NETSOCAN
Číslo 10 -- ŘÍJEN 2009 ---Ročník VIII.
Bubeníci! Hlaste se na Hradě a ve Strakovce

9. říjen 2009 vstoupí do dějin české demokracie. Zapamatujeme si tento den, kdy prezident a premiér předstoupili před novináře s potřebou dát na vědomí „svým národům“ tzv. závažná stanoviska. Ale současně si stanovili, že novinářům nebude umožněno klást otázky.

Novináři po ohlášení ponižující podmínky neopustili scénu. Mají povinnost informovat čtenáře a díváky. Prezident, a žel i premiér, opět sdělili plebsu, jak si představuji výkon funkce a povinnost veřejné služby. Mohlo by se také stát, že příště už žádná setkání se zástupci médií nebudou, že před Strakovou a Hradem budou bubeníci. Čas od času něco vybubnují, aby nemohli být kritizováni za ignorování práv veřejnosti; dovědět se něco o tom, co je čeká. A také aby v hojném počtu přišli k volbám.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
11. října 2009

NETSOCAN