NETSOCAN
Číslo 9 --ZÁŘÍ 2008---Ročník VII.
To sprosté slovo - straník

Slovo „straník“ zní v Česku sprostě. Negativní povědomí o politické angažovanosti ale nikterak netrápí současné stranické reprezentace. Proč taky? V bažinách stranických sekretariátů si vystačí se svými žabáky. Čím menší konkurence, tím menší nároky, a do pozic, jinde obsazovaných absolventy univerzit s potřebnou praxí..., ale však to znáte! Mašinfíři, bezpečáci - toť vhodná kvalifikace pro vládní špičky. A průprava legislativce? Člověk by rád přijal tvrzení, že tam patří zástupci celého občanského spektra. Lékaři, učitelé, právníci, technici, umělci, dělníci. Když se však blíže podíváte na civilní profese našich poslanců a senátorů, na jejich poslední zaměstnání, tak už to není učitel, ale bývalý učitel, nyní podnikatel. Nikoli praktikující lékař, ale obchodník s léky. Žádný právník hájící postižené, ale zástupce koncernu usilujícího o monopol. To jenom na volebním letáčku nás lanařil obecným renomé své původní profese.

Stranictví si žádá kačení žaludek. Jak jinak pochopit, že ve stočlenné místní organizaci tzv. demokratické strany je pouze 20 % bývalých členů KSČ, ale ve výboru mají většinu, v okresním a krajském výboru jsou už dva ze tří bývalí komunisté. Holt, kdo umí ten umí!

Za bývalého režimu se straníci namnožili jako houby po dešti. Na cestě vzhůru kariérním žebříčkem našla nicméně uplatnění i objektivní kritéria při posuzování zájemců o funkce. Zatímco dnes se člověk stále častěji setkává s případy, že místa šéfů odborů jsou hlídána pro příznivce našich radničních národně-frontovských koalic. Po volbách si sekretariáty vydupou za kulatým stolem po jednom náměstkovi za každou politickou stranu. Občane, budeš je muset živit po čtyři roky. Je to náš člověk. Ostatně, sám jsi ho volil, že? Reakci veřejnosti známe. K příštím volbám nepřijdou dvě třetiny voličů.

Mimořádně deficitní stranou je sociální demokracie. Z prahistorie stranictví si přinesla batoh harampádí, tj. platné stanovy, a nyní s ním zdolává zdejší vrchy. Na český Olymp-Říp se s ním vláčejí každoročně stranické špičky okopávané z krajských sekretariátů všemožnými šibaly. Neužiteční pro další použití (už dávno se z nich vyklubaly „šedé myši“ - terminus technicus od znalce z Vysočiny), brání zuby nehty svá stanovami vytyčená zemanská sídla a určují chod v této straně. Bez nich si vedení ani... víte co? Jiří Paroubek natáhl prak, ale spustil samostříl. Nejen že mu neprošel na sjezdu návrh na přímou volbu krajských a okresních náčelníků, ale navíc dnes pochybuje o výsledku přímé volby šéfa strany. Vždyť nitky budou v rukou regionálních mafií.

Zatímco v ODS už od nepaměti otevírají prostor aktivním členům a rozbíjejí komunální bratrstva možností ustavení nových místních sdružení nezávisle na místních barikádnících, sociální demokraté v místech sami určují, zda budou mít konkurenci nebo nikoli. Co myslíte, jak to obvykle končí? Stranické party se proměnily doslova na uzavřené akciové společnosti. A akcionáři vám jen tak pro srandu králíků nepřenechají svoje akcie. A tak i prohrané volby nemění nic na statutu quo. Potupení stranického loga akcionáře netrápí. Jestliže firmu může konkurs vyvést k nové prosperitě, u straníků tuto logiku nehledejte.

Víc než teorie je zelený strom života. Buď dává jablka nebo ho porazí. V uvedené straně sklízejí každoročně plody své práce s kádry. Kde vzít v této pustině člověka s velkým Č, osobnost uznávanou lidem? Naposledy si pomohli kandidátem zelených, který snad ve všem protiřečil programovým prioritám této levicově a solidárně se tvářící politické strany. Která jiná strana politického spektra by ze svého vyhnojeného pole sklidila tolik přeběhlíků?

Ve Zlíně dosáhlo splynutí straníků pod praporem „Být u moci“ takové míry, že zastupitelé za ČSSD nedokázali zamítnout návrh zastupitelstvu (předložený městskou organizací ODS) odsuzující v předvečer voleb jejich kandidátku do Senátu ČR, ba co víc, ještě se se svými výhradami přidali k odsuzující rezoluci Ač je to k nevíře, proti hlasovali jen zastupitelé za KSČM. A třebaže je prostý občan vláčen existenciálními starostmi od čerta k ďáblu, zlínské politické nebe nabízí jako opoziční variantu stranu řízenou v tomto městě asistentem přeběhlíka. Ex-přítel Miloš Melčák však zaměstnává nejen předsedu městské organizace, ale i předsedu Okresního výkonného výboru. A potom že stranictví rozděluje!

Kdysi nám hlásali, že strany jsou pro straníky a Občanské fórum pro všechny. Jak vidíte, nemusí to být pravda. Stačí jen umět se správně zařadit, poohlédnout se po starých kamarádech, oprášit svoji schůzovní čepici a opět jsme tam kde jsme byli.


Miloslav Štěrba, Zlín
1. září 2008

NETSOCAN