NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2008---Ročník VII.
Jak čistí Augiášův chlév ve Zlíně

Britské listy zveřejnily v létě článek pod titulem „Boží mlýny melou pomalu a někdy vůbec ne“ , o tom, jak jsem vyzval na okresní konferenci ČSSD ve Zlíně jednoho předsedu místní organizace, aby byl tak laskavý a zůstal mimo stranické řady. Naivně jsem usiloval o „mravní čistotu“ v politice. Jediný konkrétní výsledek snažení: víckrát na okresní konferenci nebudu delegován.

Čas se posunul. Rozhodnutím Okresního výkonného výboru (OVV) ČSSD ve Zlíně bude připravovaná okresní konference hlasovat o vyloučení řadového (bez jakékoli funkce) člena M.Š.

Vylučování ze strany není obvyklou součástí života žádné strany. Daleko běžnější je praxe, že lidé sami končí s aktivní účastí. Pak dožívají v klubu seniorů. Pomineme-li revoluční doby, kdy se mění strany jako kabáty, člověk se politicky vyhraňuje na celý život. Výjimkou, která jen potvrzuje pravidlo, může být např. předseda strany. V čele strany „...chvíli stál, teď stojí opodál“. Jeho strana se mu natolik zprotivila, že v ní nedokázal vydržet. Nečekal. Co kdyby si straníci odhlasovali, že ho vyloučí!

Na severu Čech zase straníci demokraticky hlasovali a vyloučili z okruhu vyjednávačů svého volebního lídra. Mohli mu napsat dle osvědčené praxe: Děkujeme, odejděte. Foldyna neodešel.

Ve Zlíně vyloučil ze svého mozku poslanec Miloš Melčák celou svoji stranu a všechny ty, kteří dali kandidátce ČSSD hlas ve volbách. Straníci v jeho místní organizaci mu však zachovali přízeň. Jeho čin označili za hrdinský a ze strany ho musel vyloučit ústřední výkonný výbor. Asistenta poslance pak zlínští zvolili za předsedu městské organizace.

Poslední zasedání OVV ČSSD ve Zlíně řídil zmíněný předseda. On, a jeho přátelé z výboru, navrhli okresní konferenci vyloučit M.Š. ze strany. Dle zápisu pro „soustavné a nekontrolovatelné porušování Stanov“ a pro „větší“ srozumitelnost: „Byly předloženy články a důkazy porušení členství v ČSSD za poslední 2 roky“. Za touto významovou džunglí se ukrývá jádro pudla. Vždyť vylučovaný chtěl ve Zlíně založit další místní organizaci! Která by se distancovala od přeběhlíka. Získala by do strany zájemce, kteří nechtějí být jen béčkem zlínské ODS. Pokusila se vytvořit „tržní“ prostředí v politické straně.

V této zemi je dovoleno dělat prakticky všechno. Jenom nesmíte stranickým bossům uvěřit, že mají „modrou“ krev.“ Že je jim všechno dovoleno. Dnes jsou u moci, ale občané nejsou bezmocní. Mají šanci je ve volbách vyloučit.


Miloslav Štěrba, Zlín
23. listopadu 2008

NETSOCAN