NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2008---Ročník VII.
Jak se Mc Cain snažil vylhat z porážky

Občan České republiky zajisté užasl při poslechu Mc Cainova (MC) loučení po vítězství Baracka Obamy (BO). Zvláště, když si uvědomil, že český protikandidát v prezidentských volbách nemá šanci promlouvat ke svým příznivcům, ale hledí tváří v tvář svým doslova fanatickým a arogantním poslancům, kteří mu prohru připravili. A tak se může na první pohled zdát, že americká politická kultura má přímou volbou prezidenta blíže k dokonalosti.

Ano, scénář MC projevu po zvolení BO byl logickým tahem republikánského kandidáta, který převzal stranickou štafetu končící příštími volbami. Je třeba s ní počítat, na ní pracovat, a tudíž, opakovaně, zdůrazňovat svoji kompetentnost k řízení země. Svým způsobem urvat z vítězství BO co největší část jeho prezidentského koláče. Všechny prostředky jsou použitelné, zejména kladení důrazu na všelidské hodnoty, jimiž poražený kandidát oplývá, jenže jaksi, věřte mu, nešťastnou náhodou, volby prohrál. A tak jemu nekriticky nakloněný dav, s pocitem vlastního uspokojení ze společně sdílených hodnot, zaslzí, když MC vyjádří BO soucit za zemřelou babičku.

Tvrdit přítomným, že jsou „nejskvělejším národem na Zemi“, k tomu není co dodat. Zvláště, když jim slibuje odhodlání „znovuobnovit naši prosperitu, ochránit naši bezpečnost v nebezpečném světě“. Nejlépe potřebou pokračovat v politice světového četníka, který už dávno deklasoval roli OSN, což dokonale dokázal realizovat republikánský občan č. 1. Který ani doma nedokázal uskutečnit – teď s nimi přichází na trh jako s kasovním trhákem MC – představu, že „Amerika nabízí příležitost všem, kdo mají píli a vůli je využít“.

V souvislosti s BO se pozastavil nad těžkou situací černošského obyvatelstva v dobách vlády prezidenta Theodora Roosevelta, kdy všude vládl „krutý a arogantní fanatismus“. Nám se jaksi na jazyk vkrádá otázka, kde byl, když v New Yorku lili do kanálů francouzské beaujolais? Nebo snad právě pro zviditelnění svých „všelidských“ hodnot si vybral do funkce více-prezidenta senátorku z Aljašky, která nějakou shodou náhod nevzala na vědomí existenci kontinentu zvaného Afrika? A za oblečení utratila ze stranické pokladny horentní částku tří milionů dolarů? Jenže to bychom se dostali i k otázkám víry MC v konzervativní hodnoty jeho strany tak spjaté s všudepřítomným katolictvím. Snad jen bych, na závěr, uvedl, že i já přeji Obamově babičce, ať v míru „zůstává v blízkosti svého stvořitele“.

Nicméně i poslední lež musím po MC zopakovat. To když pronesl: „Selhal jsem já, ne vy!“

Neměl za potřebu odnášet si do politického hrobu pozůstatky z G. Bushe.


Miloslav Štěrba, Zlín
10. listopad 2008

NETSOCAN