NETSOCAN
Číslo 7-12 --ČERVENEC- PROSINEC 2014 ---Ročník XIII.
Minimální mzda

Naše vláda opět musela kousnout do kyselého jablka a zvýšit minimální mzdu. Samozřejmě se proti zvedly hlasy těch správných ekonomů a  politiků. Tito - teď nevím jestli napsat hlupáci nebo lumpové - nechtějí  uznat, že od posledního stanovení minimální mzdy tady rostla inflace,  která nám všem ukrajuje z našich mezd a důchodů. Naštěstí vláda  každoročně musí zvyšovat důchody o inflaci, aby důchodci nechcípli  hladem - o mzdách to samozřejmě neplatí.

V diskuzích o minimální mzdě dominují tlachy o tom, že zvyšování  minimální mzdy znamená úbytek pracovních míst. Podniky budou nuceny  propouštět zaměstnance. Opravdu tomu tak je? Přestaňte trvat na tom, že  pokud zvýšíme mzdu pracovníkům s dosavadním minimálním platem,  nezaměstnanost by raketově vzrostla a zničila ekonomiku. Je to naprostý  nesmysl. A důkazem můžou být manažeři. Generální ředitelé dříve  vydělávali 30násobek průměrné mzdy; nyní se válí v 500násobku. Přesto,  jak vím, žádná firma neodstranila své vedoucí manažery. Místo toho dnes  máme více generálních ředitelů a vedoucích pracovníků, než kdy předtím.  To samé platí o lidech v bankách a finančnictví. Tito lidé vydělávají  celé násobky průměrné mzdy, ale jejich počty rostou. To se však netýká  dělníků a úředníků.

Už 100 let si kapitalisté stěžují na minimální mzdu; stěžovali si, když  byla zakázána dětská práce, když se pro ženy uzákonil spravedlivý plat  (což není dodnes všeobecně přijímáno). Pokaždé kapitalisté říkali to  samé: "Tak, a teď všichni zbankrotujeme! Budeme muset zavřít!"

Přesto ale většina zaměstnavatelů platí své zaměstnance na hranicích  minimální možné mzdy, a platili by je ještě méně, ale nemohou jenom  proto, že jim brání zákon. To jsou zaměstnavatelé, kteří si nevidí ani  na špičku svého nosu. Tito lidé chtějí mít své zákazníky bohaté, ale své  zaměstnance chudé.

Když lidé budou brát nízké platy, jaká část jejich příjmů skončí v  pokladnách místních malých a středních podniků? Tito lidé musí platit  nájemné, musí jíst, platit vodu, elektřinu, plyn. Kupovat budou jen  laciné potraviny v hypermarketech. Ale nebudou (protože nemůžou) si  kupovat nové oblečení ani další zboží osobní spotřeby. Nejzákeřnější  představa v ekonomice není ta, že když bohatí bohatnou, tak se ekonomice  daří. Je to víra, že když bohatnou chudí, ekonomika upadá.

Teorie stékajících kapek bohatství je další podvod. Ze stolu bohatých  nikdy nic dolů nespadne.

Je známo, že nejhůře platí své zaměstnance velké nadnárodní firmy. Na  internetu je možno si přečíst o platech a pracovních podmínkách v  Amazonu a dalších. Pracovní podmínky v nich je možno přirovnat k  otrokářství. Přesto naše vláda nedělá nic, aby ochránila své občany.

Aby ekonomika pracovala pro blaho všech, musí zaměstnavatelé vyplácet  mzdy, se kterými je možné slušně žít, ne jenom poslušně přežívat. Menší  nerovnost a obnovená střední třída podpoří rychlejší hospodářský růst.

Nedaleko nás je firma, jejíž roční čistý zisk na jednoho dělníka je více  než 7 milionů korun. Svým dělníkům zaplatí tak cca 300 tisíc za rok.  Kdyby vyplatila na mzdách dvojnásobek nebo i trojnásobek, tak i potom by  byl její zisk nádherný. Ale ona to neudělá. Proč taky. Myšlení Henry  Forda je mimo jejich chápání.

Ford na začátku svého podnikání zvýšil mzdy svých dělníků na  pětinásobek. Když se na něj ostatní kapitalisté obořili, že jim kazí  kšefty, tak se jich zeptal: A kdo myslíte, že bude kupovat moje  automobily? Ten měl logické myšlení, které dnešní kapitalisté nejsou  schopni pochopit. Aby lidé kupovali jejich výrobky, musí na to mít  peníze. Z minimální mzdy si nikdo nic nekoupí. Navíc to bude i velká  pomoc pro stát. Stát nebude nucen vyplácet všelijaké podpory a  příspěvky. Nebude potřebný velký sociální stát. Příjmy státu z mezd a  daní z prodeje by se zvýšily... a tím snížil deficit. Menší nerovnost a  obnovená střední třída by podpořila rychlejší hospodářský růst. Ale  takového uvažování naši politici nejsou schopni. Ti ve spolupráci s  podnikateli ničí tento stát a dělají všechno proto, aby ho přivedli na  buben, jak o tom svědčí stále stoupající státní dluh.

Myslet si, že bohatí jsou hlavními tvůrci pracovních míst, zdaleka není  pravda. Bohatí vydělají stokrát, tisíckrát víc než jejich dělníci, ale  nemůžou se stát hnací silou velké ekonomiky. Můžou si koupit tři auta,  pár obleků, nějaký svetr, ale ekonomiku nezachrání. Milion dobře  zaplacených dělníků si koupí milion aut, milion obleků a milon svetrů. A  to už ekonomice pomůže. Bohatí mají své peníze v bance a tím ekonomice  neprospívají - vlastně ty peníze chybí a ekonomiku přímo dusí.

Vzorem pro naše podnikatele by měl být Henry Ford. Měli by si uvědomit,  že jejich dělníci nejsou jen lacinou pracovní silou, ale také jsou  spotřebitelé. Základní zákon kapitalismu musí být takový: Mají-li  pracovníci více peněz, mají podniky více zákazníků. Když podniky mají  více zákazníků, potřebují více zaměstnanců. A může růst výroba. Není  tedy pravdivé strašení, že růst minimální mzdy bude znamenat propouštění  a bankroty firem. Pokud podniky vyplácejí zaměstnancům mzdy, se kterými  se dá normálně žít, namísto platů na hranici chudoby, daňoví poplatníci  nemusí platit rozdíl.

Ve Spojených státech udělali následující pokus. Ve městě Seattle zvýšili  minimální mzdu na rekordních 15 dolarů. A co se stalo? Zhroutila se  ekonomika - zkrachovaly podniky? Nikoli! Ve Spojených státech jsou dvě  města s nejvyšší mírou růstu počtu pracovních míst v malých a středních  podnicích - Seattle a San Francisko. I v San Francisku zvýšili minimální  mzdu. Seattle je nejrychleji rostoucí město v USA. Tedy vyšší minimální  mzda má dobrý vliv na ekonomiku (a naopak). Ten dnešní hloupý ekonomický  model má na ekonomiku vliv zhoubný.

Rostoucí mzdová nerovnost mezi manažery a jejich zaměstnanci znamená  likvidaci střední třídy. Jde skoro o návrat poměrů jako za feudalismu.  Vracíme se do začátku minulého století těsně před revolucí. Historie  nezná příklad, že by se takto hromadily peníze a revoluce nepřišla.  Někde hledají řešení v policejním státě, ale to je rozbuška pro  revoluci. Jiný konec to nemá, jedinou otázkou zůstává, kdy to přijde.  Zatím můžou být kapitalisté klidní, žádný Lenin na obzoru není. Ale ve  světě to vře. Jižní Amerika se probudila. Poslala strýčka Sama domů a  hospodaří si po svém. Říkají tomu Socialismus 21.století. Ať se to komu  líbí nebo ne, ale socialismus je budoucnost světa. Těm, kteří nevěří,  bych připomněl, že Fukuyamův Konec historie ještě nepřišel a nikdy  nepřijde.


Ing. Josef Vít
3. srpna
NETSOCAN