NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2004---Ročník III.
MASARYKOVA
DĚLNICKÁ AKADEMIE


Hybernská 7, 110 00 Praha 1 - tel. 2 24 22 3 7 57

Masarykova dělnická akademie
Vás zve na diskusi

s Ing. Františkem Janouchem, Ing. Karlem Lánským a PhDr. Jiřím Vančurou


ŽIVOT A PRÁCE
MUDR. FRANTIŠKA KRIEGLA


Přednáška se koná v úterý 12. prosince 2004 v 17,00 hodin
v místnosti č. 202 ve 2. poschodí Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1
NETSOCAN