NETSOCAN
Číslo 9 -- ZÁŘÍ 2008 --- Ročník VII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Západní demokracie je smrtelně ohrožena!
AKTUALITY
o Nás nečekali
o Miloslav Štěrba
o Jak to vidí Rusové aneb zcela jiná válka
o Miloslav Štěrba
ČLÁNKY
o Stoupenci radaru - jste divní lidé!
o Dívadýlko pod Rovníkem
o Josef Mikovec
o Revoluční rok osmašedesátý
o Ing. Josef Vít
o Signum laudis pro opoziční ČSSD
o Miloslav Štěrba
o To sprosté slovo - straník
o Miloslav Štěrba
Společenská fikce
o Lucie Bílá se vrací do krejčovské dílny...
o Miloslav Štěrba
GLOSA
o Trestem by byl i život na svobodě
o Miloslav Štěrba
NETSOCAN MONITOR
o Radši ji zbouráme
o USA má zachránit 700 miliard dolarů
o Doví se svět pravdu?
o Kdo za to může?
o Pozor na politiky s nevinnou tváří
o ...Zelená pro vrahy a vlastizrádce
o První oběti Vlasteneckého zákona USA...
o Změna agendy
o Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou?
o Reader´s Digest

oo
o
o

Západní demokracie je smrtelně ohrožena!

o Jedním z významných faktorů napomáhajících vládnoucím vrstvám k udržení jejich moci, kterou využívaly i zneužívaly na úkor většiny, byla informační převaha a možnost manipulace s relevantními informacemi. Nyní dochází k prolomení této bariéry a významné jsou zde dva aspekty: prvním je téměř masový přístup k vysokoškolskému vzdělání, který vytváří obrovskou vrstvu občanů, schopných vyhledat a vyhodnotit si veškeré potřebné informace; druhým aspektem je vznik alternativních médií a především internetu. Dalším pozoruhodným důsledkem zde je globalizace informací a následně i zájmů oné nové občanské vrstvy. Výsledkem je perspektiva skutečně demokratické a spravedlivé globální společnosti.
o Problém je v tom, že národní i nadnárodní mocenské elity se svou exkluzívní pozici nepochybně pokusí hájit všemi prostředky a zatím vedou úder dvěma směry.
o První aktivita spočívá ve využití informačních technologií ke špiclování a shromažďování veškerých informací o „neloajálních“ občanech prakticky po celém světě. Vhodnou záminku jim poskytuje 11. září 2001 a jejich permanentní boj proti terorismu a „nesmrtelnému“ Bin Ládinovi. Oponenty – počínaje antiglobalisty a konče třeba odpůrci agrese proti Iráku – zatím jen pacifikují při demonstracích použitím stávající a zostřující se legislativy. V USA jde o známý Patriot Act, který svým ustanovením o domácím terorismu připravuje vhodné podmínky pro potlačení občanských svobod. K radikálnějším opatřením se zatím se nemusejí uchylovat, neboť se mohou spokojit s poměrně úspěšnými výsledky v manipulaci s veřejným míněním prostřednictvím rozsáhlé masmediální moci…
o Tento druhý směr úderu spočívá v koncentraci masmédií; a to jednak vertikálně (TV stanice vlastní rozhlasovou stanici i tištěné médium) a následným horizontálním ovládnutím těchto médií ústícím ve vznik mediálního impéria s fakticky mediální totalitou. Pro západního občana je v podstatě lhostejné, které médium sleduje, poněvadž ve všech jsou prakticky stejné informace, přesněji řečeno stejná propaganda. V případě ČR je zcela ostudné a tragické, že do této kategorie patří i veřejnoprávní televize. Úpadek novinářské etiky dosáhl obrovských rozměrů, novinářskou úctu k pravdě potlačuje vliv autocenzury a vše je deformováno vlivem PR agentur, které pro dosažení objednaného politického zadání postupují již zcela bez novinářských skrupulí.
o Několik příkladů. Při vpádu do Iráku jako jeden z prvních Bushovi gratuloval mediální magnát R. Murdoch. Mediální pokrytí agrese ostatně bylo jeho špičkovým dílem a renomovaní američtí žurnalisté se dlouho vzpamatovávali z šoku, jak se nechali totálně zmanipulovat dezinformacemi o Sadámových zbraních hromadného ničení. Nu a pophvězdám, které byly proti invazi, se pohrozilo odepřením přístupu do médií.
o Z praxe PR agentur následující případ. V roce 1992 si Bosenští Muslimové k zastupování svých zájmů v USA najali PR agenturu Ruder&Finn, jejíž tehdejší šéf James Harff popisuje svůj úspěch následovně: „…Podařilo se nám Srby prezentovat jako novodobé nacisty a vlivné Židy jsme přiměli k protestním pochodům. V době, kdy většina Američanů netušila, zda Bosna neleží náhodou v Africe, jsme pomohli vytvořit příběh o hodných chlapcích a zloduších a namířili jej na ten správný cíl, totiž na židovskou obec.“ (Karadžič, Žaluji, MF DNES, 25. července).
o Svobodným médiem zatím zůstává internet, ale i zde lze očekávat snahy o jeho zvládnutí formou stále větší komercializaci přístupu, snah o cenzuru a dezinformaci apod.
o Kdo za těmito snahami o potlačení pravdy a o deformaci demokracie vlastně stojí? Obvykle se používá termín mocenské či globální elity. Takováto formulace je ovšem hluboce zavádějící; jsou snad tyto elity tvořeny akademickou elitou nebo význačnými vědci? Samozřejmě, že ani náhodou. Jedná se totiž především o oligarchii. A jak učí dějiny, oligarchie se pro udržení a posílení svého postavení neštítí prakticky ničeho – ani fašismu, ani válek. A pokud je ona oligarchie převážně složena z individuí, filosoficky i psychologicky zakotvených v několik tisíciletí staré náboženské víře, pak se pozemská civilizace ocitá ve své nejrizikovější fázi celých lidských dějin!


František Stočes


oNETSOCAN MONITOR


Radši ji zbouráme
To, co zmítá v posledních čtrnácti dnech ODS, se dá přirovnat snad jen k výbuchu Vesuvu... Forma, která byla v tomto případě zvolena, je řízená provokace. O motivech účastníků lze jen spekulovat. Poslanec Tlustý byl Topolánkem vyšachován z nejvyššího patra stranické politiky, touží se tam vrátit a chápe Topolánka jako překážku. U médií je zjevné jen to, že by si v civilizovaném státě něco podobného neměla dovolit... Nato MFD obvinila Tlustého, že udržoval zprostředkovaně kontakty s králem podsvětí Mrázkem a že se Mrázek se svým důvěrníkem radil, jak Tlustého odměnit... Pramenem byly policejní odposlechy... A nakonec v LN poslanec Tlustý obvinil Topolánka a Kalouska (svého nástupce ve funkci ministra financí), že upláceli středočeské starosty, aby jej nepodporovali... Krize připomíná krizi ČSSD na sklonku Špidlovy vlády a během premiérování jeho nástupce Grosse... Krize v ČSSD probíhala v jiném, klidnějším zahraničněpolitickém kontextu, Rusko bylo v té době ještě plně zaměstnáno svými vnitřními problémy... Pokud by byla ODS marginalizována nebo se rozpadla, znamenalo by to velmi zásadní proměnu systému politických stran v ČR... Co je však na celé té krizi naprosto zarážející, je totální nezodpovědnost jejích hlavních aktérů z ODS, naprostý nedostatek loajality ke straně... To není strana, ale cikánský tábor ze špatného románu. Může takový útvar vůbec existovat? A má vůbec nárok na existenci? (Lidové noviny, 22. září).

Na článku politologa Bohumila Doležala jsou nejpodstatnější tři poslední věty, které budiž pro větší slávu zopakovány: "To není strana, ale cikánský tábor ze špatného románu. Může takový útvar vůbec existovat? A má vůbec nárok na existenci?" Představa, že tito politikové včetně jejich poradců vedou tento stát, a že takovýto politický subjekt určuje i zahraniční politiku České republiky, musí u slabších povah vzbuzovat touhu po emigraci. U povah silnějších zase touhu po defenestraci. Dalším důvodem pro emigraci je ovšem i obrovský mediální vliv politologů typu pana Doležala, a nyní se nemíní jeho pinochetovské úvahy při řešení některých politických situací. Jde o jeho názor na onu řízenou provokaci vyjádřený větou, "U médií je zjevné jen to, že by si v civilizovaném státě něco podobného neměla dovolit..." Svatá pravda! ČR má ale k civilizovanému státu hodně daleko, což naznačil sám ministr vnitra svou větou o bručení při prezidentské volbě.USA má zachránit 700 miliard dolarů
Kongres Spojených států amerických začal o víkendu projednávat plán na stabilizaci bankovního sektoru... Pokud Kongres vládní návrh schválí, bude toto záchranné lano stát americké poplatníky až 700 miliard dolarů. ...suma v přepočtu 12 bilionů korun, představuje zhruba jednu čtvrtinu amerického státního rozpočtu. Jeho výdaje pro letošní rok byly schváleny ve výši 2,9 bilionů dolarů... Státní dluh USA se... po letošku vyšplhá až na 11,3 bilionů dolarů... Fond by měl od soukromých bank a finančních společností vykupovat hypotéky a cenné papíry... Zbavit se špatných úvěrů však budou moci pouze firmy, které buď v USA sídlí, nebo tam mají alespoň významnou část svého byznysu... Demokraté by například chtěli mít větší kontrolu, limity na platy manažerů ve firmách, od kterých vláda pohledávky vykoupí a také pomoc pro vlastníky nemovitostí z řad jednotlivců. (Lidové noviny, 22. září).

JFK byl znám výrokem, že se bojí jen dvou věcí: jaderné války a státního dluhu. Jedna z verzí o příčině jeho vraždy právě spekuluje s Kennedyho silným odporem proti vzniku státního dluhu. Ten dnes činí již více než trojnásobek státního rozpočtu. Nicméně včera, tj. 30 září, vstoupilo ve známost, že americký kongres žádost prezidenta Bushe shodil se stolu - a především hlasy Bushových republikánů. Takže úvěrová krize bude mít pokračování. Jaké? Inu při poslední krizi na konci devadesátých let se v důsledku US krize zhroutila mamutí japonská Nippon Credit Bank. Japonci tehdy prostě vlastnili moc nemovitostí na americkém teritoriu... Dnes je v podobné situaci patrně Čína, takže informace, že v prvé zhroucené úvěrové bance měla zastoupení i Bank Of China, může leccos signalizovat. Třeba to, že "dějiny se opakují, ale vstoupit dvakrát do stejné řeky nelze..."Doví se svět pravdu?
Proč nechal newyorský starosta Rudolph Guiliani takřka vzápětí odvézt ocel a trosky z budov Světového obchodního střediska k recyklaci do zámoří, aniž je mohli prozkoumat experti?Zájemce Světového obchodního střediska Larry Silverstein si tři týdny před útoky navýšil pojistné a rozšířil pojistku o krytí v případě teroristického útoku. Po něm získal od pojišťovny částku, která převyšovala skutečnou hodnotu věží, a dostal povolení začít na stejném místě stavět centrum nové... Proč několik nejvyšších představitelů Pentagonu zrušilo své služební cesty letadlem naplánované právě na 11. září?... Jak je možné, že pasy Muhammada Atty a Satama al Sugáma, kteří měli být oba na palubě letu číslo 11, přežily strašlivý náraz a našly se na ulici poblíž Světového obchodního střediska? Kdo je našel a v jakém byly oba pasy stavu?... Jak lze vysvětlit, že 6. září 2001 bylo dáno 3150 opcí na akcie letecké společnosti United Airlines? Byla to prakticky sázka na pád akcií. Taktéž byly dány opce na takřka 28 000 akcií Boeingu, více než pětinásobek denního průměru, a takřka pět tisíc opcí na akcie American Airlines, jedenáctinásobek denního průměru. Boeingy obou leteckých společností následně figurovaly v teroristických útocích... Proč nynější ministryně zahraničí USA a tehdy Bushova poradkyně pro otázky národní bezpečnosti Condoleezza Riceová 10. září telefonicky varovala bývalého starostu San Franciska Willieho Browna, aby druhý den nikam nelétal? (mf PLUS, 37/2007) Doví se svět pravdu?

Autorka Tereza Spencerová kromě dalších teorií jako o řízené demolici dvojčat WTC i budovy č. 7 - viz např článek "Půdorys pravdy o 11. září" připomíná, že tato. "...tragická událost odstartovala celou tu pološílenou ´válku proti terorismu´, která způsobila tragédii v Iráku i Afghánistánu, rozpoutala celosvětové odposlechy telefonů, monitoring e-mailů a sledování účtů, legalizovala v USA mučení, zkomplikovala leteckou dopravu a k nám dnes přes nesouhlas většiny obyvatelstva sune americký radar." Pokud ovšem 11. září 2001 nebylo Bin Ládinovým teroristickým útokem, pak existuje jeho nanejvýš znepokojivá historická paralela, totiž požár Reichstagu a nástup fašistického teroru...Kdo za to může?
...kdyby Rusko doopravdy chtělo zabránit umístění radaru, tak by investovalo zlomeček peněz, které vynaloží na to, že si tuto hrozbu zakalkuluje do svých strategických plánů a hlavně výdajů na zbrojení, a úplně normálně si neschválení radaru v našem Parlamentě koupí. Nebude hrát zpravodajské hry, ale pošle někoho s kufrem. Bylo by to kouzelné, protože by se to ihned vyžvanilo a potom by snad dokonce i Američané nehledě na finanční krizi museli vyškrábat erár a poslat také kufřík. A o hodně větší, protože bez ústavní většiny to asi nepůjde. Konečně by se vidělo, zač je nám toho radaru třeba nebo netřeba. Taková obálková metoda by to byla nebo spíš dražba. (Britské listy, 25. září) Kdo za to může?

Vize autora Ladislava Žáka vypadá na první pohled komická a nereálná, ale dnes se takové praxi říká poctivý lobbying. Že někdo již loboval u koaličních stran by mohla naznačovat jejich neochvějná snaha radar schválit a dokonce nežádají ani nájem za základnu... Tím ovšem o tuto částku - která by byla na celé kauze jedinou transparentní věcí - jaksi poškodí občany, poněvadž ochudí státní rozpočet.Pozor na politiky s nevinnou tváří
...s politikou a zejména se stavem parlamentní demokracie na konci 20. a začátkem 21. století se cosi stalo. Souvisí to s tím, co skutečně trefně označil prezident Klaus jako ideové vyprázdnění. Zdá se, jako kdyby se vytratil hlavní důvod, proč se politika dělá, a byl nahrazen pouze prostředky, jak udržet moc, udržet se ve hře a získat peníze - zakázky, nepotismus (obsazování příbuzných do různých funkcí - pozn. red.), korupce...
* Máte za to, že rozdíly se mezi ODS a ČSSD, těmi dvěma hlavními proudy, stírají?
Jak se vytratily myšlenkové nosníky těch dvou proudů, jak se sblížily v onom pragmatismu, tak už se nedefinují kolem programu a kolem myšlenky. Definují se propojeností různých politických a sociálních vazeb a jánabráchismů a ad hoc spolků a mafií. Tam už nejde o politiku. Teď už nikdo nesleduje program tržního hospodářství versus program kolektivního vlastnictví výrobních prostředků. Dnes každý sleduje, co kdo dá komu za nákup tohohle, ten koupí tyhle tryskáče a ten prodá tamhle letiště. A jestli je to Petr nebo Pavel, socialista nebo pravičák? O to už nejde. A to prostého voliče mate.(MF DNES, 13. září) Pozor na politiky s nevinnou tváří

Zatímco tato pasáž rozhovoru s renomovaným psychiatrem Cyrilem Höschlem je nepochybně vynikající, pak následující výrok, "...musím říct, že znám i v současné vrcholné politice lidi, kterých si nejen vážím, ale za které bych dal ruku do ohně. Myslím, že se v tom rybníce pořád pohybují se ctí: Petr Nečas, Mirka Němcová, Saša Vondra," je hodný spíše nekritického fanouška ODS. Nicméně kauza mladého politika ODS Moravy jasně dokazuje, že do vrcholové politiky, kde se žádá zodpovědné a moudré rozhodování, by měl mít občan přístup až dosáhne s čistým štítem alespoň 40 let věku. Do té doby by ani nemělo být zdrojem výčitek, když někdo přestoupí z jedné strany do úplně opačného tábora, jako se to stalo např. Teplíkovi, který ČSSD vyměnil za ODS, nebo členovi ODS Rathovi, který naopak zatoužil po sociálně demokratické solidaritě.Základní instinkt Jany Bobošíkové: Zelená pro vrahy a vlastizrádce
Předseda vlády Mirek Topolánek měl - patrně z titulu své funkce - "právo první noci". Reportér Janek Kroupa mu řadu dní před vysíláním pustil záznamy z natáčení a pak mu slíbil, že jeho reakci odvysílá nesestříhanou... A viděli a slyšeli jsme dost... Slyšeli jsme premiérova poradce a blízkého přítele Marka Dalíka, jak mluví do telefonu o jakýchsi fotkách z Mrázkova archivu, které samozřejmě má k dispozici. A viděli a slyšeli jsme poslance Moravu mluvit o tajných službách, které nabízejí k prodeji na trhu informací materiály z monitorovacích akcí, které přímo samy nevyužijí... Vraždu podnikatele Mrázka s mafiánským pozadím dosud policie nerozlouskla. Jak je tedy možné, že pan Dalík disponuje nějakými fotografiemi z jeho archivu? Vědí o tom kriminalisté? Vyšetřují snad pana Dalíka? Zajímá je, jak se k tomu archivu dostal a má či nemá-li něco společného s tímto závažným trestným činem? Nebo jim to snad zatrhnul jejich sice nepřímý, ale přece jen nadřízený ministr vnitra Ivan Langer ze stranické loajality k předsedovi ODS a jeho příteli? A kdo z tajných služeb kšeftuje s informacemi? Komu je prodává a kdo si je kupuje?... Nic z toho premiéra Topolánka nezaujalo..." (iDNES, 8. září) Základní instinkt Jany Bobošíkové: Zelená pro vrahy a vlastizrádce

Chudáci charakterní členové ODS, kteří naletěli na heslo "Svěží vánek - Topolánek!"; jak mohli tušit, že ten odér vane rovnou z Augiášova chléva... Chudáci charakterní voliči ODS, kteří naletěli na bilbordy štastného otce a manžela Topolánka - věrného strážce konzervativních hodnot jako rodina; jak mohli tušit, že udělá Augiášův chlév i z parlamentu... Jediný kdo varoval před svým pappenheimským byl, zdá se, čestný předseda ODS svou esemeskou o falešném a prázdném Topolovi. Zdá se, že kauza Morava již poskytla dost důkazů o přeměně vládnoucí politické strany ve zločineckou organizaci. A co na to opozice, v politických stranách se to jen hemží právníky?První oběti Vlasteneckého zákona USA: "Uvítací komise" republikánského sjezdu
VÍCE NEŽ 500 ZATČENÝCH Osm politických aktivistů bylo zatčeno na základě zákona z roku 2002, Patriot Act, který zásadním způsobem omezuje občanské svobody včetně svobody projevu. Účastníky protestů proti republikánskému sjezdu v St Paul v Minnesotě zatkla policie za to, že protestovali proti dosavadní Bushově politice. Celkem se k "uvítání" účastníků republikánského sjezdu sešlo na deset tisíc protestujících. Státní zástupkyné Ramsey County, Susan Gaertner, obvinila členy "Uvítací komise RNC" ze spiknutí se záměrem vyvolat nepokoje a napomáhat tak terorismu. Obvinění nikdy předtím nespáchali trestný čin, ale teď čelí možným sedmi a půl letům ve věznici. Smyčka kolem občanských svobod americké veřejnosti se utahuje pevněji a pevněji. Česká republika se do této smyčky cpe sama. (Blisty, 5.září).

"Jedna z obviněných, Monica Bicking, je dvacetitříletá studentka, která v minulosti pracovala jako humanitární pracovnice v Hondurasu. Monika a její přátelé byli obviněni na základě tvrzení placených informátorů, kteří skupinu infiltrovali... fašismus oligarchie je opět za dveřmi."Změna agendy
Ruský server Vzgljad se obrátil v minulých dnech na některá západní média a tím, že by je chtěl seznámit video záznamy, které byly pořízeny v bojích v Jižní Osetii a které ukazují zejména ostřelování civilních budov v Cchinvali i stupeň zničení města a další. Reakce těchto médií byla velmi podobná. Sice oceňovala, že jde dokumentární záběry, ale odmítla je odvysílat, neboť se již změnila hlavní témata dne a dnes už by to nikoho z diváků nezajímalo... Jeden čtenářů pak poukázal na to, jak ARD prostříhala rozhovor s Putinem pro ARD tak, že se zcela vytratil smysl toho, co vlastně Putin řekl. Uvedl, že přímý přenos obsahoval řadu kritických výroků, ale hned byly z médií odstraněny. (Blisty, 5.září). ,

"Saakašviliho a pohled gruzínské vlády naopak do světových médií nepřetržitě prosazovala - za peníze - vlivná západní PR agentura..." Dnes je již nad slunce jasné, že drtivá část mainstreamových médií nejsou prostředky sdělovací, ale agitační a jejich nejušlechtilejším cílem je udělat z většiny populace pitomce. Za čí peníze a v čí zájmu se to však děje, a co tito manipulátoři v konečné fázi sledují?Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou?
Morální úpadek u nás skutečně v posledních měsících nabral velmi děsivé tempo. Nelze si toho nepovšimnout v zběsilé agresi na silnicích, aroganci internetových diskusí či rostoucím exhibicionismu extremistických skupin. Není divu, když se ve slovníku nejvyšších činitelů vyskytují noci dlouhých nožů... Kde hledat příčiny tohoto stavu? Zejména v naprosté absenci vizí. Vize se z naší politiky nadobro vytratily, byvše nahrazeny prospěchářstvím, lobismem, konfrontací a hulvátstvím. Tento stav lze navíc dobře pozorovat ve všech složkách moci - výkonné, zákonodárné i soudní. Přísloví říká, že ryba smrdí od hlavy, můj pocit je spíše, že rybou již hýbají červi... Jakou vizi měl prezident, když po naprostém krachu prvního pokusu o sestavení vlády pověřil druhým pokusem téhož politika? Nebyla to jen touha po vlastním znovuzvolení?... Jakou vizi měl pan Topolánek, když podporu své vlády nechal zajistit u poslanců, které zvolili jeho odpůrci? Nebyla to jen touha po premiérském křesle?... Jakou vizi měl pan Julínek, když plošně zatížil obyvatele takzvanými regulačními poplatky, které sami nemohou ovlivnit ( o vyšetřeních, hospitalizaci i předpisech rozhoduje přeci lékař)? Nebyl to jen úplatek či roubík lékárníkům a zdravotníkům? (Blisty, 25. ledna). ,

Autor, Pavel Drs, si všímá morálního úpadku v politické sféře. Tento úpadek jde ale ruku v ruce s prohlubováním sociálních rozdílů a s růstem všech ostatních projevů konzumní společnosti. Dr. Čestmír Císař se na toto téma vyjádřil následovně: "Soudím, že právě konzumní všežravost vede k nebezpečnému zužování civilizace na zlaté tele růstu s poháněčem nelítostné konkurence a se zálohou bankovních trezorů. A to všechno se zmíněnými riziky, dnes už předvídatelnými a bez jejich omezení smrtelnými. Ti, kdo vyznávají ideál co nejúplnějšího tržního liberalismu se všemi rozpory a riziky bez jakékoliv rozumné regulace, nesou před lidstvem strašnou odpovědnost za příští tragické důsledky. Současně také riskují, že místo uvážené cesty reforem směřujících k odstranění nebezpečí úpadku a zkázy, stanou jednoho dne před hněvem nespokojených lidských mas, jejichž probuzená nelítostnost - jak učí dějiny - nezná mezí." Viz anketa Hrozí Západu osud antického Říma? ,


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti

Dva scénáře mediální civilizace, dvě vize digitalizovaného světa (Petr Sak, Blisty, 18. září)
Celou historii lidstva provází informační asymetrie mezi mocenskými elitami na jedné straně a příslušníky rodu a kmene a občanem na straně druhé. Tato asymetrie byla příčinou i oprávněním pro exkluzivní pozici elity a pro její parazitování na společenství, ať se jednalo o systém otrokářský, feudální, totalitní či tzv. demokratický. Uvádím tzv. protože se jedná o demokracii spíše deklarovanou než skutečnou... V současnosti byla tato informační asymetrie mezi elitou a občanem prolomena, a tím se také ztratil důvod k exkluzivní pozici elity a k jejímu parazitování na občanovi. Otevírá se cesta ne ke globalizaci ale k planetizaci civilizace a k utváření planetárního člověka, který alespoň ve vyspělých západních společnostech majoritně získává vysokoškolské vzdělání a k tradiční gramotnosti připojuje též gramotnost počítačovou a informační... Nové informační a komunikační technologie nesou ve spojení s takto připraveným člověkem obrovskou potencialitu pro vznik planetární civilizace a planetárního člověka. Tato potencialita je protikladná pozici a zájmům národních a světových elit. Konflikt mezi zájmy světových elit a potencialitou kompetentního gramotného člověka s kritickým a planetárním myšlením se stává základním konfliktem 21. století. Výsledek střetu mezi silami zastupujícími světové politické a ekonomické elity a planetárního člověka určí podobu digitalizované mediální civilizace budoucnosti... Zatímco většina lidí si prozatím tento konflikt neuvědomuje, světové elity si jsou změněné situace vědomy a intenzivně pracují na tom, aby se potencialita nerealizovala a nestala skutečností nové kvality. Projevy tohoto úsilí můžeme pozorovat všude kolem sebe, ale nejdrastičtější jsou v technologicky nejvyspělejší zemi s největší koncentrací moci ve světě, v  USA. Od 11. září a od přijetí „Vlasteneckého“ zákona roste shromažďování informací o občanech, jejich špiclování, kontrola, vytváření databází, schvalování odpovídající legislativy, propojování výsledků špiclování v jednotlivých státech pod gescí USA či jinými slovy internacionalizace špiclování... Mysl člověka, veřejné mínění a jejich utváření se stávají nosným tématem lidské civilizace v 21. století. Na mezistátní úrovni se jedná o psychologickou válku, na úrovni vztahu elit a občana o manipulaci jedince a veřejného mínění. Ne nadarmo se stala oblast reklamy, PR a lobbingu jednou z nejlukrativnějších činností... Komunita má také již odlišný charakter a vůči médiím je spíše masou atomizovaných jedinců bezbranných vůči médiím... Média si hrají s veřejným míněním jako vítr s vodní hladinou... Situace se dostala již tak daleko, že závažnost informace se pozná podle toho, že není v „mainstreamových médiích“... není rozhodující počet stanic, ale jejich vlastník a z toho plynoucí ekonomické a politické zájmy. Kdo je vlastníkem novin, televizní či rozhlasové stanice, to je ta vůbec nejdůležitější informace, kterou by nám médium mohlo poskytnout. Je známou skutečností, že poslední desetiletí charakterizuje celosvětová koncentrace médií a to jak jednoho typu (např. televizních stanic), tak i více typů médií, tzv. křížení. To, co vzniká, má tak obrovský vliv, že se mluví o mediálních říších. Pluralita médií se stává pouhou fikcí a jednotlivá média různými stopami a formami zajišťují stejný zájem a šíří stejný obsah... Zatímco téměř všechna elektronická a tištěná média slouží manipulaci lidí, situace na internetu je jiná. I když i zde je velká snaha ovládnout mysl a myšlení lidí, ne náhodou patří ovládnutí kyberprostoru ke strategickým záměrům projektu „Amerika pro 21.století“, stále je zde velký prostor pro svobodný pohyb informací a myšlenek. Světové elity proto budou nepochybně usilovat o to tyto informační toky a prostor pro společné myšlení lidí dostat pod kontrolu, a to cenzurou, komercionalizací přístupu, bagatelizací (např. zahlcením pornografií), vytvářením vlastních webů, blogů, časopisů. CIA např. – neúspěšně a se skandály v zádech – přepisuje hesla Wikipedie... Dva možné směry vývoje digitalizované a medializované lidské civilizace představuje na jedné straně rozměr utváření nového modálního člověka – člověka planetárního, žijícího vědomě v planetární realitě, na druhé straně digitální totalitu světové elity. Skutečný vývoj bude probíhat jako svár mezi těmito tendencemi a jako konflikt sil, stojících proti sobě v zájmu světové elity a evolučního posunu v planetárním člověku.

Občané nesmějí vidět do zákulisí politiků(Milan Sova, Blisty, 25. září)
...poslanec Morava se odkopal a důvěřivě přiznal novinářům, že pro ODS nemá význam jako tvůrce programů a koncepcí, ale jako navazovatel kontaktů... znikla nestabilita: premiér Topolánek se rozhodl konečně vidět a čistit ten Augiášův chlív... Primátor Bém podotkl, že vymetat chlív lze nejlépe od vlastního okolí, a rázem se stal dalším zdrojem nestability. Ještě zbývalo chasníkovi v čele ODS zkritizovat výrok prezidenta Klause, že politika ztratila étos koncepcí a stala se bojem klik o mechanismy moci. Ale chasníkovi včas domluvili a ten svou údernou rétoriku zmírnil. Jinou koncepci ČSSD kromě pavlačových hádek opravdu nenabízí, a KSČM vytrvale mlčí v domnění, že to veřejnost bude chápat jako projev moudrosti a nikoli prázdnoty... Stabilita se ale určitě brzy obnoví. V diskusním pořadu minulou neděli se trvale rozhádaní lídři Topolánek, Paroubek a Čunek poprvé vzácně shodli: úplně základním zdrojem nestability je skutečnost, že občané prostřednictvím tisku a televize občas nahlédnou do zákulisí. V horším případě se této svaté koalici podaří všechny díry úniků informací zatmelit a jejich zdroje kriminalizovat. V lepším se jen dohodnou, že citlivé informace budou předávány rovnoměrně k použití všem třem a nikoli tak jednostranně, jako to bylo při Kubiceho zprávě. Nebo že by tato zábavnější varianta legalizace netrestané korupce a vydírání byla horší? Vyberte si, voliči, ale v podstatě je to jedno. To hlavní je jasné: všichni tři lídři vám připravují dosažení trvalé stability.

Topolánek chce očistit stranu, již sám ušpinil (Bohumil Pečinka, MF DNES, 17. září)
Hned po svém nástupu do funkce předsedy ODS přestal Mirek Topolánek svolávat tradiční ideové konference. Teprve v roce 2007, po nátlaku některých delegátů ze Středočeského kraje, byly znovu obnoveny. Na rozdíl od předchozí éry byly pro novináře uzavřené a nikdo nesměl vystoupit v plénu, jen v izolovaných pracovních skupinách. Jeden delegát v zoufalství nad tímto přístupem vzal kytku z předsálí a pod legendou, že ji nese předsedovi ODS, se dostal k mikrofonu, kde mohl říct pár vět... Od svého zvolení koncem roku 2002 se Mirek Topolánek opírá o skupinu politiků a podnikatelů ze severozápadních Čech. Právě v severozápadních Čechách, ale i v některých částech Prahy vznikl nový fenomén takzvaných žoldáků. V devadesátých letech si každá strana zažila nástup mrtvých duší, tedy účelových členů, kteří měli vytvářet umělé většiny před různými nominačními konferencemi. V posledních letech se v severozápadních Čechách (a postupně i v dalších krajích) dostali do vedení orgánů ODS přímo podnikatelé, kteří zahájili masové nábory členů ve vlastních firmách. Během několika let vzrostla členská základna z dvaceti na třicet tisíc, přičemž realistický odhad je, že dva až čtyři tisíce z nich tvoří právě tito žoldáci.

Stratfor: Medveděvova doktrína a americká strategie (Z angličtiny přeložil Karel Dolejší, Blisty, 5. září)
Čtyři hlavní americké možnosti vypadají následovně: 1. Pokus uzavřít s Íránem dohodu, která by garantovala neutrální stabilitu Iráku a dovolila rapidní stažení amerických sil. Zde má Írán klíčový význam. Íránci mohou také nedůvěřovat obnovenému Rusku a i když jsou možná přitahováni ke spolupráci s Rusy proti Američanům, Írán může zvažovat dohodu s USA – zejména pokud Spojené státy přesunou svou pozornost jinam. Výhodou by bylo vysvobození USA z Iráku. Nevýhodou je, že Íránci si nemusejí takovou dohodu přát, nebo ji nemusejí dodržet. 2. Vstoupit do jednání s Rusy, zaručit jim sféru vlivu v bývalém Sovětském svazu výměnou za garance, že se nebudou vojensky vměšovat v Evropě. Rusové by byli celá léta zaměstnáni konsolidací své pozice a USA by měly čas k obrození NATO. Výhodou by byla možnost USA pokračovat ve válce v islámském světě. Nevýhodou by bylo vytvoření rámce pro obnovení silného ruského impéria, jehož zadržování by sebou neslo stejné potíže jako zadržování SSSR. 3. Rusy se nezabývat a ponechat problém Evropanům. Výhodou by byla možnost USA pokračovat ve válce v islámském světě a současně donutit Evropu, aby jednala. Nevýhodu představuje skutečnost, že Evropané jsou příliš nejednotní, závislí na Rusku a deprimovaní, než aby Rusům odporovali. Tato strategie může ve skutečnosti návrat Ruska na světovou scénu uspíšit. 4. Rychle se stáhnout z Iráku, zanechat tam i v Afgánistánu reziduální síly. Výhodou je vytvoření rezervních sil schopných posílit obranu Pobaltí a Ukrajiny, což by mohlo uvěznit Rusko v bývalém SSSR. Nevýhodou je možnost destabilizace islámského světa, ohrožení proamerických režimů a potenciální oživení účinného mezikontinentálního terorismu. Jde o výměnu hegemonistické hrozby z Eurasie za hrozbu teroru z islámského světa.

Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 30. září ve 21:00 hodin a redakce tímto děkuje všem autorům za příspěvky do zářijového čísla. .. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN