NETSOCAN
Číslo 11 -- LISTOPAD 2013 --- Ročník XII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Již staří Římané...
Dokumenty
AKTUALITY
o Politický loser, bankrotář a hochštapler premiérem?
o František Stočes
o Kennedy musel zemřít
o Ing. Josef Vít
o Marnost nad marnost a nic než marnost
o Luděk Prokop
o Katarze ÚVV ČSSD = koroze sociální demokracie
o Luděk Prokop
GLOSY
ČSSD
o Kam kráčí ČSSD?
o Ing. Josef Vít
o Poslední bitva o Lihový dům vzplála?
o Ing. Josef Vít
o Demonstrací síly k završení krize  ČSSD
o Luděk Prokop
ČLÁNKY
o Zamyslete se, pěkně prosím, páni rektoři i ostatní nadlidé
o Luděk Prokop
Družstevnictví
Zahraničí
NETSOCAN MONITOR
o Ukrajina na prahu další krize
o Když o víru opravdu nejde…
o 1993 – 2013: Končí dvacetiletí „pas de deux“ Ruska a USA?
o Brutální hru na knock-out v New Yorku vyšetřují jako rasismus
o Odvolaný gól, žalování ve škole. Tak vznikla rivalita pražských „S“
o Pro Venezuelu připravují ukázkové krveprolití
o Potvrzeno: Většina Čechů nejsou Češi
o Reader´s Digest
o
o
o
o
Již staří Římané...
Po internetu kolují charakteristické znaky úpadku Římské říše. Pocházejí od Edwarda Gibbona (1737 - 1794), který patří k nejvýznamnějším britským historikům. Zabýval se hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo „Úpadek a pád Římské říše“ patří dodnes ke klasickým. Hlavní Gibbonova teze říká, že o úpadek Říma se přičinila především postupná ztráta občanských hodnot obyvatel a jejich zpohodlnění. Dříve stmelující povinnosti jako obrana státu byly přenechány žoldnéřům barbarského původu, kterých postupně přibývalo, až získali nad Římany převahu. Na rozkladu Říma se dle něho podílelo mj. i křesťanství, jež klade důraz na posmrtný život a oslabuje tak zájem o aktuální světské dění. Gibbon však vlastně popisuje znaky klasické hedonistické konzumní společnosti, která se rozbujela i na sklonku antické řecké kultury a rovněž i na sklonku středoevropské renesance. V níže zmíněném výčtu mj. chybí rozbujelá kriminalita, ekonomická i násilná...

o 1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
o 2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
o 3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
o 4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
o 5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.
o 6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
o 7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
o 8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
o 9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
o 10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
o 11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
o 12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
o 13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
o 14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
o 15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
o 16. Šíří se cynismus.
o 17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
o 18. Do země přichází velké množství cizinců.
o 19. Politikové nadbíhají i luze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
o 20. Občané stále na všechno nadávají.
(Redakce)


oNETSOCAN MONITOR


Ukrajina na prahu další krize
Ukrajinu znovu zachvátily „oranžové“ nálady. V noci na 30. listopadu použili příslušníci milice slzotvorného plynu proti agresivním stoupencům evropské integrace na náměstí Nezávislosti v Kyjevě. V důsledku akce bylo několik lidí zadrženo, pak ale byli všichni propuštěni. Společenská aktivita v Kyjevě, kterou opozice nehodlá zastavit, však může způsobit politickou krizi v celé zemi. Oponenti prezidenta Viktora Janukovyče ho už obvinili z bití demonstrantů. politolog Alexej Vlasov: Nejradikálnější politici na Západě fakticky podněcují opozici ke svržení zákonně zvoleného prezidenta Ukrajiny. Demonstrace na náměstí Nezávislosti je pouze součástí tohoto plánu. Jiná otázka je, do jaké míry stačí vedení Ukrajiny pružnost, aby zabránilo pokusům o destabilizaci situace v zemi. Představitelé ukrajinské opozice odmítají vzít v úvahu skutečnost, že Ukrajina zajímá EU jen z hlediska spotřebitelského – je to pro ně prostě obrovský trh, a v Bruselu si myslí, že kontrola nad ním pomůže oživit stagnující ekonomiku EU. /Hlas Ruska, 30. listopadu).

Kde jsou ty doby, kdy EU slibovala, že o všech důležitých krocích budou rozhodovat národní referenda. Dnes místo aby volala po vypsání referenda na Ukrajině, usiluje (prostřednictvím 5. kolony potížistů a jejich užitečných idiotů) o svržení zákonné vláfy a prezidenta. Demokratické vedení Ukrajiny může buď vypsat referendum a nebo, poněvadž je postavenou před nedávnou „tureckou variantu“, aplikovat Erdoganovo řešení.Když o víru opravdu nejde…
Podívejme se na hlavní námitky proti tzv. církevním restitucím v podobě, kterou prosadila vláda P. Nečase a zároveň se zaměřme i na formu, jakou byla prosazena. Mezi zásadní problémy patří:
1) Hrozí prolomení Benešových dekretů. Zákon totiž umožní státním úředníkům vydávat majetek, aniž by došlo k soudnímu přezkumu. „...k prolomení hranice může dojít nikoli proto, že to dikce zákona umožní, ale proto, že neexistuje žádný systém kontroly, a dojde-li k vydávání exekutivní cestou, pak se může vydat cokoli“, vyjádřil se jasně a srozumitelně Pavel Rychetský. Co by pro náš stát bylo skutečnou pohromou, je eventualita, kdy by došlo ke zrušení Benešových dekretů „od svého počátku“. To bychom rovnou mohli revidovat výsledky druhé světové války, a nejspíš se omluvit, že zde stále ještě jsme.
2) Hrozí návrat právního stavu hluboko před rok 1948. Předseda Ústavního soudu, Pavel Rychetský, zmínil, že za zásadní považuje okolnost, že církevní restituce zcela ignorují platný zákon, na základě kterého v roce 1919 zahájilo Československo velkou pozemkovou reformu. Při reformě se zabíral majetek velkým vlastníkům půdy. Podle tohoto zákona nesmí mít žádný vlastník více  než 250 hektarů zemědělské půdy a lesů. „Toto dosud platné omezení přezkoumávaný zákon zcela ignoruje. Výsledkem je faktický návrat hluboko před 25. únor 1948, neboť jednotlivé oprávněné osoby podle napadeného zákona obdrží pozemkový majetek v rozsahu 200 000 hektarů," dodal Rychetský. (Britské listy, 30. listopadu)

Autor, Marek Řezanka dále poukazuje na velmi pochybnou, podezřelou a patrně i kriminální formu, která se podílela na tom, že byly církevní restituce prosazeny. Jsou to „1) Absence celospolečenské diskuse, 2) Naprosto nekompetentní postoje ministryně kultury A. Hanákové.“ Zajímavé je, že hlasování se postupně odkládalo do doby rezignace 3 poslanců, kteří s restitucemi nesouhlasili a vstřídali je náhradníci, z nichž jeden byl pravomocně odsouzen k dlouholetému  nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin. Řezanka dále připomíná samotné a: „3) Podivné... hlasování, kdy se nedržely povinné přestávky a kdy o přijetí zákona rozhodl hlas poslance Pekárka, který za chvíli nato putoval pravomocně za mříže – za korupci. Hlasování o přijetí tzv. církevních restitucí navíc provází kauza bývalých poslanců za ODS, kteří deklarovali, že budou hlasovat proti zákonu – ale nakonec zvedli ruce pro jeho přijetí. Brzy poté se dočkali poměrně významných postů. Když policie toto jednání začala prověřovat a kdy i premiér byl podezřelý z  trestného činu, bila mnohá mainstreamová média na poplach, že přicházíme o demokracii a svobodu a že ´policejní zvůle´ svrhla vládu. Zda se náhodou vláda nezachovala zločinně, se v  našich médiích v  podstatě neobjevilo.“ K tomu všemu lze připočíst absurdně dlouhou vazbu socdem poslance D. Ratha, během níž byl fakticky bezdůvodně zbaven práva výkonu poslanecké funkce. Poněvadž vedení ČSSD k tomu mlčelo, nese i svůj díl spoluzodpovědnosti.1993 – 2013: Končí dvacetiletí „pas de deux“ Ruska a USA?
Do třídy přijde nový učitel: „Jmenuji se Abram Davidovič, jsem liberál. A nyní všichni povstanou a představí se, jako já!“
“Jmenuji se Máša, jsem liberál…“
„Jmenuji se Péťa, jsem liberál…“
„Jmenuji se Honzík, jsem stalinista…“
„Honzíku, proč jsi stalinista?!“
„Má máma je stalinistka, můj táta je stalinista, moji přátelé jsou stalinisté a já také jsem stalinista.“
„Honzíku, a kdyby tvá máma byla kurva, tvůj otec feťák a tvoji přátelé teplouši, čím by si byl pak?“
„Pak bych byl liberálem.“

...Dalším legračním vtipem spletité historie je, že stejně jako sovětská populace poslouchala BBC, Hlas Ameriky nebo Rádio svoboda, kde hledala zprávy a informace, tak dnes stále více lidí na Západě sleduje Russia Today, Press TV nebo Telesur, aby získali informace. Zde má původ panická reakce Waltera Isaacsona, předsedy Rady guvernérů pro vysílání, americké organizace dozorující média zaměřená na zahraniční publikum, který prohlásil: „Nemůžeme si dovolit, aby byli naši nepřátelé ve sdělování informací silnější. Máte Russia Today, íránskou Press TV, venezuelskou TeleSUR a, samozřejmě, Čína spouští mezinárodní kanál nepřetržitého zpravodajství s  korespondenty po celém světě.“ Lidé jako Isaacson vědí, že pomalu ale jistě prohrávají informační válku o ovládnutí mysli všeobecné veřejnosti. (Zvědavec, 29. listopadu).

Poslední setkání 21 zemí APEC na Bali bylo hluboce a ostře symbolické. Obama musel zrušit svoji cestu kvůli americké rozpočtové krizi, zatímco Putin byl poctěn hudebně strašlivým, ale politicky hluboce významným provedením „Happy birthday to you!“, zpívaným spontánně sborem skládajícím se z  vůdců zemí Pacifického pásu. Mohu si jen představovat vztek v  Bílém domě, když viděli, jak „jejich“ pacifičtí spojenci uctívají serenádou Putina při příležitosti jeho narozenin!... Na jedné straně tu máme 1% Anglo imperialistů a siokonů, zatímco na druhé straně je zbytek planety, potenciálně včetně 99% … Takže co se pravděpodobně stane, až říše USA-siokonů konečně zkolabuje pod vlastní vahou? To nikdo nemůže říct s  jistotou,.. Jak tak dobře říká David Rovic, velkou slabinou onoho 1%, které vládne říši USA-siokonů, je, že „jsou nepatrnou menšinou a my jsme všude“. (Zvědavec, 29. listopadu).Brutální hru na knock-out v New Yorku vyšetřují jako rasismus
V Brooklynu zadrželi muže, který srazil k zemi ortodoxního Žida. Původně to bylo bráno jaký další v sérii útoků v rámci „hry na knock-out”, jejímž cílem je jedním úderem pěstí srazit nic netušícího chodce. Amrit Marajh byl však obviněn ze zločinu z nenávisti, jak se označují rasistické útoky, uvedla televize ABC... V USA se v posledních týdnech rozšířila brutální hra na knock-outy, při níž se má jednou ranou srazit k zemi nic netušící chodec. Útoky už byly hlášeny ze šesti států unie. Tři lidé při nich zemřeli... Pachatel byl dopaden rychle, protože policie v Brooklynu zesílila hlídky v ulicích po osmi útocích za posledních několika týdnů, jejichž oběťmi byli především Židé. Před dvěma týdny byla napadena i 78letá Židovka z Brooklynu. Newyorský městský zastupitel Jim Tedisco už chce, aby se tyto útoky klasifikovaly jako útoky gangu, a aby útočníci byli souzeni jako dospělí, takže by mohli dostat až 25 let... Podle psychologů jsou tyto útoky velmi brutální, protože je vždy podniká jeden před zraky dalších členů skupiny. V tu chvíli se projevuje mentalita smečky. (Novinky 25. listopadu).

Podobné věci jsou samozřejmě a jednoznačně odsouzeníhodné a navíc i zbabělé. Nicméně v USA se zřejmě cosi děje a ta změna patrně probíhá napříč veřejným míněním. Nepochybně v tom sehrál roli i způsob, jakým bylo potlačeno hnutí Occupy Wall-Street a posledním v řadě byl bezcitný nátlak AIPEC na Obamu i Kongres, aby USA zaútočily ma Sýrii a k dosavadním 120 000 obětí přidaly další statisíce. Dalším signálem je středeční vystoupení izraelského ministra zahraničí Avigdora Liebermana na společenském fóru ve Sderotu, kde potvrdil zhoršení vztahů mezi Izraelem a USA a prohlásil: „Měli bychom přestat žádat, naříkat a sténat, a místo toho si máme hledat země nezávislé na penězích z arabského nebo islámského světa, které by chtěly s námi spolupracovat na základě novátorství“ (Zdoj: Izrael si bude hledat nové spojence místo USA , Hlas Ruska, 21. 11.).Odvolaný gól, žalování ve škole. Tak vznikla rivalita pražských „S“
Kalendář ukazoval 29. březen 1896, když na sebe na Císařské louce na Smíchově sparťané a slávisté narazili poprvé... Sparťané vyhráli 1:0 a chystali se slavit. Předčasně. Jejich soupeři využili dobové "díry" v pravidlech: ta totiž vyžadovala schválení dosažených branek kapitány obou týmů. Slávista protestoval už na hřišti, pokračoval při pozápasovém posezení. A sudí, praotec českého sportu Josef Rössler-Ořovský, nakonec gól skutečně odvolal. (iDnes, 15. listopadu).

Ze zajímavého článku, jehož autorem je David Čermák se lze také dozvědět, že „...trvalo dlouhých jedenáct let, než došlo na odvetu... Jenže: ještě než rozhodčí poprvé zahvízdal, nahrnulo se k nastoupeným slávistům pět mužů. Hrozili pěstmi, cosi vykřikovali... "Co se děje?" koukali se na sebe zaskočení diváci, kterých přišlo víc než čtyři tisíce. Brzy se ukázalo, že pro sedm hráčů Slavie si přišli jejich gymnaziální profesoři, kteří tehdy fotbal brali jako neslušné a pobuřující počínání. Sparťané brali dva body, slávisté je obviňovali, že žalovali a psali profesorům anonymní dopisy.“ Rekordní výsledky: Sparta – Slávie 1:9 a 8:1.Pro Venezuelu připravují ukázkové krveprolití
O tom, že komplot proti bolívarskému režimu je realizován po etapách a cíleně, pochyb není. To, co se děje ve Venezuele, velmi připomíná scénář oslabení, kompromitace a pak svržení vlády Salvadora Allende v Chile v r. 1973. Neustále vznikající nedostatky základních potravin, odpojování elektřiny, přerušování dodávek vody, nárůst pouliční kriminality, korupční skandály a nezadržitelná inflace – to vše ovlivňuje nálady Venezuelců… Předseda Národního shromáždění Diosdado Cabello přímo obvinil radikální opozici z přípravy plíživého puče: „Opakují se události z dubna 2002 a v hlavních rolích vystupují stejní herci.“... „Chtějí se vrátit k nezákonnosti Čtvrté republiky, politickému pronásledování, vraždám, mizení oponentů beze stopy... a nepřetržitému násilí.“ Podle Cabellových slov mají podnikatelské kruhy ke komplotu bezprostřední vztah, ale snaží se „zůstat ve stínu“... Diosdado Cabello... varoval pučisty před jedinou možnou variantou odpovědi: „Pokud oni učiní první krok, nebudeme ztrácet čas přemýšlením. Naše odpověď bude zdrcující: národ, armáda i vláda se společně postaví proti fašismu.“ ( Zvědavec , 14. listopadu).

Maduro má samozřejmě dost poznatků o modu operandi nájemných zločinců i užitečných idiotů světovládných korporací, praktikovaném v Libyi, Sýrii, na Ukrajině, ale i v Jižní Americe nedávných let. Jednou z nejodpornějších a nejzákeřnějších metod je jejich politická pedofilie: zneužívání nezkušené, dezoriemtované a z titulu mládí zcela přirozené radikalizace, která ji mění v užitečné idioty politických pedofilů. Na druhé straně má Maduro díky Chávezovi vytvořenou silnou ekonomickou základnu socialismu (zejména v podobě rozvinutého družstevnictví), kterou lze jen těžko zlomit. Nicméně osudd Kaddáfího, kterého podporovala prakticky celá země s výjimkou jediného a jím nakonec prokletého kmene, musí být pro nynější venezuelské socialistické elity beze zbytku varovný .Potvrzeno: Většina Čechů nejsou Češi
Mezitím Genomac získal téměř pět tisíc vzorků DNA od českých mužů. "To nám umožňuje přesnější určení původu obyvatelstva," říká Jan Zástěra z Genomaku. "Nicméně i nové údaje v principu potvrzují náš počáteční poznatek, že totiž jen desetina lidí, kteří nám poskytnou svůj vzorek DNA, má své kořeny na dnešním území České republiky."... Další porovnání pak říká, že 40 procent obyvatel Česka má shodné genetické znaky s jinými obyvateli slovanských zemí střední a východní Evropy. Dalších 25 procent pochází z románských zemí, jako je Francie či Itálie, a 11 procent se geneticky nejlépe shoduje s obyvateli Balkánu. Teprve poté s deseti procenty následuje obyvatelstvo germánského původu, s dědičnými znaky shodnými s Němci a Skandinávci. Jak vidno, poválečný odsun Němců, kteří v českých zemích po staletí žili vedle slovanského obyvatelstva, se na dnešní genetické skladbě obyvatelstva znatelně projevil. (Server Aktuálně /obrázek/ , 13. června 2007).

Průzkum samozřejmě udává původ pouze po otcovské linii. Nicméně pokud by někdo řekl, „Chudák ČR, jen každý desátý je původem Čech, pak by se měl podívat na USA a odhadnout, kolika procenty jsou zde zastoupení původní obyvatelé – Indiáni. Navíc genetický mix zvyšuje odolnost populace vůči degenerativním procesům. Daleko horší je morální degenerace, projevující se zejména u politiků naprostou absencí respektu vůči pravdě.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 5. prosince v 15:40 a redakce děkuje autorům za hodnotné příspěvky do listopadového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN