NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2005---Ročník IV.
Přiložíme polínko k úpadku západní civilizace?


ooo Uvádíme doslovné znění zajímavého příspěvku, který přednesl 18. 6. 2004 při jednání Poslanecké sněmovny PČR o registrovaném partnerství poslanec za ČSSD Jan Mládek. Titulek a zdůraznění kurzívou NETSOCAN, zdroj: www.psp.cz.

ooo Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem si vědom, že většina z vás je již rozhodnuta, jak bude hlasovat o tomto zákonu, a že nikoho nepřesvědčím. Považuji však za korektní vůči voličům vysvětlit, proč možná můj postoj půjde proti proudu, protože původně jsem byl spíše připraven zaujmout liberální přístup, chránit práva menšin a spíše podpořit tento návrh. Ale čím více jsem přemýšlel o celé věci, tak tím se mi vkrádaly větší pochybnosti, jestli je to správný nápad, udělat tuto tzv. ochranu menšin.
ooo Domnívám se totiž, že je poměrně jemný rozdíl mezi tolerancí, kterou rozhodně podporuji, a preferencí. A tento zákon, případně i další záměry vedou spíše k preferování této menšinové varianty a k posunu, byť tam ta adopce dětí není, tak tímto směrem.
ooo A tak ve vší pokoře si myslím, že manželství je sice instituce nedokonalá, v krizi, ale je to ta nejlepší instituce, kterou lidská společnost má, podobně jako je to s demokracií a s tržním hospodářstvím. Takže vytváření jakékoliv jiné instituce, která by byla naroveň, vlastně ohrožuje většinovou společnost.
ooo Velmi pozorně jsem poslouchal vystoupení pana docenta Zvěřiny v této věci, ale musím s ním nesouhlasit v jedné věci. My bezpečně nevíme, jaké takovýto zákon bude mít důsledky, protože žádná země nemá dostatečné zkušenosti s tím, aby takováto věc běžela pět, deset, dvacet let, jednu nebo dvě generace. Prostě my to neumíme vyhodnotit a teprve s poměrně větším odstupem zjistíme, jestli to skutečně mělo nulový dopad, nebo nějaký jiný. Měli bychom se na to dívat ve vší pokoře.
ooo Zdá se, že lékaři jsou zajedno v tom, že se homosexualita nedá léčit, ale také se zdá, že pokud se vytvoří příznivé preferenční podmínky, tak se může rozšiřovat. Nemusí to být čtyři procenta obyvatelstva, může to být šest, může to být osm. A také se zdá, že kdykoliv západní civilizace se dostala do úpadku, procento homosexuálů rostlo.
ooo Čili ve vší pokoře bych si dovolil sdělit, že budu hlasovat "ne", možná to bude "měkké ne", ale rozhodně nechci přispět k tomu, že počet homosexuálů se bude zvětšovat, protože jim dáme preference, nebude jich čtyři procenta, ale může jich být šest nebo osm, a že si také přiložíme polínko k úpadku západní civilizace. Možná že je neodvratný, ale není třeba tomu pomáhat. Děkuji.

Frs., 10. ledna 2006

NETSOCAN