NETSOCAN
Číslo 10 -- ŘÍJEN 2009 ---Ročník VIII.
Zlínská cesta k blahobytu
Mám dvě zprávy pro občany Zlínska. Jedna je dobrá, druhá špatná. Ta první se zakládá na průzkumu podmínek pro podnikatele v našem regionu a výsledkem je zjištění, že Zlín je jedním z nejlepších měst pro podnikání (9. místo). Kvůli dopravní obslužnosti se další významné valašské město Vsetín ocitlo až na 163. místě. Nepochopitelná jsou z tohoto důvodu umístění Kroměříže (134.) a také Otrokovic (130.), neboť jsou velmi dobře dostupná z dálnice.

Špatnou zprávou je zjištění, že platy na Zlínsku jsou druhé nejnižší v celé České republice. Zaměstnanci ve Zlínském kraji berou méně, než je celorepublikový průměr (23 537 Kč), jejich hrubá měsíční mzda činí pouze 20 448 Kč. V Praze je to 32 417 Kč ( v minulosti právě jen Zlín dokázal soupeřit s platy v Praze!). V důsledku hospodářské krize se také navýšil počet nezaměstnaných. Dnes je to 10,1 procenta, a bez práce je 30 757 osob.

Údaje Českého statistického úřadu tak znehodnocují pozitivní závěry, které bychom mohli učinit z pozitivního zařazení krajského města do kategorie měst úspěšných z hlediska podnikání. Občany musí znepokojit, že na jedné straně výborné podmínky pro podnikatele se vůbec neprojevují na jejich životní úrovni, nemají zadržovací efekt vůči projevům hospodářské krize, ba právě naopak prohlubují rozdíly v postavení podnikatelů a jejich zaměstnanců. Ti posledně jmenovaní se tedy mohou oprávněně ptát, co je příčinou jejich pochmurného sociálního postavení? Jak je možné, že tzv. úspěšné kroky samospráv se tak špatně odrážejí v rozhodujícím kritériu pro občana, při zhodnocování jeho práce, na mzdách? Abychom se začali bát, že jednoho dne bude Zlínsko nabízet podnikatelům doslova čínské podmínky pro podnikání (levná pracovní síla), zatímco zaměstnanci budou domů přinášet výplaty jaké mají obyvatelé Říše středu.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
30. října 2009

NETSOCAN