NETSOCAN
Číslo 11 -- LISTOPAD 2003 ---Ročník II.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

AKTUALITY
 Z televizního Kotle 6. 11.
 Co s prohnilým režimem České republiky?

ČLÁNKY
 Potřebuje ČR veřejnoprávní deník?
 Jsou česká média světlonošem pravdy nebo veřejným domem, kde je pravda denodenně przněna?
 Zušlechtí emancipace žen Hollywood, politiku i česká média?
 Návrhy na změnu Stanov ČSSD prosazující
mj. i zavedení vnitrostranického referenda

ROZHOVOR

RUBRIKY
NETSOCAN MONITOR
 Velký obrat aneb kritika Bushe zprava
 Dostál chtěl zastavit reportáž o poslancích
 Jan Kavan: Doufám, že ČSSD důvěru znovu získá!
 Evropu k psychiatrovi
 Nepřítel je tady
 Čeká také Česko jeho 11. září?
 Kdo a proč nenávidí Židy
 Německý poslanec byl vyloučen za... antisemitské výroky
 EU tlumí šok, který vyvolal její průzkum
 Generál chválil výroky proti Židům a skončil
 Sami soudci často kryjí trestné činy


o
Vážení návštěvníci.

o Uveřejňujeme přepis další diskuse šéfredaktora měsíčníku NETSOCAN v pořadu Kotel na TV NOVA.
o Z tohoto i předchozího vystoupení zjevně vyplývá, že v současné demokracii nikdo nebrání komunistickým poslancům a senátorům v tom, aby žili dle idejí svého guru a pobírali - jak požadoval - pouze průměrnou mzdu ve státě.
o Když byl po Sametové revuluci ministr V. Dlouhý dotázán, proč jako člen KSĆ studoval ekonomii na Západě, tvrdil že proto, aby mohl co nejefektivněji rozložit socialistické hospodářství. Přednímu komunistickému ideologovi Ransdorfovi byla v Kotli fakticky učiněna nabídka, aby se stal prvním demokratickým socialistou v historii...
o Odpověděl skutečně příznačně!


Z televizního Kotle 6. 11.

oStočes: Pane Ransdorfe, mně zajímá vaše věrohodnost. Třeba kdybyste byl křesťanský politik, tak by mě zajímalo, jestli nekážete víno a nepijete náhodou kořalku. Protože jste politik komunistický tak mě zajímá, jak jste věrní svým ideám. Myslím si, že pokud jde o ty hlouposti jako je zestátňování a braní majetků kapitalistům - tak to jste kabrňáci. Revoluci tu jste ochotni udělat třeba na Silvestra, jako Fidél na Kubě. Ale pokud jde o vaše vlastní ideály, tak se chováte jak malé děti. Minule tady byl váš kolega Filip a dostal otázku - proč jste za těch třináct let od revoluce nerealizovali Leninův nápad, kdy žádal aby poslanci a senátoři pobírali průměrný dělnický plat, čili průměrnou mzdu ve státě a on zareagoval tak, že řekl: "Prosím vás, jak jsme to mohli po Sametové revoluci udělat, když máme ve Sněmovně ten počet hlasů který máme." On tím vlastně sdělil dvě hrozné věci. Jednak že vy nechápete co to je demokracie, a jednak, že kdybyste získali nadpoloviční počet mandátů ve sněmovně, tak jste ochotni paralyzovat český Parlament tím, že tam všem senátorům a poslancům, včetně antikomunistů jako je Honza Ruml, nadiktujete, aby žili podle vize bolševika Lenina! To máte opravdu v úmyslu?!
Jílková: Takže pojďme k těm platům...
Ransdorf: Tak se vraťme do roku 1990. Tehdy poslanec Uhl navrhoval, aby poslanci Federálního shromáždění dostali 4000 korun. Tehdy to nebyla tak špatná částka; my jsme pro to hlasovali, odhlasovalo se třináct. Platy, které jsou dneska byly přijaty za převahy pravice, tedy i kolegy Rumla, i když já si myslím, že kvalita jeho práce by odpovídala tomu, co jste říkal. Já si osobně myslím, že my se vůči našim voličům a sympatizantům zas tolik neproviňujeme, my se snažíme přispívat na volební fond strany.
Jílková: A kolik přispíváte ze svého platu?
Ransdorf: Dvacet procent.
Jílková: Dvacet procent... Tak kolik vám zbyde? Vy jako dobrý ekonom to rychle spočítáte...Takže máte s těmi přídavky a všemi..., tak šedesát...
Ransdorf: To počítáte i poslanecké náhrady na telefony, dopravu, a tak dále?
Jílková : Ano. Tak kolik vám zbyde, jistě to víte... Jste ženatý,.. Doma..
Ransdorf: Tak dvacet procent je dvanáct tisíc. Na to jistě vaše početní schopnosti stačí.
Jílková: Ano, ale já to chtěla slyšet od vás! Takže stále vám zůstává přes čtyřicet tisíc korun. A pane místopředsedo, není vám stydno jako komunistovi - i váš pan předseda Grebeníček říká, že stranický funkcionář má být skromný a má tu skromnost dokazovat - žít v takovém blahobytu! Zatímco - nyní použiji váš slovník - je zbídačován proletariát?!
Ransdorf: Tak paní Jílková..., já jsem netušil, že takový slovník vůbec znáte!
Jílková: Ano, já jsem si to nastudovala.
Ransdorf: Chtěl bych v této souvislosti říci, že kdykoli vás rád pozvu k sobě a ukážu vám, že v žádném přepychu nežiju. Já jsem všechny prostředky, které jsem kdy vydělával dával do knih, gramofonových desek a kompaktů.
Jílková: Ale vy byste je měl poskytovat občanům!
Ransdorf: Já jsem pracoval na svém sebevzdělávání...
Jílková: Ano, na sobě. Sobecky na sobě...
Ransdorf: Ano, sobecky na sobě. Abych případně věděl, řekl bych víc než by možná pravicoví politikové potřebovali.
Stočes: Pane Ransdorfe, vy vůbec netušíte, jak půvabná, atraktivní a tolerantní krasavice je demokracie. Ona vás na jedné straně označí za bolševika, ale na druhé straně jí nebude proti mysli, když bude dneska zhruba dvacent procent Poslanecké sněmovny žít podle idejí bolševika Lenina. V praxi by to vypadalo tak, že by všichni poslanci a senátoři za komunistickou stranu museli ze všech peněz, které dostávají v souvislosti se svými funkcemi, ponechat si pouze ten průměrný plat a ten zbytek vrátit do státního rozpočtu...
Ransdorf: (přerušuje) Jestli mi dovolíte, tak vám budu replikovat, že mezi ty zásadní ideje také patří Učit se! Učit se! Učit se!
Jílková: Ale to děláte vy!
Ransdorf: Což většina sněmovny vůbec nedělá!
Jílková: Tak vám to žekneme jinak. Zde občan řekl, že kážete víno a pijete kořalku nebo co...
Ransdorf: Já dávám přednost vínu! Ostatně tady jsou lidé z jižní Moravy, takže tomu rozumí.
Jílková: Ale vy, víte co by se dalo o vás říct, že vy pijete dvanáctiletou whisku!...
Ransdorf: Taky není špatná!..
Jílková: No to bych řekla! Hned vám dám příklad. Váš pan předseda mluví o skromnosti, o tom jak lidé hladoví, a vaši dva místopředsedové - ne tedy vy - si vyjedou na velkopanský hon na zámek Hluboká, kde postřílí 350 bažantů a poté jsou na hostině. Vaši poslanci, když je postavena ubytovna v Nerudově ulici za peníze nás všech daňových poplatníků, tak vy jste měli přiděleno jedenáct bytů ale vám jako jediným to bylo málo a dostali jste čtrnáct bytů! Žádná jiná strana nedostala víc bytů než vy. A to všechno platili občané..co...
Ransdorf: Za prvé v té ubytovně nebydlím a ani tam bydlet nechci....
Jílková: Ale bydlí tam čtrnáct komunistů...
Ransdorf: Ale! Trochu pokory! Trochu pokory, já vám to hned vysvětlím! Za druhé, pokud jde o ten hon na Hluboké, říkala jste na Hluboké?... Tak to určitě asi není nic tak důležitého, protože já jsem ve styku s těmi lidmi z těch krajských rad a můj přítel Vraný mě na takovouhle věc ani neupozornil. Já bych tam teda v žádném případě nejel, ale jinak se tomu divím, protože si myslím, že toto bylo naposledy tak za první republiky. Takže já říkám, o tom nic nevím a vědět ani nechci.. A pokud jde o tu ubytovnu, tak já si myslím, že celá ta věc byla od samého počátku vysloveně nešťastná. Bylo to schváleno za Klausova parlamentu na jaře 1996 a já si myslím, že když už se tahleta věc stala tak první co měla ta příslušná komise vedená Karlem Vymětalem udělat...
Jílková: Tedy vaším poslancem, chcete říci. Komunistou...
Ransdorf: Ano. Tak měla tam vzít novináře a ukázat jim jak to vypadá a taky jim vysvětlit, že touto cestou se uvolňují byty pro trh s byty a že se ušetří i dost velké prostředky, řekl bych ze státního rozpočtu, protože to vyjde levněji, než pronájmy v té soukromé sféře. Ale jinak říkám, myslím si že to usnesení, to opatření z 96. roku kdy se rekonstruovala pro účely ubytovny ta budova v nerudovce tak že to bylo špatně. Nemělo se to stát.


(frs)
Co s prohnilým režimem
České republiky?

o Sami soudci často kryjí trestné činy! Takový je název dopisu JUDr. Marty Chovancové (uveřejněný 3. 11. v pražském deníku metro), kde pisatelka dále uvádí:
o "Často je zjištěno, že sami soudci odstraňují listinné důkazy ze soudního spisu a dokonce podávají všechny informace o celém soudním řízení komukoli, kdo o to požádá." Dále poukazuje, že soudci - ať již z důvodu své nekvalifikovanosti či zkorumpovanosti - způsobují obrovské finanční škody, které často platí stát a za které nenesou žádnou odpovědnost.
o Nachází-li se v tak děsivém stavu české soudnictví, tzn. instituce garantující právo, pak lze, bohužel, podobnou situaci velice úspěšně předpokládat i v dalších pilířích, na kterých spočívá stát, tzn. v prokuratuře, policii, tajné službě atp. Poslední výzkum Transparency International, instituce, zabývající se výzkumem míry korupce vnímané občany, řadí Českou republiku až na 54 místo ve světě. To znamená, že ČR patří mezi nejprohnilejší státy této planety! Každý člověk, který disponuje alespoň elementární dávkou státotvorného myšlení se musí zhrozit, neboť takovýto stát nejen plodí masové množství společenských, ekonomických i lidských škod a křivd, ale se nachází fakticky i na samotném pokraji existenčního ohrožení!
o Zcela zjevně se již nelze vymlouvat na následky předchozího a zkorumpovaného bolševického režimu. Pokud jde konkrétně o soudnictví, neodpustitelnou vinu nese jednoznačně prezident Havel, který sice soudce jmenoval avšak necítil ani nenesl žádnou odpovědnost za tristní stav tohoto rezortu. Poslanci, lteří letos udělili V. Havlovi nejvyšší státní vyznamenání, hodné T. G. Masaryka, nesporně projevili vysoký smysl pro politický černý humor, neboť hlavní "zásluha" tehdy již notorického prezidenta V. Havla o Českou republiku spočívala hlavně v tom, že prezidentoval zaniku Masarykova Československa.
o Vzpomínali si naši poslanci při navrhování tohoto vyznamenání na to, že V. Havel byl naposledy zvolen prezidentem nejtěsnější většinou jednoho hlasu a to ještě za skandálních okolností, kdy byl poslanec repubkikánů Sládek - který proti volbě Havla prezidentem rozhodně vystupoval - přivlečen k výslechu na policejní stanici právě v době, kdy měl parlamentu hlasovat o hlavě státu?! Uvědomili si vůbec trestuhodné Havlovo selhání v době televizní vzpoury v ČT, kdy se jako hlava státu a nejvyšší garant ústavnosti a zákonnosti v zemi přiklonil na stranu delikventů?! Ano! Václav Havel se tímto skutkem, a také mnohými pochybnými amnestiemi, osobně podílel na další demoralizaci naší společnosti!
o Vysokou dávku ignorantství popřípadě smyslu pro absurdní divadlo rovněž projevují všechny instituce, které Havlovi jako exprezidentovi ověšují hruď metály, ačkoli prezidentoval režimu, jehož soudci odstraňovali listinné důkazy ze soudních spisů pokud zrovna nekradli v samoobsluhách! Prezidentoval režimu, kde bachaři vpustili do cely k vězněné ženě zločince, který ji zde znásilnil a surově zmlátil! Prezidentoval režimu, kde musel vězeň nejprve uprchnout z nejstřeženější věznice v zemi aby se dostalo milostivého vyslyšení jeho protestu, že je obětí justičního zločinu znamenajícího, že soudci vědomě odsoudili na doživotí nevinného člověka a pachatele dvojnásobné vraždy nechali běhat po svobodě!
o V. Havel byl již naštěstí zbaven odpovědnosti za další osudy tohoto státu. Kvůli korektnosti však dlužno dodat, že demoralizující postoje nebyly cizí ani mnoha dalším politikům: zapomenout nelze výroku ministra financí V. Klause, že nedovede rozlišit špinavé peníze a po jeho bok mohou být zařazeni i všichni "spacákoví" ministři, poslanci či senátoři, kteří v době televizní vzpoury kryli delikventy doslova svými těly. Jak chápat to, že poslanec PS při své funkci vystudeje právnickou fakultu? Zesměšnil tím práci poslanců, pověst fakulty, či obojí? Jako vysoce demoralizující lze označit i jednání současného premiéra V. Špidly, jenž neodsoudil vojenskou agresi proti Iráku ačkoliv mu to Sjezd ČSSD uložil! Zcela demoralizující účinek má rovněž závěr policejního vyšetřování trestní odpovědnosti za zatopení pražského metra (kde došlo nejen k mnohamiliardovým hmotným škodám, ale i k nedbalostnímu trestnému činu obecného ohrožení): když policie i v takto transparentní kauze neshledala individuální trestní odpovědnost, pak selský rozum napovídá, že ten ptáček létá hodně vysoko.
o Nicméně existuje palčivá otázka: Lze s tím vůbec něco dělat? Zdá se jakoby na vině byla samotná demokracie, fungující spíše jako bezduchá byrokracie.
o Jednou z příčin prohnilosti tohoto státu je nestátrotvornost plynoucí z odborné nevzdělanosti a s ní související neprofesionality české politické elity, která má sice demokratický mandát k vládnutí, avšak na prestižních univerzitách, kde se odborně vzdělávají budoucí politikové, by patrně nesložila jedinou zkoušku; ať již z politologie, diplomacie atp. Drtivá většina z těch, kteří fungují ve vládě, Poslanecké sněmovně či Senátu jsou tudíž pouze politikové, bohužel, nikoli státníci a tak ani nemohou disponovat skutečnou profesionální etikou. Nelze prostě očekávat profesionální etiku od prezidenta, který nemá ani laické natož univerzitní politologické vzdělání. Stejně tak ji nelze očekávat od poslance, který vystudoval pouze stomatologii, zemědělství, hudbu, atp.
o Odborná zaostalost politiků vede zákonitě k tomu, že se místo o zájmy občanů zajímají především o politikaření, o nedůstojné politické a ekonomické trafiky (oni však vůbec nechápou, že se chovají nedůstojně!) a když jsou postaveni před konkrétní politické, ekonomické či společenské problémy, počínají si jako roztomilý seriálový chaot Homer v dispečinku jaderné elektrárny.
o Profesionální nepřipravenost české politické scény, která vykazuje ještě větší ignorantství než někdejší elita KSČ (usilující o vzdělání budoucích politiiků alespoň formou oprávněně vysmívané leč v pozitivním smyslu dnes nepřekonané Večerní univerzity marxismu-leninismu, čili jakési ideologické parodie kdysi respektované Masarykovy dělnické akademii či Švehlovy akademie), má nakonec za důsledek i to, že se vrcholné státní posty stávají snadnou kořistí ambiciózních "svazáků", kteří jsou příliš mladí na to, aby mohli být vyzrálí, zodpovědní a moudří. Právě jejich vpád a vliv způsobují, že nejbližšími partnery politiků přestávají být filozofové a univerzitní kruhy, ale stávají se jimi image-makers a spin-doctors... Právě s nimi vpadla do politiky vysoká pokleslost a deformace priorit: politika se mění ze zodpovědného a seriozního střetu idejí a programů na odpudivé politikaření provázené nechutným bojem PR-agentur o lukrativní sousta z rozpočtů politických stran.
o Nevzdělaností politiků pak lze vysvětlit i nečinnost a déle než desetiletí trvající plané řeči nad zavedením institutu, který účinně pomáhá v boji proti korupci a prohnilosti daleko zdravějším státům; tzn. testů integrity neboli řízené provokace.
o Jak by s našimi politiky a soudci asi maložil Otec vlasti, který "testy integrity" prováděl osobně a jakmile - v přestrojení - nachytal nepoctivého prodejce, ihned jej seznámil s pocity člověka zmítajícího se na pokraji smrti utopením; a jindy jistého urozence, z něhož se vyklubal loupeřivý rytíř, neváhal milostivě a vlastnoručně pověsil. Kdyby byl Karel IV líným byrokratem, seděl by na Hradě a dumal o transcendentnu a zkaženosti světa. Kdyby byl jen líný, poslal by do ulic v přestrojení své důvěryhodné ozbrojence. On však jednal jako skutečný státník!
o Specifické "testy integrity" svých zaměstnanců si v případě potřeby ostatně provádí každý zaměstnavatel a výsledkem je propuštění těch "neúspěšnách". Vysokou dávku státotvornosti projevili i televizní reportéři, kteří sehráli opilost za volantem a nafilmovali policii při přebírání úplatku. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se tento případ zatím s otevřeným koncem vyvine.
o Nezbývá tudíž než si položit otázky: co vlastně brání našim ministrům vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, sociálních věcí atp., aby - bez ohledu na parlamentní vývoj problematiky řízené provokace - zajistili provádění "testů integrity" prostřednictvím vedoucích pracovníků všech podřízených složek od ministerstev až po okresní úroveň. Vždyť již několik takovýchto publikovaných případů - kde by výsledkem negativního nálezu bylo ocenění testovaného zaměstnance a v opačném případě jeho propuštění z pracovního poměru pro ztrátu důvěry - by dramaticky snížilo míru korupce v této zemi.
o Co jim v tom momentálně asi může bránit? Hm... Lhostejnost? Nevzdělanost? Vlastní zkorumpovanost? Pohodlnost? Neprofesionalita? Byrokratický přístup? Absence moudrosti?
o No comment.


Redakce
NETSOCAN MONITOR


Velký obrat aneb kritika Bushe zprava

Neokonzervativci, kteří ovládli americkou administrativu, jsou terčem kritiky paleokonzervativců. Ti obviňují směr, který reprezentuje prezident Bush, ze zrady amerických zájmů.... Z líčení četných kritiků vynořuje se neokonzervativismus jako svého druhu "židobolševická" ideologie, která se vyznačuje zdůrazněnou loajalitou k Izraeli, snahou o světovou expanzi liberálních a demokratických hodnot, je-li třeba, tak s použitím vojenské síly. V ekonomické oblasti je prý v ní patrná orientace na globální hospodářský systém založený na nadnárodních korporacích vysávajících stát, spíše než na drobných podnikatelích. Bushovi kritici zprava se nezastavují ani před krajně paradoxním závěrem: skutečným konzervativcem byl Clinton, zatímco Bush jeví neklamné známky liberalismu. Tento teoretický zápas, zatím značně zmatený, svádí k myšlence poněkud kacířské: v amerických dějinách opakovaně dochází k bodu obratu, kdy si dvě vedoucí strany vyměňují místa na politické souřadnici. Není vyloučeno, že právě takovou dobu prožívají Spojené státy nyní. Vzhledem k úloze Ameriky ve světě to zdaleka není pouze jejich problém. (MF DNES, 29.listopadu 2003).

Americká politika bude patrně průzračná jak křišťálová koule. Pointa vůbec netkví v tom, zda je americký politik liberál či konzerva, ale kterého ekonomického mamuta a jeho zájmy reprezentuje: zda podporuje špinavé zájmy primitivních a brutálních olejářů nebo uhlazených a sofistikovaných magnátů ze Silicon Valley. Zatímco demokrat alias paleokonzervativec Clinton si spíše hleděl hezkých holek v Bílém domě, jeho novokonzervativní následník se pokusil vylepšit svůj kádrový profil někdejšího alkoholika pozřením pečeného krocana v jím proti vůli domorodců "osvobozeném" Iráku. Dle MF DNES (29. 11.) proběhla slavná cesta nejmocnějšího muže planety na irácký mejdan ku Dni díkůvzdání takto: "Bush měl podle úmyslně šířených zpráv ve čtvrtek slavit s rodinou a pozvanými hosty. Před cestou byl propašován ze svého ranče v texaském Crawfordu v neoznačeném vozidle a vpodstatě bez povšimnutí se mu podařilo za 45 minut dojet na letiště v nedalekém Waco. Jen jednou si prý musel sthnout baseballovou čapku na obličej a přikrčit se na sedadle, když míjeli ostrahu. Jeho cesta trvala něco málo přes 30 hodin, ale většinu z nich strávil ve vzduchu na palubě letadla. Návštěva Iráku se chystala několik týdnů, a pokud by se cokoli o přípravách objevilo na veřejnosti, byl prezident připraven cestu zrušit." Lze pouze doufat, že ani tato hrůzostrašná realita charakterizující moderní americkou civilizaci není virtuální a s vojáky žvýkal krocana skutečně JWB a nikoli jeho Lelíček.


Dostál chtěl zastavit reportáž o poslancích

Ministrovi se nelíbila připravovaná reportáž o hrubosti poslanců. Zavolal přímo ředitele Janečka. Ministr kultury Pavel Dostál nemůže opakovaně odolat pokušení ovlivňovat to, co uvidí diváci České televize. Zatímco minulý měsíc protestoval proti odvysílané reportáži v níž byli poslanci přirovnáváni k termitům, tentokrát zasáhl ještě před vysíláním. "Divil se, jak si může veřejnoprávní televize dovolit točit něco takového. Když jsem mu vysvětlovala, že je to téma o vulgaritě některých poslanců, odpověděl, že bych v ČT neměla vůbec pracovat," popisuje setkání s ministrem Nováková. Ale nezůstalo jen u tohoto "pohovoru". Dostál zavolal přímo generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi. Přitom dal najevo, že se mu něco takového nelíbí a zajímal se, co si o takovém tématu na své obrazovce myslí... Dostálovi se nelíbí ani to, že v televizi pracuje Nora Nováková a další novináři, kteří dříve působili na Nově. "České televizi strašně ubližuje, že prostě přebírá pracovníky z privátních médií. To jsou zkrátka lidé, kteří mají určité žánrové zaměření a toho se zkrátka nezbaví," míní ministr kultury... Odcházející redaktor ČT Petr Hanousek, autor reportáže o poslancích-termitech, tvrdí, že atmosféra v televizi je kvůli neustálým zásahům politiků velmi špatná. "U redaktorů pracuje autocnzura. Neustále totiž někdo z politické či ekonomické špičky na nás tlačí a zajímá se, co že to točíme." (MF DNES 29, listopadu)..

Náš pan ministr kultury, který nosí i v létě šálu (možná proto, že mu zastydla puberta) již vyhrál několik pozoruhodných bitev. Jednou měl ošklivý sen, že ředitel TV Nova V. Železný porušuje mediální zákon. Demokrat se v takovém případě obrátí na soud, který rozhodne, zda se jednalo pouze o ošklivý sen či o skutečném porušení mediálního zákona. PD však ve snění nejspíše inspiruje plešatý bolševik (který zase nosil v létě placatou čepici), i vyvinul bezprecendentní nátlak na vlastníky Novy a dosáhl odvolání ředitele cestou revoluční. ČT tehdy, bohužel, mlčela. Nicméně panu ministrovi aplaudovala když v době televizní vzpoury v ČT nepovažoval protiprávní jednání vzbouřenců za trestuhodné a již tehdy dokázal, že ač exekutivec není garantem demokracie a zákonnosti v této zemi, nýbrž jejím samozvaným a revolučním vykladačem. Historie jej jistě zařadí mezi naše nejprogresivnější ninistry kultury a možná dokonce i před proslulého pana profesora Fierlingera.


Jan Kavan: Doufám, že ČSSD důvěru znovu získá!

Mediální útoky jsou zbožím rychlé spotřeby; co na tom, že se mediální obvinění neprokáží, o tom se už nepíše. Smyslem přece bylo, aby se veřejnosti dostalo podprahové infornmace, že ten a ten je zřejmě lump, citoval bych volně podle Jaroslava Haška: "...buď někoho probodnul, nebo byl probodnutej, nebo byl bratr toho probodnutýho, prostě nějakej darebák." Oběť mediálních útoků tuší nebo ví odkud fouká vítr, ale stěží se zveřejní objednávka nebo inzerát jako z Haškových Dějin strany mírného pokroku: "Přijme se mravný hoch na hanobení protikandidátů..." Jistý poslanec proti názoru v poslaneckém klubu, že to co o mně sdělují média není pravda, vystoupil s tvrzením, že v politice je pravda to, co píší noviny, že politická realita je totožná s virtuální realitou. (4D č.2, listopad 2003).

Pokud jde o ono udílení řádů za opatrnou a prostoduchou kritiku vlastní vize "občanské společnosti", pak někteří naši slavní kritikové již daleko překonali věhlasné sovětské generály, kteří vlastnili tolik metálů za odvahu, že si je všechny nemohli ani připnout na stejnokroj, poněvadž jim z té váhy hrozil platfus. Našim slavným kritikům však jejich metály za odvahu k opatrnosti a prostoduchosti nezáviďme. Všechny s nimi spojené finanční příspěvky totiž slouží především k tomu, aby mohli ve své opatrné a prostoduché kritice i nadále pokračovat.


Evropu k psychiatrovi

Bin Ládinovi hromadní vrazi vhánějí hrůzu do ulic měst na celém světě, ale londýnský starosta Livingstone s dramatikem Pinterem označují Bushe za "největší ohrožení života na této planetě". Islámské náboženské školy chrlí likvidátory židovsko-křižácko-neznabožského spiknutí z "vůle boží", ale pro evropské liberály jsou Bush a američtí křesťané nebezpeční náboženští fanatici hrozící rozpoutat Armagedon. V evropských městech se šíří útoky na Židy, ale Evropská unie cenzuruje informace, že jejich pachatelé jsou z velké části muslimové - "aby prý muslimy neurazila"... I mimořádně informovaná italská ekonomka Loreta Napoleoniová, která nedávno pod titulem Moderní Jihad vydala geniální ekonomickou studii islámského terorismu jako "obrovského a rostoucího globálního byznysu v hodnotě 1,5 trilionu USD" se vážně domnívá, že "islámským teroristům jde jen o obnovení a ovládnutí tradičního kalifátu a nás nechají na pokoji"... Duševní onemocnění Evropy už možná dosáhlo takového stupně, že jedinou možnou léčbou je staré středověké puštění žilou. (MF DNES, 27. listopadu).

Benjamin Kuras, aniž to patrně tuší, pokazuje na střet dvou koncepcí. V. Havel a jeho sqadra plédovali pro multikulturní společnost a odsuzovali nacionalismus; jedním z parametrů jejich nové kultury byl požadavek, aby pachatelé trestných činů nebyli identifikováni rasově ani národnostně. Když vám v tramvaji snědý gauner ukradl peněženku, byl to prostě občan a nikoli např. Cikán. Republikán Sládek v takových případech hovořil o Cikánech a byl za to nemilosrdně označován za rasistu a vylučován z veřejného života. Stejní autoři dnes, zdá se, plédují pro opačný extrém, nicméně jaksi selektivně. Řekne-li někdo, že pachateli atentátů jsou převážně muslimové, považují to za vědeckou pravdu. Řekne-li jiný na podkladě historické pravdy o národnostním složení Leninovy tajné služby - Čeky - že zde byla vysoká účast Židů - pak je obviněn z antisemitismu a vylučován z politického života. Z toho aby se jeden skutečně zcvoknul. Otázkou tudíž zůstává, kdo vlastně k tomu psychiatrovi patří a komu by měl pan Kuras pustit žilou... Zvláště v době, kdy proti islámskému terorismu bojuje nejenom celá Evropa, ale i takové muslimské státy jako Saúdská Arabie či Pakistán...


Nepřítel je tady

Úvahy o tom, že ve válce proti terorismu se ocitl celý civilizovaný svět, zatím poněkud přehánějí... Útoky v Turecku však alespoň částečně naznačily strategii islámských teroristů. V souvislosti s jejich předchozími akcemi víme, že: 1. Kromě států, které jsou ve válce s terorismem, budou do ní vtaženy i země, které zápas s terorismem podporují. 2. Židé budou pronásledováni všude na světě. 3. Islámská země nesmí spolupracovat s USA a Velkou Británií, jinak bude potrestána. 4. Terorismus bude teritoriálně postupovat... Jediné, co se zdá jednoznačné, je to, že existuje možnost, jak se pro nejbližší dobu teroristickým útokům vyhnout. A je to možnost jednoduchá a prostá - stačí odmítnout protiteroristickou spolupráci se Spojenými Státy a s Velkou Británií a zaujmout nepřátelský postoj k Izraeli. Vůdčí síly terorismu tak nastavily vábničku míru jako jako významnou součást příprav útoků na celou euroamerickou civilizaci. Jde o to, aby byl Západ rozštěpen. Pochopitelně, Západ může zvítězit jedině v pevném protiteroristickém svazku... Aby však pevné spojenectví demokracie proti terorismu mohlo vzniknout, nesmějí si v něm ani velké státy (Francie) vyhrazovat stejnou váhu jako supervelmoc nebo postupovat proti ní.

Eduard Mandler, notorický kritik "zatvrzelých" Čechů, kteří odmítají chápat odsun Sudetských Němců do Německa jako křivdu a naopak v ní vidí přirozenou reakci na vyhánění Čechů ze Sudet a na podíl Sudetských Němců na vyvolání 2. světové války a rozbití Československa, rozšířil svůj intelektuální obzor a volá po zatvrzelém a nesmiřitelném boji s islámským terorismem formou jakési mezinárodní Národní fronty. Vzhledem k tomu, že se nikdy ani jediným článkem nepostavil proti vyhánění Palestinců z Palestiny, lze jeho postoj chápat jako ryzí farizejství. Protože nechápe elementární přírodní zákon, dle něhož každá akce musí vyvolat příslušnou reakci, hodlá terorismus porazit (což je teoreticky možné avšak za obrovských obětí na obou stranách) a nikoli vymýtit, což předpokládá pochopení a odstranění jeho skutečných kořenů. Boj proti terorismu akcemi jako byla agrese proti Iráku - kdy euroamerická aliance (USA a VB) porušila vlastní a základní civilizační hodnoty ztělesněné Chartou OSN - může mít za důsledek, že počet nových teroristů poroste exponenciální řadou a riziko použití zbraní hromadného se stane čím dál tím víc reálnější...


Čeká také Česko jeho 11. září?

Zvrácená logika fanatiků se totiž nezastaví před ničím a nikým. Každá země vyznávající západní principy svobody a demokracie může být napadena islámskými teroristy.. Nás nevyjímaje... I z toho důvodu by měla česká veřejnost a politici lépe chápat úmysly, které vedly Američany a prezidenta Bushe k válce v Afganistánu a Iráku. Jedenácté září a útok na Ameriku se rovnal vyhlášení války. Bylo by proto tragické přijít na to až potom, kdy bomby teroristických netvorů vybuchnou na pražském Staroměstském náměstí či na brněnském numěstí Svobody... Samozřejmě, že na způsoby a formy boje s terorismem jsou různé názory, protože ani války tento problém nevyřeší (v Izraeli to už vědí)... (MF DNES, 24. listopadu).

Lze se obávat, že pokud by byl výšeuvedený článek publikován v arabských potažmo islámských denících, zplodil by patrně stovky nových teroristů. Autor komentáře V. Buchert žádá, abychom pochopili agresora Bushe a netvářili se, jako by se nás teroristické útoky na synagogy a britský konzulát v Turecku netýkaly. Pan Buchert pěstuje jakousi samomluvu a odmítá chápat, že kdyby nebylo útoků na Irák, nebylo by ani útoků na britský konzulát! Nechápe, že vyznávání západních principů svobody a demokracie a jejich "propagace" a šíření prostředníctvím tanků a bombardérů s laserově naváděnými bombami zabíjejícími irácké děti není jedno a totéž. Česká republika neoplývá rozsáhlým teritoriem a měla by si být vědomá, že v této válce "kultur" (vpodstatě jde o konflikt mezi Koránem a Starým zákonem) může dojít i na zbraně hromadného ničení. Měla by se snažit chápat i kritizovat obě strany a hrát roli aktivního mediátora podobnou té, jakou za studené války hrály Rakousko, Švýcarsko či Finsko.


Kdo a proč nenávidí Židy

Útok na židovskou školu ve Francii, který přichází po jiných útocích na židovské objekty v posledních letech. Bombové útoky na synagogy v Turecku. Slova malajsijského premiéra Mahathira, podle něhož existuje světové židovské spiknutí, jehož odsouzení ze strany Evropské unie zablokovala Francie. Průzkum veřejného mínění v zemích EU, podle kterého je Izrael největším nebezpečím pro světový mír. Co se děje?... I v případě západní Evropy jsme svědky nálad, v nichž se mísí odpor vůči politice Izraele s protižidovskými postoji obecně... V neposlední řadě bude záležet na tom, zda se podaří vyřešit izraelsko-palestinský konflikt. Jisté však je, že pokud bude většina Evropanů označovat za hlavního viníka konfliktu Izrael a chápat teroristické útoky islámských militantů jen jako jakousi formu národněosvobozeneckého boje, bude její podíl na možném vyřešení krize mizivý. (MF DNES 22. listopadu).

Autor článku Jiří Pehe se pokouší dokazovat, že antisemitismus byl v dějinách Evropy vždy jen zástupným problémem, kterým dekadentní Evropané - s Hitlerem na nejvyšší příčce - zastírali jiné, daleko vážnější a skutečné problémy. Uvádí také vyhánění Židů ze Španělska, které bylo projevem rostoucí náboženské netolerance, která přispěla k pádu španělské imperiální moci a zadusila jeho rozkvět; připomíná rovněž vzrůst antisemitismu těsně před zánikem Rakousko-Uherska. Nakonec ještě připomíná, že "Tyto příklady nemají za cíl ukázat, že moderní Evropu čeká úpadek proto, že vše nasvědčuje tomu, že se přinejmenším v její západní části opět šíří antisemitismus. Měly by sloužit jako varování o nedobrém stavu společností, kterých se antisemitismus zmocnil." Pan Pehe ovšem vůbec neříká, jaké nedobré věci si západní Evropané svým antisemitismem vlastně kompenzují. Svým způsobem má ovšem svatou pravdu. Palestinská společnost, u které propukl antisemitismus vrchovatou měrou se skutečně nachází v nedobrém stavu: statisíce Palestinců žijí v uprchlických táborech, desetiletí jim bylo upíráno právo na národní existenci, jejich území je okupováno, atd. Myslíte pane Pehe, že by se naše veřejnoprávní televize odvážila upořádat otevřenou diskusi mezi panem Pehem a panem Mahathiraem? Pokud ne, pak se, pane Pehe, i česká potažmo evropská svoboda slova a demokracie nacházejí ve skutečně nedobrém stavu!


Německý poslanec byl vyloučen za urážlivé antisemitské výroky

Parlamentní klub německého opozičního bloku CDU/CSU včera poprvé ve své padesátileté historii ze svých řad vyloučil poslance. Pro vyloučení Martina Hohmanna za jeho antisemitské výroky hlasovalo 195 členů klubu, 28 bylo proti a 16 se zdrželo. Potřebná dvoutřetinová většina byla sice naplněna, počet odpadlíků je však podle komentátorů nečekaně vysoký a hovoří o rozštěpení formace... Hohmann bude posazen mezi frakce unie a FDP. Opticky nebude patřit ani k jedné skupině. nedaleko sedával také Jürgen W. Möllermann, který byl na začátku roku rovněž vyloučen z řad opozičních liberálů. Bývalý místopředseda FDP loni ve volbách agitoval s pochybně financovaným letákem proti izraelské vládě. Letos v červnu spáchal sebevraždu při seskoku padákem. Centrála CDU v Berlíně byla včera zavalena telefonáty a maily, které protestují proti vyloučení Hohmanna. Pozorovatelé varují, aby se pro mnohé radikály nestal mučedníkem. (MF DNES 15. listopadu).

Německá křesťanská unie se pustila do sice neúmyslné leč velice účinné propagace antisemitismu, neboť každému školákovi, který se bude chtít dobrat racionálního významu a historie slov jako je antisemitismus a holokaust nezbyde, než si opatřit a přečíst Mein Kampf... Evropské demokracie, ustavené mj. na hodnotách Velké francouzské revoluce, kdysi přijaly do svého vínku Voltairovu defici svobody slova a demokracie: Nesouhlasím sice s tím co říkáte, ale do poslední kapky krve budu bránit vaše právo říkat to!" Nalezení pravdy totiž musí předcházet svobodná diskuze a podmínkou svobodné diskuze je svoboda slova! CDU/CSU se však přiklonily jaksi na stranu neosvíceného či starozákonního výkladu hodnot evropského osvícenství... Pokračují tak poněkud humánnějším způsobem ve středověké křestanské tradici, kdy byli lidé za pravdu dokonce upalováni.


EU tlumí šok, který vyvolal její průzkum

Výmluvy, odsudky, halasná kritika - to je jediná reakce, na jakou se zmohli politici EU tváří v tvář nepříjemnému zjištění, že jejich občané považují podle průzkumu Izrael a Spojené státy za hrozbu pro mír ve světě... Terčem výpadů byli zejména autoři průzkumu, který odhalil veřejné nálady - ti prý kladli tendenční otázky... Průzkum, v němž odpovídalo sedm a půl tisíce lidí z celé unie, zjišťoval, ve kterých zemích vidí Evropané hrozbu pro mír. Na seznamu bylo kromě EU ještě 14 států: všechny světové velmoci, státy "osy zla" a také většina zemí Blízkého východu včetně Izraele. Každý z dotázaných musel u každé země zvlášť říci, zda ji považuje za hrozbu pro světovy mír, nebo ne. Po zjištění, že nejvíce Evropanů považuje za hrozbu pro mír právě Izrael, volal italsky premiér Berlusconi svému izraelskému kolegovi Arielu Šaronovi, aby vyjádřil své "překvapení a pobouření" nad výsledky průzkumu. V New Yorku prohlásil šéf Evropské komise Romano Prodi, že závěry průzkumu "poukazují na trvající jednostrannost, která musí být odsouzena".. Za nepříjemná zjištění se na unii dál valí vlna kritik z Izraele. "Jsme nejen smutní, nybrž také pobouřeni," uvádí prohlášení izraelské mise při EU. Ta obvinila autory průzkumu z "jednostranných otázek". (MF DNES 5. listopadu).

Zdá se, že brzy se dočkáme nových a tentokráte opravdu netendenčních průzkumů, kdy budou pokládány nestranné dotazy typu: "Považujete USA, které milují Irák více než sebe, které nezištně budují iráckou infrastrukturu zničenou při bratrské pomoci iráckému lidu, a které hrdinně chrání irácky lid před iráckými občany, za nepřítele pro světovy mír?" Jediná možná objektivní a správná odpověď zní samozřejmě "Ne!" Respondenti, kteří odpovědí "Ano!" budou odsouzeni jako nepřátelé a nejvěší hrozba světového míru.


Generál chválil výroky proti Židům a skončil

Německý ministr obrany včera na hodinu propustil velitele elitní vojenské jednotky KSK generála Reinharda Günzela... Razantně tak reagoval na to, že vysoce postavený voják před měsícem chválil antisemitské výroky poslance parlamentu za konzervativní CDU Martina Hohmanna..."Židé byli ve velkém počtu aktivní jak v řídících složkách, tak i v popravčích komandech čeky (tajné policie sovětského režimu pro potírání ´vnitřního nepřítele´...) Židy tak lze do jisté míry označit za národ pachatelů," řekl Hohmann ve svém vystoupení. Generál Günzel chválil poslance za "odvahu k pravdě", která je prý v Německu podle něj ještě stále vzácná. Poslancův projev ohlásila na policii jistá osoba z Bonnu. (MF DNES 5. listopadu).

Je jistě nemoudré když se politikové pletou do řemesla historikům. Zároveň se ale ukázalo jako vysoce škodlivé, když byli historikové omezováni ve svých akademických svobodách nejrůznějšími antiismy. Pamatujeme se na přísný zákaz antisovětismu, který vedl sice vedl k naprosté deformaci historie, ale o to víc bujel mezi lidem. Doufejme, že k podobným výsledkům nepovede ani přísné zapovídání všech forem antisemitismu, byť je jistě nutné respektovat trauma plynoucí z holokaustu. Největším českým antisemitou se ovšem ukázal premiér Zeman, když navrhl, aby byli Palestinci - kteří jsou semitským národem(!) - vystěhováni podobně jako sudetští Němci! Jenže Němci byli odsunuti z Čech do Německa! Kam by však měli být - z Palestiny! - vystěhováni Palestinci? Snad ne do Patagónie, Adolfe Zemane?!


Sami soudci často kryjí trestné činy

Z praxe některých soudců vyplývá, že nemají ani zdání o tom, že existuje ústava a mezinárodní smlouvy - pro náš stát závazné... Často je zjištěno, že sami soudci odstraňují listinné důkazy ze soudního spisu a dokonce podávají všechny informace o celém soudním řízení komukoli, kdo o to požádá... Škody, jež musí ČR zaplatit v důsledku rozhodnutí mezinárodního soudu ve Štrasburku, ať plně zaplatí samotní konkrétní soudci, podepsaní pod svými nezákonnými verdikty. Od soudců první instance až po ústavní... (metro 3. listopadu).

Autorka článku, JUDr. Marta Chovancová poukazuje na burcující a zdrcující skutečnost: ČR totiž vůbec není právním státem, nýbrž strašidelným absurdním divadlem, ve které hrají hlavní role zločinci převlečení za úctyhodné úředníky. Jestliže soudce nebo policista nehájí zákon, pak není ani soudce ani policista, nýbrž obyčejný zločinec! Jiná možnost prostě neexistuje... Lidová moudrost říká, že ryba páchne od hlavy. Čěským problémem je patrně fakt, že naši vysocí politikové sice mají demokratický mandát pro své pozice, ale z hlediska státotvornosti nemají adekvátní vzdělání a jsou tudíž fakticky nekompetentními amatéry. Nikomu nepřijde divné, že se mladičký ajznboňák stane poslancem, jako poslanec studuje a vystuduje právnickou fakultu a stane se šéfem tak prestižního, komplikovaného a delikátního ministerstva jako je vnitro. I politický diletant chápe, že elementárními předpoklady pro takovýto post musí být odborné i politologické vzdělání a lidská zralost s atributy moudrosti a zodpovědnosti. Mladý a ambiciózní Standa Gross je v tom však úplně nevinně, neboť ambicióznost je úplně přirozenou a zdravou vlastností mladých lidí. Otázkou spíše je, zda jeho jmenování bylo výsledkem státotvorného, tj. moudrého a zodpovědného rozhodnutí. Jinak řečeno: kdyby M. Zeman a V. Špidla (kteří mladičkého ministra vnitra jmenovali) leželi na operačním stole a dozvěděli se, že jejich mozek bude operovat medik studující první semestr psychiatrie lékařské fakulty, prchali by z operačního sálu třeba nazí a pokud možno co nejdále. Česká republika však, bohužel, nemá kam uprchnout...Vybral a glosoval: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor). Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: fr.stoces@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou. Aby mohl NETSOCAN pružně reagovat na aktuální dění, bude se obsah i forma každého exempláře vyvíjet a měnit v průběhu měsíce. Datem uzávěrky dostane příslušný měsíčník definitivní podobu. Uzávěrka tohoto čísla je 30. listopadu 2003.
NETSOCAN