NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2003---Ročník II.
Byla zahájena "přípravná palba" na Kotel?

ooooooo Nebývá častým zvykem komentovat novinový rozhovor. Nicméně interview ve výkendové příloze MF DNES s M. Jílkovou, moderátorkou nováckého Kotle - vpodstatě jediného televizního pořadu kde mohou občané nebývale svobodně diskutovat s politiky - vzbuzuje temné podezření, že se na tento nejsledovanější pořad možná počínají zaměřovat hledí těch, kterým takováto svoboda slova není příliš po chuti. I když se prozatím střílí ze zbraní poměrně nízkého kalibru a zatím jaksi pouze pro výstrahu.
oooooo Nejlepší je vzít to hezky po pořádku a pro pořádek je dobré poznamenat, že otázky MF DNES budou psány tučným textem, odpovědi M. Jílkové v italice a komentář normálním textem.
oooooo Celé interview je dosti rozsáhlé a zahrnuje i lechtivější témata. Například proč M. Jílková, která vystudovala na konzervatoři herectví u této profese nezůstala, a na její odpověď...
"Tak já vám to povím naplno: Pokud nepatříte ke špičce, tak jako herec musíte - s prominutím - někomu pořád lézt někam..."
přišly otázky:
"I do postele?... Myslíte, že v jiných profesích jsou muži zdrženlivéjší? Že si primáři nezvou sestřičky a ředitelé své sekretářky?... Je pravda, že jste - už jako známá moderátorka - odmítla nafotit akty do Playboye a některých dalších pánských časopisů?... Ani za velké peníze?... Takže filmová role, v níž byste se musela obnažit, by vám nevadila?...

oooooo V těchto fázích rozhovor vzbuzuje pocit, že pokud zde šlo i o střetnutí charakterů, mohlo by se to hodnotit jako souboj extraligového (Jílková) a vesnického klubu čtvrté třídy (MF DNES).
oooooo Na rozhovoru (s titulkem Kdo nejde do Kotle, je mi lhostejný, publikovaném 13. 12. 2003) je však zajímavý především výběr dalších dosti specifických otázek, které vzbuzují dojem, že někteří novináři vědí o profesionální budoucnosti moderátorských hvězd TV NOVA více, než tuší hvězdy samotné.
oooooo Druhou pozoruhodností je, že shodou okolností jsou tyto otázky pokládány v době, kdy soud rozhodoval o tom, zda žalovaná Jílková svým komentářem poškodila žalobce a současně i nechvalně hrdinného bojovníka proti F. Castrovi I. Pilipa, který byl pozván do Kotle a slíbil, že přijde, avšak nepřišel. V tuto dobu je již zamítavé rozhodnutí soudu první instance známo a I. Pilip, který se sám veřejně omlouval kubánskému lidu, se omluvy (a požadované finanční satisfakce) s vysokou pravděpodobností nedočká. Je však tento timing skutečně náhodný? Kdo ví...
oooooo Následuje pasáž z níž se dozvíme něco ze zákulisí v ČT, ačkoliv to jistě nebylo původním záměrem interview... oooooo

Kotel jste vymyslela vy. Jak? Seděla jste doma a přemítala, co tu ještě nebylo?
Přesně tak. V ČT jsem uváděla Arénu, a když jsem otěhotněla, tak jsem byla rychle odejita. Prý abych s tím břichem netraumatizovala politiky. Už v šestém týdnu bych je prý znervózňovala. Natolik byli tehdy v televizi vůči politikům ohleduplní.

A co když vám nadřízení chtěli chránit zdraví?
Moje zdraví? Nenechte se vysmát. Musela jsem pryč z obrazovky na objednávku těch politiků, kterým jsem byla nepříjemná. Těhotenství se hodilo jako záminka... Věděla jsem, že do Arény už mě zpátky nevezmou, takže jsem vymýšlela nový typ pořadu. Zalíbil se mi jednoduchý princip - politik versus občan. V České televizi to ale odmítli. Když jsem pak tenhle pořad nabídla Nově, ani tam nejásali. Zaujal jen jediného člověka - naštěstí jím byl generální ředitel...

oooooo Zde se sluší podotknout, že ČT skutečně funguje jako vysoce specifické veřejnoprávní médium. Do poloviny devadesátých let byla jaksi hradněklausoprávní (viz např. dnes již trezorový seriál Léčba Klausem plus vysoká frekventovanost Klausových a Havlových příznivců, stoupenců či spolupracovníků). Poté byla po nějaký čas pouze hradněprávní a chvíli se dokonce chovala jako hradněantihodačovskobezprávní! V současné době ČT působí poněkud chaotickým dojmem, nicméně vzhledem k absenci pořadů, kde by mohli s politiky zcela svobodně diskutovat běžní občané, zůstává i nadále jaksi elitoprávní. Jednoduše řečeno, v politické rovině vzbuzuje veřejnoprávní televize dojem prostředku na oblbování občanů za jejich peníze (neboť je silně dotována ze státního rozpočtu), nemluvě o televizních koncesionářích, kteří jí připlácejí koncesionářské příplatky.
oooooo Nicméně MF DNES se především a očividně zajímá o to, kdy začnou "chránit zdraví" M. Jílkové i její dnešní nadřízení...

Změnila se nějak vaše pozice v Nově od té doby, co není Vladimír Železný generálním ředitelem? S výkonnou ředitelkou Libuší Šmuclerovou si prý tak dobře nerozumíte.
To tedy nevím, že bychom si - jak říkáte - tak dobře nerozuměly.

Takže máte stejně pevnou pozici jako dříve?
V komerční televizi za vás mluví práce a sledovanost. V tom je spravedlivá. Víte, já jsem řadový zaměstnanec.

oooooo Pokud chce MF DNES skutečně vědět, jak pevná je profesionální pozice moderátorky Kotle, proč se s touto otázkou neobrátí na její nadřízené? Nebo rovnou na generálního ředitele Novy? Aby si však MF DNES byla dnes úplně jistá, musela by se nádavkem zeptat ještě u majitelů PPF a samozřejmě i pana Dostála... MF DNES však chce slyšet tuto odpověď od samotné moderátorky a poněvadž patrně netuší, že jí bylo již jednou a vcelku vyčerpávajícím způsobem odpovězeno, klade dál vpodstatě jednu a tutéž otázku se sveřepostí a inteligencí vyšetřovatele STB při křížovém výslechu.

Stále jste neřekla, jak jste u vedení pevná v kramflecích...

Považujete se za jednu z hvězd televize Nova?

Ale vždyť to, že jste hvězda, diváci slýchají právě z Novy.

Jak byste reagovala na to, kdyby se Nova rozhodla nasadit do Kotle nového moderátora?...

Chcete říci, že jste jediná osoba, která to dokáže?...

Televizní stanice, zahraniční, ale i tuzemské, vyměňují po několika letech moderátory úspěšných pořadů i bez zjevné příčiny. Vy byste to považovala za křivdu?...

Co když politikovi nevadí lidé v hledišti, ale protivná jste mu vy?

Umíte vůbec chlapovi navařit?

To máte vždycky hlad?...

oooooo Jak vidno, interview, které je mimochodem dosti vzdálené jakémukoli pokusu o minimální projev kolegiálního i profesionálního respektu (do jaké míry zde funguje profesionální žárlivost či řevnivost lze těžko komentovat), neustále sugeruje představu, že by Jílková mohla být jaksi bezdůvodně odvolána svými zaměstnavateli z nejúspěšnějšího diskusního pořadu s politiky. Což si lze vysvětlit buď tak, že její nadřízení jsou hlupáčci, kterým je lhostejná sledovanost jejich pořadů, anebo že její eventuální odvolání by bylo důsledkem politického tlaku "shora". (Poté co byl v důsledku bezprecendentního nátlaku ministra kultury odvolán vlastníky ředitel nejúspěšnější televize, se zdá být možné již všechno). Pokud by takovéto poměry panovaly i v soukromé televizi (o té veřejnoprávní již byla zmínka), a vezme-li se navíc v úvahu fakt, že v mnoha případech redaktoři a hlasatelé nevyjadřují svůj vlastní názor, rozhodnutí nebo postoj, nýbrž pouze tlumočí názor příslušné instituce (a všeho tohoto marasmu nemůže být s vysokou pravděpodobností ušetřena ani samotná MF DNES), pak se možná právě redaktoři MF DNES nesmírně diví tomu, pročpak to v Kotli nefunguje podobně jako v MF DNES a ony kritizované otázky mohou navíc sloužit jako přípravná palba těch, kterým se příčí příliš otevřená veřejnoprávnost Kotle.
oooooo Takže na pořad přichází ještě následující otázka:

Ovšem někteří politici vaše pozvání tvrdošíjně odmítají. Proč je za to tak ostře kritizujete?
A víte co, Udělala jsem velký pokrok. Odmítají přijít? No a? Dneska už jsou mi lhostejní. Když takovým politikům občan není partnerem pro výměnu názorů, je to pro mně projev jejich nabubřelosti a neprofesionality. To před volbami se mohou pro občany roztrhat a neponižuje je rozdávat balonky, zpívat a vařit volební guláše.

oooooo Ačkoliv se samozřejmě jedná o značné spekulace a v úvodu zmíněná koincidence může být náhodná, hraje se o tak závažné věci, že nad tím nelze jednoduše mávnout rukou.
oooooo Vzhledem k zjevnému a neserioznímu despektu vůči úspěšné moderátorce vysoce sledovaného pořadu člověka napadne i to, že MF DNES možná pojala úmysl uspořádat jakýsi vlastní svérázný Kotel a M. Jílkovou v něm pěkně podusit. Což by se dalo akceptovat, pokud by zde byli podobně dušeny hvězdy i dalších televizí, zejména z neúspěšné a málo sledované TV veřejnoprávní.
oooooo Lze tudíž jen doufat, že interview neposloužilo jako forma blackmailu, který se kdosi mocný rozhodl zaslat mediální pracovnici, která to s demokracií a svobodou slova v tomto státě míní vážně.

František Stočes
prosinec 2003

NETSOCAN