NETSOCAN
Číslo 10 -- ŘÍJEN 2011 --- Ročník X.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

NEKROLOG
o Mgr. Miloslav Štěrba
EDITORIAL
o Elity ovládají světovou ekonomiku
– a není to konspirace!

AKTUALITY
o Jedno zapomenuté výročí
o Ing. Josef Vít
o Zločiny neoliberalismu
o Ing. Josef Vít
o Z Egypta přes Wall Street až do Prahy. V sobotu vyvrcholí protesty proti chudobě a korupci
GLOSY
o Oligarchové změnili Západ v peleš lotrovskou
o František Stočes
ČLÁNKY
o Money as debt
Aneb - jak vyrábět peníze z ničeho

o Ing. Josef Vít
o Čím nahradit kapitalismus
o Ing. Josef Vít
Zahraničí
o Peru – další bojiště?

Aneb
Možnosti kulturního imperialismu
Čili
Náboženství na prodej a odprodej

o Josef Mikovec
Družstevnictví
o Rozvoj družstevního podnikání – naděje na lepší svět
o František Stočes
NETSOCAN MONITOR
o Přes 26 tisíc startů a skoro 10 tisíc úderů. NATO končí operaci v Libyi
o Co děláte, je špatné, říkal povstalcům zkrvavený Kaddáfí před smrtí
o USA chtějí podíl na úspěchu v Libyi
o Channel Four News: Protesty na Wall Street jsou zřejmě špičkou ledovce
o V Tripolisu našli hromadný hrob. Ukrývá 1 270 obětí masakru ve vězení
o Litva si brousí zuby na řecký ostrov
o Reader´s Digest
o Lži o Řecích
o
o
o
Elity ovládají světovou ekonomiku
– a není to konspirace!

o Bankéři skutečně ovládají svět! To dokazují ve své komplexní studii švýcarští badatelé, kteří detailně zmapovali projekt ukazující skutečné architekty světové ekonomické moci...
o Přesvědčení, že světový politický a ekonomický systém ovládají tajnůstkářské skupiny od počínaje svobodnými zednáři přes Výbor pro zahtraniční vztahy až po skupinu Bilderberg jsou staré jako lidská civilizace. A zatímco hnutí Okupujte Wall Street vyvolává dojem, že svýn názorem považujícím se reprezentanty oněch 99 procent ovládaných, trochu přehání, tak poslední studie provedená švýcarským Technickým institutem v Zurychu dokazuje, že OWS není vůbec daleko od reality.
o Švýcarští vědci vycházeli z databáze v Orbisu 2007, kde byl seznam 37 milionů společností a investorů z celého světa a zaměřili se na 43 000 nadnárodních společností i na podíl vlastnictví, který je spojoval. Po dalších analýzách byl tým nakonec schopen definovat „super-entitu“ tvořenou 147 společnostmi, která kontroluje přibližně 40% světového bohatství.
o Výzkumník James Glattfelder pak uvádí, že prakticky méně než 1% společností bylo schopno ovládat 40% celé sítě. Mezi Top 25 společností uvnitř této „super-entity“ patří Bank of America Corporation, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc, Merrill Lynch & Co Inc, and JP Morgan Chase & Co.
o Aby se vyhnul obvinění, že jen vykonstruovali další konspirační teorii, Glattfelder trvá na tom, že jejich výzkum je založen na důkazech a připomíná, že realita je tak složitá, že je nutno opustit dogma, zda jde o konspirační teorii nebo o důsledek volného trhu.
o Zmíněná švýcarská teorie staví na vědeckých teoriích, které rovněž prokazují podobnou systémovou koncentraci bohatství, mj. i na Paretově principu. Italský ekonom Vilfredo Pareto v roce 1906 zjistil, že 80% půdy v Itálii ovládalo pouhých 20% populace. Pareto prokázal, že byť tyto poměry se mohou u různých států měnit, ve všech případech platí pravidlo, že přírodní bohatství se stále více koncentruje do vlastnictví menšího počtu lidí (místo aby se rozdělovalo mezi ostatní). Což se odráží ve sloganu, že peníze dělají peníze.
o Krize v roce 2008 pak ukázala, že za situace, kdy relativně malá skupina lidí disponuje obrovským majetkem, mohou chyby této skupinky způsobit turbulence v celém světě. Badatelé studující síť, jež kontroluje větší část světové ekonomiky, nakonec doufají, že větší porozumění tohoto procesu pomůže přispět k větší stabilitě finančního systému.
o Nezodpovězenou otázkou, jíž se studie nezabývala, zůstává právě ta podstatná: tzn. jakou politickou mocí finanční elita disponuje. Makroekonom John Driffill, odborník z Londýnské univerzity myslí, že zájmy 147 společností budou patrně natolik rozdílní, než aby mohly dodržovat společnou tajnou dohodu.
o Nicméně i když kapitalistická síť ovládající naši ekonomiku, nemusí fungovat konspirativně, pak její účastníci, budou nevyhnutelně sdílet i společné zájmy. V každém případě se s vysokou pravděpodobností shodneme na jednom faktu. Je jím touha těchto elit potřít jakékoli pokusy o jejich regulaci.
(Zdroj: Russia Today:
It’s not a conspiracy! Elite controls global economy , volný překlad FRS), a Revealed – the capitalist network that runs the world ,

oNETSOCAN MONITOR


Přes 26 tisíc startů a skoro 10 tisíc úderů. NATO končí operaci v Libyi
Po sedmi měsících NATO zastavuje vojenskou operaci v Libyi, přestože nová libyjská vláda požádala o její prodloužení do konce roku. Od konce března letouny NATO podnikly přes 26 tisíc startů a provedly 9 658 úderů proti jednotkám svrženého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího... "Operace Unified Protector je jednou z nejúspěšnějších v historii NATO," prohlásil generální tajemník Aliance Anders Fogh Rasmussen... Připomněl, že jednotky NATO dohlížely na prosazování bezletové zóny, zbrojního embarga a chránily civilní obyvatelstvo před jednotkami Muammara Kaddáfího. "Historický mandát Spojených národů jsme bezezbytku naplnili. Vojenský úkol jsme splnili," dodal Rasmussen. (iDNES, 31. října).

Kaddáfího Syrta padla. Podívejte se na zničené město, které za sebou rebelové nechali, píše ve svém titulku IHNED , přidává snímky zničeného města a dodává: "Opuštěné ulice a vybombardované domy, tak teď vypadá Syrta, kterou povstalci před týdnem vítězoslavně dobyli. Kdysi obyčejná rybářská vesnice se díky Muammarovi Kaddáfím stala hned po Tripolisu nejvýznamějším městem Libye. Plukovník investoval obrovské sumy peněz, aby ze svého rodiště vytvořil vzkvétající strategicky důležité místo a vojenskou základnu svého režimu zároveň. Dlouhé boje Kaddáfího věrných s povstalci a útoky letadel NATO ale za sebou nechaly téměř prázdné a zničené město." Problém je v tom, že zničená Sirta a ostatní libyjská města a infrastrukru zeně nezničili tzv. "rebelové", ale bomby a rakety válečného zločince Rasmussena. Tvrdit, že v zájmu ochrany civilistů obrátil v trosky celé město, může jen idiot nebo gauner. Viď, naše milé vedení vopoziční ČSSD...Co děláte, je špatné, říkal povstalcům zkrvavený Kaddáfí před smrtí
Amatérské video zachycující poslední okamžiky života Muammara Kaddáfího prozrazuje pravděpodobně poslední slova libyjského diktátora. "To, co děláte, je špatné," naléhal na rozvášněné povstalce zkrvavený Kaddáfí... Záběry ukazují dlouholetého vládce severoafrické země zmučeného, zraněného a vláčeného povstaleckými bojovníky. "To, co děláte, je podle islámského práva špatné," upomínal povstalce podle americké televize Fox News Kaddáfí... Marně. "Hubu držet, pse!" okřikl ho jeden z povstalců zatímco ostatní rebelové nadšeně pálili oslavné salvy do vzduchu. "To, co děláte, je špatné... rozeznáte dobro a zlo?" ujišťoval se Kaddáfí. Poté nahrávka končí...Je to jedno z videí, které afrického despotu zachycují ještě živého. Na pozdějších nahrávkách je vidět už jen jeho bezvládné tělo, což naznačuje možnost, že Kaddáfí byl povstalci lynčován.( Novinky , 22. října)

Kaddáfí se zachoval jako hrdina. Měl možnost uniknout a uprchnout do zahraničí, ale zůstal a bojoval do posledního dechu, tak, jak slíbil, konstatuje profesor Ibrahim Alloush z univerzity v Jordánsku. „Zde máme příklad hrdinského postoje a obrany proti invazi vedené NATO,“ říká a dodává, že Kaddáfího smrt by mohla být dobrým vzorem pro tisíce jeho následníků, kteří odmítají natoidní intervenci v Libyi. "Skutečnost, že byl dopaden zraněný, vymáčen v krvi a poté zavražděn, je těžký zločin spáchaný na zraněném člověku. Co se stalo by mělo být vzato v úvahu. Toto je politický boj proti invazi NATO v Libyi a svět, obzvláště svět arabský již nemůže mít pochybnost, že ti, co bojují v Libyi nejsou revolucionáři, ale poskokové NATO,“ říká Alloush. (Zdroj: ‘Gaddafi had heroic last stand’ )USA chtějí podíl na úspěchu v Libyi
Americká ministryně zahraničí neočekávaně navštívila Libyi a v době, kdy se povstalci pokoušejí likvidovat zbylá ohniska odporu bojovníků loajálních svému vládci Kaddáfímu, promluvila 18. října na tiskové konferenci v Tripolisu za účasti premiéra přechodné vlády M. Jibrila. Sdělila, že Bílý dům chce vidět Kaddáfího buď jako zajatce nebo jako mrtvolu... Poněvadž boje ještě nejsou u konce, přísahala prozatímním vládcům, že NATO bude pokračovat v „ochraně civilistů“ tak dlouho, jak bude trvat nebezpečí... Pokud jde o legitimitu zabití Kaddáfího, profesor Paul Sheldon Foote z Kalifornské státní univerzity poznamenal, že když Američané nemají problém se zabíjením stávajících vládců, tím menší rozpaky jim působí zabíjení vládců svržených. Válečný dopisovatel a nezávislý investigativec, Keith Harmon Snow, se domnívá, že „...zabití Kaddáfího by bylo záměrné a nezákonné a že nečekaná návštěva Clintonové má svou skrytou agendu. V současnosti v Libyi zuří hodně bojů a téměř všechno, co se nám říká a všechno, co vidíme, je podvod. O tom, co se děje v Libyi je nám předkládán jen propagandistický příběh,“ říká Snow. Proč je Clintonová vlastně v Libyi? Proto, aby pro US veřejnost vytvořila dojem, že Libyi zcela ovládáme. Aby zakryla zvěrstva a aby smrt a zkázu zabalila bílým, čistým, zářivým a nádherným pozlátkem. (‘US want share of Libya success’, Russia Today, 18. října, překlad frs).

Zdá se, že agenda nečekané návštěvy Clintonové byla jediná. Kaddáfí byl patrně již zajat některou skupinou Kaddáfího „lovců“ v podobě britských, izraelských a dalších gangů vytvořených špionážními agenturami a nezákonně operujícími na území Libye, a dáma přijela sehrát roli soudce. Clintonová si zřejmě zvolila roli soudce Lynche a rozhodla, že Kaddáfí má být usmrcen. Lze to usuzovat i z afektovaných reakcí na „nepochybně“„nečekanou“ informaci o tom, že Kaddáfí byl zajat a rovněž její pověstné „We came, we saw, he died!“ (Přišli jsme, viděli jsme, a je mrtvý!). Nu, až bude před volbami promítán její hrůzný smích na pozadí záběrů Kaddáfího lynče , pak se z ní stane politická mrtvola; byť by spíše měla být na opačné straně vězeňské mříže, než nyní pobývá.Z Egypta přes Wall Street až do Prahy. V sobotu vyvrcholí protesty proti chudobě a korupci
United for Global Change. Pod tímto jednoduchým heslem se svolávají na tuto sobotu nenásilné protesty po celém světě. Společnou akcí několika hnutí, mimo jiné i Occupy Wall Street (Okupujte Wall Street), tak vyvrcholí série demonstrací proti sociálním a ekonomickým nerovnostem... Lidé tohoto světa, povstaňte!" Takto se na sociálních sítích svolávají účastníci akce známé pod heslem United for Global Change (Jednotně za změnu světa) nebo jen 15th October (15. října)... Demonstrace jsou naplánované v 868 městech v 78 státech, včetně České republiky. Nespokojení se sejdou i v Praze. Vydají se ve 14:00 z náměstí Republiky a protestní pochod zakončí na Hradčanském náměstí... Aktivisté z celého světa zakládají události na Facebooku. Ke shromážděním pod názvy "Globální revoluce", "Konečně pravá demokracie" nebo "15. října okupujte Stockholm!" se plánují přidat stovky a někdy i tisíce lidí... Účastníci hnutí se označují jako 99% společnosti, která už nehodlá tolerovat nenasytnost a korupci zbylého procenta. To podle nich zahrnuje politiky, lobbisty nebo tzv. bankstery symbolizující nadnárodní finanční korporace... Největší protesty se očekávají u finančních center, hlavně v New Yorku, Londýně a Frankfurtu, kde sídlí Evropská centrální banka. "Dáme vědět politikům a finančním elitám, kterým slouží, že nadále to budeme my, kdo bude rozhodovat o naší budoucnosti," zní jedno z hesel,.. Demonstranty chce přímo na Wall Street podpořit i legendární vůdce polského odborového hnutí Solidarita Lech Walesa. (Volný.cz, 14. října).
Channel Four News: Protesty na Wall Street jsou zřejmě špičkou ledovce
Něco znepokojuje Wall Street, informoval Matt Frei, a nejsou to jen trhy. Je to přítomnost vetřelců na prahu. Je to tábořiště nespokojenců, v těsné blízkosti nejmocnějších světových bankéřů. Mezi demonstranty jsou lidé, které byste očekávali - a pak taky lidé, jejichž přítomnost byste tady nečekali:
"Jsem učitelka."
"Jsem vysoce postavený vědecký pracovník."
"Byl jsem dvacet let policista."...
Policista: "Vymyká se to z rukou. Vláda pomáhá jen bohatým a úplně ignoruje normální lidi."
Reportér: "Bankéři se na vás dívají z horních pater a smějí se vám. Co si o tom myslíte?"
Občan: "My je dostaneme. Půjdeme po nich. Jakmile tuhle vládu ovládneme, všechno se změní."...
"Chceme svou zemi zpět!"
Už se to šíří. K protestům došlo v Bostonu, před městským shromážděním, i v Los Angeles. A v New Yorku došlo k bodu obratu. Přidávají se odborové svazy...
Jiný občan: "Nezaměstnanost dosahuje ve skutečnosti asi 16 procent. Tyto protesty jsou mikrokosmem daleko většího hněvu."
Reportér: "Takže si myslíte, že je to špička ledovce?"
Občan: "To určitě."
Wall Street je dnes uzavřena. Barbaři jsou u bran a jsou v ofenzívě. Aspoň zatím.
Reportér: "Myslíte si, že se to rozšíří?"
Učitelka: "Myslím, že ano. A je načase. Potřebujeme novou americkou revoluci." (Britské listy, 6. října).

USA zažily v tomto století dvě masové a úspěšné protestní akce. První bylo hnutí proti rasové diskriminaci a segregaci černochů v 60. letech a druhým masové protesty proti válce ve Vietnamu. Obě hnutí svých cílů dosáhla. Protagonistům a všem účastníkům hnutí OWS lze popřát, aby podobně do americké historie vstoupili i oni. A pokud se jim to podaří, bude to podstatná a optimistická změna nejen pro USA, ale i pro celý svět.V Tripolisu našli hromadný hrob. Ukrývá 1 270 obětí masakru ve vězení
Poblíž věznice Abú Sálim v libyjské metropoli Tripolisu objevili masový hrob s těly obětí masakru, který káznice zažila v roce 1996. V hrobě jsou ostatky více než 1 270 lidí. Režim padlého diktátora Kaddáfího do zařízení umísťoval své oponenty... Reportér televizní stanice Al-Džazíra neuvedl o nálezu hrobu žádné podrobnosti. Prozatímní vláda uvedla, že těla patří obětem masakru z konce června 1996, kdy Kaddáfího vojáci během několika hodin zabili přes 1 200 vězňů. Úřady událost dlouho popíraly a podrobnosti přinášely jen zahraniční organizace na ochranu lidských práv. Dosud na sebe také za masakr nikdo nevzal odpovědnost.... Údaje o počtu těl se mírně liší. Podle televize bylo v hrobě 1 200 mrtvých, libyjské zdravotnické úřady nějakou dobu mluvily o 1 700, pak uvedly, že obětí je přes 1 270... "Máme tu více než 1 270 mučedníků a musíme je od sebe rozeznat pomocí analýzy DNA jejich a jejich příbuzných," citovala agentura Reuters doktora Abdula Osmana. "Než odhalíme pravdu, může to trvat roky," dodal. (iDNES, 25. září).

Goebbels-média tuto strašlivou zvěst bleskově rozšířila po celém světě. Několik hodin poté však libyjští lékaři, doprovázeni reportéry včetně CNN navštívili místo zhouby a byli poněkud konsternováni. Údajný masový hrob s více než tisícem těl Kaddáfího obětí se ukázal jako propagandistický trik. Kosti ležící v jámě totiž nebyly lidské, ale velbloudí! Tuto informaci ovšem Goebbels již zatajil... Možná, že původní trik měl posloužit k zamaskování následků nějakého leteckého útoku, který v rámci bezletové zóny na „ochranu civilistů“ způsobil masové civilní ztráty. Smutné rovněž je, že aby se Čech dnes dozvěděl pravdu, nezbývá mu než číst ruské noviny .Litva si brousí zuby na řecký ostrov
Litva by ráda koupila od finanční krizí zmítaného Řecka jeden z jeho ostrovů. Na konferenci Podnikatelská Litva to uvedl Arturas Zuokas, starosta litevské metropole Vilnius... Podle Zuokase by se ostrov mohl využít Litevci k rekreaci v oblasti Středomoří, navíc by tato koupě podpořila dobré jméno baltské země ve světě. Starosta v této souvislosti připomněl litevského geografa Kazyse Pakštase, který se počátkem 20. století zaobíral hledáním bezpečného místa pro usazení Litevců. V úvahu tehdy připadala Kuba, Sao Paulo v Brazílii, Angola či Madagaskar.... „Proč bychom nemohli tuto myšlenku konečně převést do praxe?“ hodil otázku do pléna Zuokas. Podle něj by se cena mohla pohybovat kolem sedmi miliónů eur (asi 173 miliónů korun). Celkovou sumu by mohly uhradit jak soukromé osoby, tak i firemní sektor. (Novinky, 8. října)

To je dobrý nápad, ale nikoli pro Řeky. Ti by možná raději prodali do litevského otroctví své vlády, které způsobily, že že nemají již ani peníze na úroky pro zahraniční banky. Litevský firemní sektor i soukromé osoby by na tom jistě neprodělaly. Nu a neposední Litevci by mohli uvažovat o neobydlených ostrovech směrem na sever, alespoň by se více otužili.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Lži o Řecích, (OutsiderMédia, 24. říjen)

Když se podíváme do zákulisí protiřecké mediální kampaně, najdeme příběh unaveného lidu, který je z jedné strany držen pod krkem zkorumpovaným politickým systémem a z druhé dravými finančníky. Nezní vám to tak trochu povědomě?... Řekové jsou líní. Nepracují. Jsou to rozmařilci, kteří ohrožují Evropu. Tyto karikatury se staly... běžnými... Řečtí pracovníci, kterých je asi pět milionů, jsou druzí mezi zeměmi OECD v průměrném počtu odpracovaných hodin za rok, hned za Jižní Koreou. Řekové pracují 42 hodin týdně, zatímco pracovití Němci pouhých 36 hodin... Průměrný řecký pracující vydělá něco málo přes 1 000 dolarů měsíčně. Zaměstnanci soukromého sektoru jsou nejvíce podhodnocení v celé EU. Ještě předtím, než byla přijata tvrdá úsporná opatření EU a MMF, byly Řekům v soukromé sféře sníženy jejich platy na úroveň roku 1984... Řekové odcházejí do důchodu o něco později, než je evropský průměr. A průměrná penze ve výši 990 USD je menší než irská, španělská, belgická a nizozemská. Třicet procent pracujících je zaměstnáno bez sociálního zabezpečení a ochrany, zatímco ve zbytku Evropy je v takto prekérní situaci pouhých 5 – 10 % pracovníků... „Pomoc“ Řecku je ve skutečnosti pomocí pro velké evropské banky. A kouřová clona nás má vést k tomu, abychom si mysleli, že za finanční krach může řecká lenost. Řekové jistě udělali některé věci špatně. Byla to však nebezpečná směs stupidních ekonomických teorií a v oblacích se vznášejícího finančnictví, poháněného zkorumpovanou vládou, která rozmetala ekonomiku na kusy. Pokud vám i tohle všechno připadá příšerně povědomé, jste na dobré stopě. Jsme svědky druhého kola Velkého globálního bankovního otřesu... Konzervativní řecká vláda se vydala cestou bezstarostných dluhových orgií a domácí banky začaly bezhlavě půjčovat peníze. Velké evropské banky jim s potěšením půjčovaly peníze; některé z nich také pomohly Řecku skrýt důkazy o tom, že ne úplně všechno je v pořádku... Mnohé z těchto velkých bank bezpochyby už přinejmenším od roku 2005 věděly, že Řekové nebudou schopni splácet... Řecká vláda si půjčila plné tankery peněz na Olympijské hry v roce 2004, jejichž náklady byly dvakrát tak velké, než bylo naplánováno. Bankovní kouzelníci z Goldman Sachs jim ochotně pomohli zakrýt dluhy – mluvíme o miliardách dolarů – pomocí takových chytrých finančních věciček jménem deriváty. Veřejnost neměla ani tušení o tom, co se děje. Všechny země z jihu eurozóny si i nadále ve velkém půjčovaly i utrácely, a chvíli to vypadalo, že i rychle rozvíjely. A pak to naráz skončilo... Když se v říjnu 2009 změnila řecká vláda, byly otevřeny účetní knihy a zjistilo se, že deficit je mnohem vyšší, než se očekávalo. Investoři se dali na útěk. Úrokové sazby vystřelily. V listopadu, pouhé tři měsíce před tím, než se Řecko stalo epicentrem evropské hospodářské krize, objevili se na athénské scéně opět wallstreetští kouzelníci a pokoušeli se nabídnout další obchody, které by nechaly dluhy zázračně zmizet. New York Times shrnul roli bank v této krizi: „Stejně jako v americké hypotéční krizi a zhroucení AIG, i při rozběhu řeckého dluhu hrály hlavní roli finanční deriváty. Nástroje vyvinuté bankami Goldman Sachs, JP Morgan Chase a celou řadou dalších bank umožnily politikům maskovat další půjčky v Řecku, Itálii a možná i někde jinde. Banky v desítkách obchodů po celém kontinentu poskytly hotovost předem na vládní platby v budoucnu, a tím tyto závazky zmizely z účetních knih. Řecko, například, zobchodovalo právo na letištní poplatky a loterijní výnosy v několika dalších letech ... Některé z těch obchodů byly pojmenovány po postavách z řecké mytologie. Jeden z nich se například jmenoval Aeolos podle boha větru.“Poháněn zlem, dosáhl finanční vítr sílu hurikánu, náhle bylo jasné, že by Řecko potřebovalo spoustu peněz na to, aby mohlo bankéřům vrátit peníze... začali se honit za svým vlastním ocasem prostřednictvím drakonických úsporných opatření, jež pouze zvyšila jejich deficit, takže pak museli požádat EU o další peníze. Státní zaměstnanci byli vyhazováni z práce, aby se zaplatilo bankám. Důchody byly ořezány, aby se zaplatilo bankám. Přesto nebylo dost peněz na to, aby se zaplatilo bankám... Země se utápí v klesajících příjmech, rostoucích deficitech a klesá stále hloub. Je ve smrtící spirále Herberta Hoovera... Je to smutné, ale nemuselo se to stát. Tyto banky mohly být vyvlastněny, rekapitalizovány a jejich management vyhozen – tak, jak to udělal F. D. Roosevelt.Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 2. listopadu v 16:35 a redakce tímto současně děkuje všem autorům za hodnotné příspěvky do říjnového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN