NETSOCAN
Číslo 11 -- LISTOPAD 2009 --- Ročník VIII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Český národ na pranýři!
AKTUALITY
o Nostalgie po starém dobrém bratrském objetí
o Mgr. Miloslav Štěrba
o Poděkování
o Mgr. Miloslav Štěrba
GLOSY
o Nevěřím svým uším aneb o významu brazilské džungle pro českou armádu
o Mgr. Miloslav Štěrba
o 40 let jsme byli vedeni stranou...
o Mgr. Miloslav Štěrba
o Kde jste se schovávali, sociální demokraté?
o Mgr. Miloslav Štěrba
ČLÁNKY
o Problémy alternativních zdrojů el. energie
o Ing. Josef Vít
o S čím jsme šli do Občanského fóra
o Mgr. Miloslav Štěrba
o Hlad ve Spojených státech je nejvyšší za 14 let
o Ing. Josef Vít
o Asistoval Havel rozkazům na zmlácení studentů?
Zahraničí
o Nová doba ledová může vypuknout za pár měsíců…
o František Stočes
o Irák: Katastrofální a šokující oficiální statistiky
NETSOCAN MONITOR
o Válka v Iráku byla porušením mezinárodního práva
o Schwarzenberg: ČSSD je jako povětrná holka a s tou bych do manželství nešel
o Klaus na Národní nebude. Nepozvali ho
o Jakeš: 17. listopad byl zradou StB
o Bobošíková: Česku chybí právní garance
o Příliš odvážná vize
o Klaus v nové knize kritizuje havlismus i dnešní politiky
o Reader´s Digest
o Je stále zhasnuto, ale Zeman to myslel upřímně
o Schwarzenberg: ČSSD je jako povětrná holka a s tou bych do manželství nešel
o Listopad 1989 a to, co nechtěl opravdu nikdo


o
o
o
Český národ na pranýři!

o Mladá fronta si povšimla, že při 20. výročí Vítězného listopadu se drtivá většina Čechů chovala indiferentně - žádné vlajky, žádné nadšení, žádné volání - Sláva! Hurá! Fakt, že jsou statisíce lidí bez práce, další statisíce se bojí nezaměstnanosti, že většina lidí žije z ruky do úst a nevidí perspektivu, vnímá patrně jako malichernost. A poněvadž jí Čechové připadají asi podobně neteční jako kdysi Josefu Švejkovi při vyhlášení ck. mobilizace, požádala o vysvětlení psychologa Slavomila Hubálka.
o Pan psycholog se o práci bát nemusí. Doba, kde panuje nespravedlnost a bezpráví, která je nejistá a plodí úzkost, vytváří psychologům pacienty jak na běžícím pásu. A tak zřejmě z přepracovanosti, v rozhovoru pod titulkem Nedivte se, třetina lidí jsou pitomci (21. listopadu), se dobrovolně prohlásil za příslušníka idiotského, malověrného, skeptického a buranského národa:
o „Polovina lidí má přitom IQ pod 100. Hodně z nich je hloupých. To ovšem neplatí jen pro Česko, to platí obecně. Pak existují znaky platné pro určité národní společenství... Psychologové se léta dohadovali, zda existuje něco jako psychologie národů. Já jsem tvrzení, že existuje psychologie Čecha, psychologie Němce či Rusa, dlouho odmítal, dnes se také domnívám, že existuje. Stejně jako jisté vzorce chování u toho kterého národa," zdůvodňuje pan Hubálek, a pokud jde konkrétně o vlastnosti české, dodává: „Je to malověrnost, skepse, zvláštní směsice převažujícího buranství a současně výjimečného štěstí na několik výjimečných osobností. Za ty považuji Karla Havlíčka Borovského, T. G. Masaryka a Karla Čapka. Všichni tři varovali před levicí, marxismem a komunismem, a přesto jsme první země, kde zvítězila komunistická strana v demokratických volbách. A to v roce 1946. Národ se prostě zachoval nepoučitelně. To o nás hodně vypovídá."
o Panu psychologovi se zjevně eklují husité; a zatímco jeho vyjímečný TGM považoval za vynikajícího Čecha Mistra Jana Husa, pana Hubálka tento mučedník pravdy jaksi neoslovuje a nic mu tudíž neříká ani jméno husitského krále Jiřího z Poděbrad. Tak mu uniká i nejslavnější česká epocha, kdy Češi ve svém boji za pravdu a proti dekadentní katolické církvi spravedlivě stáli proti celé Evropě, a současně postrádá vědomí faktu, že logickým důsledkem vítězství tehdejší - do stále hlubšího morálního bahna upadající - šlechty a církve nakonec byla strašlivá třicetiletá válka, která zdecimovala střední Evropu nevídaným způsobem.
o Jestliže pan psycholog nedokáže pochopit, jak mohl český národ - po kapitalistické 1. světové válce, po kapitalistické ekonomické krizi v 30. letech, po zradě kapitalistických velmocí v Mnichově 1938 a po další strašlivé válce - dát v roce 1946 tolik hlasů KSČ a novému sociálnímu experimentu, pak jen dokazuje, že jeho IQ parciálně padá hluboko pod 100...
o A ony statisíce na Václavském náměstí v listopadu 1989 a miliony při generální stávce také asi nebyli Češi!
o Pan Hubálek nechápe ani skutečnost, že kdyby někdo na balkonu Mellantrichu či tribuně na Letenské pláni prohlásil - Pryč se socialismem! - byl by vypískán. Nakonec i V. Havel zbaběle a farizejsky přísahal věrnost socialistické ČSSR... Pro většinu demonstrantů byl totiž Listopad pokusem o další Pražské jaro a socialismus s lidskou tváří, kterým již nehrozil nový 21. srpen. A celý Západ na tento experiment hleděl s nadějí. Že se tyto šance nakonec zhatily a že se rozpadlo i Československo je těžkou prohrou tohoto národa, takže ono opravdu dnes není co slavit.
o Nejsme národem pochybujících „Nevěřících Tomášů", jak si myslí pan Hubálek. Češi se nebojí experimentů; a že jsou po všech zkušenostech zdravě opatrní, svědčí spíše o moudrosti národa.
o Největším nebezpečím pro nás jsou hlavně „poturčenci horší Turků", viz slavné rčení "Kdyby Rakouska nebylo, musili bychom je utvořiti," (Palacký ovšem svůj výrok „odvolal" již v roce 1872). Aktuálnějšími jsou ale spíše poturčenci v Rudých gardách po 2. světové válce a v ÚV KSČ typu Slánského. Nu a po Listopadu hlavně ti, kteří za nevídaného rozkrádání národního majetku, za katastrofálního propadu HDP a průmyslové výroby a tváří v tvář sjednocenému Německu, označovali invalidu Masarykova Československa za ekonomického tygra Evropy... Např. reálná hodnota důchodu dosáhla teprve v roce 2005 té z roku 1989 (!!!). Proč by tudíž penzisté, kteří tu katastrojku nedobrovolně sponzorovali, měli s panem Hubálkem volat - Hurá!?
o Ano, na české poturčence horší Turka pohlížejme - spolu s Turky - se zdravou skepsí: na poturčence, kteří jsou češtější než Čechové, kapitalističtější než kapitalisté, evropštější než Evropané, natoidnější než NATO, a listopadovější než účastníci listopadové generální stávky, která definitivně rozhodla Sametovou revoluci.
(František Stočes, diskuse k článku
zde )NETSOCAN MONITOR


Válka v Iráku byla porušením mezinárodního práva
V Británii probíhá vyšetřování okolností Blairova útoku na Irák. Nyní vyšlo najevo, že britský generální prokurátor Lord Goldsmith, nejvýznamnější právní odborník Blairovy vlády, varoval Blaira, že svržení Saddáma Husajna by bylo porušením mezinárodního práva… Blair ale odmítl Goldsmithovo varování přijmout a namísto toho vydal instrukce, aby byl tento jeho dlouholetý přítel "umlčen" a aby mu bylo zabráněno účastnit se zasedání britské vlády. Goldsmith byl podle svých slov "víceméně zahnán ke zdi" při konfliktu v Downing Street s dvěma nejloajálnějšími Blairovými poradci, lordem Falconerem a baronkou Morganovou. Blair také potlačil Goldsmithovo varování a neinformoval o něm vládu, protože se obával "protiválečné rebelie"… Pověst Tonyho Blaira byla za posledních několik dní během Chilcotova vyšetřování vážně poškozena. Celá řada současných i bývalých britských státních úředníků totiž při vyšetřování svědčila o tom, že Blairův veřejný postoj před invazí do Iráku v březnu 2003 byl v otevřeném rozporu s informacemi o zbrojních schopnostech Iráku, které dodala britské vládě britská rozvědka. ( Britské listy, 29. listopadu).

Zajímavou otázkou je, v čem se vlastně Blair a Bush liší od Miloševiče či Karadžiče, uvržených před Haagský tribunál. Pokud jde o počet obětí, pak Blair s Bushem vyprodukovali podstatně rozsáhlejší hřbitov civilních obětí. Navíc Miloševičovi i Karadžičovi byla válka vnucena a mnohdy jednali fakticky v sebeobraně v průběhu oboustranně kruté občanské války. To, že irácké civilní oběti jsou "koleterálními" oběťmi bombardování, nelze chápat jako omluvu, neboť šlo o válku útočnou, vedenou mimo vlastní území. Také dlužno dodat, že Blair, jako britský "socialista" je socialistou skutečně povedeným. Dalo by se říci, že je socialistou imperialistickým. Ale to není problém pouze jeho, ale celé "elity" v pseudosocialistické Labour Party.Schwarzenberg: ČSSD je jako povětrná holka a s tou bych do manželství nešel
* * Dá se politice vrátit obsah? Prezident Klaus mluví o ideovém vyprázdnění politiky.
S tím souhlasím. To je v celé Evropě. Všechny politické tábory ztratily po cestě své myšlenky i programy. Vezměte si německé volby. Jestli najdete jediný zásadní rozdíl mezi CDU a SPD, tak mi to prozraďte, já jsem žádný nenašel. Je jen málo členů – bodejť – sociálnědemokratických stran v Evropě, kteří věří v původní ideály sociální demokracie. S odpuštěním, lidovci se vzdálili od učení církve svaté snad ještě více. Za mého mládí každý lidovecký politik věděl, co to je Rerum novarum a Quadragesimo anno (významné papežské encykliky). Ti dnešní, kdybych je v této věci oslovil, tak by začali koktat a řekli by, že o tom ve škole slyšeli. Dnes máme všehosměs. Všichni převzali všechno. Spoustu původních myšlenek sociální demokracie převzaly všechny strany. Stejně liberalismus a tržní hospodářství uznávají také všichni. Bylo by upřímnější, kdybychom to udělali jako v byzantské říši, kde byly dvě strany – modří a zelení – podle dostihových klubů v Cařihradě. Už jsme tomu blízko, že se lidé budou na souboje politických stran dívat jako na utkání mezi Spartou a Slavií.
* * Myslíte hru na dvě brány: levicovou a pravicovou?
To už je za námi. Rozdíl bude jen v tom, že jedni budou modří a druzí oranžoví. Obsah bude zaměnitelný, také typy politiků. Řekněte mi jednoho politika, kterého si nemůžete představit v druhé straně... (Právo, 21. listopadu).

Pan kníže chtěl možná decentně naznačit, že politické strany se jednoduše změnily v soubory kariéristů, mafiánů, klientů, velrybářů, kmotrů, vyžírků, lehkoživků a podobně. Tenhle báječný stav (samozřejmě pro ty výše jmenované, nikoli pro občany) ale také nemůže trvat věčně. Neprovede-li členská základna skutečnou ideologickou reformu a demokratizaci tradičních politických stran, pak to za ni vezme do ruky nějaký populista typu Hitlera, a nebo nás čeká další revoluce. Také se naskýtá otázka, proč by jim občané měli ze svých daní přispívat na stále nákladnější předvolební cirkusy, když by vlastně stačila strana jediná... Na skutečný problém upozorňuje prezident V. Klaus, když ve své knize Kde začíná zítřek upozorňuje, že v České republice dnes vládnou osobnosti a skupiny bez hlubokých ideových kořenů. K tomu je nutné dodat, že ta ideová vyprázdněnost je nejpatrnější u ČSSD, která, jako socialistická strana nejspíše čeká, že za ni ten socialismus bude budovat sám pan kníže...Klaus na Národní nebude. Nepozvali ho
17. listopadu 2009 zažije Praha rozsáhlé oslavy s názvem 20 let bez opony - Máme co slavit! Slavit však budou jen někteří. Obecně prospěšná společnost Opona, která akci pořádá, nepozvala prezidenta Václava Klause ani nikoho z politiků. „Prezidenta jsme nepozvali. Zveme účastníky průvodu z roku 1989, na které máme kontakt a mezi nimiž jsou i politici, ale nezaměřovali jsme se na současné politiky, vládní činitele či pana prezidenta,“ vysvětlila koordinátorka projektu Pavla Kantnerová ze sdružení Opona... Havel bude hostem koncertu, který vyvrcholí na Národní třídě, účastníky akce chce pozdravit přímo z pódia. „Pochod studentů z Albertova na Národní třídu byl před dvaceti lety skutečným počátkem naší nenásilné revoluce. Budu rád, pokud si právě studenti, ale nejen oni, tento den připomenou, mimo jiné i koncertem na Národní třídě,“ řekl. (Lidové noviny 7. listopadu).

Jak to vypadá, obecně prospěšná společnost Opona je pěkně vybíravá, když se jí ekluje i prezident České republiky. To by se jí nevešel ani do poslední brázdy dokonce ani jako divák, když už na čestného hosta je jeho společenské postavení pro Oponu jaksi nedůstojné? No ale když už tam byl pan exprezident Havel, tak mu mohla Opona zakoncertovat Krylovu píseň Demokracie. To by si "král Václav" určitě přišel na své. Nebo mu mohla být udělena medaile Přemysla Oráče, když už dokázal zvorat to Československo! Docela by bylo zajímavé ještě vědět, jakou částkou občané tu slávu nedobrovolně sponzorovali. Aby pak Opona nebyla místo obecně prospěšné společnosti spíše soukromě prospěšnou živností...Jakeš: 17. listopad byl zradou StB
Jakeš si také ve Viděno deseti stěžuje, že ho Lorenc 17. listopadu lživě informoval o bezproblémovém průběhu demonstrace a on kvůli tomu odjel z Prahy. Stejný názor má i další v knize zpovídaný funkcionář, ideologický tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík, který se večer 17. listopadu vrátil z Moskvy: „Sotva jsem z něj (letadla) vystoupil, podával mi hlášení pracovník ministerstva vnitra. Což prosím zvláště zaregistrovat, protože tohle nebylo nikdy předtím zvykem. A že prý manifestace... proběhla spořádaně... A že tedy - pozor! - můžu klidně a spokojeně odjet na Orlík. Byl pátek večer. Odkud ale věděl, že chci jet právě na Orlík, ví sám Bůh.“ Také Fojtík zmiňuje Hegenbarta s Lorencem. Mezi osnovatele spiknutí ale přibírá s odkazem na údajné svědectví tehdejšího dnes již zemřelého ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce i opozici a Sovětský svaz: „Já jsem ten večer 17. listopadu seděl v mezaninu budovy Československého spisovatele. Říká se tomu ponorka a je to závodní jídelna zaměstnanců. Usadil se tam štáb, který celou tu akci řídil. Hlavní osobou byl prezident sovětského velvyslanectví. A byl tam taky Lorenc a Havel,“ tlumočí Prokopcova slova Fojtík. (Lidové noviny 7. listopadu).

Slova o účasti V. Havla ve "štábu" řídícím "studentskou demonstraci" znamenají doslova bombu. Nicméně historik Jiří Suk, autor knihy Labyrintem revoluce, Jakešova tvrzení zpochybňuje: „Neexistují žádné relevantní důkazy, a můžeme proto jen spekulovat. Když se navíc člověk ponoří do studia dostupných materiálů, dojde spíš k závěru, že se jednalo o poměrně spontánní záležitost. Přesto nelze vyloučit, že nějaký drobný scénář, jak věci popostrčit, tam být mohl.“ Pokud těmito slovy míní účast agenta Zifčáka, pohotovostní oddíly náhodou shromážděné mimo trasu pochodu, "mrtvého studenta Šmída" apod., pak se tím poněkud zpochybňuje jako historik...Bobošíková: Česku chybí právní garance
To, co získala ČR v Bruselu je politická deklarace, že se na naší zemi nevztahuje sporná Listina práv EU… Záměrně zdůrazňuji slova politická deklarace. Ta totiž ještě neznamenají právní garanci… Proč… představitelé… Maďarska, kteří v minulých dnech hodně protestovali proti naší výjimce, nakonec odešli ze zasedání tak spokojeni? A proč je spokojený i šéf Landsmanchaftu Posselt?... Věřte mi, že na stole mám již dnes řadu výzev a žalob k navrácení domů, polí a dalšího majetku odsunutých říšských Němců, včetně kolaborantů a nacistů. Lidé jsou ve stresu… a politici i média tato fakta zamlčují. … pokud politickou deklaraci nedoplní mezinárodně právní smlouvy, vznikne po ratifikaci Lisabonské smlouvy právní stav, kdy může dojít k zásadnímu narušení právních vztahů. Proto by Lisabonskou smlouvu prezident republiky bez právní garance podepisovat neměl. (metro, 3. listopadu).

Jana Bobošíková zde v rozhovoru pro deník metro zdůrazňuje, že do doby než bude výjimka zakotvena do Lisabonské smlouvy, platí dosavadní právo. Pokud se pak sudetští Němci odvolají k justici EU, tak ta bude rozhodovat podle stávající legislativy a fakticky začne měnit výsledky 2. světové války v neprospěch Čechů…Příliš odvážná vize
Volání Baracka Obamy po světě bez atomových zbraní by také bylo důvěryhodnější, kdyby Spojené státy ratifikovaly mezinárodní Smlouvu o úplném zákazu pokusných jaderných výbuchů (CTBT – Comprehensive Test Ban Treaty), stejně jako to již učinilo 148 zemí včetně Ruska. Prezident Obama prozatím alespoň zastavil financování projektu RRW (Reliable Replacement Warhead), v jehož rámci se rozbíhal vývoj nové strategické hlavice, která by vyžadovala minimální údržbu a spolehlivě fungovala i po dlouhodobém skladování... Osud programu RRW (Obama mu jen zasadil ránu z milosti, rozpočet už za vlády předchozího prezidenta tvrdě seškrtal Kongres) však neznamená ukončení výzkumu, který může vést k nové generaci atomových zbraní. V květnu byl v Lawrence Livermore National Laboratory spuštěn největší laser na světě označovaný zkratkou NIF, jenž by měl pomocí 192 laserových paprsků soustředěných do malého objemu vyvolat podmínky panující při atomovém výbuchu. Zkoumaný materiál v ohnisku obřího laseru se ohřívá na více než sto milionů stupňů Celsia, tedy na teplotu, která nepanuje ani ve středu Slunce... Obří laser Američané vybudovali v rámci programu, který má podle oficiálních prohlášení sloužit k ověřování, zda by stárnoucí atomové zbraně v americkém arzenálu vůbec ještě vybuchly, kdyby bylo třeba. Poznatky získané s jeho pomocí však lze využít ke konstrukci nového typu vodíkové bomby či ke zdokonalení současných jaderných zbraní, aniž by byla porušena smlouva CTBT zakazující pokusné atomové výbuchy. (Americký Senát by tedy mohl brzy přehodnotit své zamítavé stanovisko z roku 1999 a smlouvu ratifikovat.)... Ani Rusové vývoj strategických zbraní nezastavili, ale musejí si vystačit s řádově slabšími lasery Iskra-5 a Progress-P. ( Respekt ihned , 19. července)

Autorem je publicista a student jaderné fyziky Ivan Větvička, který v samém úvodu dost věštecky píše: "Americký prezident mluví o světě bez jaderných zbraní, připouští však, že se jej asi nedožije..." To je velmi pravděpodobné, byť není jisto, zda sejde stářím, nebo se vypaří při výbuchu eventuální jaderné války... "Problémy provázející odzbrojení jsou tak velké, že velmoci možná pouze rozeberou stárnoucí atomové nálože, aby z nich získaly materiál nutný pro udržení zbývajících hlavic v použitelném stavu," píše dále autor. Největším problémem však, zdá se, je, že neexistuje mezinárodně silné pacifistické hnutí. Pro tradiční pacifisty, tzn. mládež v levicových politických stranách je dnes prioritou vlastní kariéra, bohužel podepřená naprostým ideovým vakuem. Skoro by se chtělo říci, že pokud se takoví politikové rovněž vypaří, nevznikne příliš velká škoda.Klaus v nové knize kritizuje havlismus i dnešní politiky
Pokud byste ještě náhodou neznali letité „nepřátele“ Václava Klause, tak si kupte jeho novou knihu Kde začíná zítřek... Představena bude zřejmě druhý listopadový týden a prezident se v ní vymezuje například proti takzvanému havlismu, ale i jiným politickým a ekonomickým cestám, které se objevily těsně po listopadové revoluci v roce 1989... Václav Klaus v knize také upozorňuje, že České republice dnes vládnou osobnosti a skupiny bez hlubokých ideových kořenů. Jejich debaty o svobodě člověka či spory o malý nebo velký stát jsou podle něj pouhou „divadelní dekorací, která má vytvářet dojem, že i dnes o jakési ideové soupeření jde. Bohužel nejde,“ píše prezident. (MF DNES, 31. října).

Mezi největší zločiny havlismu by mělo patřit to, že udělal z Karla Kryla peronu non grata a vytěsnil ho z médií. Přitom jeho píseň Demokracie, napsaná před 17 roky, je až neuvěřitelně věštecká:
"...Demokracie prospívá/ bez nás - a pragmaticky/ Brbláme spolu u piva/ jak brblali jsme vždycky.../ Král Václav jedna parta je/ se šmelinářským šmejdem/ pod střechou jedné partaje/ se u koryta sejdem.
Demokracie panuje/ od Aše po Humenné/ Samet a něha v pánu je/ a zuby vylomené/ Dali nám nové postroje/ a ač náš chomout pálí/ zaujímáme postoje/ místo abychom stáli.
Demokracie dozrává/ do žaludečních vředů/ Bez poctivosti bez práva/ - a hlavně bez ohledů/ A je to mýlka soukromá/ - snad z optického klamu/ že místo srdce - břicho má/ a místo duše - tlamu."


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Je stále zhasnuto, ale Zeman to myslel upřímně (MUDr. Ivan David, Britské listy)
Václav Havel zpestřil občanům nedělní oběd úvahou v „Otázkách Václava Moravce“, že se před dvaceti lety ve veřejných projevech vyhýbal pojmu „kapitalismus“, protože šlo o slovo zprofanované komunistickou propagandou. Nezastíral tedy prý, že mu jde o prosazení kapitalismu, jenom to nemohl říci přímo… Dnes už to přiznat může, protože lidé už kapitalismus znají a Václava Havla rovněž... Kapitalismus nevybočuje nijak z řady řádů, v nichž vládne ten, kdo má majetek a majetek má ten, kdo vládne. Předpoklad, že v socialismu budou vládnout nemajetní, a budou chtít zůstat nemajetnými, se nenaplnil. Předpoklad, že v komunismu nebude mít nikdo zájem vládnout a získat majetek nebylo možno ověřit, ale vycházel z premis, jejichž splnění v historicky krátké době nic nenasvědčuje. Tzv. „socialistické země“, představovaly pro kapitál novou příležitost ke zbohatnutí, až budou zprivatizovány. S takovým veřejným přiznáním „havlové“ vystupovat nemohli, mluvili raději o „pravdě a lásce“ až se toto spojení stalo natolik zprofanovaným, že ho příští demagogové nebudou moci použít... Může se však stát, že technické prostředky a pokles obav z naštvání nemajetných umožní prosazování kapitalismu bez všeobecného blahobytu, jak je to činěno dnes- samozřejmě výhradně v obecném zájmu, protože takto prý bude možno „čelit výzvám“. Plíživě upevňuje své pozice nová diktatura..
Politika je umění možného. Svoboda byl Grossův člověk. Gross si ho prosadil – proti vůli Zemana – do vlády. A Gross za něj nesl odpovědnost. Uvěznění Iva Svobody mělo profylaktický účinek nejen na Grosse samotného, ale na řadu zejména středočeských sociálních demokratů... Baštova utajená zpravodajsko-analytická skupina při prověrkách jednotlivých kauz zjistila, že míra prorostlosti oligarchických podnikatelských skupin do politického a správního systému státu je od státního převratu v roce 1989 a vlád Václava Klause tak velká a tak komplexní, že by Zemanova vláda při frontálním útoku na tuto strukturu ztratila okamžitě mandát a padla, nebo by musela provést státní převrat...
...jsem si jist, že Miloš Zeman měl naprosto vážný úmysl „dostat tuneláře do tepláků“. Nejednalo se o pouhý nevážný předvolební slib. Aby to však mohl realizovat, musel by mít možnost dosáhnout změny zákonů. Na to by byl potřeboval většinu v Poslanecké sněmovně. Jenže ČSSD měla menšinou vládu. Hlasy KSČM by k většině nestačily... Jedinou možností zbyla „opoziční smlouva“, která je naivně či účelově interpretována jako původ všeho zla v české politice. Pravice, která se aktivně či pasivně podílela na tunelování by samozřejmě novely zákonů nepodpořila. Zbývala pouhá exekutivní aktivita. Jenže exekutiva smí a musí konat jen to, co jí zákon ukládá, tedy v případě stíhání tunelářů prakticky nic... Jaroslav Bašta tak byl odsouzen k neúspěchu - stejně jako všichni ministři, kteří exekutivními kroky nemohli nic podstatného změnit, ať už chtěli a byli schopni, či nechtěli nebo nebyli schopni. To byla také strategie ODS... Ivo Svoboda byl členem stínové vlády, což zřejmě byla součást kompromisu se Stanislavem Grossem. Jenže Miloš Zeman nepokládal Svobodu v ministerské funkci za chybnou volbu, dokud nebyl konfrontován s jeho poněkud omezenými schopnostmi, pochybnou personální politikou a podezřelými zájmy a nezájmy... Miloš Zeman si také zcela jednoznačně jako předseda vítězné strany prosadil, že si své ministry navrhne sám, jasně odmítl snahy svých stranických rivalů vstupovat do jeho rozhodnutí. Jeho oponenti prosazovali docela jiné kandidáty, než které navrhl prezidentu Havlovi... Jaroslav Bašta věděl předem a dále zjistil, kam vedou chapadla chobotnice, ale nemohl sám nic podniknout. Miloš Zeman se nicméně stále velmi úporně ptal na výsledky akce „čisté ruce“ v jednotlivých rezortech a to i při jednání s ministry mezi čtyřma očima. Věděl, že veřejnost jeho slib vnímá jako důležitý a neúspěch by ho poškodil... Také si pamatuji, jak mi Miloš Zeman mezi čtyřma očima ostře vytkl nedostatek úsilí v „akci čisté ruce“ a to na základě „informace“ od Vladimíra Špidly. Jen podotýkám, že po mé rezignaci bylo všech 12 trestních oznámení, které Ministerstvo zdravotnictví podalo, odloženo, aniž se kdo alespoň trochu zabýval shromážděnými důkazy. Přesile oponentů v nejvyšších orgánech strany nemohl Miloš Zeman dlouhodobě čelit, takže byl donucen oznámit úmysl odejít z politiky, což by jistě neudělal, pokud by si uchoval potřebný vliv a to i přesto, že byl po 10 letech intenzivní vrcholovou politikou zcela vyčerpán. Součástí požadavku Zemanových oponentů na „rekonstrukci vlády“ bylo i zrušení „ministerstva pro čisté ruce“... Lze odhadnout, že korupce v ČR užírá asi 20% veřejných zdrojů. Jde o neefektivně vynaložené prostředky zejména u velkých zakázek a to zejména stavebních, ale i vojenských investic, výdajů ve zdravotnictví a dalších resortech. Tyto výdaje jsou fakticky mimo veřejnou kontrolu a pokud mají orgány veřejné správy nástroje ke kontrole, využívají je ze sebezáchovných důvodů minimálně. Kauzy skončí zameteny pod koberec a žalující jsou odstraněni, aby dále nepřekáželi. Pokud by se jich nadřízení chtěli zastávat, zmizí také... Daleko horší než přímé ekonomické jsou škody v oblasti morálního rozvratu, protože trvající stav umožňuje těm nejhorším (nejschopnějším z nejhorších) přístup do nejvyšších pater ekonomické a politické moci. Média informace většinou cenzurují a „grilují“ jedince pokoušející se o nápravu- pokud se ještě nějací vyskytují. Ti nejmocnější si svoje kšefty rozvracet nedají... Do budoucna lze počítat s dalším zhoršováním situace. Volby na tento stav nemohou mít zásadní vliv, protože rozhodující místa řetězu (která jsou převážně mimo „politiku“) jsou dlouhodobě tvrdě kontrolována. Vůbec jsem nelhal, když jsem na billboardech hlásal, že umím léčit korupci. Dlužno přiznat, že korupce nemá o léčení zájem.


Schwarzenberg: ČSSD je jako povětrná holka a s tou bych do manželství nešel (Rozhovor Práva, 21. listopadu)
* * Dá se politice vrátit obsah? Prezident Klaus mluví o ideovém vyprázdnění politiky.
S tím souhlasím. To je v celé Evropě. Všechny politické tábory ztratily po cestě své myšlenky i programy. Vezměte si německé volby. Jestli najdete jediný zásadní rozdíl mezi CDU a SPD, tak mi to prozraďte, já jsem žádný nenašel. Je jen málo členů – bodejť – sociálnědemokratických stran v Evropě, kteří věří v původní ideály sociální demokracie. S odpuštěním, lidovci se vzdálili od učení církve svaté snad ještě více. Za mého mládí každý lidovecký politik věděl, co to je Rerum novarum a Quadragesimo anno (významné papežské encykliky). Ti dnešní, kdybych je v této věci oslovil, tak by začali koktat a řekli by, že o tom ve škole slyšeli. Dnes máme všehosměs. Všichni převzali všechno. Spoustu původních myšlenek sociální demokracie převzaly všechny strany. Stejně liberalismus a tržní hospodářství uznávají také všichni. Bylo by upřímnější, kdybychom to udělali jako v byzantské říši, kde byly dvě strany – modří a zelení – podle dostihových klubů v Cařihradě. Už jsme tomu blízko, že se lidé budou na souboje politických stran dívat jako na utkání mezi Spartou a Slavií.
* * Myslíte hru na dvě brány: levicovou a pravicovou?
To už je za námi. Rozdíl bude jen v tom, že jedni budou modří a druzí oranžoví. Obsah bude zaměnitelný, také typy politiků. Řekněte mi jednoho politika, kterého si nemůžete představit v druhé straně...
* * Definujete se jako konzervativní strana, ale vaše podpora homosexuálních svazků či názor vašeho lídra do voleb na Karlovarsku Romana Šmuclera, že ženy mají právo na potrat, jsou spíše z liberální kuchařky.
Nemůžeme přece popírat, že homosexualita existuje, a proto musíme umožnit upravit svazky homosexuálních párů podle nějakého řádu. V otázce potratů nejsem tak liberální jako pan Šmucler. Potrat je až poslední nouzové řešení, ale mám potíž mluvit o právu na potrat, spíše bychom měli mluvit o právu nového člověka na život. Je to můj osobní názor a nechci ho nikomu vnucovat. Ve straně je více proudů. Tyto otázky jako potrat jsou na osobním rozhodnutí. Byl bych proti tomu, aby podléhalo stanovisku strany, ať si to každý senátor a poslanec vyřeší se svým svědomím...
* * Kolik lidí do nové strany vede jejich ambice dostat se nahoru?
Většinou je to naštvanost a také něco, co jsem pozoroval před zhruba padesáti lety v Německu, kde jsem studoval na univerzitě. Po převratu – u nás po roce 1989, v Německu po zhroucení Hitlerova režimu – se lidi dva tři roky zajímali o politiku. Pak začal hospodářský vzestup a lidé se více začali zajímat o to, jak opravit dům, koupit auto či jet na výlet do Itálie. Ale okolo slavného roku 1968, který vyvrcholil studentskými bouřemi, přišla nová generace zcela zpolitizovaných mladých lidí, které zajímal Ho Či Min a kteří mávali červenou knížkou Mao Ce-tunga a z kterých vyšlo zelené hnutí. Podobné to nyní bude i u nás, i když v mírnější podobě. Mladé lidi už neuspokojuje, že si mohou koupit lepší auto, než má jejich fotr, že mohou cestovat po celém světě, a začíná je zajímat politika. Myslím, že to vyvrcholí do dvou tří let...
* * Co Vladimír Mlynář, šéf poradců premiéra?
Vláďa Mlynář je něco jiného. Vláďa Mlynář je letitý kamarád, kterého znám od konce 80. let...
* * Něco na vás připravují?
Asi by rádi, ale nevím, co by mohli zjistit. V poslední době jsem se příliš neožral. Mohou mě možná někde vyfotografovat s nějakou holkou...
* * Kdybyste si měl vybrat: přihlížet vzniku velké koalice ODS a ČSSD, nebo jít do vlády se soc. dem.?
Velká koalice byla opravdu k dobru země pouze v prvních deseti letech v Rakousku po druhé světové válce. A bylo to dáno také kvalitou politiků, kteří seděli předtím spolu v koncentráku, takže přes ideologické rozdíly našli společnou řeč. Každá velká koalice potom už byla obtížnější i méně a méně výkonná a také se v té době plně rozbujela korupce. Takže já nejsem příznivec velké koalice. Co se týče koalice se sociální demokracií, tak se sociální demokracií ano, nikoliv však s nynějším vedením.
* * To říkáte dlouhodobě. Myslíte si, že se tam nic nezměnilo?
Ne, potvrdilo se mi to. Poslední zážitek právě byl, když jsme se v pátek všichni šéfové politických stran dohodli, dali si ruku na to, že budou volby v listopadu – hlavně na to naléhal Paroubek – a v úterý už nic neplatilo. S odpuštěním řečeno: s člověkem, který nedodrží slovo, nemá smysl něco dělat. Nebo jsem viděl, jak měli koalici s Unií svobody a lidovci, a kdykoliv se jim to hodilo, tak je přehlasovali s pomocí komunistů. Teď jsem o tom mluvil v jedné hospodské diskusi. Každý chlap se jednou vyspal s holkou, která neměla velké morální zábrany a trochu to leccos usnadnilo. Když vám ale holka otevřeně naznačuje, že bude spát s kýmkoliv jiným též, tak ji můžete mít na krátkodobý poměr, ale nedoporučuje se manželství, protože potom na to doplácíte po celý čas. Koalice je jako manželství, kdy se musím spolehnout na slovo, takže po dobu koalice věrnost musí být. Když zítra neplatí, co platilo dneska, tak koalice nemá smysl...
* * Jak se díváte na vládu s přeběhlíky? Vy byste byli třeba ochotni být ve vládě, která by na nich stála?
Nemám rád slovo přeběhlík. Každý člověk může změnit svůj politický názor. Winston Churchill to také udělal dvakrát v životě...
* * ODS se nyní potýká – a jistě i jiné strany – s klientelismem a korupcí, jak se vy proti tomu chcete obrnit?
Jediný recept je co největší informovanost. Všechny státní i obecní zakázky by měly být veřejné a nemělo by se na ně vztahovat obchodní tajemství. Žádná firma by se potom nemohla skrývat za obchodní tajemství, proč kilometr dálnice v žírných rovinách Polabí je dražší než kilometr dálnice v Alpách. Korupci nelze vymýtit, ale jde prostor zúžit tím, že vše bude jasné. Také by měl majetek firmy, která se o takové zakázky zajímá, být jasný. To, co Američané nazývají beneficial owner (skutečný vlastník), ne aby to zmizelo na kyperské nebo kajmanské adrese. Dokud je něco v šeru, tak bude korupce existovat.


Listopad 1989 a to, co nechtěl opravdu nikdo (Štěpán Kotrba, Britské listy, 15. listopadu)
...Proti starým a senilnějícím představitelům brežněvovské normalizace stály mladé a odvážné, většinou ambiciózní "Husákovy děti" - pracovníci na středním stupni stranické a státní nomenklatury. Generace, která si dělal srandu z ideologických pouček na hodinách dějin MDH, která ale o to pečlivěji studovala pragmaticky využitelné vědy - ekonomii, sociologii, psychologii, mezinárodní politiku. Stereotypy uvažování měla zničeny v zárodku. O to byly Husákovy děti na obou stranách pomyslné barikády kreativnější a neřiditelnější. Vždy hledaly v kolektivních strategiích své individuální. Za všechny živé, které znám a ještě dnes je jmenovat nemohu, uvedu jednoho, který už (bohužel) nežije a kterého tudíž jmenovat mohu. Vedoucího ideologického odd. MV KSČ v Praze, pozdějšího mluvčího Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - ve skutečnosti inspektora-experta a vedoucího oddělení pro dodržování Úmluvy o zákazu chemických a biologických zbraní (CBW) na SÚJB a člena týmu pro krizové a havarijní plánování a řízení Prahy, jaderného fyzika ing. Vratislava Fajmana. Právě on byl jedním z těch, kdo v roce 1987 do Moskvy odeslal analýzu odhalující zteřelost gerontokratického systému s žádostí, aby SSSR přestalo tento senilní tým podporovat a dalo tím signál ke stranickému převratu. A byl jedním z těch, kteří v roce 1987 měli na starost kontakt s Gorbačovým týmem a Gorbačovem samotným... Otázka, kterou si všichni kladli už před listopadovými událostmi, byla obava z toho, zda Gorbačov dodrží slovo. Zda nejde o další past, kterou pak někdo utopí v krvi. Naposledy 19. 11. 1989 sdělil sovětský velvyslanec pořadatelům listopadových událostí z řad MV SSM zcela oficiálně, že sovětská armáda se za žádnou cenu nebude vměšovat do mocenského převratu v Československu a příslušná část sovětské diplomacie důrazně doporučí velícícm důstojníkům Československé armády, aby učinili totéž - čili neučinili nic. O den později došlo k témuž jednání s velením Pohotovostního pluku SNB a disent jednal v tutéž dobu s velením ČSLA. Velvyslanec při jednání se svazáky ovšem oficiálně odmítl i pomoc ruských zpravodajců při převratu. Opakoval s omluvným úsměvem slova Brežněva z roku 1968 - eto váše dělo... znájetě étu frázu, nět? Znělo to tak hrozivě, že účastníkům běhal mráz po zádech. Vzpomněli si na fotografie hořících okupačních tanků u rozhlasu... Sdílení strategických informací mezi SSM a neoficiálními strukturami zajišťovala už půl roku pověřená aktivistka disentu (z Nezávislého studentského sdružení ), k tomuto účelu speciálně přijatá mezi politické pracovníky vysokoškolského oddělení MV SSM jako podpora Městské vysokoškolské radě SSM. V případě aktuální potřeby existovaly i jiné způsoby spojení - přes mladé pracovníky tajné služby, nasazené v KC OF, kteří byli zároveň vedoucími svazáckých struktur oddělení bezpečnostních služeb a státních organizací v MV SSM. Dá se říci, že cíle disentu, SSM a mladších pracovníků bezpečnostního aparátu byly už od roku 1987 téměř shodné, jen prostředky volené k postupu byly jiné... To, co nechtěl opravdu nikdo, byla neřízená přímá konfrontace. Protože nikdo si nepřál občanskou válku. Požadavek sametovosti budoucího převratu, bez ohledu na konečný výsledek střetu, byl jediný cíl, společný opravdu všem. Češi jsou v podstatě mírumilovný národ... Na Národní třídě budou tehdejší studenti a dnešní studenti pořádat opulentní švancparádu. Stejně naivní, jako happening s bouráním kostek domina v Berlíně. Ti, kteří byli tenkrát u toho - na té druhé straně, se nostalgicky sejdou kdesi ve vinárně a zavzpomínají na staré kamarády a to co z nich nová doba udělala. Své neobsazené místo zde bude mít určitě i Vasil Mohorita, podle posledních zpráv hostinský v Londýně, či Martin Ulčák, podle posledních zpráv miliardář v Praze. Ani jeden určitě nepřijde. Řada dalších tehdejších soudruhů už při příležitostném setkání na ulici tvrdí, že si na tehdejší kamarády nepamatuje. Husákovy děti žijí spokojeně nový život. Dvacet let je dost dlouhá doba.


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 30. listopadu ve 23:30 a redakce současně děkuje všem autorům za hodnotné příspěvky do tohoto čísla. . Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN