NETSOCAN
Číslo 9 -- ZÁŘÍ 2012 --- Ročník XI.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Hrozí, že zločinci, kteří se zmocnili demokracie, nastolí autoritativní režim
AKTUALITY
o Dostihy USA/OSN/NATO s cílem dosáhnout globální celospektrální převahu. Část I
o frs
o Dostihy USA/OSN/NATO s cílem dosáhnout globální celospektrální převahu. Část II
o frs
GLOSY
o V první řadě jde o prachy
o Ing. Josef Vít
ČLÁNKY
o Malvínské ostrovy nejsou Falklandy aneb
o Josef Mikovec
Družstevnictví
o Jak si zaměstnanci koupili ocelárny
o František Stočes
Zahraničí
o Putin o Sýrii, terorismu, OSN a Obamovi
o FRS
o Bitva o Sýrii 2012
o Sexuální politika západních farizejů
o František Stočes
NETSOCAN MONITOR
o Západ proti Kaddáfímu: vražda po smrti
o Rusko a USA byly obviněny z ochrany izraelských zájmů v Sýrii
o Netanjahu: světové společenství nemá morální právo Izrael zastavovat
o Skotští nacionalisté chtějí... pohnat Blaira před soud
o Plánuje Amerika post-izraelský Střední východ?
o V Sýrii byly vysazeny britské speciální jednotky, aby hledaly chemické zbraně
o Kosovo pro generála
Reader´s Digest
o Tony Blair je o krůček blíže trestnímu stíhánío
o
o
Hrozí, že zločinci, kteří se zmocnili demokracie, nastolí autoritativní režim

Motto: Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. (Sokrates)
... neoliberální ideologie, patologický mutant liberalismu, se důsledně snaží vrátit lidskou společnost do stavu barbarství.
o V pralese, který pokrýval Evropu po pádu říše římské, platilo právo silnějšího. Kolem roku 1000 byl i v nejvyspělejších zemích Evropy pánem ten, kdo dokázal sjednotit pod svým velením patnáct nebo dvacet ozbrojených mužů.
o Majetek a moc se získávala mečem a sekyrou. Začátkem 12. století se tito velmoži vymanili z područí vatikánské kurie a vymohli si právo vybírat a uvádět do úřadů biskupy, arcibiskupy a opaty. Zařadili je mezi své služebníky proto, že dovedli číst a psát.
o Dodnes se v angličtině pro duchovenstvo užívá výraz clergy a pro úředníka clerk. Také v češtině je synonymem pro duchovního výraz klerik.
Z vůle lidu…
o Středověká správa byla sice zcela nebyrokratická, ale úplatky v ní hrály podobnou roli jako v současné společnosti. Život panovníků, šlechty i kléru byl nákladný a úplatky uchazečů o úřady a privilegia a prodej odpustků se staly významnou součástí jejich příjmů. Držitelé výnosných úřadů však bohatli také.
o Například pan Půta ze Švihova jako královský pokladník během výkonu úřadu zvelebil hrad Švihov a postavil nový hrad Rabí. Proto koncem 18. století osvícení monarchové státní správu profesionalizovali. Přijetí úplatku znamenalo pro byrokrata doživotní ztrátu možnosti pracovat ve veřejném úřadě.
o Neúplatná byrokracie začala překážet buržoasii v hromadění majetku. Ve Velké francouzské revoluci buržoasie zbavila části majetku, a tím i moci, nejen feudály, ale třeba ve Francii nebo v Německu konfiskovala bez náhrady i majetek církví. V republikách se »vládne z vůle lidu« a nikoli »z vůle boží«. Korupce však zůstala významným nástrojem získávání výhod i nadále.
Bilderberg na scéně
o Vykořisťování dělníků a bída proletariátu vyústila koncem 19. století ve vznik politických hnutí socialismu a liberalismu. Jejich soupeření vyvolalo dvě světové války. V první válce vznikl socialistický Sovětský svaz. Ve 2. světové válce se celý svět postavil proti agresivnímu kapitalismu, který se spojil na ose Berlín - Řím – Tokio.
o Dík SSSR byli sice agresivní kapitalisté poraženi, ale svého úsilí o dosažení světovlády se nevzdali. Z ozbrojené formy boje přešli na válku ideologií. Principy ideologie neoliberalismu popsal ortodoxní antisocialista F. A. von Hayek.  Jsou pokleslou variantou liberálního myšlení. Nadřazují ekonomická kriteria a individuální sobectví všem ostatním hodnotám...
* * *
Jakékoli opatření k omezení korupce a hospodářské kriminality neoliberálové vnímají jako útok na svobodu občana. Uvádění tohoto náboženství do praxe v globálním měřítku se ujalo zhruba třicet hyperboháčů, sdružených v uzavřeném společenství Bilderberg, které tvoři dodnes vrchol pyramidy moci a korupce.
Reaganovo dědictví
o V roce 1980 dosadili do funkce prezidenta USA Roanalda Reagana, který zrušil dvě třetiny pojistek vložených do americké legislativy na základě skandálních finančních operací. Zbytek pojistek zablokovala po roce 1990 korupce.
o Paralyzovala renomovanou auditorskou firmu Anderssen i další, a ovlivňuje rovněž většinu ratingových agentur. Toho využívá zakládající člen Bilderbergu N. P. Rotschild ke spekulacím proti měně euro. Korupce utlumila signály předlužování amerického finančního sektoru.
o Jedno z prvních rozhodnutí, které musel prezident Barack Obama po nástupu do Bílého domu v roce 2008 udělat, aby se americká ekonomika nezhroutila, byl souhlas s tiskem peněz pro sanaci krachujících finančních institucí.
o Znárodnily se dluhy a privatizovaly zisky soukromníků. Neoliberální ekonomické monstrum se přesto zhroutilo a v euroamerickém civilizačním prostoru vypukla předsmrtná krize kapitalistického společenského řádu.
Urvat, co se dá…
o Naše politické strany se změnily v neoliberálním prostředí na politicko – ekonomickou oligarchii, a staly se agenturami pro získávání státních a veřejných zakázek i významných pozic ve státní správě. Korupce je nedílnou součástí systému.
o Pravicoví politici a Katolická církev se v současné společenské krizi snaží urvat, co se dá. Vláda urychluje likvidaci zbytků sociálního státu a zakládá penězovody pro přesouvání peněz obyvatelstva na soukromá konta v budoucnosti. Hrozí reálné nebezpečí, že zločinci, kteří se zmocnili demokracie, nastolí autoritativní režim, jak předvídal Sokrates.
( Josef ŠULC,
Halo noviny , 23. září. Kráceno frs.)

oNETSOCAN MONITOR


Západ proti Kaddáfímu: vražda po smrti
Muammar Kaddáfí je sadista, zvrhlík a pedofil. Takhle zobrazila bývalého vůdce Libyjské Jamahirie ve své knize novinářka z francouzského listu Le Monde Annick Cojean. Co je to – hrozná pravda o libyjském diktátorovi nebo další kolo informační války Západu proti arabským zemím? Kniha pod názvem Kořistí v Kaddáfího harému vypravuje o sexuálních zločinech svrženého a zavražděného libyjského vládce. Je zobrazen jako ohavný sadista a zvrhlík, pro kterého bylo násilí běžným. Z knihy vyplývá, že měl ve svém harému i nezletilé dívky. O těchto zločinech se údajně dozvěděli během prozkoumání Kaddáfího elektronického archívu. Na tuto skandální publikaci již reagovali lidé, kteří plukovníka osobně poznali. Připomínají, že to není první pokus o očernění památky zesnulého Kaddáfího. ...spisovatel a politolog z Ománu, Kaddáfího přítel Ali bin Masud: Těm, kdo zabili libyjského vůdce, nestačí jeho fyzická likvidace, potřebují ho zničit také morálně. Osobnost Muammara Kaddáfího, jeho nepochybné silné stránky a nevšední morální vlastnosti jsou pro ně neméně nebezpečné než jeho fyzická existence. Proto ho nejdřív zavraždili a teď se pokoušejí dosáhnout toho, aby v lidské paměti nezůstalo o Kaddáfím noc dobrého. (Hlas Ruska, 26. září).

V samotné Francii je reakce na knihu také dost prudká. Zdaleka ne všechny Francouze se podařilo přesvědčit o tom, že loňská operace NATO proti Libyi byla „jedinou záchranou“ pro libyjský lid. Dosud se nedá přesně zjistit rozsah škod a odhalit skutečné viníky přijetí tohoto rozhodnutí, pověděl v rozhovoru pro Hlas Ruska francouzský novinář a předseda jedné z největších sociálních sítí Voltaire Thierry Meyssan: Libyjská válka si vyžádala asi 160 tisíc lidských životů. Pouze během jedné operace NATO v Tripolisu zahynulo 40 tisíc lidí. List Le Monde podpořil protizákonný ozbrojený zásah, zúčastnil se velké dezinformační kampaně. A nyní se pokouší svůj postoj ospravedlnit. Poněvadž tito lidi nemají vážné argumenty proti Kaddáfímu jako státníkovi, uchýlili se k urážkám na adresu člověka, který již nemá možnost hájit své dobré jméno. (Hlas Ruska, 26. září).Rusko a USA byly obviněny z ochrany izraelských zájmů v Sýrii
Vlivný libanonský politik, předák Pokrokové Sociální strany a vůdce libanonských Drúzů Valid Džumblat poskytl velké interview tureckému listu Today´s Zaman, v kterém vyslovil přesvědčení, že z událostí v Sýrii vytěží pouze Izrael, a Rusko mu v tom pomůže. Džumblat prohlásil, že jedinou starostí USA a Ruska je zajištění bezpečnosti Izraele. „Putin navštěvoval Izrael. Židovská lobby v Moskvě je druhá nejvlivnější ve světě. Putin měl poskytnout Izraeli záruky, že se ho poslední události v regionu nedotknou. Jejich hlavní starostí je, jak ubránit Izrael před chemickým útokem a raketami. Právě za tímto účelem se nachází v Jordánsku americké komando a v Tartusu ruské,“ řekl politik. (Hlas Ruska, 11. září).

Taková "alternativní" informace se opravdu těžko komentuje. Nicméně faktem je, že krveprolévání v Sýrii rozhodně není v zájmu syrských občanů. Bylo vyprovokováno zvenčí a skutečnost, že v tamější „občanské válce“ bojují (podobně jako v Libyi) proti legálně i legitimně zvolené vládě ozbrojenci Al-Kajdy, za podpory „západních demokracií“, mění tyto demokracie ve režimy podporující terorismus.Netanjahu: světové společenství nemá morální právo Izrael zastavovat
Izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu trvá na tom, aby Íránu byly dány konkrétní podmínky a termíny zřeknutí se jaderného výzkumu. V opačném případě nevylučuje, že problém bude řešen vojenskou cestou. Při svém dnešním vystoupení v Jeruzalémě Netanjahu prohlásil, že mírové metody tlaku na Írán nefungují a že tato země je stále blíže k vytvoření jaderné zbraně... „Světové společenství nás žádá, abychom počkali. Čekali na co? Jak dlouho? Země, které nejsou připraveny Íránu stanovit jasné červené čáry, nemají morální právo malovat takové čáry Izraeli“, prohlásil Netanjahu. (Hlas Ruska, 11. září).

České přísloví říká: mluviti stříbro, mlčeti zlato! Pro politika, jehož země nelegitimně i nelegálně vlastní jaderné zbraně, a který tak světu samozvaně vyhlašuje existenci dvojích standardů, by to mělo platit dvojnásob. Podle takové tragikomické logiky by pak mělo Rusko právo zaútočit na prvky US protiraketové obrany, budované ve východoevropských státech, ještě před jejich dokončením, poněvadž uvedení tohoto systému do činnosti ohrozí strategické zájmy Ruska. Podobně by si mohla preventivně počínat i Čína. Navíc není vůbec jisté a zdá se dokonce nejpravděpodobnější, že „Ahmadinežádovy jaderné zbraně“ slouží jistým válečným zločincům podobně, jako posloužily „Saddámovy zbraně hromadného ničení“.Skotští nacionalisté chtějí změnit zákon, aby mohli pohnat Blaira před soud
Nezávislá poslankyně skotského parlamentu Margo MacDonald podala v tomto parlamentu rezoluci, požadující "drobnou zákonnou změnu, v jejímž důsledku by se vedení agresivní války s cílem změnit režim stalo trestným činem, aby mohl být Tony Blair ve Skotsku pohnán před soud."... Rezoluci hned podpořilo pět poslanců Skotské nacionalistické strany Annabelle Ewing, Gordon MacDonald, John Finnie, Chic Brodie a Jim Eadie... MacDonaldová, která je bývalou náměstkyní předsedy Skotské nacionalistické strany, poukázala na to, že Skotsko má jedinečnou příležitost včlenit mezinárodní trestní právo do skotského práva, které je z historických důvodů odlišné od práva anglického... Její manžel Jim Sillars, také bývalý náměstek předsedy Skotské nacionalistické strany, apeloval na šéfa strany Alexe Salmonda a jeho vládu, anebo na odvážného řadového poslance,", aby "zavedli retrospektivní právní úpravu, která by umožnila trestně stíhat bývalého britského premiéra z válečných zločinů." (Britské listy, 7. září).

Skutečnost, že o soudní stíhání válečného zločince Blaira usilují skotští patrioti a nikoli britští sociální demokraté, ukazuje na praktickou bezzásadovost Labour Party a samozřejmě i ČSSD. ČSSD sice ve svém dlouhodobém programu uvádí „Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství, jež zakládá svou politiku na humanitně-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě... Sociální demokracie má své duchovní kořeny v antické demokratické filozofii, židovsko-křesťanské etice, v renesanci a reformaci, v humanistické a osvícenecké tradici, v deklaracích práv člověka a občana velkých revolucí 17. a 18. století, v evropském socialismu a v národních i mezinárodních zkušenostech dělnického hnutí a jeho stran. Sociální demokracie převzala od liberalismu tři z jeho základních principů: víru v pokrok, princip rovnosti a politickou svobodu...,“ ale fakta ji usvědčují z ryzího farizejství: statisíce až milion zavražděných iráckých civilistů pro ni absolutně nic neznamenají.Plánuje Amerika post-izraelský Střední východ?
....dokument s názvem: Příprava na post-izraelský Střední východ, 82 stránková analýza, která dochází k závěru, že americké národní zájmy jsou v zásadě v rozporu se zájmy sionistického Izraele. Autoři dochází k závěru, že Izrael je v současné době největší hrozbou pro národní zájmy USA, protože jeho povaha a činy brání normálním vztahům USA s arabskými a muslimskými zeměmi, a v rostoucí míře s širším mezinárodním společenstvím... Tato studie byla nařízena americkou výzvědnou komunitou skládající se z 16 amerických tajných služeb s ročním rozpočtem překračujícím 70 miliard dolarů. Do této komunity, která studii nařídila, patří i tajné služby námořnictva, armády, letectva, námořní pěchoty, pobřežní stráže, vojenská rozvědka, ministerstvo energetiky, bezpečnost otčiny, zahraničí, finance, DEA, FBI, NSA, Národní geokosmická výzvědná služba, NRA a CIA. ( Zvědavec , 5. září. Zdroj: Franklin Lamb: America Planning for a Post-Israel Middle East? ).

„K mnoha zjištěním... patří jako vzorek... následující: ...Hrubé zasahování Izraele do vnitřních záležitostí Spojených států prostřednictvím špionáže a ilegálních převodů amerických zbraní. Patří sem i podpora více než 60 „nastrčených organizací“ a přibližně 7,500 amerických představitelů, kteří skáčou na pískání Izraele a usilují o ovládnutí a zastrašení médií a agentur americké vlády, což by již nemělo být nadále přehlíženo; Americká vláda již nemá finanční zdroje, nebo veřejnou podporu, aby pokračovala ve financování Izraele. Více než tři biliony dolarů přímé a nepřímé pomoci od amerických daňových poplatníků od r. 1967 již není přijatelné a stále více proti tomu namítají američtí daňoví poplatníci, kteří se staví proti pokračování amerického vojenského zaplétání na Středním východě. Americké veřejné mínění již nepodporuje financování a vedení široce vnímaných ilegálních amerických válek z pověření Izraele. Tento názor je stále více sdílen i v Evropě, Asii a mezinárodní veřejností...“ ( Zvědavec , 5. září. Zdroj: Franklin Lamb: America Planning for a Post-Israel Middle East? ).V Sýrii byly vysazeny britské speciální jednotky, aby hledaly chemické zbraně
Na syrské území byly vysazeny oddíly britských speciálních jednotek, jejichž úkolem je zjištění přesného místa skladování chemických a biologických zbraní, oznámil britský list The Daily Star s odkazem na informované vojenské zdroje... Podle informací listu přesahuje početní stav britských speciálních jednotek na území Sýrie 200 mužů. Spolu s nimi se zde také nacházejí i příslušníci amerických a francouzských speciálních jednotek. Operace je řízena při společné spolupráci několika západních výzvědných služeb... Zdroje oznamují, že se tyto jednotky připravují obsadit arsenály chemických zbraní v tom případě, pokud se je Bašár Asad rozhodne použít. (Hlas Ruska, 28. srpna).

Vypadá to tak, že se západní političtí gangsteři pokoušejí o jakousi variantu libyjské „bezletové zóny“. Drobný zádrhel může nastat, až si Rusko, Čína, Brazílie,Indie a další uvědomí, že západní politické elity jsou naprosto prohnilé a zločinné, a že nehodlají respektovat žádné etické principy, které Západ a OSN přijaly jako snahu o vyhnutí se novým strašlivým tragediím. Počínaje Vestfálskou smlouvou, principy národní suverenity, a konče principy respektování lidských práv zakotvených do charty OSN, Jmenovat lze dále Ženevskou konvenci i Norimberské principy.Kosovo pro generála
Bývalý velitel sil NATO v Kosovu, generál ...Wesley Clark chce do bývalého jugoslávského území investovat 5,5 miliardy USD... Generál Clark odešel do výslužby právě po ukončení kosovské operace a začal se zabývat bankovnictvím. Své vazby na Kosovo on netrhal a nyní se jím vlastněná korporace Envidity obrátila ke kosovským úřadům se žádostí o povolení k těžbě uhlí... Rozkradení je zpravidla krokem, který následuje po dobytí. Lidé, kteří v roce 1999 pomohli uchvátit moc v Kosovu albánským teroristickým skupinám (které nyní kontrolují), jsou opravdu velcí stratégové. ...americký velvyslanec v Prištině Christopher Dell obchoduje s kosovským kombinátem na obohacování rudy Trepča. Kromě toho, také investoval do stavby silnice z Kosova do Albánie. Dále také zajišťuje práci kosovskou telefonní společnost, která je majoritně vlastněna bývalou americkou ministryní zahraničních věci Madeleine Albrightovou... Nyní se konečně vyjasňuje to, že bombardování mělo nejenom politický cíl sebrat Srbsku Kosovo, ale i cíl ekonomický, tedy připravit zemi o přírodní bohatství jižní provincie. Uhlí je patrně největší kosovský přírodní zdroj. Geologové při tom mluví i o zásobách jiných minerálů. Mnohé oblasti zatím ani nebyly prozkoumány. (Hlas Ruska, 28. června).

Bylo by zajímavé vědět, jaký drobeček z lupu zbyl pro českého „humanitárního bombarďáka“ Václava Havla. Předpoklad, že se choval čistě jako užitečný idiot lze odmítnout. Nejspíše mu byl za to udělen nějaký metál se slušným finančním příspěvkem.

Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Tony Blair je o krůček blíže trestnímu stíhání, George Monbiot (Guardian), Britské listy, 4. září

Když napsal jihoafrický arcibiskup, nositel Nobelovy ceny míru Desmond Tutu, že by měl být Tony Blair pohnán k trestnímu soudu v Haagu, způsobilo to, že to, co Blair udělal, už přestalo být "normální". Tutu porušil protokol moci - nepsanou smlouvu mezi všemi, kteří navštěvují setkání mocných - a jmenoval Blairův zločin... Blairův zločin je podle mezinárodního práva známý pod dvěma jmény: zločin agrese a zločin proti míru. Norimberské zásady ho definují jako "plánování, přípravu, zahájení či vedení agresivní války". Znamená to válku vedenou za jiným účelem než za účelem sebeobrany, jinými slovy válku, která porušuje články 33 a 51 Charty OSN.... Že invaze do Iráku spadá do této kategorie se zdá být nesporné. Blairovi ministři to věděli a varovali ho. Jeho generální prokurátor varoval, že existují jen tři způsoby, jak by bylo možno válku proti Iráku ospravedlnit: "sebeobrana, humanitární intervence nebo akce na základě schválení Rady bezpečnosti OSN. První a druhý způsob nemohou být v tomto případě ospravedlněním." Blair se pokusil získat třetí ospravedlnění, ale nepodařilo se mu to. .. Jeho ministr zahraničí Jack Straw Blairovi sdělil, že má-li být válka proti Iráku legální, "1. musí dojít k ozbrojenému útoku na nějaký stát anebo se k takovému útoku musí schylovat, 2. použití síly musí být nutné a musejí být k dispozici další prostředky k zastavení či zabránění útoku 3. sebeobranné akce musejí být přiměřené a přísně omezené na zastavení útoku." Ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna. Úřad vlády ho varoval: "Bylo by zapotřebí mít právní ospravedlnění invaze. Podle analýzy právní takové ospravedlnění v současnosti neexistuje."... Bez právního ospravedlnění byl útok na Irák masovým vražděním. Způsobil smrt 100 000 až jednoho milionu lidí a patří k největším zločinům, jakých byl svět kdy svědkem... Zmenšující se skupinka Blairových obhájců se přidržuje dvou zoufalých ospravedlnění. Prvním je, že válku automaticky schválila předchozí rezoluce OSN č. 1441: Jenže když se o této rezoluci jednalo v Radě bezpečnosti, jak americký, tak britský velvyslanec podtrhli, že rezoluce č. 1441 neschvaluje použití síly. Ještě v lednu 2003 připomněl Blairovi britský generální prokurátor, že "rezoluce č. 1441 neschvaluje použití vojenské síly bez další rezoluce OSN."... Druhým ospravedlněním, o nějž se Blair znovu pokusil tento víkend, je, že existoval morální argument pro invazi do Iráku. Ano, to je pravda. Existoval ale také morální argument proti invazi do Iráku a ten byl silnější... Jenže morální argument (a kdo v moderní éře kdy nezahájil válku, aniž by tvrdil, že je morální argument na jeho straně?) nemá právní základ. A morální argument nebyl ospravedlněním pro válku v Iráku. V září r. 2000, před tím, než se dostali do funkcí, vypracovali američtí politikové Dick Cheney, Donald Rumsfeld a Paul Wolfowitz analýzu, v níž se pravilo: "I když nevyřešený konflikt s Irákem poskytuje bezprostřední ospravedlnění, potřeba vytvořit velkou přítomnost americké armády v Perském zálivu je důležitější než otázka režimu Saddáma Husajna." Jejich cílem, jak vysvětlili, je "udržovat americkou vojenskou nadřazenost". Motivace pro svržení Saddáma Husajna nebyla o nic morálnější než motivace ho vyzbrojit a financovat o dvě desetiletí předtím... Avšak i když jsou právní argumenty proti Blairovi silné, prostředky proti němu jsou slabé. Devětadvacet lidí bylo obžalováno u mezinárodního soudního dvora a všichni jsou to Afričané. (Podezřelé osoby z Balkánu soudí jiný tribunál.) Je pro to důvod. Nejméně do roku 2018 může tento soud stíhat zločiny spáchané během protizákonné války, nikoliv však zločin zahájení protizákonné války. .. Máme být překvapeni? I když norimberský tribunál charakterizoval agresi jako "nejhorší mezinárodní zločin", několik mocných států se postavilo proti tomu, aby mohla být agrese souzena. Až v roce 2010 souhlasily, že bude moci být agrese souzena, ale až po roce 2018... Přestože je šance na zahájení trestního stíhání proti Blairovi v současnosti mizivá, je o to důležitější, aby jeho zločin nebyl zapomenut. Proto jsem r. 2010 založil dobrovolný fond na podporu občanského zatýkání Tonyho Blaira. Naposledy jsme z něho, už po čtvrté, vyplatili částku minulý týden. Náš cíl je tentýž jako cíl Desmonda Tutu: ukázat, že masové vraždění není normální, udržet to ve vědomí veřejnosti a udržovat tlak na trestní stíhání.


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 7. října ve 21:10 a redakce zároveň děkuje autorům za hodnotné příspěvky do zářijového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN