NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2006---Ročník V.
Slavná tradice českých šašků,
Aneb Václav a Havel, Václav Havel a Václav Klaus


OBSAH:
Václavoviny a havloviny za Otce vlasti
Václavoviny a havloviny za Václava Havla
Václavoviny a havloviny za Václava Klause


Václavoviny a havloviny za Otce vlasti

ooo V knize Pražské pověsti (autoři V. Cybula a C. Bouda), vydané v roce 1983, se píše:
ooo "Za starých časů měl téměř každý král svého dvorního šaška... Nebýval to vždycky človíček jen pro zábavu a obveselení, neboť znal nejenom mnohé šprýmy a kratochvíle, ale i ...muž uvážlivý a moudrý, který dovedl povědět svému pánovi v lehkém žertování nejednu hořkou pravdu, kterou by se jiný nahlas povědět neodvážil. ...Otec vlasti měl na svém dvoře celou skupinu kejklířů a šašků, z nichž nejoblíbenějšími byli Václav a Havel."
ooo Kdyby Václav a Havel mohli alespoň zbla tušit o kejklích i šaškovských kouscích našich prezidentů-Václavů, určitě by Otci vlasti o budoucích šibalstvích v zemi české s gustem vyprávěli!
ooo Otec vlasti by se jistě prohýbal smíchy, protože myšlenka, že by se taková šaškovství v jeho vlasti někdy mohla přihodit, by nikoho ani ve snu nenapadla.
ooo Václavovi i Havlovi by Otec vlasti poté udělil zlatý Řád středověkého Šmajlíka.

Václavoviny a havloviny za Václava Havla

ooo Polistopadoví nástupci slavných a z Boží vůle jmenovaných českých králů se rozhodli významnou roli šašků na pražském hradě neobnovit. Možná tak učinili v pevné víře, že tuto úlohu hravě zvládnou sami a ještě ušetří na státních výdajích.
ooo První hradní pán se z milosti Hospodinovy i z jeho smyslu pro humor jmenoval rovnou Václav Havel; a za jeho vytříbený smysl pro drama i taškařice by se ani Václav ani Havel určitě nestyděli.
ooo Václav Havel, sotva dorazil na Pražský hrad, nejprve se zcela o své vůli, naprosto vážně a svatosvatě zařekl, že hodlá státničit pouze do prvých svobodných voleb (cca 2 roky). Takový slib Václav i Havel určitě ocenili, poněvadž věděli, jaké následky může jeho šaškování Československu přivodit.
ooo Jenomže znali i obsah depeší mířících z pražské americké ambasády do USA a tam stálo, že apetit na moc tohoto kandidáta na nového Otce vlasti je povážlivě strašlivý.
ooo První taškařicí Václava Havla byl samotný prezidentský slib, kdy na svou čest a svědomí přísahal věrnost Československé socialistické republice. Netrvalo dlouho a začal licitovat, že svoji věrnost té socialistické republice tak úplně vážně neslíbil. I přesto během tří let stihl být věrný dalším dvoum republikám - České a Slovenské federativní republice i České a Slovenské republice - a současně nevěrný své první manželce.
ooo V. Havlova lehkověrnost vyvolala silnou nejistotu na chudém Hradě bratislavském. Vždy věrné slovenské nacionalisty dokonce vyprovokovala k volání "Dosť bolo Havla!" a k nesportovnímu házení drahocenných vajíček na čehúnského šaša, jakmile do těchto končin zavítal.
ooo Tak nesportovní chování Hospodina zjevně pohněvalo; i moudře zařídil poklidné rozdělení Československa! Od 1. 1. 1993 si tak bratři Slováci možú - vo svojom vlastnom štáte - hádzať vajcami len po svojích vlastných šašov - prezidentov. Václav Havel pak mohl být pohodlně věrný své podstatně menší republice České a současně i své druhé manželce.
ooo Škoda, že se toho nedožili Václav a Havel! Ti by, panečku, zírali!
ooo Poté se nějaký čas mnoho dramatického nedělo. Snad až na to, že Hospodin - bůhví proč - seslal na Václava Havla dvě dramatické choroby, které daly vyniknout dvoum profesorům - chirurgům Pafkovi a Bodnerovi; ti českého prezidenta dvakrát slavně ochránili od hrobařovy lopaty. Václav a Havel by Hospodinovy licitace nejspíše vysvětlili dvakrát původním rozhodnutím Hospodina - svěřit českému vládci nějakou významnou funkci ve vlastním království - která Hospodin dvakrát moudře zavrhl.
ooo Pro potěchu i ostrovtip Václava a Havla určitě posloužilo drama třetí prezidentské volby Václava Havla, které rozhodně vstoupí do dějin; již kvůli záplavě Václavů a Havlů, kteří tomu asistovali.
ooo Jako první si na Václava či Havla zahrála paní Havlová. Ve chvíli, kdy republikánští poslanci nejostřeji kritizovali Havlovo státničení, půvabná prezidentova neochoť na sebe vzala podobu slávistického fotbalového rowdyho, a v majestátním Vladislavském sále pískotem - jímž rowdy ohlašuje, že soudce je mrkev - sdělila vlasti, že repové jsou rovněž karotky.
ooo Poněvadž tehdejší patové hlasování poslanců a senátorů o jediném prezidentském kandidátovi věštilo, že české luhy a háje se svého prezidenta brzy nedočkají, zasáhl opět a moudře Hospodin. Tentokráte prý - dle Václava a Havla - zopakoval svou ruskou fintu a Václavovi Havlovi umožnil jeho původní závazek - vládnout jen asi dva roky - překročit o plných šest set procent!
ooo Za ruskou fintu považují Václav i Havel svérázný způsob dražby sibiřské ropy. Hospodinovo oko tehdy zálibně spočinulo na někdejších komsomolcích, toho času oligarších, a dobře viděl, jak se jejich skromné plány na vítězství při dražbě sibněfti chystá zkřížit čínská konkurence! I požehnal Hospodin oligarchům tím způsobem, že dopustil, aby čínská konkurence byla ihned po přistání na letišti unesena a propuštěna až poté, co svatosvatě slíbila, že ji už sibněfť nezajímá.
ooo Brzy poté ovšem prvního a sympatického ruského báťušku, který moskevský Kreml přeměnil na kořalnu, vystřídal odporně střízlivý ruský nacionalista Putin. A začalo boží dopuštění: privatizace sibněfti prý byla dílem ďáblovým! I požehnal Hospodin svým milým oligarchům podruhé a dopustil, aby téměř všichni utekli západním směrem, kde vládne zákon, že i jejich soukromé vlastnictví je svato! Pouze jediný komsomolec-oligarcha neprozřetelně zůstal v Moskvě a tak jej Putin - po vzoru ruských carů - poslal na jeho milovanou Sibiř... Hospodinovi se takové vtipkování zjevně nelíbí, i posílá za Putinem významné státníky - tu Bushe, tu Šárona - aby se poptávali, zda Putinův smysl pro humor je prozřetelný.
ooo Teď rychle zpátky do starobylého Vladislavského sálu. Když ani dvojrole Václava a Havla v provedení paní Havlové republikány neoblomila, zasáhl konečně Hospodin. I požehnal české policii, aby právě v den prezidentské volby přepadla republikánského vůdce-poslance Sládka a unesla jej na policejní stanici! Tam se jej jakýsi poručík Prekubice vyptával na různé hlouposti, a když zjistil, že Václav Havel se právě a slavně opět stal prezidentem zvoleným o jediný hlas nedobrovolně absentujícího poslance Sládka, milostivě Sládkovi daroval svobodu.
ooo Česká média pochopitelně české policii za tuto šaškovskou dvojroli Václava i Havla náležitě blahořečila.
ooo Když se pak dvakrát staronový prezident Václav Havel slavně promarodil do ústavního konce své prezidentské kariéry, Václavům a Havlům sedícím ve Sněmovně nezbylo, než pro roli Václava a Havla vyhledat jiného Václava.

Václavoviny a havloviny za Václava Klause

ooo Spousta václavovin i havlovin se odehrála již při samotné prezidentské volbě. Roli šašků tentokráte ochotně sehráli někteří sociálně demokratičtí a rádoby-komunističtí poslanci, a jejich - byť pouze ochotnická - role jistě nebyla nehonorovaná. Prostřednictvím jejich hlasů se jejich prezidentem stal Václav Klaus - původně outsider prezidentské volby a čestný člen jejich úhlavně nepřátelské strany! A Hospodin i M. Zeman svorně zaplakali.
ooo Následovala krátká kulturní vložka, ve které si jako Václav zašaškoval premiér Špidla a hned po něm tropil havloviny premiér Gross.
ooo Prezident Klaus na jejich kousky shlížel s vlídností Otce vlasti, ale bylo vidět, že se již nemůže dočkat, až se kejkle začnou provozovat tam kde se kejklilo od nepaměti - na slovutném pražské Hradě.
ooo První havlovinu spáchal prezident Václav ještě před letním slunovratem a hnedle po volbách, kdy země musela mít novou vládu.
ooo "´Je třeba postupovat rychle, bez zbytečného otálení," oznámil dva dny po volbách - a jako rozverný Václav vítězného Topolánka nepasoval premiérem, nýbrž toliko pověřencem pro vyjednávání. Pověřenec pak celé tři měsíce kejklil tu havloviny, tam zase václavoviny, až byl prezidentem Václavem milostivě uznán premiérem. Novoupečený premiér se do třiceti dnů se svojí vládou odebral do Sněmovny, a tu jej zástupci lidu znovu proměnili v šaška.
ooo Mezi tím si dvakrát zakejklil sám prezident Václav: Pronesl kouzelnou větu, "(Druhý ve volbách) Paroubek ať nedoufá v mou milostivou designaci," - a čáry máry fuk! - zablokoval Sněmovnu! Když viděl co nakejklil, zamumlal další kouzelnou větu, "(Druhý ve volbách) Paroubek ať doufá v mou milostivou designaci," - a čáry máry fuk! - Sněmovnu zase odblokoval!
ooo Uspokojen svým dílem shlížel s Hradu, a tu v podhradí vidí Topolánka potácet se bez důvěry, an důvěřivě vzhlíží k Hradu! Když čestný předseda ODS spatřil důvěru, se kterou nečestný předseda ODS vzhlíží k svému předsedovi jenom čestnému, neodolal i řekl si - za důvěru důvěru! Prezident Václav pojal k Topolánkovi důvěru opravdu opravdovou a poctil jej důvěrou znovu a hned! Už žádné druhé pověřování, ale rovnou neopremiérství!
ooo Podzimní rovnodennost ostatně už dávno pominula, blížil se slunovrat zimní a lid byl stále bez důvěryhodné vlády.
ooo Tak neuvěřitelný skutek, jakým udělení neopremiérské důvěry expremiérovi s nedůvěrou nepochybně je, se samozřejmě nemohl udát bez čarodějných kejklů a tentokrát prezident Klaus sehrál role na několik Václavů i Havlů současně:
ooo Předstoupil před národ a ukázal prázdné ruce. "Všichni vidíte, že v mých rukách nic nevidíte," oznámil tajuplně lidu. "A právě to, co vidíte, že nevidíte, teď před vašimi zraky neviditelně a na kousky roztrhám!" A začal obřadně trhat...
ooo Václav i Havel na jeho kousek jistě vzhlíželi s uznáním. Jen učenci politologové třeštili oči v posvátné hrůze a vedle nich přítomným novinářům též lezly oči z důlků, tentokrát v posvátné úctě!
ooo Jediný ústavoznalec a Doyen Sněmovny Jičínský z Nejičína, tedy z ČSSD, nahlas a zoufale vykřikoval: "Pane prezidente! Vy jste nám roztrhal Ústavu!"
ooo "No a co má být," myslel si potichu prezident Václav a neslyšně dodal: "V tenisu tomu říkáme second servis!" Tak tohle by nenapadlo ani Václava ni Havla, byť tenis býval hrou královskou!
ooo Čím byl v tu dobu zaneprázdněn sám Hospodin, není bohužel známo. Ale poněvadž se mu Západ kvapně mění v gigantickou Sodomu a Gomoru, nejspíše oplakával sňatky do sebe zamilovaných mužů a varoval své anděly vstupovat do těchto končin s nezahalenými hýžděmi.
ooo Hospodin-nehospodin, prezident Václav odebral do televize, kde národu své pojetí Ústavy ČR jako tenisového mače primovně objasnil:
ooo Konstituce mu prý dává možnost dvou pokusů jmenovat dva premiéry. Pcha! Jakých dvou pokusů, když ten první, kdy musí designovat premiérem vítěze voleb, je de facto nesvobodný! Svobodný pokus má pouze jeden, teprve až ten druhý!
ooo A s vážnou tváří, kterou by nesvedl ani Václav ani Havel, tvrdil, že Topolánka jako vítěze voleb designoval za premiéra nesvobodně, a teprve po tom co Topolánek politicky zkrachoval a potácel se podhradím bez důvěry, jmenoval jej premiérem opět, ale tentokráte již svobodně!
ooo Všichni Češi, Moravané i Slezané, kteří si přečetli konstituci a pochopili ji, se váleli a řičeli smíchy. Jediní novináři, a zvláště hloupý a prťavý Šimon, opět na prezidenta civěli v posvátné úctě a marně dumali, proč doba vlády vlád bez důvěry v naší zemi brzy překoná dobu bezvládí v orientálním a západními vojsky okupovaném Iráku.

Josef Nemo Švejk
2. prosince 2006

NETSOCAN