NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2008---Ročník VII.
Otevřený dopis k vyloučení z ČSSD


ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DENOKRATICKÁ
Okresní výkonný výbor ve Zlíně
Třída Tomáše Bati 1547
760 01 Zlín
Ve Zlíně, 1. 12. 2008

Věc: Otevřený dopis k vyloučení Mgr. Miloslava Štěrby z ČSSD Okresní konferencí ČSSD ve Zlíně dne 29. 11. 2008Vážení přátelé,

tato informace se dostala do velmi široké obce členů České sociální demokracie v celé republice, do sdělovacích prostředků, dostala se i ke mně. Dovolte mi, abych jednotlivě, každému z Vás jako přítel Miloslava Štěrby a člen MO ČSSD ve Zlíně pogratuloval k tomuto politicky nepochybně prozíravému kroku. Rozhodli jste skutečně objektivně, demokraticky, přihlédli jste téměř ke všem zločinům, které špatný sociální demokrat Štěrba spáchal.

Doposud jsem se domníval, že jeho největším zločinem bylo, že stále prosazoval vyloučení zrádce Miloše Melčáka Zlínskou sociální demokracií. Tedy to, co většina z Vás, členů OVV ČSSD odmítla a potvrdila příteli Melčákovi členství v MO ČSSD Zlín. To, že Melčák zrádcem je, potvrzuje zásadním hlasováním proti ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jeho zásluhou a i Vaší podporou jeho osoby procházejí ve sněmovně Julínkovy a Nečasovy skvělé zákony.

Druhým velkým zločinem přítele Štěrby byl jeho odpor k Vaší až dojemné sounáležitosti se Zlínskou ODS. Sounáležitosti která nám již po léta prohrává komunální volby. On si stále neuvědomuje, že ODS Vám za to poskytuje pár míst na radnici a nechá Vás za ně dělat práci, kterou sama dělat nechce. Naši voliči, občané města Zlína to již po léta kvitují.

Třetím zločinem přítele Štěrby bylo jeho rozčarování nad mnohaletým formálním fungováním Městské organizace ČSSD ve Zlíně. Po dlouhou dobu probíhala setkání Zlínských sociálních demokratů s pod poloviční členskou účastí. V této skupině převládali lidé blízcí Miloši Melčákovi a vzácnému příteli Martinu Janečkovi. Ostatní se zřejmě z pocitu marnosti věnovali něčemu jinému. Organizace tak sloužila pouze jako výtah k moci pro úzkou skupinu členů, kteří si ji důsledně a demokraticky hlídali.

Protože byl Šterba se svými výhradami na schůzích vždy demokraticky vymazán a nehodlal se s tím smířit, napsal k Vaší nelibosti na tato témata několik článků. To je asi vše o čem vím.

Nyní jsem se s překvapením dověděl, že opravdovým důvodem k vyloučení Štěrby je jeho snaha o založení druhé městské organizace sociální demokracie ve Zlíně. Příteli Štěrbovi a jeho snahám rozumím v tom, že mu Vaše parta není příliš sympatická (konec konců to platí i pro velkou většinu občanů města Zlína) a chce zůstat sociálním demokratem, protože jím skutečně je. Navíc mu stále neladilo to chce Jiří Paroubek a Česká sociální demokracie a to co chce Miloš Melčák a Zlínská sociální demokracie.

Jsem přesvědčen, že každé normální organizaci politické strany by mohly být snahy o rozšíření členské základny sympatické. Rozumím ale tomu, že se Vám to nelíbí, protože pak by jste již neměli všechno pod kontrolou. Ale co dělat se sociálními demokraty, kteří jimi jsou a být chtějí a přitom nechtějí být v partě s Vámi a stále sloužícím Milošem Melčákem? Na okresní konferenci ta odpověď padla. Je to skutečně průlomové rozhodnutí svědčící o Vašem způsobu uvažování. Ale vážení přátelé jste nedůslední. Měli byste vyloučit všechny, kteří důsledně nekapírují Vaše postoje. A protože i já sdílím názory přítele Štěrby a jsem podepsán na zakládající listině nové městské organizace sociální demokracie ve Zlíně, dovolím si Vám navrhnout abyste začali se mnou.

I když to možná bude s podivem, protože Vy zdaleka ne každému odpovíte, přesto Vaši odpověď očekávám. Dokonce ve lhůtě, která Vám přísluší.

S pozdravem

Ing. Stanislav Žáček


Frs
3. prosince 2008

NETSOCAN