NETSOCAN
Číslo 9 -- ZÁŘÍ 2009 --- Ročník VIII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
AKTUALITY
o Reflex, časopis který lze zapálit
o Leoš Paclík
GLOSY
o Náš věrný spojenec – stát RUSA
o Mgr. Miloslav Štěrba
o Brífinky aneb zákeřné otázky novinářů
o Mgr. Miloslav Štěrba
ČLÁNKY
o Orgie Paroubkova právního nihilismu...
Zahraničí
o Sousedi se dohodli
o Josef Mikovec
o Naši Romové v Calais aneb „jeden cizák a dost!“
o Mgr. Miloslav Štěrba
NETSOCAN MONITOR
o „Mé čestné slovo, nic jsem nevěděl“
o Fischer vyhrál. Hrozbou demise prosadil škrty
o Zákaz kouření mýtí infarkty
o O obrovském fiasku protiradarových aktivistů v České republice
o Politici, snižte si platy jako první
o Stát rekordně staví, bude i na vilky v Toskánsku
o Právní vakuum v hlavách politiků
o Reader´s Digest
o BIS - Výroční zpráva 2008
o „9/11 Inside Job“: Konspirace nebo konspirační teorie?
o Svoboda: Tvrdit, že předčasné volby jsou veřejný zájem, je valení klínů lidem do hlavy
o
o
o
Vážení návštěvníci

o na intranetu ČSSD se dlouho volá po ustavení autentické socdem platformy. Zde je tedy předložen pokus o ustavení iniciativy s pracovním názvem Socialistická frakce ČSSD (SF ČSSD).
o Cílem iniciativy Socialistická frakce ČSSD (SF ČSSD) je snaha o evoluční a nenásilnou renesanci i postupnou realizaci snu velkých socialistů: nahrazení kapitalismu socialismem; přičemž potřeba této historické změny – vybudování socialismu na základech buržoazního společensko-ekonomického systému – se jeví zcela akutní.
o Programová činnost SF ČSSD zahrnuje praktickou realizaci zejména následujících tezí: socialistické demokracie, socialistické ekonomiky a socialistické vnitrostranické i občanské demokracie.
o Socialistické demokracie: jejím cílem je odstranění bezcharakterních, zkorumpovaných a nekompetentních politiků-kariéristů (vykonávajících svěřené funkce často i proti skutečným zájmům svých voličů a občanů) a jejich nahrazení osobnostmi čestnými, skromnými, velkorysými, odborně kompetentními a oddanými ideji socialismu!
o Socialistická ekonomika: jejím základním subjektem je samosprávný podnik fungující dle družstevního principu. Podnik tohoto typu je socialistickým proto, že v něm neexistuje kapitalistické vykořisťování: všichni zaměstnanci zde kromě mzdy dostanou i spravedlivý podíl jak z finanční tak z investované části zisku (v penězích respektive v kuponech apod.).
o Socialistická vnitrostranická i občanská demokracie: jejich cílem je zavedení skutečné, tedy přímé demokracie, jejíž prostřednictvím by občané hájili i prosazovali své skutečné zájmy, a která by zároveň zajistila možnost odvolání zdiskreditovaných politiků.
o Jak se přihlásit: řádná přihláška za člena SF ČSSD, odeslaná na e-mailovou adresu sfcssd@volny.cz (nebo uvedená na intranetu ČSSD v příslušném vlákně), musí obsahovat text: „Jako ateista (popř. věřící muslim, křesťan, judaista apod.). žádám o členství v ateistické (respektive religiózní) sekci SF ČSSD a zavazuji se jednat dle Čestného prohlášení člena SF ČSSD.“ Dále musí žadatel uvést: Příjmení, jméno, datum a místo narození, místo a okres, kde se hodlá angažovat (např. Pičín, okres Příbram popř. Fričova, Praha 2). Zveřejňovány budou pouze tyto údaje: jméno, příjmení a okres.
o Veškeré organizační podrobnosti a teoretické zdůvodnění celého projektu včetně Čestného prohlášení člena SF ČSSD naleznete
ZDE .

(Redakce)

oNETSOCAN MONITOR


„Mé čestné slovo, nic jsem nevěděl“
Máme krizi. Po její dobu se musí každá firma uskromnit o desítky procent. Lidé si snižují výplaty, ořezávají se investice, firmy snižují náklady. Já neříkám nic jiného, než že by se i politické strany měly na tři roky uskromnit o padesát procent. Já jsem byl tři roky předseda jedné politické strany a ujišťuji vás, že demokracie tím neutrpí ani o deset haléřů. Jenom v té kanceláři nebudou placeni dva zasloužilí straníci, ale jen jedna výkonná síla. A některé akce nebudou tak bombastické. Kdo stranám tvrdí, že musí dávat stamiliony na kampaň? Jestliže divadla, památky, věda nebo výzkum se obejdou s méně penězi, proč by se bez nich, proboha, neobešly politické strany!... V Německu se za hlas dává jedno euro, u nás je to sto korun, tedy skoro čtyřikrát víc. A ještě tam mají záklopku, že státní příspěvek nesmí být vyšší než členské příspěvky a dary. Máte pocit, že kvůli tomu je demokracie v Německu horší než u nás? (MF DNES, 29. září).

Kdyby člověk nevěděl, že autorem textu je ex-bratr Kalousek, hned by si řekl - tuhle stranu budu volit! Nicméně pravdou je, že zejména ODS a ČSSD se chovají - pokud jde o volební kampaně - zcela marnotratně a jejich přístup ke stranickým financím signalizuje, jaký asi bude jejich přístup k penězům státním. Na rozdíl od strany "solventních" členů, ODS, majících přístup k internetu, v případě ČSSD je tristní fakt, že značná většina jejích členů dosud nedisponuje internetem, strana není schopna vydávat vlastní noviny, takže zcela chybí faktická celostranická diskuse potažmo demokracie.Fischer vyhrál. Hrozbou demise prosadil škrty
Zdražit tak může prakticky veškeré zboží kvůli nárůstu DPH o jedno procento. Dražší budou také cigarety, alkohol a benzin kvůli vyšším spotřebním daním. Stát ušetří i na platech. Učitelům, úředníkům, hasičům či policistům dá stejně jako všem dalším státním zaměstnancům příští rok na platy o čtyři procenta méně. Stejně se na rok uskrovní i vrcholní politici. „Je to dupnutí na brzdu. Beru to jako velmi solidní a slušný kompromis ve chvíli, kdy je ekonomika v propadu,“ hodnotil včera Fischer schválení balíčku… Ke konečné dohodě a k tomu, že pro balíček zvedli ruku poslanci všech stran s výjimkou komunistů, výrazně přispělo, že sociální demokracie v obavě z Fischerovy demise přestala trvat na tom, aby zůstaly vyšší podpory v nezaměstnanosti, které nedávno prosadila. „Byla to podmínka, aby zůstala vláda Jana Fischera, a tak jsme tu oběť udělali,“ řekl předseda ČSSD Jiří Paroubek, jehož strana tlačila na větší změny v balíčku. Teď musí skousnout vyšší DPH i to, že důchodcům se nezvýší penze. (MF DNES, 26. září).

Velice správně jste se nachovali, naši milí politikové! Jen hasičům a penzistům jste měli sebrat ještě víc, neb právě oni způsobili ekonomickou krizi. Lze říci, že Paroubek vyjádřením své paniky z představy, že by padla Fischerova vláda ztratil poslední zbytky své cti, pokud mu snad ještě nějaká zůstala po účelovém odvržení své manželky Zuzany a svém podobně hanebném přístupu k vlastnímu návrhu modernizace strany.Zákaz kouření mýtí infarkty
V důsledku protikuřáckých opatření kleslo množství infarktů v některých státech Evropy a USA až o třetinu... Vedoucí druhého týmu James Lightwood z Kalifornské univerzity uvedl, že v evropských a severoamerických zemích, které zavedly protikuřácký zákon, se zjistilo snížení počtu případů infarktu až o 17 procent po prvním roce a po třech letech dokonce až o 36 procent. "...Je také zřejmé, že pasívní kouření je významným původcem vzniku infarktu a že úplný zákaz kouření na veřejných místech může účinně ochránit veřejnost," konstatoval Lightwood. (metro, 23. září).

Dále je zřejmé to, že moudří zákonodárci, kteří ve svých zemích zavedli zákaz kouření ve veřejných prostorech včetně barů, hostinců a restaurací, si mohou blahopřát při oprávněném pomyšlení, kolik lidských životů zachránili a jak vysoké výdaje na léčbu ušetřili. Oproti nim poslanci čeští, po vzoru Hloupého Honzy schvalující slaboduché zákony zakazující kuřákům kouřit na tramvajových zastávkách a podobně, ale ve společenských prostorech nikoli, by měli obdržet od občanů účet s počtem jejich vinou zmařených životů i zbytečně vyhozených peněz ve zdravotnictví. Nynější zákonodárci to tedy již vědí (zatímco jejich předchůdci to spíše mohli a měli předpokládat) - takže od 23. září si mohou dělat "zářezy na pažbě" za jimi zabité české občany.O obrovském fiasku protiradarových aktivistů v České republice
Mezinárodní novináři jsou samozřejmě zaujatí. Podobně jako Ascherson se pohybují ve stereotypních kruzích a interviewují jen ty lidi, které už znají. Dlouholetým vtipem je, že o české politice se do mezinárodních médií vždycky vyjadřuje jen Jiří Pehe: je to snad jediný člověk v České republice, jehož angličtině a úsudku zahraniční novináři důvěřují. Jakmile se jednou octnete na novinářské databázi, už vás citují pořád. .. To se ale protiradarovým aktivistům v České republice nepodařilo. Novináři jsou právem ostražití před jakýmkoliv aktivismem. Avšak skutečnost, že proti americkému protiraketovému systému se v ČR stavělo systematicky až 70 procent občanů, je nesporným faktem. Protiradarovým aktivistům se mělo podařit dostávat tyto informace opakovaně (co se pořád neopakuje, to nevejde do vědomí komentátorů ani společnosti) do západních médií. Měli si vytvářet systematicky zahraniční kontakty mezi politiky i novináři, kteří ji toto měli umožnit... Májíček si fandí. Rozhodnutí americké vlády, zdá se, vůbec nebylo založené na nějakém "lidovém odporu z České republiky". .. O tom se v zahraničí vůbec neví. Je obrovským selháním protiraradových iniciativ, že se jim vůbec nepodařilo komunikovat jejich postoj a postoj české veřejnosti do zahraničních médií. Až do této chvíle informují i levicová média, že "Češi a Poláci jsou zrušením raketové obrany zklamáni" ZDE. To je jako úspěch, pane Májíčku? To snad nemyslíte vážně. (blisty, 18. září).

Tato kritika činnosti a výsledků iniciativy NEZ je zce3a subjektivní a nespravedlivá! Kdyby nevznikla iniciativa NEZ, tak by u nás již byla parlamentem schválená výstavba nikoli radaru, nýbrž antiraketových sil, které byly nakonec přesunuty do - k milirtarismu loajálnějšího - Polska. To, že se iniciativa nedostala do médií tak obsáhle, jak si to představuje autor, není důsledkem ani tak chyb iniciativy, jako především mohutného, organizovaného a štědře financovaného úsilí mnoha českých mainstreamových médií i českých politických i dalších militaristických individuí a subjektů, iniciativu jednoduše umlčet! I přesto iniciativa prokázala, že miliony, vytažené z kapes daňových poplatníků na piárové proradarové aktivity páně Klvani, byly vyhozeny zbytečně. Iniciativa se samozřejmě dopustila nemálo chyb a pokus o jednoduchou analýzu těchto omylů je např. v blogu z 2. května s titulem Prohraje iniciativa Ne základnám bitvu o radar?Politici, snižte si platy jako první
Mám jednu důležitou radu pro naše politiky, když nevědí, jak snížit státní schodek. Já to vím a myslím, že minimálně to ví ještě 2/3 našeho obyvatelstva. Pánové, snižte si své platy tak na pouhých 20 tisíc korun hrubého, zrušte si všechny výhody a plaťte si všechno jako normální člověk v této zemi! Pokud se najde nějaká vláda s tímto návrhem, myslím, že máme vyhráno. (metro, 18. září).

Irena Schmiedová z Prahy, autorka citované stati, nejspíše nečetla brožurku Stát a revoluce, napsanou velikým průšvihářem Leninem, který oněm dnešním 20 000 hrubého měsíčně říkal obyčejná dělnická mzda. Nadto ještě žádal odvolatelnost všech vyšších i nižších státních úředníků kdykoli, a celou tuto koncepci nazýval socialistickou demokracií. Ale jak vidno, nikde a nikým takovýto experiment nebyl realizován - dokonce ani samotným Voloďou Uljanovem ne.Stát rekordně staví, bude i na vilky v Toskánsku
Včera vláda schválila rekordní rozpočet na stavbu nových silnic, železničních mostů, zbylo i na zdymadla pro výletní lodě... Celkem 96 miliard, což je vedle důchodů a platů nejvýznamnější výdaj z veřejných rozpočtů... Výborná zpráva, pokud pro stát stavíte, tyto peníze rozdělujete... Prvním multiplikačním efektem je rozmnožení majetku těch, co stavební zakázky rozdělují. Ti, kteří se toho neúčastní, tomu říkají uplácení, ostatní volí decentnější označení provize. Jako ekonomický novinář občas čelíte od zúčastněných z řad byznysu nechápavým pohledům a filozofujícím otázkám: Definujte mi, co je to úplatek. Je úplatek, když se s někým podělíte o část svého zisku ze státní zakázky? Je uplácení, když úředníkovi zaplatíte a on vás nevyřadí z výběrového řízení?... S rostoucími veřejnými rozpočty rostou i výdaje na úplatky. A to nejen v absolutní výši, ale zřejmě i relativně, v procentech. Můj odhad, že hospodářský útlum povede ke snižování korupce díky větší rivalitě a konkurenci, mi vyvracel jeden z konzultantů. Stavební firmy si prý nyní stěžují, že kvůli rostoucím provizím jsou některé zakázky málo ziskové, či dokonce ztrátové. Jeden z klientů údajně řešil unikátní problém: přistoupit na stoprocentní „provizi“ s tím, že později (v průběhu stavby) se vysoutěžená cena zakázky zdvojnásobí? (MF DNES, 17. září).

Informace, které přináší Jiří Štický, vedoucí ekonomické redakce, v podstatě hovoří o rozsáhlé a stát i občany finančně nesmírně poškozující trestné činnosti. Předražené je prakticky všechno – od staveb obytných domů až po zdymadla; ale pachatelé této trestné činnosti jako by neexistovali! A pokud si někdo přečte zprávu BIS o snahách vlivových a lobbistických skupin samozřejmě nejen z oblasti stavebnictví) obsazovat významné pozice ve státní správě loajálními osobami, o jejich úsilí získat vliv na chod státních institucí, o úsilí organizovaného zločinu získat vliv ve státní správě, policii i vězeňství (viz Reader´s Digest níže), pak pochopí, že zatím ještě žijeme v relativně šťastné době. Neboť pokud se nic radikálního nepodnikne, přijde nezadržitelně druhá fáze a - zatím ještě spolu s vekslíky typu Mrázka kralující a „pouze“ - zkorumpovanou bolševickou nomenklaturu již vystřídají klasičtí zločinci. Úpadek panující v politických stranách, které se samy stávají mafiemi, zaručuje, že se situace dramaticky zhorší. Co si s tím počnou příští generace? Alláh suď…Právní vakuum v hlavách politiků
Z této pohromy se však pražští politici skutečně nenaučili nic. Svědčí o tom způsob, jakým se pokusili dostat k předčasným parlamentním volbám. Byli přesvědčeni, že to, co zafungovalo v roce 1998, vyjde i nyní. A tak ještě znovu schovali pod stůl ústavu - než jejich snahy zarazil Ústavní soud… A opět se ukázalo, jak jsou politici nepoučitelní. Místo toho, aby hledali vinu u sebe, směrovali rozčilené útoky na ústavní soudce… Ústavní soudci přitom dělali pouze svou práci a chránili ústavu - v tomto případě před politiky, kteří ji chtěli obcházet… Samozřejmě v zájmu země a jejích občanů, jak stále zdůrazňují. Včera si vzali ústavní soudce ostře na paškál prezident Václav Klaus a předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek. Bez jakéhokoli vlastního právního povědomí. Tím však problém uchopili za špatný konec… Demokracie může fungovat jen tehdy, když se dodržují pravidla. Ústava země se přece nemůže měnit podle toho, jak se to každému hodí. A ani ne tehdy, když se země zcela neoddiskutovatelně a co nejrychleji potřebuje dostat k volbám, z nichž vzejde nová a legitimní vláda. (MF DNES, 11. září).

Byť se autor, Hans-Jörg Schmidt, německý zpravodaj v ČR a SR, v předchozím tvrzení, že svržení Topolánkovy vlády byla pohroma, patrně zcela mýlí, s názory o právním nihilismu českých politikůu, lze souhlasit. Topolánkova vláda byla zcela asociální, tudíž rozhodně špatná (horší je, že hlavní roli při onom svržení hrálo známé kouzlo nechtěného). Kdyby si však Hans-Jörg Schmidt přečetl pozorně Ústavu ČR, zjistil by v paragrafu 35 (1), že, „Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny...“ Tudíž kdyby při hlasování o důveře Fischerově vládě, jejíž premiér byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny (byť předseda PS fungoval spíše jako "pošťák") sněmovna důvěru nevyslovila, mohly být zcela legálně a nezpochybnitelně nové volby. Proč Paroubek, Filip a další tuto možnost ignorovali, lze zatím jen spekulovat.


((Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


BIS - Výroční zpráva 2008

Přetrvávajícím jevem, který má zásadní negativní vliv na hospodaření se státním majetkem, je působení různých podnikatelsko – lobbistických skupin. Tyto skupiny využívají nestandardních praktik od lobbismu na hraně zákona, klientelismu, až po klasickou korupci. Snaží se získat neopodstatněné výhody a maximalizovat svůj zisk na úkor státu. Kromě parazitování na státním majetku takové skupiny svým jednáním významným způsobem deformují české podnikatelské prostředí…

V loňském roce také přetrvávaly snahy vlivových skupin o obsazování významných pozic ve státní správě loajálními osobami. Tyto skupiny usilovaly prostřednictvím lobbistických a podnikatelských subjektů s kontakty do státní správy o získání vlivu nejen na chod státních institucí, ale i na fungování strategických podniků v plném vlastnictví či s majoritním podílem státu. Prostřednictvím sítě úředníků měly vlivové skupiny přístup k citlivým informacím o veřejných soutěžích, státních dotacích a legislativním procesu. Současně ve svůj prospěch uplatňovaly vliv na strategická rozhodnutí při správě státního majetku...

Služba pokračovala v získávání informací o činnosti skupin organizovaného zločinu, které se snažily proniknout do veřejné správy. Největší hrozbu představují stále především ruskojazyčné skupiny a skupiny pocházející z Balkánu. Jejich představitelé usilují více či méně úspěšně o vytvoření vazeb na představitele státní správy, samosprávy a policie, které pak využívají k realizaci svých cílů (přednostní vyřizování agendy, tolerování přestupků, nedůsledné vyžadování plnění povinností vyplývajících ze zákona apod.)…

Mimo dosah skupin organizovaného zločinu nejsou věznice. Do sféry vlivu jednoho z hlavních představitelů těchto skupin patří lidé ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří před svým odsouzením v prostředí organizovaného zločinu působili nebo o jejichž služby mají takové skupiny zájem po jejich propuštění. Těmto lidem jsou zasílány prostředky, které jsou využívány např. pro uplácení příslušníků vězeňské služby. Pro koordinování svých aktivit využívá tento představitel vlivných kontaktů do státní správy, resp. bezpečnostních složek, v zemi svého původu i v ČR, díky nimž je schopen např. ovlivnit probíhající trestní nebo správní řízení…

Významným fenoménem se staly také klientelistické skupiny, které využívají vazby na státní úředníky, veřejnou správu, policii a justici k prosazení svých zájmů. Jedna ze skupin je např. schopna pomocí svých kontaktů řešit různé problémy od pokut za parkování na jednotlivých obecních úřadech přes urychlení a kladné vyřízení jakýchkoli správních rozhodnutí až po personální obsazení některých úřadů. Skupina částečně prosazuje i zájmy osob ze struktur organizovaného zločinu, což významně zvyšuje riziko prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. )


„9/11 Inside Job“: Konspirace nebo konspirační teorie? (Vít Ronovský, Britské listy, 15. září

Je často vtipné číst zprávy mainstreamových medií malující černobilý svět tábora „vědců“ vs. „konspiračních teoretiků“ (to jsou převážně ti psychicky nemocní lidé). „Od teroru z 11. září uplynulo osm let, konspirační teorie žijí dál.“ 2 Britské listy jsou tak například jedním z mála českých deníků, který věnoval několik článků 3 publikaci také výzkumných závěrů vědců mimo oficiální vyšetřovací komise Federal Emergency Management Agency (FEMA), 9/11 Commission a National Institute of Standards and Technology (NIST).

Média většinou bohužel věnují jen nejmenší pozornost těm mnoha vědeckým organizacím jako jsou například Scholars for 9/11 Truth & Justice 4 vydávající Journal of 9/11 Studies, 5 nebo Architects and Engineers for 9/11 Truth, 6 jejíž výzvu k obnovení skutečně nezávislého vyšetřování již podepsalo 836 profesionálních architektů a techniků z celých Spojených států. Myslím, že se tito lidé příliš o konspirační teorie nezajímají. Mají však všichni zcela jiný problém: Zřícení budov do sebe téměř rychlostí volného pádu po nárazu letadla, vznícení kerosinu (leteckého paliva) a následném požáru staví jejich základní fyzikální poznatky na hlavu. Nikdy dříve v historii totiž požár nebyl příčinou pádu ocelové vysokopodlažní budovy, protože zatímco při hoření kerosinu nevznikne vyšší teplota než 1000 °C, k tavení oceli dochází až při teplotě kolem 1600 °C. 7...

Dnes už si asi zřejmě také nikdo nevzpomene na památný výstup Donalda Rumsfelda den před útoky 10. září 2001. Rumsfeld musel Ministerstvu obrany smutně oznámit, že došlo ke ztrátě záznamů o vojenských transakcích Pentagonu za 2,3 bilionu dolarů 14 (tato částka tehdy přesahovala celý roční rozpočet USA). Naneštěstí se účetní oddělení nacházelo právě v místě, které bylo dalšího dne poškozeno nárazem letadla a došlo tak ke ztrátě všech dokladů a dokumentů. Spolu s budovou WTC 7 byl bohužel zničen také archiv CIA nacházející se uvnitř...

Pokud se například podíváme na cenu benzínu na čerpacích stanicích v USA, potřebujeme notnou dávku naivity k udržení přesvědčení, že hlavním cílem USA v Iráku byl import „demokracie“ a eliminace ZHN. Ne, to určitě ne. Ale přesto bylo možné něco takového před očima celého světa provést - a to zcela beztrestně. „Prostě jsme nic nenašli... Asi jsme se spletli.“ Tady nebude problém jen ve vládě USA. Co se to s člověkem stalo?

...musíme znovu v souvislosti s 11. zářím 2001 připomenout, že počet „vidoucích“ zřetelně každý den stoupá, a že médium internet hraje v tomto procesu klíčovou roli. The New York City Coalition for Accountability Now (NYC CAN) je organizací vedenou přeživšími a pozůstalými z 11. září, kteří nasbírali již 80000 podpisů za veřejné referendum kvůli znovuprošetření útoků na komplex WTC. Protože zákonné minimum hlasů pro vytvoření takového referenda je 30000, byl městem tento požadavek uznán a v listopadu by mělo proběhnout referendum o vytvoření nové nezávislé vyšetřovací komise. Podle průzkumů veřejného mínění si nové vyšetřování přeje na 66% Newyorčanů. 28 O petici již před měsícem informoval článek na Britských listech. 29...

Je také až neuvěřitelné, v kolika světových městech včetně samotného New Yorku 30 probíhají každoročně bez povšimnutí médií stále větší a větší manifestace požadující pravdu o 11. září. 31 Nikoliv poprvé proběhla letos tato akce i v Praze. 32 Doporučuji projít YouTube. Co pro mě osobně však bylo asi ještě překvapivější, je červnový článek šéfredaktora známého islamofobního serveru Eurabia s názvem „Přiznání šéfredaktora: Jak jsem přestal věřit oficiální verzi o 11. září“. 33 )


Svoboda: Tvrdit, že předčasné volby jsou veřejný zájem, je valení klínů lidem do hlavy (Oldřich Danda, Novinky, 5. září)

Pane předsedo, měl by se Ústavní soud podvolit tlaku politiků a vzít v potaz, že konání předčasných voleb je podle nejvyšších ústavních činitelů veřejným zájmem?

Tlak na ústavní soudce je nepřijatelný. Žádná instituce ani prezident, ani vláda, ani parlament není nad Ústavním soudem. Předčasné volby jsme vzali jako fakt, ale cesta, která byla zvolena, i námi byla popisována jako protiústavní. Nesmí se lidem valit klíny do hlavy, že předčasné volby jsou veřejným zájmem.

Není ale nesmysl zastavovat rozjetý vlak?

Vlak se nezastaví, protože předčasné volby budou. Neměli bychom však dovolit účelové zásahy do ústavy, které jsou z principu proti fungování demokracie. Tím určujeme naši zem a charakter naší demokracie jednou provždy. To je jepičí záležitost, ale demokracie tady má být dlouho. Já, který jsem učil ústavní právo, dbám na to, aby se na principy nesahalo.

Jak by to mělo podle vás dopadnout příští čtvrtek, kdy bude Ústavní soud o předčasných volbách rozhodovat?

Měl by vzniknout nový zákon, který umožní obecně rozpustit Sněmovnu a volby budou 6. a 7. listopadu.

Chcete, aby Ústavní soud konstatoval, že jednorázový zákon na vyvolání voleb je protiústavní?

To není otázka mého přání, ale pohledu na věc. Právo je také řemeslo, a když vidíte zákon, který je evidentně v rozporu s ústavními principy, tak to můžete pouze konstatovat. Je to, jako když statik říká, ten most stavíte blbě, a on nakonec spadne, tak jistě neřekne, že to bylo jeho přání...

Třeba TOP 09 by oddalování voleb příliš nevyhovovalo, protože na vzestupu dlouho vydržet nemusí.
Proč? Měli by čas se stát politickou stranou, to by jim prospělo. Mohli by mít sjezd...

Ještě k radaru, neobáváte se střetu s ČSSD?

Vždyť já jsem byl ve vládě Jiřího Paroubka a ta o radaru začala vyjednávat.

Ale tehdy neměla tak vyhraněný názor.

Ten objevili populisticky, až poté co jim to řekly průzkumy veřejného mínění. Jinak věřím, že v otázce radaru bude soc. demokracie flexibilní. Nemyslím si, že by byli nadobro zabetonovaní a nezměnili názor...

Když budeme srovnávat volební výsledky, tak od dob koalice s Unií svobody podpora klesá... Tak se ptám, jak chcete získat nové podporovatele? .

Otevřeli jsme se tím, že jsme udělali dohodu o podpoře s EDS. Také celá naše kampaň je založena na tom, že je nekonfrontační. Také máme motto: To lepší v nás. A díky němu se v nás to lepší probudilo. Komunikaci jsme postavili na vlídném projevu, čímž chceme probudit to lepší v nás. My jsme nikdy nebyli militantní strana a strana ostré konfrontace. Naopak když někteří odešli z naší strany včetně Mirka Kalouska – když vzpomeneme na Grossovu aféru – tak jsme zaplaťpánbůh ztratili konfrontační nádech...
Musíme udělat pořádek ve veřejných financích a musíme začít šetřit. To není žádný objev. My chceme udělat revizi některých výdajů státu. Například zastavit nesmyslné projekty, jako je tendr na odstranění ekologických zátěží za sto miliard korun. Šetřit můžeme na ministerstvu obrany. Je otázka, zda potřebujeme koupit pronajaté gripeny, když v rámci Aliance si můžeme zajistit bezpečnost vzdušného prostoru letouny britskými či německými. Také se musíme ptát, co a za kolik stát zadává, třeba stavbu dálnic. Ukazuje se, jak se předražuje vše, co stát zadává. Zprůhlednit výběrová řízení a bojovat proti korupci. Sociální dávky se nemají snižovat, ale měly by se zpřísnit podmínky vyplácení, aby nebyly zneužívány. Na straně příjmu mluvíme o spotřební dani z cigaret, alkoholu a hazardu. Například za jeden hrací automat chceme správní poplatek jeden milión korun. Na druhou stranu nechceme snižovat spodní hranici DPH, musí se zachovat státní příspěvek na stavební spoření. Také je nesmysl tvrdit, že kvůli úsporám bychom měli zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. (navrhuje šéf ODS Mirek Topolánek – pozn. red. ). To řekl člověk, který o tom nic neví, protože by tím pádem skončil celý monitorovací systém čerpání peněz z fondů EU. To řekneme komisi, že to vybudujeme znova? V Evropě jsme už švejkové na kvadrát a máme z ostudy kabát. Nejdříve si shodíme vládu, nedokážeme zorganizovat volby v mimořádném termínu a pak chceme zrušit ministerstvo, které nám dává garanci monitorování čerpání prostředků z EU...
Chceme zřídit agenta provokatéra, beztrestnost pro toho, kdo sám sebe udá a pomůže rozkrýt korupci. Vytvoříme černou listinu těch firem, které budou ve veřejných soutěžích lhát – tři roky nedostanou zakázku od státu. Znovu zařídíme finanční policii a samostatný útvar státního zastupitelství. Absolutně zakážeme akcie na majitele, protože tím zabráníme tomu, že někdo koupí majetek ČSA, zatímco televize zazvoní v paneláku, kde sídlí ta firma, a zjistí, že nikdo neví, kdo za firmou stojí. Také chceme novelizovat obchodní zákoník, aby ten, kdo vyhraje státní zakázku, musel rozkrýt smlouvu. Potom by bylo jedno, jestli se politici potkají s podnikateli v Toskánsku či na koroptvích...
Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 1. října ve 12:00 a redakce současně děkuje všem autorům za hodnotné příspěvky do tohoto čísla. . Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN