NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2008---Ročník VII.
VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Vážení přátelé, kolegové, lidé, máme tu Vánoce, čas k bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Pro mne osobně byl ku příkladu rok 2008 celkem úspěšný. Moje pracovní i osobní cíle se postupně začaly naplňovat, dokázal jsem ve společnosti rozvinout diskuse nad pro mne palčivými tématy a - máme v obývacím pokoji novou stěnu.

Chápu však, že opatrné a spíš jen mírné nadšení z osobní bilance letošního roku rozhodně nemusí sdílet všichni. Letos objektivně přibylo lidí, kteří se svěřovali se svými problémy a to ať už v sociálně-ekonomické oblasti, či v oblastech, kde zatím tolik povzdechů slyšet nebylo. Potkal jsem se po dlouhé době a dokonce v některých případech i začal pracovat se svými dávnými známými a mohl jsem tak po dlouhé době trochu i odpozorovat lidi kolem sebe. Dokonce jsem se občas dostal i do stádia, kdy mně nezdolný optimismus některých z nich začal být s nadsázkou až takřka protivný. Ale je pravdou, že letošní Vánoce budu prožívat rozhodně šťastnější. Letošní rok mne přesvědčil, že si své - zejména pracovní - dávné sny skutečně mohu plnit. Má práce mne baví a těší a cítím se být v těchto oblastech snad i užitečný. Uvědomuji si, že můj postoj, býti jen opatrným pěšákem, který si své nápady nechá jen v šuplíku, či na blog, nebyl až tak úplně správný. Fakt, že jsem hendikepovaný a že mohu promlouvat do hodně oblastí jsem konečně přestal brát jako negativum, nebo jakési sebemrskačské předurčení k automatické diskriminaci. I když kvůli mému postižení mne také i letos dokázalo pár lidí "naštvat" (a to musím svoje prsty opravdu silně nutit, aby pár písmenek nezaměňovaly).

Je pravda, že právě uplynulý rok znamenal také mnohde zásah do našich peněženek a s tím související uvažování o naší finanční budoucnosti. A to nejen ve vztahu k finanční krizi, nebo jen k výsledkům vládních reforem. Rok 2008 byl v mnohém přelomový a jeho změny se budou jistě promítat i do let příštích. Je tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými a v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Chci všem popřát, aby v sobě našli tolik osobní odvahy a seberozvoje, jak jsem tomu byl - díkybohu - okolnostmi přinucen letos já. Abychom si mohli na konci roku 2009 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok letošní. A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické příslušnosti, zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace, pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit příjemně a pokusíme se když ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme jakýkoliv názor.

Krásné prožití Vánoc a vše dobré a vše podle Vašich přání v roce 2009 pro Vás i Vaše blízké z celého srdce přeje


Michal Rada
Převzato z webových Stránek Michala Rady

23. prosince 2008

NETSOCAN