NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2005---Ročník IV.
Vřava v českém zdravotnictví


ooo Český zdravotní systém, ekonomicky fungující na principu povinného a solidární pojištění, lze - v porovnání s modelem kdysi zcela privátním a poté se systémem komerčního zdravotního pojištění - označit za systém třetí generace; za civilizační vrchol, schopný - na rozdíl od systémů předchozích - zajistit kvalitní zdravotní péči pro prakticky 100% občanů.
ooo Má-li ovšem tento nesporný civilizační a humanistický výkvět přinášet i adekvátní plody, musejí se všechny subjekty tohoto systému chovat adekvátně civilizovaně. Poněvadž tomu tak evidentně není, pak se pěstování takové květinky poněkud prodražuje a systém má vzhledem k investovaným nákladům neadekvátní účinnost a ztrátovost, mj. i v důsledku obrovské korupce.
ooo Nicméně při zcela nezaujatém pohledu se v tomto kontextu lze i pousmát: konkrétně nad prostoduchostí dezorientovaných českých bolševiků, říkajících si komunisté a neschopných prezentovat takovýto systém jako reálnou komunistickou prestrukturu fakticky vyhovující definici: "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!" Soudruzi totiž dosud nepochopili, že ony potřeby musejí být v každé epoše vnímány jako realistické.
ooo Solidární charakter má nakonec i systém komerčního pojištění. Ale poněvadž chudší vestvy (viz např. USA) na pojistnou částku nedosáhnou, lze to definovat pouze jako solidaritu bohatých.
ooo I v takových souvislostech pak nutno vnímat současný překotný běh událostí související s rezortem zdravotnictví. Někteří z odpůrců stávajícího systému to ostatně jako konflikt mezi "komunistickým" a buržoasním pojetm zdravotní péče chápou i prezentují

ooo Když se na obzoru začal viditelně rýsovat dluh Všeobecné zdravotní pojišťovny ve dvouciferné výši, samozřejmě v miliardách korun, padl další ministr zdravotnictví (konkrétně Milada Emmerová). Vypadalo to na další okázalou "výměnu stráží", která opět zařídí, že problém "vyšumí" do ztracena.
ooo Soudě podle - jako obvykle příjemně naladěné tváře - jednou z nejklidnějších kompetentních osob byla právě ředitelka "bankrotující" VZP. A proč ne, vždyť ze zkušenosti věděla, že ministři zdravotnictví přicházejí a odcházejí; a že se odporoučejí tím rychleji, čím urputněji se pokoušejí s tímto hybridním molochem pohnout.
ooo Příjemně naladěná tvář plynula i ze šťastné povahy ředitelky, která prostě nedokázala žárlit nebo kverulovat. Díky svému výbornému charakteru nezáviděla svým méně úspěšným kolegům, kteří to dotáhli pouze na šéfílky miniaturních pojišťovniček (a na rozdíl od ní vykazovali miliardové zisky). Jiný na jejím místě by žbrblal, proč zrovna on musí zápolit se sto procenty pojištěnců s vysokou nemocností a ještě neplatících pojistné - jako jsou důchodci a děti; zatímco ziskové pojišťovny pečují pouze o zdravé jádro?
ooo Kverulantka na jejím místě by dávno ztratila nervy a ze svého paláce VZP by směrem k chatrči, ve které sídlí Ministerstvo zdravotnictví ČR, denodenně volala - Kdybyste vy bloudi například snížili obchodní marži na léky o mizerná tři procenta, byla bych rok co rok bez dluhů! Heč!
ooo Ředitelka VZP tudíž měla plné právo být se sebou nanejvýš spokojená: ostatně komu se podaří několik let pobírat královský plat (pardon, superministerský - jsme republikou), a přitom rok co rok vykazovat dluh zhruba tři miliardy ročně?
ooo Nynější nucený správce MUDr. A. Pečenka, který ve VZP předtím působil jako ředitel úseku zdravotní péče, a dostal se do konfliktu s vedením VZP údajně proto, že vyzval ředitelku VZP aby jako statutátní zástupce předala orgánům činným v trestním řízení kauzu jedné okresní pojišťovny, tvrdí, že byl poté vyzván k odstoupení s nabídkou odstupného ve výši 17 násobku platu. Odmítl odstoupit a nato byl jeho úsek zrušen...
ooo V kultovním československém muzikálu Starci na chmelu z roku (patrně) 1964 zpívá jeden z jeho hrdinů o životě i tehdejším socialismu: "Moudrý se nermoutí a fiškus není šťoura, jsme přece na pouti, která se zítra bourá..."
ooo Nu a v podobném stylu hodlají čeští zbohatlíci a jejich političtí exponenti (čili česká neoburžoasie) reformovat i české zdravotnictví. Co na tom, že onen filmový hrdina byl hrdinou záporným... To je však míněno jako poznámka pod čarou.
ooo Když žhavý kandidát na nového ministra zdravotnictví slovně ocenil předešlou práci ředitelky VZP, mnozí nepochopili, že se jednalo pouze o galantnost, v níž je D. Rath téměř profesionál neb jí musí současně projevovat své legální manželce i nelegální milence. Později se ukázalo, že mohlo jít i o velice úspěšný manévr za účelem jemného oslepení ostřížího zraku, s nímž sledoval D. Ratha prezident V. Klaus.
ooo Sotva totiž uschnul prezidentův podpis na jmenovacím dekretu nového člena vlády, ministr vyhlásil nucenou správu ve VZP a její ředitelku vyzval k odstoupení. A strhla se nečekaná a nevídaná mela!
ooo Nucený správce Pečenka dostává ochranku neb je mu údajně telefonicky vyhrožováno. Úřednice VZP odmítne vydat kontrolním orgánům mzdové doklady a odebere se ke své nadřízené kde údajně zkolabuje.
ooo Rath poté konstatuje podnikatlsko-tunelářské propojení některých politiků ODS - zmíněn je senátor Julínek, europoslanci Ouzký, Cabrnoch - s VZP i snahu zprivtizovat - rozuměj rozkrást - některé nemocnice a volá po ustavení komise, která by prošetřila vazbu politiků na VZP. Jako ozvěna přichází série žalob proti ministrovi zdravotnictví, a exponenti ODS mj. Julínek, hejtman Bendl a další po něm žádají omluvu a dohromady asi 3 miliony korun jako satisfakci. Tento kolorit pak doplnují reakce, vysvětlující, proč se asi předchozím premiérům nechtělo do tohoto gigantického vředu říznout - zdravotnictvím protéká ročně 200 miliard korun a samotnou VZP 100 miliard. Raději odvolali vzpurného ministra a ještě k tomu možná dodrželi opoziční smlouvu.
ooo Již 10. listopadu (LIDOVÉ NOVINY, 11. 11.) se totiž ozývá praotec tohoto liberálního chaosu - jinak toho času čestný vůdce ODS i prezident ČR Václav Klaus - a až z daleké Indie přes svého mluvčího J. Hájka vzkazuje, že Rathovo rozhodnutí (rozuměj uvalení nucené správy na VZP) považuje za demonstraci síly...
ooo Krátká vysvětlivka ohledně onoho liberálního chaosu: V roce 1992 vyšel zákon umožňující (prý) konkurenční existenci libovolného počtu zdravotních pojišťoven - (prý) kvůli většímu komfortu pojištěnců. Vzniklo jich nakonec 27. Po rychlém tunelování a likvidaci - s miliardovými škodami pro státní kasu - jich 18 odešlo ze scény. Nyní máme zdravotních pojišťoven 9, z toho je 8 zaměstnaneckých pojišťoven v zátiší a v zisku asi 7 miliard a pouze mamut VZP slouží jako gigantický finanční hromosvod či tunel peněz daňových poplatníků.
ooo Poté předseda ODS Topolánek varuje 23. 11. v MF DNES národ před snahou státu ovládnout VZP. Článek se jmenuje VZP - Velký Zálusk Po moci.
ooo Prezidentem a jeho pobočníky povzbuzená ředitelka VZP nato statečně prohlásila, že boj se zlem nevzdá (konec konců přežila asi 7 ministrů zdravotnictví) a velkoryse se přirovnala se ke Kartágu, které chce Rath po vzoru Římanů zničit. Avšak již 26. listopadu přináší tisk zprávu Rath vyhrál, šéfka VZP odstoupila... (MF DNES, 26. listopadu).
ooo Titulek našeho nejčtenějšího tzv. seriozního deníku ovšem poněkud dezinformuje, neboť Jiřina Musílková pouze slíbila (prohlásila), že odstoupí k 1. 1. 2006... A jako důvody uvedla: "Chci ochránit firmu, naše pojištěnce, ale i sebe a rodinu." Prý jí i členům její rodiny v poslední době někdo stále vyhrožoval (MF DNES, 26. listopadu). Specifikace této hrůzy zněla: "Jde o vzkazy různých politiků přes třetí osoby..." (MF DNES, 26. listopadu: Musílková odchází: Vyhrožovali mi). Co z toho všeho myslela vážně ukáže teprve budoucnost.
ooo 28. listopadu pak MF DNES uveřejňuje článek mající charakter neuvěřitelně poplašné zprávy. Spekulovat lze ovšem i o vlivu eventuální paranoi či romeovské lásky k Julii Jiřině; nicméně hlavním motivem bude nejspíš ten nejstřízlivější pragmatismus. Místopředseda Sdružení praktických lékařů, Jan Jelínek, v článku Musílková: téměř politický proces komentuje odstoupení J. Musílkové z čela VZP mj. slovy: "Nedivím se jí, že odstoupila. Asi je lepší odstoupit než třeba vypadnout z okna Černínského paláce." Jak vidno - seriozní papír MF DNES snese skutečně všechno. Navíc 1. 1. ředitelka VZP nejenže nevypadla z okna, ale ani neodstoupila.
ooo Aby tomu všemu s vykulenýma očima zírající občané alespoň trochu rozumněli, publicista Ondřej Neff v deníku LIDOVÉ NOVINY 25. listopadu poznamenává (článek se jmenuje Rath? Odvážná volba) : "Pro značnou část novinářů je Rath jednoznačně mužem určeným k zastřelení."
ooo Nu a v témže deníku a téhož dne, v článku VZP a ČT - dvě věci veřejné vyšel burcující komentář ve kterém se mj. píše "Být ještě dnes zaměstnancem České televize, sledoval bych zprávy o Rathových útocích na největší zdravotní pojišťovnu s mrazením v zádech... Je to podobné, ale jiné, horší než tehdy v ČT...Tady jde o víc než o křeslo Ratha či Musílkové. Případ VZP je jasnější a brutálnější než televizní krize před pěti lety... Davy do ulic to asi nevyžene..." Jeho autorem je novinářský střelec Martin Schmarcz, proslulý z 90. let svými neúspěšnými snahami vpálit novinářskou kulku do hlavy Miloše Zemana, to vše za zpěvu novinářských častušek a ód na V. Klause, ODS, a úspěšného ekonomického tygra ČR.
ooo Oč vlastně jde v celém nynějším konfliktu? Celou situaci české společnosti i zdravotnictví brilantně vystihli lékaři Jiří Šavlík a Jan Hnízdil, kteří již před rokem v článku Rezervy jsou i na straně lékařů (Lidové noviny, 16. dubna 2004) napsali: "Vysoká kriminalita, agresivita řidičů i problémy zdravotnictví, to vše má společného jmenovatele. Je jím pojetí občanské společnosti jako veřejného prostoru, v němž rozdělování výhod a zacházení s informacemi patří k mocenským nástrojům podléhajícím přísnému protokolu zájmových skupin. V historickém období, které nazýváme epochou informací, je jejich použití srovnatelné s výkonem moci, použitím fyzického či psychického násilí. Je zcela lhostejné, nazveme-li to slovy lobbismus, klientelismus, korupce, mafie či politikaření... Víme, že jde o hry hrané v zájmu různých vlivných skupin, dalece vzdálených potřebám pacientů i zdravotníků. Jde o perfidní kompromis mezi ´péčí´ o lidi a medicinsko-ekonomicko-politickým komplexem, zastíraný uspokojováním potřeb ´průměrných´ občanů a slovy o demokratických principech i působení neviditelné ruky trhu. Jak z té bídy ven? Domníváme se, že je nutno rozlišit mezi medicínou a zdravotnictvím. Medicína byla a zůstane vysoce odbornou, zodpovědnou a humanistickou službou nemocnému člověku. Nemá nic společného s výrobou a prodejem, zdraví není tovar... Zdravotnictví je organizace, nechť je podřízeno medicíně..., ať jí slouží, a bude sloužit spojenectví lékaře a pacienta. Ve znaku zatím stále máme Euskulapa. Anebo pověsme místo něho na ministerstvo Merkura a pojďme kšeftovat."
ooo K tomuto názoru lze připojit i slova někdejšího ministra zdravotnictví MUDr. Ivana Davida, který 22. 9. 2004 na panelové besedě pořádané Lidovými novinami a o. s. AGORA v kinu Perštýn konstatoval, že některé subjekty v systému jsou natolik mocné, že jakýkoliv pokus o racionalizaci toku peněz v systému vede k odvolání ministra zdravotnictví.
ooo Elementárním systémovým problémem českého zdravotnictví je jeho podoba hybridního monstra, skládajícího se ze dvou zcela protikladných částí: první hlava této dvouhlavé obludy dodává tělu živiny (jsou to pojištěnci a daňoví poplatníci) a v organismu monstra vzniká zlaté vejce v ceně 200 milird korun. Sotva je vejce sneseno, chňapne po něm druhá - tentokráte žravá, věčně hladová a nenasytná - palice a pokouší se co největší kus z tohoto vajíčka shltnout (tuto hlavu tvoří ziskové subjekty v systému zdravotnictví, jejichž jediným motivem je co nejvyšší vlastní zisk bez ohledu na funkci systému). Je jasné, že takováto obluda není vůbec perspektivní a navíc, zisk oněch privátních subjektů je vlastně neetický, poněvadž odsává peníze ze systému a odsává peníze pojištěnců a daňových poplatníků...
ooo Duchovním praotcem tohoto Jurského parku jsou (již zmíněný V. Klaus), ODS a ostatní čeští liberálové, kteří do zdravotnictví vpustili oněch 27 zdravotních pojišťoven (přitom by stačily maximálně dvě), privatizované lékárny (jedna pražská lékárna si ze svých zisků dokonce pořídila autobusovou dopravu), neomezený počet privátních lékařských praxí, atd., atd.
ooo Za optimální systémové řešení lze zcela evidentně považovat existenci neziskových organizací, popř. i ziskových, avšak pod (asi obtížně realizovatelnou) podmínkou kontroly, zda je investovaný zisk vracen do systému a zda je míra onoho zisku etická.
ooo Ať se to někomu líbí nebo ne, zdravotnický systém převzatý od bolševika lze považovat za generačně nejvyspělejší civilizační fenomén, schopný poskytnout adekvátní zdravotní péši teoreticky 100% občanů. Konkurovat mu mohou pouze systém tržní, který odvrhl již před 150 lety Bismarck, neboť dokázal zajistit zdravotní péči pouze 15% občanů (a dnes by se toto číslo redukovalo na pouhých 5%)! Na systém komerčního pojištění, známý z USA, finančně nedosáhe asi 20% občanů.
ooo Poněvadž existující systém je evidentně nejhumánnější, pak jeho eventuální proměnu nelze nazvat mírněji nežli barbarizací. Bitva, která nyní probíhá, je bitvou o systém a ona druhá, nenasytná hlava monstra se nebude štítit vzít si jako rukojmí i pacienty.
ooo Ať již to dopadne jakkoli, Paroubkovi i Rathovi by měl být v každém případě udělen metál za statečnost. A pokud jde o chování médií?... Děs, hrůza, nevyváženost, nevzdělanost, nekultivovanost, nemravnost, subjektivita!


Článek není dokončen!


František Stočes
10. ledna 2006

NETSOCAN