NETSOCAN
Číslo 11 -- LISTOPAD 2012 --- Ročník XI.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Církevní restituce = krádež za desítky miliard
Dokumenty
o Pozvánka k Mezinárodnímu roku družstev
AKTUALITY
o TINA je nahá, šeredná a smrtelně nemocná!
GLOSY
o Balíčky pro přežití a výlety do pekla, Rusko zachvátila hysterie Soudného dne
o frs
ČLÁNKY
o Privatizace
o Ing. Josef Vít
Družstevnictví
o 17. listopad jako rehabilitace idejí prvorepublikové ČSSD
o František Stočes
o Když se zaměstnanci stanou šéfy
o František Stočes
o Družstva budují lepší svět
o František Stočes
Zahraničí
o O Tibetu se opět mluví
o Ing. Josef Vít
NETSOCAN MONITOR
o NASA varuje: Pověsti o letošním konci světa přinášejí zbytečné utrpení
o Globální státní převrat banky Goldman Sachs...
o Družstevnictví nepatří jen do historie a zaslouží podporu
o Britský zásahový oddíl připravuje vraha prezidenta Asada
o Asad: Syrští povstalci mají bezprecedentní podporu zvenčí
o Nezaměstnanost v Česku roste, volná místa ubývají
o ČSSD jako svár ideálů s realitou?
Reader´s Digest
o


o
o
o
Církevní restituce = krádež za desítky miliard

o Restituce majetku církví? Nikoli, je to megatunel!... Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala; evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo:
o Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců!!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991!!!
o Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt který ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka.
o Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení; politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, kterým v roce 1948 rozhodně nepatřil, protože tyto soukromé subjekty prostě neexistovaly. Jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu!
o Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká: „Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl!
o A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti. A ejhle, čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti... to je přeci vlastizrada!..,
o Ale teď k nejdůležitější části,.. provalilo se totiž to, že velké developerské firmy, česky řečeno "překupníci s pozemky", už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se...
o O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.
o Jak vidíte,. samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schvarzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch.
o Braňme se občané!!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím!!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace!!!
(Autor: Josef Klíma)


oNETSOCAN MONITOR


NASA varuje: Pověsti o letošním konci světa přinášejí zbytečné utrpení
Chybné pochopení mayského kalendáře vyvolává v některých kruzích vlnu obav. 21. prosinec je dnem zimního slunovratu, kdy skončí kalendářní cyklus nazývaný třináctý b'ak'tun. Učenci zkoumající mayskou kulturu se shodují na tom, že staří Mayové tento den nepovažovali za apokalyptický (prostě začíná další cyklus kalendáře, čtrnáctý b'ak'tun), ale přesto se šíří pověsti, že v tento den jakási kosmická událost ukončí život na Zemi... NASA zřídil speciální webové stránky vysvětlující populární mýty o 21. prosinci, jako například, že Zemi zasáhne bludná planeta a zahubí vše živé. Každý objekt, který by měl mít v daný den podobné následky, už by byl nyní jasně vidět na noční obloze a byl třetím nejzářivějším objektem, hned po Slunci a Měsíci, ale před Venuší... Bohužel, i pouhé pověsti o konci světa mají někdy hmatatelné důsledky pro reálný život. Zejména mladí Američané NASA v e-mailech uvádějí, že nemohou jíst, mají příliš velké obavy, než aby se jim podařilo usnout, a někteří dokonce trpí sebevražednými náladami. To vše kvůli pověstem o srážce Země s mýtickou planetou Nibiru, o mimořádně silných slunečních bouřích, náhlém přepólování zemského magnetického pole či o pádu Země do černé díry. Ani jedna z uvedených historek nemá ale oporu ve vědeckých poznatcích. (Britské listy, 29. listopadu).

Vznikající hysterie bude jistě náležitě komerčně využita. Podnikatelé v sibiřském městě Tomsku popř. podnikatelé ukrajinští nabízejí různé záchranné balíčky, obsahující mj. identifikační kartu, poznámkový blok, vodku a šampaňské, rybí konzervu, zápalky, mýdlo, provaz a prezervativ. Sňatková agentura v Tomsku inzeruje nabídky pro Poslední den. Ukrajinští podnikatelé nabízejí cesty do nebe a do pekla a zavazují se vrátit peníze, pokud se cesta do nebe či do pekla nepodaří. Výlet do nebe je za 15 dolarů. Do pekla je to o 3 babky dražší, neb dle agentury bude v pekle nejspíš lepší zábava. V ukrajinském Nižním Novgorodě nabízejí na internetu možnost pobytu na záchranné arše. Cena za jedno sedadlo je 2600-5000 dolarů. Bary a noční kluby se rovněž připracují a chystají nabídku speciálních koktailů, např. extrémně tvrdý nápoj „Film mého života“, po jehož vypití si každý znovu připomene celý svůj život. Hysterie Soudného dne se však neomezuje jen na bývalé sovětské republiky. Ve Francii musely úřady zakázat přístup na horu, kterou teoretikové Posledního dne považují za jediné bezpečné místo. V rodišti Mayského kalendáře, v Mexiku a v Guatemale, nabízejí agentury výlety jako Konec světa s Mayany a Mayský svět 2012.Globální státní převrat banky Goldman Sachs...
Když lidé v Řecku viděli, jak byl jejich demokraticky zvolený předseda vlády Jorgos Papandreu donucen v listopadu 2011 k odchodu z úřadu a nahrazen nevoleným konzervativním technokratem Lukasem Papademosem, většina z nich si nebyla vědoma širších souvislostí... Podobně žila většina z nás v USA v nevědomosti, když roku 2008 naši volení představitelé schválili na návrh Bushova ministra financí Henryho Paulsena největší finanční výkupné pro Wall Street v našich dějinách, přestože se telefonní ústředny v Kapitolu hroutily pod náporem voličů požadujících odmítnutí této sanace... Když teď ovšem oznámila Bank of England, klíčový hráč v současné krizi eurozóny, že jejím novým šéfem bude někdejší investiční bankéř Mark Carney, nemůžeme si už dovolit ignorovat, co se děje v celosvětovém měřítku... Postupně a pokradmu uskutečňuje Goldman Sachs globální státní převrat... Když teď Evropa upadá do ekonomické krize vyvolané úspornými opatřeními, lidé Goldmana Sachse vedou k kontinent do propasti. Jak uvádí britský deník The Independent, konzervativní technokraté, kteří v letech 2007-2008 řídili nebo řídí fiskální politiku v Řecku, Německu, Itálii, Belgii, Francii a teď ve Spojeném království, se všichni přihrnuli od Goldmana Sachse. Sám Mario Draghi, šéf Evropské centrální banky, byl generálním ředitelem divize Goldman Sachs International.. Roku 2001 Goldman Sachs tajně pomohl Řecku skrýt miliardy dolarů pomocí složitých finančních nástrojů jako jsou kreditní defaultní swapy. To především umožnilo Řecku splnit základní podmínky pro vstup do eurozóny. Tím se ale také vytvořila dluhová bublina, která později praskla a způsobila současnou ekonomickou krizi, v níž se utápí celý kontinent. Ovšem vždy předvídavý Goldman se proti této dluhové bublině pojistil tím, že si vsadil proti řeckým dluhopisům v očekávání, že se časem znehodnotí.... Všechny tyto šprýmy by měly způsobit také zánik Goldmanů, ale ti díky svým odchovancům v klíčových politických funkcích na obou stranách Atlantiku nejen přežili, ale dokonce vzkvétali... Jak shrnují internetové noviny DailyKos, „podle normálního scénáře se zemi pomůže zatajit problém a prodat její dluh předtím, než se z problému stane bublina, která po čase s rachotem praskne… Goldman Sachs pak umístí „svého člověka“ do postavení, v němž může řídit sanaci tak, aby Goldman dostal své peníze zpět a ještě něco navíc, přičemž se vykuchá ekonomika země.“... Když se ale podíváte na věc střízlivě, zjistíte, že už byla ustavena jakási celosvětová vláda, v mnohem subtilnější podobě prostřednictvím vzestupu Goldmana Sachse a jejich kolegů z wallstreetské elity... Když se díváme, co se ve světě děje, vyvstane před námi spousta otázek. Mnohé z nich ale lze zodpovědět, jakmile si uvědomíme, že odchovanci Goldmana Sachse uskutečnili globální státní převrat... Proč mají snášet pracující lidé v Řecku, Portugalsku, Španělsku a Itálii úsporná opatření, proč se po nich chce, aby obětovali své důchody, mzdy a pracovní místa, když je po pěti letech jasné, že tato politika jen dál ztěžuje splacení jejich státních dluhů?... Protože Goldman Sachs vysává z těchto zemí poslední zbytky národního bohatství, aby se odškodnil za veškeré neúspěšné investice, které provedl před havárií... Proč se ve Spojených státech tisíce lidí, kterým byly zabaveny domy, uchylují k sebevraždám, domácímu násilí nebo dokonce masovým vraždám, když může s tímto proléváním krve a bídou skoncovat jednoduché řešení spočívající v přepsání hypoték, jak to udělal za Velké deprese Franklin Delano Roosevelt?... Protože by přepsání hypoték donutilo banky jako Goldman Sachs, aby snesly nějaký úder. A protože díky hře, kterou samy stvořily, ve skutečnosti na zabavování domů vydělávají... Proč bez ohledu na hory důkazů nebyli banksteři od Goldmana Sachse a dalších institucí na Wall Street posláni za mříže pro okrádání zákazníků, manipulování úrokovou mírou LIBOR a nezákonné vyhazování tisíců Američanů z jejich domovů pomocí skandálně vnucovaných smluv?... Protože máme justici s dvojím metrem, která mocné jako Goldman Sachs je plácne přes zápěstí, když ukradnou 50 miliard dolarů, ale pošle do vězení lidi jako vy a já za to, že ukradli nanuka... Nemáme už ekonomiku, jejímž úkolem by bylo prospívat pracujícím lidem po celém světě; máme ekonomiku vykořisťující pracující lidi kvůli ziskům Goldmana Sachse. Makléř Alesio Rastani řekl britské BBC letos v září před nástupem Lukase Papademose do úřadu řeckého premiéra: „Nám ve skutečnosti nejde o to, aby byla ekonomika v pořádku, aby se situace srovnala, naše práce je vydělat na tom peníze… Jak řekl Rastani naplno BBC: „Teď není čas na iluze, že se s tím dokážou vypořádat vlády. Vlády nevládnou světem. Světem vládne Goldman Sachs.“ (Britské listy, 28. listopadu).

Banky jsou legitimními ekonomickými subjekty a chovají se specificky jako každý jiný ekonomický subjekt, podnikající v kapitalistickém světě. Snaží se přežít a expandovat. Jinou věcí je, když se chovají v rozporu s podnikatelskou etikou nebo dokonce nezákonně. Daleko horší ovšem je, pokud jim to nezákonné chování tolerují či dokonce přehlížejí zkorumpovaní politikové. Ti na rozdíl od bankéřů skládají veřejný slib popř. přísahu, že budou konat ve prospěch společnosti a občanů. Takoví politikové zasluhují co nepřísnější tresty, včetně dlouholetého vězení a konfiskace veškerého majetku. Lze doufat, že jednou na ně opravdu dojde a spravedlnost nebude slepá.Družstevnictví nepatří jen do historie a zaslouží podporu
Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky a stínový ministr spravedlnosti za ČSSD, podpořil na konferenci k Mezinárodnímu roku družstev pořádané Družstevní asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií myšlenku družstevního vlastnictví. V České republice je 700 000 členů družstev, po celém světě jich je přes miliardu... „Družstva nejsou jen nějakým přežitkem z 19. století a první republiky. Pluralita vlastnických forem včetně právě družstevního vlastnictví, je pro sociálně spravedlivou ekonomiku klíčová. O významu družstev svědčí fakt, že OSN vyhlásila letošek Mezinárodním rokem družstev,“ říká Jiří Dienstbier. „Jednou z podmínek rozvoje družstevnictví je kvalitní legislativa. A já věřím, že právě v této oblasti může naše spolupráce s Družstevní asociací ČR přinést výsledky,“ dodal Dienstbier. ( Tiskové prohlášení Jiřího Dienstbiera , 27. listopadu)

Vzhledem k tomu, že se jedná o první veřejné prohlášení sociálně demokratického politika na téma podpory družstevnictví, a ještě ke všemu na samém konci Mezinárodního roku družstev, vyhlášeného OSN, pak to vyvolává otázky typu „ Kdo vlastně jsi a kam spěješ ČSSD?“ Tato otázka je logická již proto, že v celém průběhu onoho roku se ČSSD chovala jako mrtvý brouk.Britský zásahový oddíl připravuje vraha prezidenta Asada
Televizní stanice Al Arabia zveřejnila příspěvek, v němž tvrdí, že nejlepší příslušníci britského zásahového oddílu trénují oddíly vrahů z řad syrské opozice. Cílem těchto útvarů bude fyzická likvidace syrského prezidenta Bašára Asada a jeho nejbližších... Zdroje Al Arabia v britské vládě tvrdí, že po znovuzvolení Baracka Obamy za prezidenta se vlády USA a Velké Británie rozhodly, že zasáhnou do událostí v Sýrii a skoncují s krvavou bakchanálií trvající už mnohé měsíce. (Hlas Ruska, 13. listopadu).

Pokud se tyto informace potvrdí, pak se potvrdí fakt, že současná politika doznává takových změn, že někteří západní politikové jsou již obyčejnými gaunery. Masakry a zločiny páchané v Libyi jim prošly bez potrestání, soud v Haagu se již dávno stal institucí tolerující a fakticky kryjící válečné zločince a trestající osobnosti, které se postavily agresorům. Tato politická hra bez pravidel dokazuje, že západní civilizace je na pokraji hlubokého morálního úpadku, který může vést až k fašizaci. Naději nicméně poskytuje české přísloví, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Asad: Syrští povstalci mají bezprecedentní podporu zvenčí
Syrští povstalci mají bezprecedentní podporu ze strany třetích států. Prohlásil to v interview pro televizi Russia Today syrský prezident Bašár Asad... Podle jeho slov, má politická a finanční podpora teroristů a dodávky jim zbraní nevídaný rozsah. Vzbouřencům aktivně pomáhají tajné služby západních a arabských zemí. Asad zdůraznil, že kdyby nebylo této podpory zvenčí, vládní armáda by porazila povstalce do týdne. (Hlas Ruska, 9. listopadu).

Geneze tak zvané občanské války v Sýrii je jen dalším důkazem úpadku západní civilizace. Když uměle vyvolané „arabské jaro“ čili demonstrace studentů a dalších užitečných idiotů nikam nevedly, objevili se tajemní odstřelovači, kteří demonstraci „okořenili“ vraždami demonstrantů i policistů. Následoval příliv vnějších teroristů nejrůznějšího ražení a masakry syrských civilistů; Sýrie fakticky čelí vnější agresi. Je hanbou sociálně demokratických, socialistických a ostatních levicových politiků Západu, že k tomuto barbarství jednoduše mlčí nebo ho dokonce tolerují. Fakticky totiž schvalují terorismus.Nezaměstnanost v Česku roste, volná místa ubývají
Lidí bez práce za říjen v Česku zase o něco přibylo, oproti září konkrétně o 3577. I z toho důvodu nezaměstnanost vzrostla v porovnání s devátým měsícem letošního roku z 8,4 na 8,5 procenta. Nelichotivou situaci podtrhuje fakt, že rovněž ubylo volných pracovních míst. Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)... „Nárůst nezaměstnanosti lze vysvětlit především ukončováním sezonních prací,“ uvedl analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta s tím, že na jedno volné místo připadá v současnosti více než 12 uchazečů. Nejhorší situace je v Jeseníku, kde na jedno místo čeká 107 nezaměstnaných.... Podle Nováka se pokles ekonomické výkonnosti na domácím pracovním trhu ještě plně neprojevil. Vzhledem k pokračující recesi lze počítat s postupným růstem nezaměstnanosti v dalších měsících a na začátku příštího roku. „Na konci letošního roku by již míra nezaměstnanosti měla dosahovat úrovně devíti procent,“ domnívá se Novák... Jak připomněl analytik Michal Kozub ze společnosti Home Credit, je brzdou na trhu práce dlouhodobě stavebnictví, ve kterém je zaměstnáno stále méně lidí od začátku krize v roce 2008. „A nově se k němu letos připojuje i průmysl. Jeho výkon klesá, a proto pro podniky není potřeba najímat nové zaměstnance,“ připomněl Kozub... Podle údajů MPSV podporu v nezaměstnanosti pobíralo z celkového počtu nezaměstnaných 92 178 uchazečů o zaměstnání. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okresech Bruntál (15,8 procenta), Most (15,6 procenta) a Chomutov (14,3 procenta). Nejnižší míra byla naopak zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 procenta), Praha-západ (4,3 procenta) a hl. m. Praha (4,4 procenta). (Novinky, 8. listopadu).

Podle dalších údajů se v říjnu celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 0,7 procenta na 496 762, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 0,2 procenta na 40 729. K 31. říjnu evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 496 762 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 3577 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 26 144 osob. Z tohoto počtu bylo 481 737 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Bylo to o 3189 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet vyšší o 29 769. Jestliže podle údajů MPSV pobírá podporu v nezaměstnanosti z celkového počtu nezaměstnaných 92 178 uchazečů o zaměstnání, pak to znamená, že bez podpory je více než 400 000 lidí.ČSSD jako svár ideálů s realitou?
...Svým přátelům jsem však nemohl při nejlepší vůli vyhovět, neboť již následující den jsem oznámil předsedovi MO svoje vystoupení z ČSSD. (Tímto se tedy ani nenaplnila predikce přítele radního, kdy v reakci na můj dotaz, zda mám zprávu distribuovat písemně mezi delegáty, moudře prorokoval: „jenom přečteš zprávu za pět minut a půjdeš do prdele!“. Beru to totiž tak, že jsem z těchto končin naopak vyšel... Nerad bych svoji zkušenost příliš generalizoval, neboť jsem si vědom toho, že v ČSSD zůstává několik slušných lidí, kteří se do žádných funkcí nehrnou, ale dělají naopak mravenčí potřebnou práci typu roznášení předvolebních letáků apod. Znám např. jednu zakládající členku ČSSD při obnovení strany v r. 1989, která nikdy nebyla v žádné funkci, a říká, že je ve straně pro ideu sociální demokracie. Existuje ale ještě reálně něco takového?.. Na druhé straně mám celkem pochopení pro výrok jednoho levicového novináře (jehož nechci jmenovat, aby třeba neměl potíže se svým zaměstnavatelem – levicovým deníkem Právo): „ČSSD je od toho, aby změny zdola zablokovala. To je princip Socialistické internacionály." ( Jak jsem kontroloval v ČSSD, aneb soc. dem. pod nadvládou mrtvých duší , Britské listy, 5. listopadu)

Situace uvnitř ČSSD je velice složitá. Po roce 1989 se stranu sice podařilo obnovit, ale nikoli vybudovat. Vedení strany nedokázalo navázat ani na ideje ani na tradice své prvorepublikové předchůdkyně. Zatímco prvorepubliková ČSSD si byla vědoma své historické mise a hodlala měnit svět, nynější, téměř anti-sociálně demokratická ČSSD je odspoda až na vrchol spolkem ryze kariérním až kariéristickým. Sjezdy jsou pouhou volební mašinérií (zatímco sjezd prvorepublikové ČSSD měl vyhrazen celý 1 den diskuzi o rozvoji družstevnictví). Hlupáčkům, kteří to nechápou, by měly stačit osudy samotných polistopadových předsedů ČSSD: expředseda Horák po zvolení Zemana předsedou odešel do USA. Zeman z ČSSD vystoupil a založil vlastní stranu, Paroubek rovněž. Gross byl „vystoupen“ poté, co nedokázal vysvětlit, jak přišel k pouhému 1 milionu korun. Poslední z předsedů, Špidla po drtivé porážce ČSSD v eurovolbách povýšil na eurokomisaře. Prvorepublikoví sociální demokraté musejí při pomyšlení, že tato strana povede český stát, rotovat v hrobech.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 2. prosince ve 14:00 hodin a redakce zároveň děkuje autorům za hodnotné příspěvky do listopadového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN