NETSOCAN
Číslo 11 -- LISTOPAD 2009 ---Ročník VIII.

MO ČSSD Zlín
OVV ČSSD Zlín
KVV ČSSD Zlín

Věc: Poděkování

Vážení přátelé!

Dovolte mi poděkovat vám za důvěru, že jste mě delegovali jako zástupce strany na všechny vzpomínkové akce k výročí 17. listopadu pořádané doposud v našem krajském městě Zlíně.

Kromě různých setkání přímých účastníků z řad OF s občany a mládeží jsem se dnes zúčastnil vzpomínkové akce před zlínskou radnicí. Musel jsem se činit, abych o naší přítomnosti přesvědčil shromážděné občany. Jiné politické strany, zejména lidovci a ODS, vyslaly na tuto akci „vše co mělo nohy“, radnice pak primátorku a náměstky, členy rady města. Činili tak zištně, neboť přítomná média jim bezplatně dělala reklamu. Pro příští volební rok. Naproti tomu chápu, že netřeba vždy kalkulovat s prospěšností kdejaké taškařice, zvláště když se naše strana opírá o zaručeně vítězný volební program.

Obešel jsem pro jistotu několikrát náměstí, abych se ujistil, že vaše důvěra neznala mezí, a že jsem vskutku byl jediný sociální demokrat na hlavním zlínském náměstí. Naše (moje) účast při vzpomínkové akci se opírala i o koaliční partnerství OF a ČSSD v komunálních volbách v roce 1990.

Snažil jsem se nezklamat vaši důvěru a během přípravného týdne jsem zveřejnil v místních novinách pár slov o listopadu 89, zejména ve Zlínském deníku, kde mi věnovali téměř celou stránku vč fotografie, na níž jsem s Václavem Havlem. Kdybych však věděl, že dnes na náměstí nedorazí žádný náš zastupitel, radní, náměstek, tak jsem učinil pro popularitu ČSSD daleko víc, např. jsem mohl o významu ČSSD pohovořit na besedě se studenty zlínského gymnázia.

Jako bývalý kantor jsem byl potěšen i bezmeznou důvěrou našich MSD v moji osobu. Jinak by se dostavili alespoň v počtu větším než žádném, a připojili se k zástupci studentů z akademického senátu, děkanovi a rektorovi UTB. Jejich místo nezůstalo prázdné, stoupl jsem si postupně na všechna jsa znalý velikosti obra Koloděje.

Na závěr chci zopakovat své poděkování a vyjádřit prosbu: Až mě opět budete příště delegovat, nestyďte se mi to sdělit.

S přátelským pozdravem
Mgr. Miloslav Štěrba, člen MO Napajedla

Ve Zlíně dne 17. listopadu 2009


frs, 22. listopadu 2009

NETSOCAN