NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2005---Ročník IV.
Z čarodějnické kuchyně EU

ooo Z čarodějnické kuchyně Evropské unie - jak se to rýmuje!
ooo O čarodějnické kuchyni nám z dětství zůstává v povědomí představa černého kocoura, proutku kterým lze měnit lidi v kámen, vaření jedovatých lektvarů a vůbec všeho, co je životu lidskému a lidem vůbec přinejmenším nepřátelské, nebo alespoň vražedné.
ooo Zaslouží si vůbec úředníci EU spojení s něčím takovým? Posuďte sami:
ooo Úředníci v Bruselu, nebo v pekle či kde, vymysleli směrnici, kterou jako obvykle, tak i tentokrát různí lidé vykládají různě. Přijde na to, jestli vycházejí z textu anglického originálu, nebo z českého překladu. Tyto dvě verze jednoho díla se mohou značně co do smyslu myšlenek (jsou-li jaké) značně lišit. Na tom zatím nic nemění ani ušlechtilá zásada, že všechna veledíla bruselské byrokracie mají být neprodleně dostupná ve všech jazycích členů EU. Někdo někde prohlásil, že za špatný překlad by se mělo trestat smrtí. V Česku mohou být překladatelé klidní, nic takového jim nehrozí. Trest smrti je u nás zrušen. Nanejvýš doživotí.
ooo Pokud je mi rozuměno tak, že zpochybňuji ušlechtilost počínání některých úředníků, je mi rozuměno správně. V té souvislosti chci připomenout výrok klasika, který někde kdysi zveřejnil výrok: "Někteří poslanci jsou lumpi!" Tento výrok pod trestem hromem zabití musel opravit a provedl to naprostým popřením svého původního výroku.
ooo Napsal tiskovou opravu:: "Někteří poslanci nejsou lumpi!"
ooo Cti a spravedlnosti bylo učiněno zadost. Zajisté by se dalo místo slova "poslanci" různě dosazovat. Čeština je jazyk kouzelný. Ale abych se vrátil k věci, která mně pobídla ke psaní.
ooo Tvrdá pěst (nikoliv dělnické třídy to je zákonem zakázáno), ale Evropské unie dopadla na osoby, kterým zákon ukládá povinné ručení. Zdá se, že tvrdá pěst se na někoho vždycky najde. A na někoho zase ne. Automobilistů se to v tomto případě netýká, ti mohou zůstat klidní.
ooo Týká se to v České republice zcela zanedbatelné menšiny asi dvou tisíc majitelů sportovních létajících zařízení1). Ti zaplatili dosud dohromady asi tak 2 000 000 Kč ročně. Pojišťovna vyplácela při pojistných událostech ročně podle úspěšnosti létajících nadšenců 200 000 až 900 000 Kč. Tolik statistika.
ooo Jestliže někomu zůstane víc než polovina z protékající částky, měl by být spokojen. Ne tak pojišťovny. Rozhodly, že za sportovní létající zařízení se zaplatí ročně nikoliv 2 000 000 Kč, ale 24 000 000 Kč pojistné. S výhledem, že i nadále nebude při nehodách vyplaceno pojišťovnami více než 1 000 000 Kč ročně. Když se dá do poměru částka vybraná a vyplacená, vyjde nádhera: 24 000 000 / 1 000 000. Nádhera jak pro koho. Pro létající národ ne.
ooo Možná to je k neuvěření, ale velkou část sportovních létajících zařízení si staví jeho provozovatelé vlastníma rukama. Jsou to jednak lidé řemeslně zdatní a jednak jsou to lidé, kteří na zakoupení hotového sportovního létajícího zařízení povětšině prostě nemají peníze.
ooo Jde o plebs, který chce létat. Jde o demokracii v praxi.
ooo Na svých výtvorech nalétají v průměru 5 hodin za rok. Částka 12 000 Kč pojistného ročně jim zvýší náklady na každou hodinu letu o 2 400 Kč. Tak drahý kolotoč nemají pro svezení snad ani v Prátru. A to nejsou započítány další nutné výdaje, jako palivo, údržba, hangárování, atd.
ooo Naši sportovci udržují čilé styky se zahraničím. Občan státu na západ od nás se ptal: "A kolik to je Euro těch vašich 12 000 Kč ročně? 400?? A to je pro vás problém???
ooo Ano, pro průměrného občana České republiky je 400 Euro problém! Pokud jde o sportovní létající zařízení, může to znamenat bytí, anebo nebytí.
ooo A také úspěchů na sportovním mezinárodním poli, kde si naši letci vedli vždy výtečně!
ooo Že by záměr?

ooo 1) Termín "sportovní létající zařízení" byl zaveden v leteckém zákonu českého zákonodárství pro nejlehčí letadla původně stavěná téměř výhradně jen amatérsky (homebuilt - doma udělané). Ovšem výroby se následně zmocnili profesionálové, aby dotáhli tuto techniku k vrcholné dokonalosti.
ooo Letadlo (ve smyslu Leteckého zákona) je zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby, nebo jiný náklad, je schopné bezpečného vzletu a přistání a je alespoň částečně řiditelné.
ooo Základní dělení sportovních létajících zařízení (SLZ), označená ULL - ultralehká letadla, s omezením velikosti podle vzletové hmotnosti a počtu míst pro osoby: 1) jednomístná - nejvyšší vzletová hmotnost 300 kg, 2) dvoumístná - nejvyšší vzletová hmotnost 450 kg
ooo Sportovní létající zařízení se dále dělí (všechny skupiny) podle pohonu na: 1) bezmotorová (pohon gravitací), 2) motorová. Základní technické omezení rozměrů stanovením nejmenší rychlostí letu (pádová rychlost): Pádová rychlost nesmí být vyšší než 65 km/h.
ooo Rozdělení ULL (ultralehkých, tj. velmi lehkých letadel) ve správě Letecké amatérské asociace České republiky (LAA - "Light aircraft asociation"):
ZK - závěsné kluzáky řízené těžištěm - změnou jeho polohy - (v povědomí veřejnosti jako "rogala").
ULLt - ultralehká letadla řízená těžištěm - změnou jeho polohy - (motorová "rogala" s podvěšenou konstrukcí nesoucí pilota, motor a podvozek)
ULLa - ultralehká letadla řízená aerodynamicky - obvyklými kormidly a křidélky (vzhledem shodné s představou veřejnosti o letadle)
PG - "paraglajdy" (též PL)
ooo a) klouzavé padáky bezmotorové
ooo b) s motorem neseným na zádech v krosně
ooo c) se zavěšenou konstrukcí nesoucí pilota, motor a podvozek
UL Vrtulníky
UL Vírníky


Bohumil ŠTROMAJER
10. prosince 2005

NETSOCAN