie, ale jeho idea sotva může být přijata v zemích jako je Brazílie, Argentina a Chile ačkoliv je transponovatelná, přinejmenším jako jiná forma eko-socialismu i tam. Morales byl nucen několikrát porušit vlastní principy a neuskutečnil svá předsevzetí.Ústavy Bolívie, Ekvádoru a Venezuely sice představují, po právní i morální stránce příklad hodný následování, ale jejich realizace, aktualizace a dodržování nejsou pouze otázkou osvědčení levice. Rozvrh moci a působení mocenských elit kapitálu, vniřní i vnější ohrožení i dosažená úroveň kulturního a politického vývoje znemožňují některá rozhodnutí odpovídající principům Nové latinskoamerické Logika a hodnoty industrialismu, které jsou pro 3. svět neukončenou minulostí a ohrožením.....nutnost posílení v rámci Systému vedou ke konfliktům, které nejsou zásadní, ale tíživým momentem vývoje. Silva Marina bezpochyby rozumí Bolívii mnohem lépe než setrvačná staromarxistická a vládní levice a neo-liberalistická pravice , které jsou takřka siamskými dvojčaty a připomínkami staromilské víry v jednosměrný a jednorozměrný pokrok spočívající v produktivismu. Levice však usiluje o odstranění bidy a v tom je její morální převaha, zatímco pravici zajímají chudí jen pokud jsou zužitkovatelní. Dilma je úřednice bez vize. A vláda ve které by byly zástupci PV a P-SOL je mimo představy utopistů. Marina Silva by jako prezidentka mohla spolupůsobit nejen jako představitelka největší jihoamerické země .K Chavezově ,Morální revoluci a Moralesově Kulturní revoluci i k socialismu 21. století má ona i Brazílie dosud daleko..

25 truths about the Evo Morales/Edward Snowden case

http://www.voltairenet.org/article179276.html

Dancing with Evo Morales - Bolivia

http://www.youtube.com/watch?v=r-JA7IgatqE

The Constitution of the Plurinational State of Bolivia

http://boliviarising.blogspot.com.br/2013/11/english-translation-of-constitution-of.html

http://www.upi.com/topic/Evo_Morales/ph17/

Evo Morales at the CND in 2013 - Full speech with English and Spanish subtitles http://www.youtube.com/watch?v=IdPUP4EMPn4

Talk to Jazeera - Evo Morales - 28 March - Part 1 – YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zOdPP1ruHdk

Ostatní v doplňcích a dodatcích. Což se týká i Brazílie po volbách.Avatar je dosud rudýDoplňky a dodatky

Brazíli velmi dobře vystihl Aleksandr Dugin

speaks about the brazilian identity (subtitled in Portuguese) – YouTube http://www.youtube.com/watch?v=c4_3H8VVdkc

The Revival of Brazil's African Culture - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=Vj8lP-yg04U&feature=channelSantos Festeiros do Brasil - Festas Juninas do Nordeste

http://www.youtube.com/watch?v=09F_WsHqmlk  

 

Samba de Roda da Bahia! Samba from Bahia

Colors Of Brazil Each Of The Deities Of The Candomble Religion

http://articles.sun-sentinel.com/1993-07-22/features/9301250472_1_bahian-brazilian-indians-palm-oil

religion of brazilian indians

http://www.bing.com/images/search?q=religion+of+brazilian+indians&qpvt=religion+of+brazilian+indians&FORM=IGRE řada fotografií se netýká Indiánů

http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_in_BrazReligion in Brazil

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Brazil.”logos se postavil příliš ostře vůči mýtu a nedokázal do sebe začlenit ty jeho vrstvy, které harmonizovaly vztah mezi člověkem a přírodou nebo působily jako tmel lidské společnosti.”

SOK - Michael Hauser: Milan Machovec, krize a patriarchát

http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=547Důsledkem je dehumanizace považovaná za nutnost nebo lidskou přirozenost

It is the work of commodification and alienation, of capital`s turning the world and its inhibitants into dead objects”

Walter Benjamin (Walter Bendix Schönflies Benjamin) in Elizabeth Anker, Left melodrama

Význam folkloru

folklor a náboženskost nevázaná na náboženství zůstávají pro svou lidskou platnost jednou z uchovatelných událostí v bitvě probíhající v kolektivním nevědomí a obranou před morální lobotomií.

Ve folkloru, jakožto ve způsobu vyjádření tradiční kultury, si můžeme všimnout velmi důležité zákonitosti: jeho úpadek, jak analyzují vědci zabývající se etnickou kulturou, jenž je spojen se všeobecnou civilizační evolucí, vždy nesl jakýsi velmi důležitý rys — etnická kultura se posouvá stále více směrem ke ztrátě duchovního rozměru. Duchovní rozměr byl neoddělitelnou součástí tradiční kultury, která v sobě zahrnovala lidskou existenci, nyní je stále více přizpůsobován institucím a oddělován od každodenního života. Jeho obrození a plnohodnotné zachování v dnešní době je možné, pokud dojde k obnovení ztraceného duchovního rozměru... Porozumění a zhodnocení duchovnosti folkloru vytváří obrácený proces — s pomocí folkloru nést a obnovit starší duchovnost v dnešním životě: to znamená re-sakralizaci v protikladu k materialismu; lidovou kulturu v protikladu k masové kultuře; přirozený sociální řád v protikladu k umělé hierarchii, jež je založena na bohatství.“

Rolí tradice a souběžných tradicí, vrstvení kultur, resakralizací a lidovou kulturou se pochopitelně kultura, ani coby resistence, nevyčerpává

Pokud jde o kulturu, filosofii, ideologii, politiku, etiku, spiritualitu a náboženství, je dnes především důležitá jejich ekologická hodnota, forma a stupeň humanismu, soudružnost apod. Jejich závaznost, naléhavost, vliv a dopad. V případě filosofie jde kromě toho o její celkový charakter, axiologii, umistění člověka v kosmu, fragmentární nebo holistické vidění reality a samozřejmě také její vliv a tlak na společnost. Monotheistická náboženství a západní kultura a spiritualita mají celkově ekologickou hodnotu nižší a vztah k přírodě slabší a vzdálenější nežli náboženství animistická, pantheistická, některá polytheistická a některá asijská náboženství. Příkladné je místo člověka v přírodě a s přírodou v holistickém myšlení jihoamerických, tradičních a/nebo setrvale prvotních národů a komunit, pro něž kupř. zvířata jsou ,,osoby jiné než lidé". Jejich realita je živá a mystická a archetypy transcendují stereotypy. V současnosti existuje křestanská eko-theologie, ale pokud nebude mít místo jaké náleželo v západokřestanství, Augustinovi z Hippo, Tomáši Akvinskému, Kalvínovi,…. . Naštěstí ještě, jednak a především, jsou mimo tak řečený 1. svět země a ethnika, které si udržely v podstatné míře vlastní kulturu nebo mají možnost její přirozené obnovy, a v samotném 1.světě existují enklávy autonomních a alternativních společenství nepodléhající „kulturní“ logice pozdního kapitalismu. V současnosti můžeme pozorovat, jak s glajšachtujícím multikulturalismem( nahrazujícím plurinacionalismus), který je průvodním jevem, nutností a strategií globalizace i kulturního imperialismu s ekonomickým, politickým a konečným mocenským cílem, se objevuje opačný pohyb nejen v Jižní Americe, ale i v samotné Evropě, kde se zvolna probouzejí, kulturně potlačené a rozmělněné, dlouho bezvědomé a bezhlasé národy, národnosti, svébytná ethnika, regionální a autonomní kultury, subkultury, náboženství a další formy společenství s obnovenými nebo navrácenými tradicemi, rituálními kulturními rytmy a vlastní celkovou spirituální kodifikací, která jim umožnuje porozumět, popsat a vyjádřit realitu vlastním adekvátním způsobem, udržet skupinový styl života, strukturu vztahů a sociální hermetismus. S nimi ožívají jejich jazyky a dialekty. - http://blisty.cz/art/57042.html#sthash.M1mt3Hwf.dpuf

Persekuce Afro- brazilských náboženských sdružení

Followers of Afro-Brazilian religions feel under attack

http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/13/prejudice-againstcandombleworshippersincreasesinbrazil.htmlRebuild an original map of the "sacred concept of the world”

Masová - tj. na masmédia, veřejné mínění a a státní rituály soustředěná, geopolitika nepřehlíží geopolitickou kulturu, imaginaci, tradice a diskurzy ani v případě řešení zcela prozaických problémů a úkolů zadaných politiky pro stanovení nebo dosažení geostrategických cílů. Na Vánoce do vánočního města Vánoce

http://blisty.cz/art/57042.html    

V nedaleké budoucnosti se ukáže, jaký životní význam má naše schopnost sloučit v jedinou vizi hlubokou moudrost tradičních kultur a vědeckou a intelektuálni sílu a průkaznost moderního světa. Psychohistoricky a kulturně historicky funkční naddějinost vize, holistické chápání reality a způsob žití světa, které západní civilizace dávno zamítla a lobotomizované shluky našeho věku ztěžka hledají, prokázaly schopnost přežití jinak nedosažitelnou, a jsou inspirující...

Návraty do budoucnosti http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/2011/04/navraty-do-budoucnosti.htmlmariánská procesí a patnáctidenní uctívání a oslavy Nossa Senhora de Nazaré (Círio de Nazaré) - Rosa mystica,Turris Davidica,Turris eburnea, Domus urea, Foederis arca, Ianua caeli, Stella matutina, Speculum iustitiae, Sedes sapientiae, Regina pacis, Consolatrix afflictorum - tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku by to bylo uctívání  Panny Marie Nazarénské, nebo lépe česky, Nazaretské. Je to největší náboženská událost toho druhu v Brazílii, zvaná též amazonské vánoce. Sošky a obrázky Nossa Senhora s Jezulátkem jsou všude. V obchodech, holičstvích, restauracích, autech, stále, nejen v době Círio de Nazaré. V některých hotelech jsou i osvětlené oltáříky, vyzdobené květy. Odvěký a dověký archetyp, se kterým se v římskokatolických zemích nejčastěji setkáváme v  kulturně podmíněné, barokní podobě. V 19. a 20. století ztrátový římsko-katolicismus symptomaticky odstranil Jezulátko a přidal spíše kýč a vykalkulované citové a morální vydírání.

ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Tichá vzpoura proti nelidskosti světa byla nahrazena nemateřskými hrozbami bojovné Spoluvykupitelky. Smysluplná tradice reprezentující a manifestující, nezávisle na institucích, církevních skeletech a v protikladu vůči kodifikovanému spirituálnímu kšeftařství a politickém zneužívání, hodnoty, které jsou zprostředkující a účinné i mimo oblast náboženství i ( především ?) v rámci ne-theismu a především jako hráz proti vulgaritě, agresivitě, zvěcnělé povrchnosti a potřebě zhoufnělé nesvobody, ale jsou chtěně přehlíženy nebo z povýšenosti nepochopeny a zamítnuty. Součástí oslav je pokání, kajícnost, pokora, vděčnost , naděje, lidové veselí, ohňostroj, kolotoče a jídlo, které patří k těmto dnům – a jak to má být, Brazílie nejsou jen karnevaly.”

Spějme všichni do Beléma aneb V řečišti archetypů

http://www.blisty.cz/art/54793.html

Festa de Santo Antônio

 http://www.youtube.com/watch?v=31NqYQi2_LA

http://www.youtube.com/watch?v=C51yi4OuT3o

Carnival Brazil Sao Paulo 2013

http://www.youtube.com/watch?v=2syETUPH4rwShingon Buddhism and Syncretism in Brazil

http://www.openbuddha.com/2007/12/16/shingon-buddhism-and-syncretism-in-brazil/

http://blisty.cz/art/48441.html#sintoismus

Nejvíce je rozšířen spiritismus kardeciánský, jehož průkopníkem byl A. Kardec. Spiritisté jsou rovněž velice aktivní v charitativní, sociální, vzdělávací i zdravotnické oblasti. Mají i vlastní nemocnice, výzkumná centra a jiné instituce . Vedle toho existují různé formy spiritismu lidového. Spiritismus ovlivnil celkově brazilský synkretismus, to jest Umbanda, Christian Rationalism, Union of the Vegetal, União do Vegetal (Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV) aValley of Dawn. Protestanté jsou dosti nekompromisně nepřátelští k těmto náboženstvím vyvolávajícím závrať a opojení hloubkou, zvláště ovšem dovozci amerického protestantismu nejlepších značek s neverlasting zárukou, o mormonech nemluvě...Most Afro-Brazilians are Christians, mainly Catholics. Afro-Brazilian religions such as Candomblé and Umbanda have many followers, mainly Afro-Brazilians. They are concentrated mainly in large urban centers such as Salvador de Bahia, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, São Luís. In addition to Candomblé which is closer to the original West African religions, there is also Umbanda which blends Catholic and Kardecist Spiritism beliefs with African beliefs. Candomblé, Batuque closer to the original West African religions, there is also Umbanda which blends Catholic and Kardecist Spiritism beliefs with African beliefs. Candomblé, Batuque, Xango and Tambor de Mina were originally brought by black slaves shipped from Africa to Brazil. These black slaves would summon their gods, called Orixas, Vodous or Inkices with chants and dances they had brought from Africa. These religions have been persecuted in the past, mainly due to Catholic influence. However, Brazilian government has legalized them. In current practice, Umbanda followers leave offerings of food, candles and flowers in public places for the spirits. The Candomblé terreiros are more hidden from general view, except in famous festivals such as Iemanjá Festival and the Waters of Oxalá in the Northeast.

From Bahia northwards there is also different practices such as Catimbo, Jurema with heavy, though not necessarily original, indigenous elements. All over the country, but mainly in the Amazon rainforest, there are remnanst of the original Indian population still practicing their original traditions.

Candomblé is an African-originated or Afro-Brazilian religion, practiced chiefly in Brazil by the "povo de santo" (people of saint). The religion was largely originated in the city of Salvador, the capital of Bahia. Although Candomblé is practiced primarily within Brazil, it is also practiced in other countries like Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Panama and Mexico. In Europe: Germany, Italy, Portugal and Spain. The religion is based in the anima (soul) of Nature, therefore being also known as Animism. It was developed in Brazil with the knowledge of African Priests that were enslaved and brought to Brazil, together with their mythology, their culture and language, between 1549 and 1888.The rituals involve the possession of the initiated by Orishas, offerings and sacrifices of the mineral, vegetal and animal kingdom, healing, dancing/trance and percussion. Candomblé draws inspiration from a variety of people of the African Diaspora, but it mainly features aspects of Yoruba orisha veneration. http://en.wikipedia.org/wiki/Macumba  Quimbanda, like Umbanda and Candomblé, has become recognized as a legitimate religion

O Brazílii, Češích tamtéž, panu Štreitovi a vubec, neboli Všade je Morava

http://www.blisty.cz/art/48441.html

to make structural change, to change society, is to make history.To make history it is necessary to retain empowered imagery of the past which condemns the distortions of humanity that are wrought normal by objective pretensions of present. It demands, as Benjamin says,to seize hold of memory as it flashes up in a moment of danger. For as Herbert Marcusse remind us," all reification is a process of forgetting.” Art fights reification by making the petrified world speak, sing, perhaps dance.”

Michael T. Taussig, The Devil and Commodity Fetishism in South AmericaJameson pociťoval jako skandál, že se kapitalismu podařilo proniknout i do samotného podvědomí; skutečnost, že si kapitalismus dnes podmanil niterný život veškeré populace je pokládána za něco tak triviálního, že si nezaslouží dokonce ani komentáře. Bylo by nebezpečné a zavádějící namlouvat si, že nedávná minulost byla jakousi zlatou érou hýřící politickými alternativami, a není tedy vůbec od věci připomínat si klíčový podíl, jaký měla v průběhu dvacátého století na kulturní produkci komodifikace. Nicméně stále ještě bylo podle všeho možné hrát starou osvědčenou hru mezi alternativou a mainstreamem, mezi subverzí a následnou reintegrací subverzivních prvků do středního proudu. Dnes však k zpětné integraci podnětů, které by mohly disponovat subverzivním potenciálem, nedochází; namísto toho jsme svědky jakési předintegrace: předběžného formování tužeb, aspirací a nadějí pozdně kapitalistickou kulturou......„Bez věrohodné alternativy a koherentní alternativy ke kapitalismu bude kapitalistický realismus i nadále ovládat politicko-ekonomické nevědomí.“

Mark Fisher, Kapitalistický realismus

3) Pochopení možností a nutnosti přesáhnout marxismus, nejen nedostačující..klasický, ale do jisté míry i současný ( bez jeho popření ) a pochopení komplementarity a principů jihoamerické autopoiesis , dewesternizace, korektivní a integrující dekoloniality, demodernity, kulturní a epistemologické reflexe a revoluce, je naprostou vzácností. Ti, kteří hodnotí Latinskou Ameriku z evropského a severoamerického „univerzálního světonázoru“, by tento limitovaný nadhled měli rozšířit o pohled Latinské Ameriky na Evropu a USA..

4) Důraz, který je kladen na pedagogiku utlačovaných a naděje, pedagogiku revoluce, mnohovýznamové hermeneutiky a kulturu je na Západě nesprávně pochopen, pokud je vůbec vnímán.

Viz Paulo Freire a zde,   Raquel Almeida, Moraes a zde Ansio Teixeira Dermeval Saviani, Michael Apple, Peter McLaren a zde, Douglas Kellner, Henry Giroux, Andrew Feenberg, Manuel Castells, Donaldo Macedo Enrique Domingo Dussel Ambrosini / Enrique Dussel/, Walter D. Mignolo, (Andeanizing philosophy)   Maria Helena, Moreira Alves, Rodolfo Kusch a dalšíMeritokratické elity se zabývají formováním myšlenek a názorů. V dřívějších společnostech mohli intelektuálové ovlivňovat obyvatelstvo prostřednictvím knih. V současné společnosti ovlivňují masmédia dokonce i negramotné složky obyvatelstva, a nové metody psychologické manipulace a nevtíravého přesvědčování umožňují úspěšně maskovat propagandu jako zábavu. Když mají kulturní hegemonii nad popkulturou, dosahují intelektuální meritokratické elity ještě větší míry kontroly nad masami, o které mohli diktátoři, králové a generální tajemníci dob minulých jen snít. Taková moc poskytuje elitám možnost vštěpovat lidem své myšlenky….Vládnoucí elity, mající monopol na přidělování prestiže, mají také bezmeznou moc nad masovou kulturou. Jsou schopny rozhodovat, jakým myšlenkám, lidem a hnutím se dostane všeobecné pozornosti. Samozřejmě, že mohou i určovat, jaké myšlenky, lidé a hnutí si zaslouží neúctu a opovržení, nebo neexistenci, a tudíž si nezaslouží naprosto žádnou pozornost společnosti “

Michael Dorfman

Možností ovlivňování a kolonizace nevědomí je stále vice a méně zjistitelných nežli za časů Michaela Dorfmana. Protilátky se podceňují a zahlušují.

5 konstrukce a tvorba socialismu nemůže být lineární a monocentrická. Pro Západ a v menší míře i pro část obyvatel Latinské Ameriky doposud westernizovaných, platí poznatek Madana Sarupa: naléhavě potřebujeme model, který překlene opozici mezi individuálním a sociálním, poněvadž žádná politická revoluce nemůže dovršena dokud charakterové struktury zděděné po předrevoluční společnosti nebyly transformovány“. Pokud jde o jihoamerickou realitu ta má nejen pouhé modely pro transformaci charakterových struktur předrevoluční společnosti, viz Návraty do budoucnosti


Jakub Patočka: Ekologické hnutí za odstranění kapitalismu

http://denikreferendum.cz/clanek/18818-ekologicke-hnuti-za-odstraneni-kapitalismu

Přesvědčivé poznámky a argumenty z diskuse na Facebook, se souhlasem diskutujícího.

o Jo Jo a kym je podporovana Dilma? Brazilskou zkorumpovanou oligarchii a tezkym prumyslem vcetne petrolejarskyho, ktery nenavratne likviduje nejcennejsi biotop sveta vcetne jeho puvodnich obyvatel? Marina rozhodne nechysta zadnou sokovou doktrinu, nic v duchu znamyho washingtonskyho konsensu - ta doba je uz za nami a v Brazilii neni ani duvod nebo podminky pro jeji implementaci.
V ekonomice se jisto jiste od Dilmy lisi. Rozdil je zejmena v tom, ze zatimco Dilma je betonarka z obdobi pary a uhli, tak Marina prosazuje zelenou ekonomiku. To pak samozrejme souvisi i se socialnim programem. Ze ji podporuji evangelisti, ke kterym se sama hlasi? Nevidim v tom problem. Svoboda vyznani je fundamentalnim lidskym pravem a nemuze kvuli tomu byt nikdo diskriminovany. Povazovat je za fanatiky je zkratka xenofobni nazor, ktery nadto diskredituje celou tvoji argumentaci. Charismaticke cirkve jeste automaticky neznamenaji fanatismus. Krom toho bys mohla vedet, ze latinskoamericke krestanstvi klade prave mnohem vic duraz na rovnost a socialni spravedlnost a byva dalekosahle vic politicky angazovany, protoze se mnohdy stava jedinou platformou pro prosazovani spolecnych zajmu chudych komunit. Vubec ta realita tamejsich cirkvi se hodne lisi od te evropske. Navic, pokud si prectes jeji program, tak ti z nej bude jasny, ze na jeji politiku zas takovy vliv zadni cirkevni radikalove nemaji (viz cast k LGBT napriklad, ktera je v mnohem dal, nez na co jsme zvykli u nas).
. Ale jasne, pokud je pro tebe dulezitejsi starat se o chudy jak o postizeny deti a udrzovat je tak v neustale zavislosti na statu a tim padem i chudobe (rozumej starej znamej paternalistickej pristup "my se o tebe postarame") a jeste na ukor zivotniho prostredi v rytmu 20. stoleti, budes vzdycky stat za Dilmou. Jenom si nejak zapomnela na pruser s MS2014, ktery mel drtivy socialni dopady na nejohrozenejsi skupiny obyvatel, Brazilske jaro, ktere teprve donutilo Dilmu prehodnotit jeji socialni politiku na federalni urovni a dalsi kiksy. Marina ji predbehla v case i prostoru (a to k Marine samozrejme mam mnoho vytek a sam nevim, pokud bych byl obcan Brazilie, jestli bych ji volil anebo dal hlas nekomu jinemu, napr. Eduardu Jorgemu).
Kritika jeji pravicovosti prichazi ve chvili, kdy kandiduje na prezidentku. V kabinetu Luly, ktery ma mimochodem mnohem vetsi zasluhy na brazilskem rozvoji nez Dilma, a kde Marina byla ministryni, to nejak nevadilo. Ze jeji politicka zkusenost ma zaklady u Zelenych, Socialistu nebo Strany prace, to je taky vskutku znamka pravicovosti jak vysita. Je to jednoduchy, Dilma proste na ni argumentacne nestaci, protoze jeji politika je za zenitem a tak se ohani nabozenskym fanatismem a pravicovosti - ta, co usporada jeden z nejvetsich kapitalistickych svatku = FIFA2014. Dilmy politika nemuze fungovat v soucinnosti s opatrenimi vuci klimatu, ochrane mensin a obecne ohrozenych skupin, kterych neustale pribyva. Zkratka betonarstvi nema s udrzitelnosti nic spolecnyho, z kominu se uz dokourilo.
Nadto vsechno, Brazilie ma v soucasnosti snad nejvyssi zivotni naklady v cele LAm, ceny v poslednich letech sly extremne nahrou. Jak tohle souvisi se socialnim programem? Jak tohle prispiva stredni a nizsi tride ke kvalite zivota? Dilmy socialni politika neni inkluzivni, ale normalni paternalisticky konzervatismus.
vizJosef Šm
ída
V TV diskuzi se Dilma chovala autoritativně a arogantně protože opravdu nestačila. I vizuálně připomínala jednoho dávno zesnulého jihoevropského politika.

Luciana Genro concorda? PSOL pretende apoiar Marina Silva no 2º turno -

Boj proti nové přehradě v Amazonii

videozpráva kterou natočili a kde mluví i lidé z povodí řeky Xingu.

http://www.socsol.cz/2011/zahranicni/boj-proti-neve-prehrade-v-amazonii

A Message from Pandora

A Message from Pandora is a special feature produced by James Cameron about the battle to stop the Belo Monte Dam on the Xingu, one of the great tributaries of the Amazon River. Join the campaign to protect the Amazon and its people by taking action now.

Visit Pandoras on Earth and learn about the urgent and inspiring campaigns being waged by Indigenous Peoples and their allies to defend their homelands and way of life. Join us in defending the rainforests in the Amazon to fighting the exploitation of tarsands in Canada, saving endangered languages and protecting sacred sites. http://messagefrompandora.org/ video

Declaration of Curitiba

Our struggles are one because everywhere dams force people from their homes, submerge fertile farmlands, forests and sacred places, destroy fisheries and supplies of clean water, and cause the social and cultural disintegration and economic impoverishment of our communities”.

 Águas para a vida, não para a morte! ¡Aguas para la vida, no para la muerte!

Water for life, not for death!

Photo: John McColganhttp://www.rivernet.org/general/movement/curitiba.htm

To the Webpage " The international Anti Dam Movement"

Movimento dos Atingidos por Barragens/Movement of Dam Affected People Website Address: www.mabnacional.org.br/ Public email: mab@mabnacional.org.br

http://www.escr-net.org/docs/i/686018

Movement of People Affected by Dams (MAB)

http://www.grassrootsonline.org/term/movement-people-affected-dams-mab

MAB advocates for alternative energy policies, including the improvement of existing dams to meet national demands. MAB is at the forefront of a global movent in defense of the rights of dam-affected families and the rivers

Movement of People Affected by Dams (MAB) | Grassroots International

http://www.grassrootsonline.org/where-we-work/brazil/movement-people-affected-dams-mab

JS: Podľa mňa je v súvislosti s klimatickými zmenami a ekologickým kolapsom pre ľudí veľmi ťažké prijať užitočné východisko. Kapitalizmus kooptoval enviromentalizmus a ukradol „zelené hnutie“ (kapitalizmus nehanebne kooptuje, zosmiešni, rozvráti alebo eliminuje akýkoľvek systém hodnôt, ktorý k nemu predstavuje alternatívu). Podľa mňa majú mnohé „aktivistické“ skupiny minimálny úspech, pretože:

a) sú príliš pevne zakorenené v byrokracii dominantného systému
b) väčšina v dôsledku krízy „bojuje“, aby zachránila civilizáciu a odmieta pripustiť, že
problémom a jej základnou príčinou je táto civilizácia
c) príliš málo aktivistov a skupín je dostatočne radikálnych. Napríklad Nature Conservancy, Sierra Club, EPA, a iné skupiny sú často neefektívne, pretože sú podplatiteľné a obhajujú dominantné kultúrne normy, hodnoty a privilégiá
d) príliš veľa skupín a jednotlivcov je izolovaných a boja sa pripojiť k militantnejším a radikálnejším ekologickým skupinám a skupinám bojujúcim za práva zvierat (ktoré neublížili živej bytosti, pretože bojujú za ochranu života) aj keď majú jednoznačne rovnaké ciele
e) príliš veľa ľudí sa nechce vzdať lacných výhod, ktorými ich dominantné spoločenské usporiadanie „odmeňuje“.

Mickey Z, Frank Joseph Smecker, Radikálny ako realita

Bolivia Rising: Evo Morales Demands Respect for Mother Earth

http://boliviarising.blogspot.com.br/2014/09/evo-morales-demands-respect-for-mother.html

http://boliviarising.blogspot.com.br/2014/09/bolivias-morales-says-us-capitalism.html

http://denikreferendum.cz/clanek/15193-chavez-nekompatibilni-nekrology-a-nadeje-ktera-zustava

István Mészáros: América Latina, terra de esperança « Viomundo - O que você não vê na mídia

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/istvan-meszaros-america-latina-terra-de-esperanca.html

Liberální koketérií páchá levice politické harakiri

Kapitál si koupil dělnickou aristokracii” – za cenu “degenerace obou odborových konfederací”. Oč víc jsou ”zastoupeny ve vládě”, tím méně “se účastní stávek a dokonce i organizace dělnických prvomájových oslav”. Především proto “chybí masovým protestům jasný politický obsah”. Dějištěm “střetů jsou ulice, a ne pracoviště”. Požadavky se zdaleka “netýkají jen výše mezd”. Objektivně “konfrontují celý neoliberální model”. Zatím však “postrádají celonárodní organizaci či vedení”. Sílu, která by “masovému hnutí nabídla alternativu”.Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků.

Masové hnutí ve městech” – i v “indiánských komunitách Amazonie” – “bude muset najít nové politické nástroje”. Už tím však, že vyrazilo do “přímé akce zvládlo “svůj první velký krok”.

http://www.czechfreepress.cz/latinska-amerika/brazilske-emento.html

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/politika/563/james-petras-brazilske-memento

Rudolf Bahro

In Toward an Ecological Society, Bookchin argues that it is” the very class of the proletariat...and his particularist interests…. which [ belie] Marx´s claims for its universality and its historic role as a revolutionary agent…. Bookchin suggest that it is as class actors, that workers are at their most reakcionnary. In his view, the fact of worker`s exploitation by the bourgeoisie and the position within the factory system only reinforced worker`as actual one- sided condition under capitalism as a `productive force, ` not as revolutionary force.” Bookchin is rightly critical of the factory and sees it as a major factor of de-humanizationof the working class. Hoewer he goes a step further by suggesting that the factor system also assures the de-radicalization of the working class.. In Post-scarity Anarchism Bookchin argues that the factory system serves as the training ground for burgeois society andand for the instilling of burgois values.Trough the imposition of a work ethics, the hierarchical organization of management, and the demands for obedience, the factory system serves to indoctrinate workers as subservient upholders of capitalism. Bookchin states that, In a sad parody of Marxist vision, the “ factory serves not to `discipldiscipline,`unite`and organize`the workerso, but also to do so in a thoroughly burgeois fashion”.

Jeff Santz, Radical Ecology and Class struggle

Murray Bookchin http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin

Josef Mikovec , Octová revoluce v Brazílii neskončila. Aneb Klíčemi cinkati = pramálo získati ! Čili Bez Loga a bez Spektáklu

Vítejte v Brazílii, nečekejte na Olympiádu

FIFA World Cup 2014 - THE REAL BRAZIL https://www.youtube.com/watch?v=Tb7cAwd-cSI#t=34

Pokud jste se podívali pochopili jste jistě proč byly demonstrace proti FIFA World Cup 2014. Přečtěte si komentáře! .Dokument však poněkud nemálo zkresluje. Není to zas všude a vždycky tak zlé.

Folha de S.Paulo - Fotografia - Protests - Browse some of the best images from the protests that swept Brazil - 16/12/2013

Manifestace a demonstrace se čas od času stále v Brazílii konají, oheň na ulicích, zapálené autobusy a bitky s policii pomalu, ale NE zcela odezněly a radikálové, prozatím na okraji a bez víry v pochod napříč světovými institucemi, volají do zbraně. Revoluce, kterou Brazílie potřebuje je jiného druhu, strategie a taktika, které předkládá BBB by měla opačný výsledek nežli „Více než socialismus „

Brazil Needs a Great Revolution http://revolutionaryfrontlines.wordpress.com/2013/06/29/brazil-needs-a-great-revolution/

Declaration of the Revolutionary Front in Defense of the Peoples Rights on the Protests in Brazil

http://www.signalfire.org/?p=24713

Na scénu vstoupil BBB

Většina demonstrujících a všechny politické strany se od Brazilského Černého bloku –BBB, distancují a málokdo pochybuje o tom, že BBB byl infiltrován policejními provokatéry.

Photos

        1. Brazil

During the June–July 2013 mass public demonstrations, a group of people who identified themselves as "Black Blocs" started attending demonstrations, especially those held across the street from governor of Rio de Janeiro State Sérgio Cabral's residence and the state government palace.[19][20] Police face accusations of infiltrating the movement and, at times, acting as agents provocateurs by starting confrontations. Many people claim that video footage shows an infiltrated police officer throwing a molotov cocktail that wounded a riot policeman, although this has been denied by the police”. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_bloc

Mídia Ninja - Citizen journalists take on Brazil's media

http://www.dw.de/citizen-journalists-take-on-brazils-media/a-16993946Bahro’s Dare Commune was an alternative community during the early days of the Greens. He believed that the transformation of society must begin on a small scale, requiring a change in the people themselves and a rediscovery of spirituality. Bahro was influenced by the Congregation of the Benedictines and the mystical experience of God…..
He advocated an „invisible church“, which would provide the necessary spiritual dimension…
During the summer of 1985 Bahro left the Greens and focused on his new book, which was published in 1987 as Logic of Salvation. In it he described a „logic of self-extermination“ and its consequences for humanity at present, presenting a „logic of life“ requiring a „leap in consciousness“ and a withdrawal from the industrial „mega-machine“. It was important to implement a „rescue policy“, before the worsening environmental crisis leads to an emergency government. Bahro called for long-term goals, the elimination of short-term tactics.and government decentralization.
Rudolf Bahro – Wikipedia, the free encyclopedia
viz Vincent Geoghemgan,
,Utopianism and Marxism”

Theology not Ecology

the crisis is not in the trees, it is in us. The sense of environmental crisis merely reflects the inner-world crisis of man. The German philosopher Martin Heidegger says we are alienated from the cosmos because “we have forgotten Being.”                                                                                                                     Ecology challenges the human spirit to rediscover Being, but it is not the answer to man’s spiritual crisis. In fact, ecology is anthropocentric; it is man’s projection of inner crisis onto the outer world; it locates the problem not in man, but in the An ecological definition of “crisis” will inevitably lead to ecological modernization—the final imperialism of man over nature. Technological amelioration of crisis may win time against depletion of the ozone layer, but will only perpetuate the “evil” inertia of the megamachine. Persisting in the normal life of industrial culture is enough to destroy the biosphere.

The alternative is theology, not ecology—the birth of a new Golden Age which cultivates what Russian novelist Chingiz Aitmatov calls the “divine spark” of nobility in man. In effect, the alternative is a spiritual conversion which abandons the mentality of domination by man over nature; he spiritual conversion I call for withdraws commitment from a system built on the fears of technologically powerful man who, because he has forgotten the Being at his center, uses science as insurance against nature

It is precisely the projection of that insecurity onto the natural world and other men that is so destructive. That is why regaining a spiritual center is the key question for industrial man. If the planet is going to survive, humanity has to get off its ego trip and rediscover Being. He must become “Man in Cosmos,” a Teilhard de Chardin put it.” 

http://www.digitalnpq.org/archive/2014_winter/10_bahro.html


A. Balasopoulos on Vincent Geoghegan’s Utopianism and Marxism.
Gunter Minnerupv,
RUDOLF BAHRO-AN INTRODUCTION
http://socialistregister.com/index.php/srv/article/viewFile/5418/2317

Rudolf Bahro: A Tribute http://home.ca.inter.net/~greenweb/Rudolf_Bahro.html

Silva promises bank reforms as Brazil economy stalls - BNamericas

http://www.bnamericas.com/news/banking/silva-promises-bank-reforms-as-brazil-economy-stallsvv

Indiáni demonstrující v hlavním městě Brasília

TERRA VIDA JUSTIÇA E DEMARCAÇÃO-BRASILIA-TUDO QUE REIVINDICAMOS FOI DEMARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS KAIOWA E GUARANI E NÃO A USINA BELO MONTE MAS.....NÃO FOMOS OUVIDOS...

Facebook

Zpravidla se o skutečnostech tohoto druhu dovídáme až nejsou ničím novým.

 Šílená veda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé" mají být „pestováni" pro testování léciv v roce 2017 -

geneticky modifikovaní lidé mají být součástí dalších plánů pro biotechnologické firmy, které spolupracují s armádou Spojených států a chtějí časem dosáhnout produkce „super vojáků“, kteří nebudou vyžadovat jídlo ani spánek a budou extrémně fyzicky zdatní. Geneticky modifikovaní lidé, neboli „super vojáci“, budou mít možnost vypěstovat své končetiny, které byly zničené nepřátelskou palbou a mohou žít ze svých tukových zásob extrémně dlouhou dobu“

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1704-silena-veda-geneticky-modifikovani-mikro-lide-maji-byt-pestovani-pro-testovani-leciv-v-roce-2017

"It's time to start praying [for the rainforest]," Sérgio Leitão, the director of public policy for Greenpeace in Brazil, said after Silva's resignation

Hugo Blanco vyprávěl příhodu o švédském turistovi, který byl překvapen způsobem života a duchem solidarity v jedné kečuánské vesnici poblíže města Cuzco. „To vypadá jako komunismus,” řekl… „ne, komunismus vypadá jako tohle,” odpověděl jeho průvodce


Taková nesmrtelnost je nanic, aneb Už ani ta Budoucnost není, co bývala

http://blisty.cz/art/50787.html

Kdo po Chavezovi ?

Morales has emerged as the Latin American leader most engaged in exposing the crimes of the US and other imperialist powers and projecting an alternative anti-capitalist approach on a continental and global scale”

Richard Fidler


"We are Chávez". (Photo Jesus Olarte/Univision)


. "Diskurzívní moc, kterou Chavezovo vůdcovství země, bohaté ropou, tedy mocné vůči globálnímu Severu, na této energii závislému, představovala dnes tak potřebný hlas narušující jinak vládnoucí bipolaritu globálního diskurzu, ovládaného na jedné straně neoliberálními silami globálního Severu a na druhé straně fundamentalistickými konzervativními silami Východu a Jihu . Chavezův progresivní diskurz představuje alternativu k oběma." Právě přímočaré pojmenování globálních ekonomických problémů a jasné vytyčení socialistické alternativy postavilo Chaveze do čelné pozice těch, kdo hledají naději”. Hakima Abbasová

http:// denikreferendum.cz/clanek/16894-komunitni-stat-obcanske-vybory-komunity-a- demokracie-na-pracovisti

A Polemic Against Corporatist Dehumanization

http://www.zcommunications.org/a-polemic-against-corporatist-dehumanization-by-rolf-auer-1.html

Seven Reasons Why I Advocate Parecon by Michael Albert

http://www.zcommunications.org/seven-reasons-why-i-advocate-parecon-by-michael-albert.html


https://www.nytexaminer.com/2013/10/blame-it-on-caracas/

#‎LAFOTO‬: Diversas actividades de solidaridad

Morales’ economic development strategy, announced in June 2006, is called the Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, or the Bolivian dignity, sovereignty, productivity, and democracy plan to “live well” or “live correctly.” The phrase “vivir bien” is hard to translate into English. Derived from the Quechua concept of “sumak kawsay,” and the Aymara “suma qamaña,” the idea is to live in harmony with nature, placing spiritual well-being over acquisition of material goods, and emphasizing “collaboration over competition, sharing over accumulation, solidarity over disagreement, cohesion over discord,” “ñandereko (harmonious life), teko kavi (good life), … and qhapaj ñan (noble life).”35These notions, solemnly enshrined in the new constitution, are ignored in practice.

As in much of Latin America, one continuing problem in Bolivia has been that, as researcher Benjamin Kohl notes, “the right-wing-controlled media feed[s] … the … fears [of voters] through deliberate misinformation.“39 Only one of the top twelve communications companies in Bolivia supports Morale

http://boliviarising.blogspot.com.br/2014/10/from-running-joke-to-role-model.html


http://rt.com/shows/documentary/155324day-evo-morales/


Více než komunismus

Your vision of communism does not fundamentally break with the old repressive society. Communism, as you conceive it, still seems to me to be a wastefull industrial society geared to the production of a useless products or for unnecessary needs”.

:,Avoiding social and ecological disaster: the politics of world transformation: an inquiry into the foundations of spiritual and ecological politics….

in the outer sense, it puts ecology before economy, and long-term matters before
immediate and short-term ones. In the inner sense, it must be a policy which has spiritual drive and makes moral claims
." –

Rudolf Bahro

http://www.amalthys.com/greenpath/001greenfundamentalism.html

“ the environmental crisis of the twentieth century had arisen due to certain unspoken philosophical presuppositions and attitudes within modern western developed societies which remained”

Arne Dekke Eide Næss¨

Næss combined his ecological vision with Gandhian nonviolence and on several occasions participated in direct action. In 1970, together with a large number of demonstrators, he chained himself to rocks in front of Mardalsfossen, a waterfall in a Norwegian fjord, and refused to descend until plans to build a dam were dropped. Though the demonstrators were carried away by police and the dam was eventually built, the demonstration launched a more activist phase of Norwegian environmentalism.[8] In 1958, Arne Næss founded the interdisciplinary journal of philosophy Inquiry.[9]

http://en.wikipedia.org/wiki/Arne_N%C3%A6ss

why that "deep ecologists have been the strongest critics of anthropocentrism, so much so that they have often been accused of a mean-spirited misanthropy"; however, "deep ecology is actually vitally concerned with humans realizing their best potential" and "is explicit in offering a vision of an alternative way of living that is joyous and enlivening."  

http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology

How can you believe that the working class will liberate humanity? The working class is in many ways the most compromised social group in capitalism.It has an insiatable appetite for the production of capitalis.and has internalized to its very core the values ofthis system. In so far as it has a class mission it is for greater consumption, not the ending of expolatition. Real emancipation tequires that people rise about their class nature- the only genuine revolutionary subject is humanity

Rudolf BahroRadikální je Deep Green Resistance

testing is not enough. Deep Green Resistance calls for a combination of strategies to take down this destructive culture. From peaceful civil disobedience to mass uprisings and revolution, all of us who are conscious have a role to play in saving the planet”.

Find out more: http://deepgreenresistance.org/en/deep-green-resistance-strategy/decisive-ecological-warfarePPL is a left-wing political party in Brazil. Founded on April 21, 2009 by members of the Revolutionary Movement 8th October (MR-8),[1] it advocates the scientific socialism.[2] Its symbols are a green and yellow flag with a five-pointed red star and the inscription "Pátria Livre". PPL's identification number, as determined by the Supreme Electoral Court, is 54

Marxist-Leninist guerrilla group, it promoted armed actions against the military dictatorship and advocated the establishment of a Communist regime in the country…he Revolutionary Movement 8th October (MR8) (in Portuguese: Movimento Revolucionário 8 de Outubro) was a Brazilian political movement, formerly an urban guerrilla group. During the military dictatorship in Brazil, the MR8 was formed by Brazilian Communist Party members who disagreed with the party's decision not to take part in the armed resistance against the military government - the so-called Dissidência da Guanabara (DI-GB). The name Movimento Revolucionário 8he new organization defined itself as Marxist-Leninist. MR8 was the main force behind the kidnapping of American ambassador Charles Burke Elbrick in 1969, the basis of the film Four Days in September.( O Que É Isso Companheiro?) http://www.imdb.com/title/tt0119815/ Movimento Revolucionário 8 de Outubro was taken from another organization, which had been recently destroyed by police repression

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Homeland_Party_(Brazil)

https://www.facebook.com/PartidoPatriaLivrePplSm/info

Strana PT

 The Workers' Party was launched by a heterogeneous group, formed by trade unionists, left-wing intellectuals and artists, and Catholics linked to the liberation theology,[8] on February 10, 1980 at Colégio Sion in São Paulo, a private Catholic school for girls.[9] The party emerged as a result of the approach between the labor movements in the ABC Region – such as the Conferência das Classes Trabalhadoras (Conclat), which later developed into the Central Única dos Trabalhadores (CUT) – which carried major strikes from 1978 to 1980, and the old Brazilian left-wing, whose militants were returning from exile with the 1979 Amnesty law.[

112 members of the radical-wing of the party announced they were abandoning PT in the World Social Forum, in Porto Alegre, on January 30, 2005. They also published a manifesto entitled Manifesto of the Rupture that states that PT "is no longer an instrument of social transformation, but only an instrument of the status quo", continuing with references to the International Monetary Fund and other economic and social issues.

http://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Party_(Brazil)
Josef Mikovec
3. října
NETSOCAN