NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2003---Ročník II.
Světový četník na šikmé ploše

ooooooo Čeští jestřábi notoricky a zoufale se snažící ospravedlnit agresi USA proti Iráku, vytahují i tak směšné úvahy, že někdo přece roli světového četníka hrát musí a buďme proto rádi, že se jí J. Bush obětavě ujal neboť USA - na rozdíl od jiných eventuálních kandidátů - budou světovým četníkem laskavým.
oooooo Jakou roli při tom mají hrát další velmoci - Rusko, Čína, atd. - se neuvádí. Ale mohla by jim být asi milostivě a ad hoc přidělována úloha jakýchsi pomocníků oné světové VB...
oooooo Hlavní problém spočívá již v zásadní významové dezinterpretaci slova četník: úlohou četníka je sice dopadení delikventů, ale četník již zločince netrestá a už vůbec si sám neurčuje zákony! Navíc četník, který nerespektuje zákon není četník, ale zločinec! Agrese proti Iráku, okolnosti, které jí předcházely i události, které následovaly pak jednoznačně dokazují, že dnešní americký prezident není ani tak světovým četníkem jako spíše světovým gangsterem.
oooooo Kulturním i zákonodárným vrcholem, kterým se může pozemská civilizace pyšnit, jsou bezesporu OSN a její Charta. Nicméně tak jako jsou nedokonalé instituce i zákony každé země, nemůže být dokonalá ani OSN ani Charta; mimo jiné i proto, že jsou plodem někdejšího bipolárně rozděleného světa. Faktu, že akceschopnost OSN dnes mohou poměrně úspěšně blokovat i tzv. rough čili zlotřilé státy pak čeští farizejové čile zneužívají: jednak ke zcela necivilizovanému zatracování OSN a samozřejmě i k obhajobě agrese USA, čímž značně ohlupují občany, nebot s akcí USA jak známo nesouhlasily i tak "zlotřilé" státy jako Německo, Francie, Belgie, Rakousko, potažmo tak "zlotřilé" instituce jako ČSSD...
oooooo Každý civilizovaný stát však policisty i občany běžně navádí a dokonce nutí aby překračovali jeho zákony pokud se tak stane v dobré víře, tzn. pokud porušení zákona má za důsledek menší škody, než které by způsobilo jeho respektování. Zda byl zákon skutečně překročen ve společenském zájmu musí ovšem posoudit nezávislá a nestranná instituce. A podobného rozhřešení se vpodstatě dostalo i Bushovi seniorovi, který na počátku devadesátých let přepadl Irák poté, co Irák přepadl Kuvajt a rovněž Bushovi juniorovi když přepadl Afganistán jako odvetu za teroristický útok na WTC a Pentagon.
oooooo V případě agrese proti Iráku však Bush junior nedisponuje jedinou polehčující okolností, spíše naopak. Dokonce lze říci, že prakticky zneužil OSN i její zbrojní inspektory k vojenské špionáži v Iráku a k odzbrojení Saddáma, který se rezolucím OSN civilizovaně podvoloval a zbrojním inspektorům umožnil prohlédnout si cokoli co jim i výzvědným službám USA a Izraele bylo libo. J. W. Bush tudíž musel vědět, že je Irák fakticky bezbranný a nemůže USA naprosto ničím ohrozit. Následnou agresi USA lze tudíž oprávněně definovat adjektivem podlá. Všechny tyto skutečnosti pak J. W. Bushe stavějí do role, které se v civilizovaném světě říká válečný zločinec.
oooooo J. W. Bushovi se každopádně nemuselo líbit, že se v orientální zemi vládnoucí Saddám chová jako orientální despota, stejně jako se Saddámovi mohl naopak jevit zločinný systém v USA, který téměř vyhubil Indiány, původní obyvatele jejich teritoria... K nestrannému posouzení a civilizovanému řešení podobných averzí však byla zřízena právě OSN.
oooooo V této fázi je nutné poněkud odbočit a vyslovit hluboký údiv nad tím, jak snadno se americkému prezidentovi podařilo obalamutit Kongres - symptom 11. září zřejmě pronikl mnoha Američanům až do morku kostí, ale především je třeba vyjádřit hluboké zděšení nad faktem, jak americká i světová média masově a beze studu přijala roli komplice válečného agresora.
oooooo Zatímco úctyhodní kongresmani si již začínají pozvolna uvědomovat k čemu se vlastně propůjčili, média vpodstatě pokračují v neblahé praxi Völkische Beobachteru. Ačkoliv bylo od počátku jasné a postupem času se to stává nad slunce jasnější, že skutečným motivem vpádu USA do Iráku nebyly bezpečnostní důvody, přesto média odmítala a nadále odmítají tento čin kvalifikovat jako agresi a počínání okupantů jako válečné zločiny.
oooooo Zvláště pozoruhodným poznatkem je, jak média s puntičkářskou přesností sčítají každého mrtvého amerického vojáka včetně těch, kteří zahynuli při autonehodách atp., ale jaksi opomínají stejně puntičkářsky sčítat oběti na irácké straně, ačkoliv se jedná o součty mnohonásobně vyšší; nejvyššího sčítance nepochybně tvoří oběti několikadenního intenzívního bombardování mnohamilionového Bagdádu, zanedbatelné nejsou ani oběti střelby do davů při mnohých protiamerických demonstracích včetně patrně značného počtu obětí individuálního teroru projevujícího se např. zastřelením školáka, opravujícího na střeše domu televizní anténu jenom proto, že si okupant spletl anténní trubku s odstřelovačskou puškou...
oooooo Samostatnou kapitolu tvoří masové zatýkání, věznění, perzekuce nebo jednoduše zabíjení členů předchozího iráckého establishmentu i jejich příbuzných a dalších iráckých občanů; člen Husainova příbuzenstva, který vyzradil úkryty, tak prý učinil po "lehkém výplachu mozku"...
oooooo Zatímco pro mnohé zbytečné oběti v Afganistánu - jako masakr automobilové kolony bezpilotním letadlem Predátor (jenom kvůli podezření, že by v ní mohl cestovat bin Ládin), bombardování vesnické svatby nebo skupiny dětí v domě, kde se měli údajně nacházet teroristé - mohou být s těžkým srdcem přijímány jako strašné side-effects akceptovatelné sebeobrany (i když pochopitelně s vážnou výhradou směrem k profesionálnímu selhání vojáků), pak všechny perzekuce a oběti v Iráku jsou pouze logickým důsledkem mašinerie válečné agrese a okupace suverénního státu.
oooooo Svoji vypovídací hodnotu má i evidentní střet zájmů spočívající ve faktu, že prim při obnově irácké infrastruktury obrácené v trosky americkými bombami mají, pod americkou okupační správou, hrát americké firmy. S tím koresponduje i další aspekt: zjevná neschopnost amerického četníka a jeho okupační správy obnovit tuto zničenou infrastrukturu. Což působí až komicky v porovnání se Saddámem, který po prohrané válce na pořátku 90. let obnovil zničený Irák během několika měsíců, a ještě se přitom musel vyrovnávat s tvrdými ekonomickými sankcemi. Nečelil ovšem sabotážím...
oooooo Velice důležitým aspektem pro další vývoj v okupované zemi, aspektem se kterým média vpodstatě nekalkulují (neboť "vědí", že Saddám byl diktátorem nenáviděným po celém Iráku), je skutečná míra obliby, kterou měl Saddám u iráckých občanů. Zajetím samotného vůdce a zejména zatčením všech význačných osobností angažujících se v protiamerickém odporu dle databáze, která se našla v Saddámově kufříku, teprve vpodstatě skončila válka vedená ze strany Saddáma gerilovou formou. Bude-li docházet k dalším partyzánským útokům na okupační vojáky, pak to může být důsledkem infiltrace vnějších bojovníků - čili internacionalizace boje proti americké agresi - anebo projevem skutečné podpory, již měl Saddám u iráckých obyvatel i projevem jejich vlastenectví.
oooooo Této situaci mohou velice dobře rozumět právě Čechové, kteří na vlastní kůži zažili dokonce dvě okupace. Ta první, německá, vzbuzuje ostré resentimenty ještě dnes, po více než padesáti letech. Sovětská okupace Československa byla ve srovnání s německou - či americkou okupací Iráku - úplnou selankou; a třebaže u nás nebyly tak příkré ideologické rozdíly - jaké cítí muslimsko-arabský Iráčan vůči západokřesťanskému americkému okupantovi - a přestože u nás sovětští okupant disponovali obrovským kolaborantským zázemím, přesto dostávají mnozí Češi při zmínce o Sovětském svazu ještě dnes kopřivku. Agresí proti Iráku a jeho okupací si USA navíc znepřátelily prakticky všechny Araby i muslimy; svou zjevnou neochotou podělit se o iráckou kořist navíc ochladily vztahy spojenců. Ale chtějte po dravci, aby byl vegetarián!
oooooo Předchozí reminiscence jen nazačují do jak kluzkého lejna americký četník v Iráku vlastně šlápl. Místo demokratizace ä la Západ se poměrně sekulární Irák promění spíše ve fundamentalistický islámský stát. Tento trend patrně urychlí informace o skutečných obětech na irácké straně a jeden a půl milionu mrtvých za irácko-iránské války bude odpuštěn, neboť Saddám byl jen obětním beránkem lstivého Západu...
oooooo V této fázi nezbývá než věřit ve fantastickou sílu americké demokracie, že svého prezidenta, který prokázal západní demokracii i humanitě tak medvědí službu, patřičným způsobem umravní.
oooooo Závěrem ještě technickou připomínku. Termín světový četník je, jak vidno z mnoha důvodů, zcela neadekvátní; v případě agrese proti Iráku si J. W. Bush totiž počíná daleko spíše jako světový samovládce. Anebo řečeno řecky: Tyran.
oooooo

František Stočes
prosinec 2003

NETSOCAN