NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2005---Ročník IV.
Sametová homosexuální normalizace

ooo Poslanecký seriál na téma registrované partnerství homosexuálů skončil 16. prosince zatím posledním dílem, který by mohl nést podtitul Téměř definitivní pokus o položení základního kamene české Sodomy a Gomory.
ooo Poslanecká sněmovna PČR ve svém třetím čtení registrované partnerství gayů popř. lesbiček nakonec posvětila - 87 poslanců zde řeklo své ano a poněvadž z celé dvousethlavé sněmovny dokázalo záporně odpovědět pouze 54 zástupců lidu, schválený zákon ještě poputuje k senátorům a na Hrad.
ooo Tato reflexe se tentokráte nebude příliš zabývat věcnou stránkou sporu o registrované partnerství. Argumenty navrhovatelů a stoupenců jsou stereotypní a lze je shrnout do těchto bodů: Světová zdravotnická organizace vyškrtla homosexualitu ze seznamu nemocí, takže se jedná pouze o sexuální orientaci; homosexuální partnerství neohrožuje rodinu a jde o pokrokový západní trend; a celý problém je hlavně o lidské důstojnosti, úctě, toleranci a štěstí.
ooo Nu a takovým vznešeným argumentům se slušný člověk neodváží odporovat.
ooo V období hlasování shodou okolností právě vrcholily i dvě televizní pseudo "reality-shows" a obě přinesly nesporný důkaz o toleranci české veřejnosti k zde se prezentujícím homosexualům, kteří - jistě díky čisté náhodě - patřili mezi protagonisty obou pořadů.
ooo Nicméně první z gayů spíše než počestného homosexuála připomínal homosexuálního prostituta, vydělávajícího si slušné živobytí dle mravů úpadkového římského císaře, mínícího, že peníze "Non olet!". V druhém případě by některé krizové reakce reálného hrdiny mohly zajímat erudované psychology popř. psychiatry z WHO, kteří by jistě ochotně vyvraceli laickou spekulaci, zda homosexualita - byť sama o sobě není chorobou - se v tomto případě nejevila spíše jako symptom nějakého psychického posttraumatického syndromu...
ooo Nyní však zpět do poslanecké sněmovny. S ničím novým nepřišli již ani odpůrci homosexuálního partnerství. Vše podstatné bylo již řečeno a kultivovaný nesouhlas s registrovaným partnerstvím v podání poslankyně Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) i poslance Jana Mládka (ČSSD) - oba přednesené již při prvním 1. Čtení 18. 6. 2004 - rozhodně stojí za přečtení.
ooo Zmínit lze patrně poslance ODS Vlastmila Tlustého, který připomněl: "...co si dnes můžete přečíst v článku nejpopulárnějšího homosexuála v této zemi. Článek se jmenuje - najděte si ho vy všichni, kteří váháte, o čem tady budete rozhodovat - Politici, chceme se vzít a vychovat dítě. O této otázce budete rozhodovat."
ooo To ovšem svým výrokem: "Homosexuálním spoluobčanům totiž nejde o toleranci, ale o zrovnoprávnění," nepřímo potvrdila i předkladatelka (soudružka) Zuzka Rujbrová již při zmíněném 1. Čtení.
ooo Nejzajímavější nakonec byly některé peripetie související se závěrečným hlasováním dolní sněmovny v kauze registrovaného partnerství.
ooo Lidovci proti partnerským svazkům homosexuálů vystoupili zcela nekompromisně a homogenně. Opačný postoj by jim ostatně tvrdé jádro jejich katolických voličů na jižní Moravě - a samozřejmě i papež - nikdy neodpustilo. Ale minimálně v případě poslanců Parkanové, Karase či Svobody (bytˇtentokráte omluveného) lze spíše než na politikaření či tradicionalismus soudit i na vysoce státotvorné či civilizačnětvorné motivy.
ooo Hrstka liberálů zákon podpořila - vzhledem k jejich početnímu zastoupení - téměř doslova jako jeden muž. Přesněji řečeno pro hlasovala jedna žena a čtyři muži, tzn. přesně polovina celého klubu. Své ano řekl i liberální kněz Karásek. Důstojný pán má šanci pořádat i privátní sňatky homosexuálních párů a jejich slavnostní chvíli pak kurunovat semikatolickou parafrází: "Co úřad spojil, člověk nerozděluj!"
ooo Liberalismu, který do českých luhů a hájů vtrhl mj. formou liberalizace cen - kdy vyšrouboval prodejní cenu brambor na 20 Kčs za 1 kg (při nákupní ceně od zemědělců asi 90 haléřů) - jistě neřekl své poslední slovo. Bohužel.
ooo Nemalé přízni se mohli gayové a lesbičky těšit u bolševika - pro jejich registrovaná partnerství se vyslovila více než polovina rudých poslanců. Ta strana se nazývá komunistická - ačkoliv na jejich počínání jejích členů není ani zbla komunistického, a všichni se reálnému komunistickému životu uprostřed kapitalistické společnosti (ve kterém jim vůbec nikdo nebrání) urputně a kolektivně brání.
ooo Vypadá to tak, že bolševik je smolař, který nedokáže rozpoznat mezi avantgardností a avanturismem. Dříve žil v přesvědčení o své roli předvoje vůči kapitalismu, demokracii i vlastním neangažovaným občanům a poté co byl vyhozen ze sedla, kvapí do čela vyspělých kapitalistických demokracií coby vlajkonoš homosexuálních svobod, netuše, že opět nejde o pokrok nýbrž naopak o dekadenci...
ooo ODS tentokrát vystoupila jako klidná síla. Pro hlasovala necelá čtvrtina jejích poslanců, a těmto vášnivým budovatelům moderní obdoby starověké Sodomy a Gomory se ostatní pokoušeli škodolibě házet pod nohy intelektuální klacky. Vzpomenout lze příspěvek poslance ODS Tomáše Duba, žádajícího homosexuálům schválit i nedelikventní mnohopartnerství (na rozdíl od bigamie či polygamie u hererosexuálů by nebylo trestným činem), a který navíc požadoval uzákonění střetu zájmu i v případě registrovaného partnerství: čili že by homosexuální partner měl adekvátní povinnosti - např. majetková přiznání apod. - jako mají manželky či jiní rodinní příslušníci poslanců a dalších úředníků.
ooo Slovo si pak ovšem vzal nestor sněmovny profesor Zdeněk Jičínský (ČSSD): Dubův návrh sice nezavrhl, spíše naopak, nicméně zhodnotil jako procedurálně nekorektní a tudíž amatérský a negativistický potažmo nezodpovědný.
ooo Specifiké selhání tentokráte postihlo ČSSD. Že se cosi děje signalizovaly již články v médiích (mj. LN 16. 12.), dle nichž premiér Paroubek na jednání širšího vedení ČSSD uvedl, že sociální demokracie musí ukázat, že je "svobodomyslná strana" a poslancům, kteří mají se schválením registrovaného partnerství problém doporučil, aby se zdrželi hlasování.
ooo Nad tím co premiér skutečně řekl či neřekl a kdo a komu o tom co řekl či neřekl se (v kontextu s poslaneckým slibem a svědomím) strhla kratší slovní přestřelka, kterou uzavíral ex-normalizační komunista ve službách ČSSD, Michal Kraus slovy: "Pokud vám to někdo říkal, pak to zcela určitě neříkal s rozumem v hlavě nebo v souladu se skutečností...," Ještě dodal, že se projednávané - byť kontroverzní normě - věnuje zbytečně mnoho pozornosti a skončil slovy: "Pokud převáží názor, který převažuje v některých státech světa, nechť převáží, pokud nepřeváží, také se nic nestane, ale prosím vás, pojďme už hlasovat."
ooo A jen naivkové by mohli tohoto soudruha podezírat z toho, že neznal vysoce pravděpodobné složení hlasů, jistě dávno předtím pečlivě a několikanásobně přepočítavané...
ooo Vzhledem k tomu, že tento zákon neprosazovala či neblokovala nějaká lukrativní lobby a poněvadž i poslanecký čas jsou peníze, přistoupilo se k hlasování.
ooo Již letmý pohled na výsledné hlasování poslanců ČSSD může vést k názoru o úpadku svobodomyslnosti uvnitř této strany. Někteří zástupci lidu za tuto stranu šli ve své loajalitě k premiérovi - kterou ovšem opozice musí (a ne zcela neprávem) škodolibě nazývat servilitou - tak daleko, že místo abstence absentovali (čímž podstatně snížili kvórum nezbytné pro přjetí zákona). Z přítomných 67 poslanců za ČSSD jich 45 řeklo ano, 21 opustilo sněmovnu a pouze jediný (!) si dovolil zdržet se hlasování (Petr Ibl). Hlasovat proti se neodvážil nikdo!...
ooo Srovnají-li se tyto výsledky s posledním hlasováním na stejné téma dne 11. 2. 2005 - kdy pro hlasovalo 38 poslanců ČSSD, 7 jich bylo proti, 8 abstenovalo a 13 absentovalo (a zákon neprošel o jediný hlas) - pak lze datum 11. 2. 2005 označit za památný den, kdy byli poslanci ČSSD ještě evidentně svobodomyslní. Alespoň pokud jde o homosexualitu.
ooo Záhadný posun v názoru na registrované partnerství nastal u zmíněného poslance Petra Ibla, který nyní jako jediný abstenoval, ačkoliv 11. 2. hlasoval pro... Čistě spekulativní úvaha ústí v otázku, zda mu - jako někdejšímu bachařovi - dodatečně nevytanuly na mysli eventuelní kauzy homosexuality ve vězeňských celách. Nicméně jde o čirou spekulaci, neboť zmíněný poslanec v rozpravě, kde mohl svůj jistý názorový posun objasnit, nevystoupil.
ooo Hlasování 11. 2. 2005 - po úvaze lidoveckého ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody o významu institutu rodiny se závěrem, že "každé prolomení tohoto institutu je krok špatným směrem," a po následném dotazu prof. Jičínského, proč má ministr zahraničí ČR "v tomto směru takový despekt vůči většině západoevropských zemí, které tuto úpravu v mnohem širší podobě již dávno přijaly," (a obávajícího se, "abychom nepřijali představu, že západní Evropa je degenerovaná,") - totiž většinou jednoho hlasu rozhodlo, že EU není v tomto směru ani tak pokroková jako spíše degenerovaná...
ooo Nicméně není vyloučena ani varianta, že současní premiérovi spin-doctors kalkulují s údajnou více než padesátiprocentní tolerantností české veřejnosti k registrovanému partnerství jako s lovištěm některých nových voličů ČSSD. Riziko chybného kalkulu v tomto směru - vzhledem k tomu, že voliči preferují ČSSD především kvůli její sociální politice - není ovšem zanedbatelné a není vůbec vyloučen přesun části mravněji orientovaných občanů směrem ke KDU-ČSL, zatímco příliv někdejších sexuálně liberálních nevoličů ČSSD směrem ku Lidovému domu připadá spíše jako fikce.
ooo Buď jak buď, ČR vyráží do sexuálně svobodomyslné a pokrokové (popř. degenerované) Evropy a počíná si tak trochu po vzoru oné vísky z filmu Slunce, seno, erotika... Jistě není daleko doba, kdy bude i 1. Máj sociálních demokratů kromě tradičního tanečního souboru Lúčnica osvěžovat i avantgardními produkce, z nichž travesty-show sklidí od ještě avantgardnějšího bolševika na Letné jen cynické pohrdání.
ooo Bude přec první máj a lásky čas. Čas lásky heterosexuální, homosexuální, pedofilní, gerontofilní, nekrofilní, zoofilní. Čas pro ukojení vášně sadistické, masochistické i pyromanské. V individuálním i gruppen provedení.
ooo Co tomu asi řekneš, Karle Hynku Mácho - Sodoma Gomora? A co bys tomu řekl ty, Josefe Švejku - Není to nádherný pohled na autentického sociálního demokrata, zírajícího, jak sociálně demokratické panstvo blbne nakvadrát? Nejhorší ovšem bude, když tento počin jednou historikové označí za historicky třetí závažné selhání ČSSD - po obdobném civilizovaném přikývnutí soc-dem panstva rakousko-uherskému militarismu před 1. světovou válkou, a po rovněž neslavném rozpuštění ČSSD v KSČ.
ooo Problémem bude, že v oné epoše charakteristické vymírajícím národem v důsledku zaniklé rodiny a mizivé porodnosti se vláda, hodlající zvýšit porodnost citelným zdaněním bezdětných a plodných občanů, setká s problémem, že se všichni tito občané prohlásí za homosexuály nebo lesbičky a opáčí, že žádat po nich plození dětí je od vlády bezcitné a nemravné...

František Stočes
10. prosince 2005

NETSOCAN