NETSOCAN
Číslo 10 -- ŘÍJEN 2009 ---Ročník VIII.
Irák: Katastrofální a šokující oficiální statistiky


Následující oficiální vládní statistiky ukazují katastrofální podmínky panující v Iráku od americké invaze a okupace země do prosince 2008.

1) Jeden milion ovdovělých iráckých žen (dle iráckého ministerstva pro ženské záležitosti).

2) 4 miliony iráckých dětských sirotků (dle odhadu iráckého ministerstva pro plánování).

3) Dva a půl milionů (2 500 000) zabitých Iráčanů (dle iráckého ministerstva zdravotnictví a soudního lékařství).

4) 800 000 Iráčanů zmizelo v tajných zadržovacích místech spojených s rozličnými vládnoucími stranami (dle registrovaných stížností na ministerstvu vnitra).

5) 340 000 osob je vězněných bez obvinění ve věznicích americké armády, ve věznicích irácké vlády a ve vězeních kurdského regionu (dle iráckých, arabských, mezinárodních organizací a agentur pro lidská práva včetně OSN). Americké okupační síly oficiálně přiznávají, že počet Iráčanů držený v jejich věznicích je asi 120 000.

6) Čtyři a půl milionů (4 500 000) Iráčanů uprchlo z Iráku (Dle statistického počtu těch co žádají pas kategorie C na všeobecném ředitelství pro pasy).

7) Dva a půl milionů uprchlíků pobývajících v Iráku (dle ministerstva pro uprchlíky)...

10) Od invaze a okupace končí tři z každých čtyřech manželství rozvodem (dle iráckého ministerstva zdravotnictví).

11) Více než 40% Iráčanů žije pod hranicí chudoby (dle iráckého ministerstva pro lidská práva). Osobně se domnívám, že skutečné procento je mnohem vyšší a převyšuje 55%...

13) Desítky tisíc falešných univerzitních titulů je uděleno vysokým vládním činitelům, vysokým úředníkům, generálním ředitelům a vyšším funkcionářům politických stran (dle prohlášení a statistik irácké komise pro poctivost a transparentnost)...

16) Je zde 126 bezpečnostních společností ovládaných zahraničními tajnými službami a registrovaných u iráckého ministerstva vnitra…

17)  Je zde 43 oficiálně registrovaných milicí spojených s politickými stranami.

18) Je zde 220 novinových a mediálních publikací financovaných zahraničními tajnými agenturami (dle irácké unie novinářů). K jejich specifickým  cílům patří vymývání mozků Iráčanů, odstranění jejich úvah o různých variantách fragmentace Iráku do sektářských regionálních, etnických státečků a zničení jejich národní identity.

19) Je zde 45 TV kanálů financovaných zahraničními tajnými službami (dle prohlášení managementu Nilesat a arabskýchsatelitních providerů)...

21) Jsou zde 4 digitální komunikační sítě, každá odhadované v hodnotě 12 miliard dolarů a financovaných ku prospěchu stranických lídrů… Kork Company je výhradně vlastněná Mas’aoud Barazanim, prezidentem kurdského regionu; Assia Company je výhradně vlastněná Jalal Talbanim (Iráckým prezidentem)…

22) Je zde 11 400 oficiálních i neoficiálních stranických sídel… Ve skutečnosti jde o domy s pozemky patřící irácké vládě, které byly převzaty od původních legitimních vlastníků poté, co byli odstraněni či přinuceni je vyprázdnit a hledat přístřeší jinde. Všechny jsou financovány z iráckého státního rozpočtu.
--------------------

To je pouze vrcholek ledovce toho, co se děje v tzv. „novém demokratickém Iráku“ od americké invaze a okupace země.


  Autor, Sabah al-Baghdadi, je nezávislý irácký novinář a výzkumník. Lze jej kontaktovat na sabahalbaghdadi@maktoob.com.

Z arabštiny přeložil a upravil dr. Khalil Nakhleh, který je nezávislým palestinským výzkumníkem a rozvojovým konzultantem. Lze jej kontaktovat na abusama@palnet.com.

Článek původně vyšel na kanaanonline č. 1973, 30. července.2009.


Přeložil: František Stočes
3. listopadu 2009

NETSOCAN