NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2008---Ročník VII.
Z otevřeného dopisu exsenátora Jaroslava Musiala


Přinášíme část otevřeného dopisu exsenátora ČSSD za Teplicko Jaroslava Musiala, který se zbývá etickými aspekty povolební situace v severočeském regionu. Zdroj: ÚSTECKO 3, listopad 2008

Pro nás, sociální demokraty, kteří jsme zažili předvá­lečnou atmosféru naší strany, je přímost, čestnost a upřím­nost jedním z pilířů morálních hodnot, na kterých stála naše strana. Pro mě osobně to stále ještě není klišé patřící minulosti. Proto jsem nemile překvapen postojem krajského vedení ČSSD ke jmenování, či nejmenování lídra krajské kandidátky Jaroslava Foldyny hejtmanem kraje. Proč tolik vyhýbavých odpovědí od krajského vedení? Proč deklamace typu - toto téma není na pořadu jednání? Je snad vnit­rostranické politikaření nadřazeno našim voličům, kteří dali jasně najevo svůj postoj i k této otázce? Ano, dali jasně najevo. Pokud bereme samotné vítězství na­ší strany v krajských volbách jako deklaraci podpory a vůle občanů našeho kraje sociální demokracii, musíme stejně tak akceptovat přes devět tisíc preferenč­ních hlasů pro Jaroslava Foldynu! To je více jak trojnásobek oproti další zastupitelce, která je ochotná převzít post hejtmana. Chce se snad dnešní ČSSD zachovat stejně proradně, jak se stalo nejednou v našich národních dějinách? Bude vůdce zrazen a odpraven rukou vlastních lidí a zezadu, jako se to stalo sv. Václavu, ne­bo králi železnému a zlatému Přemyslu Otakarovi II. narazí poctivost a rovnost na alibizmus a osobní zájmy jednotlivců? Pokud jsem zmínil přímost, čestnost a upřímnost jako vlastnosti prvorepublikových sociálních demokratů, nenalézám je bohužel v této době právě v postoji některých členů krajského vedení ČSSD. Chce se snad někdo z těchto členů při volbě či nominaci na hejtmana schovat za tajné hlasování?

Za své veřejné postoje jsem byl mnohdy v životě „odměňován" kriminálem, pronásledováním rodiny i existenčními postihy. Přesto jsem se nikdy nebál ří­kat nahlas věci tak, jak je cítím. Český národ v těchto krajských volbách ukázal svou vůli. Sociální přístup a myšlenka jasně vyhrála nad jednoduchým počtářstvím, které nepřináší nic dobrého společnosti, ale jen vybraným vyvoleným. Pokud nebude Jaroslav Foldyna jmenován hejtmanem, bude to chápáno jako odmítnutí vůle obyvatel kraje i široké členské základny ČSSD. Zejména to ale bude odmítnutí obyčejné poctivosti a slušnosti. Obracím se na všechny poctivé členy naší strany, aby jasně dali najevo, že ČSSD je strana demokratická. Strana, která se opírá o názor široké členské základny a nikoli o osobní postoje či dílčí zá­jmy jednotlivců. Zradit vítěze voleb po vyhrané bitvě chápou lidé, a já s nimi souhlasím, jako podlost nejvyšší.


Frs
25. listopadu 2008

NETSOCAN