NETSOCAN
Číslo 11 -- LISTOPAD 2009 ---Ročník VIII.
Nostalgie po starém dobrém bratrském objetí

Rozhovor redaktora MfDnes ( 19. 11. 2009) Teodora Marjanoviče s náměstkyní Hillary Clintonové Ellen Tauscherovou je uveden titulkem: My že odměňujeme Rusy? Vůbec ne

Půlstránkový dialog má díky otázkám redaktora (cituji je) jen jedno téma: raketový štít. Navíc hovoří i mým jmenem (sic!), když hned na úvodu tvrdí:

Nás zajímá, co je na jednacím stole.
Proč nejste transparentní?
Proč tomu teď tak není? (jako za Bushe)
Jak dlouho na to budeme (já, vy, všichni) čekat?
Proč to tedy minule bylo možné?
Takže když teď nic neřeknete, Češi budou vstřícnější?
Ani to nelze sdělit? (s kým USA mluví)
A jeden výsledek tu přece je. Vítězný povyk v Moskvě.
A odměňujete Rusy za jejich hrozné chování.

Na poslední názor E.Tauscherová odpovídá: Je totální chyby se na to tak dívat. Víte, my Rusy nepovažujeme za strategickou hrozbu. Chceme, aby v jednání s nimi přestaly zaznívat bojovné tóny. To je v zájmu všech.

Škoda, že redaktor nevysvětlil americké političce, že v této zemi už dávno nepoužíváme výrazy jakým je „zájem všech“. V této zemi existuje zájem Topolánka a zájem Paroubka. Existuje zájem Klause a zájem Havla. Zájem ČEZu a E-ONu. Zájem Bakaly a nájemníka každého z jeho 44 tis. bytů. Zájem Marjanoviče a zájem většiny občanů této země.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
20. listopadu 2009

NETSOCAN