NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2008---Ročník VII.
Vánoční dárky pro Zlínsko

Praha připravila pro občany Zlínska předvánoční překvapení. Nejprve ministerstvo zdravotnictví zrušilo traumacentrum v Baťově nemocnici, a nyní, už po Mikuláši, nás postrašili zrušením onkologického centra. (Podle posledních informací to Julínek nepřipustí. Možná, i díky ohlasu, který odstartovali novináři!). Schází nám, prý, dostatek atestovaných specialistů. Ptát se, proč musela nemocnice a kraj investovat 350 miliónů, aby pak stačily dva měsíce a záměr se zpochybnil, je zcela na místě. Zvláště pro sta tisíce obyvatel jihovýchodní Moravy, tak znevýhodněných vůči jiným krajům mimořádně špatnou dopravní dostupností. Ať si přijedou pánové z hlavního města vyzkoušet, jak rafinovaná je doprava z našeho kraje do Brna a Olomouce. Z Hradiště, ze Vsetína, ze Zlína, kam se oko podívá, všude se táhnou nekonečné řady aut. Kraj je prakticky bez dálnice, nepočítá se s leteckou dopravou, zbývá železnice. Vhod přijde praxe z Ruska. Neexistence cest tam způsobuje, že uprostřed noci náhle zastaví u sanitky na polní cestě mezinárodní rychlík. Nešťastník putuje do nemocnice jediným možným způsobem. Hle, příklad pro náš kraj!

Zdejší poměry ale dobře znají legislativci, a také ministři pocházející ze Zlínska. Jenže čekejte podporu od těch, jejichž zájmy často nepřesahují horizont jejich vlastních potřeb! Stávající vláda se doslova otřásala v základech po skončení voleb do Senátu ČR a do krajských zastupitelstev. Příčina porážky byla označena na kongresu ODS: nedostatečná komunikace, nevhodné načasování, špatná prezentace záměrů Julínkova ministerstva. Nicméně závěry kongresu jsou zapomenuty, žádné ponaučení se nekoná. Zoufalá radní Příleská (ČSSD) naříká (Radiožurnál,11. 12. - 18:30 hod.), že ji schází informace.

Ke zdravotnických dárkům přibude od nového roku i mimořádné zvýšení ceny elektrické energie od společnosti E.ON. Nějakým nedopatřením právě ona dodává elektřinu našemu kraji. Našim domácnostem a našim podnikatelům. Právě podnikatelskému sektoru se ještě více ztíží konkurenční podmínky. Kdybych byl ironický, tak bych připomněl, že ve Zlíně už stejně žádný průmysl nemáme. A namítnete, že kromě zdražení elektřiny nás čeká rok hospodářské recese, propouštění z práce, restrikce ve výdajích na sociální potřeby atd.

Lidé jsou odolní vůči nepříznivým vlivům, které nemohou sami ovlivnit. Třebaže postiženi světovou finanční krizí, vítáme předsednictví České republiky v Evropské unii. Od politiků by člověk čekal, že budou doslova prodávat možnosti našich lidí, zdůrazňovat, jak schopné, vzdělané, kulturně vyspělé občany má tato země v srdci Evropy. Navažme na tradice založené nejslavnějšími předky, jakými byli slavní čeští králové Karel IV., Jiří z Poděbrad, exulant J. A. Komenský, kteří se dokázali cítit Evropany v daleko těžších dobách. Jak je proti tomu ubohá malost těch, kteří to chtějí Evropě „osladit“. O budoucím domově našich dětí spekulují s vypočítavostí trhovců. Bez vědomí historické odpovědnosti opět prosazují nebezpečné vidění světa jako světa přátel a nepřátel. Jestliže všude v Evropě je pravidlem, že na radnicích visí i vlajka EU, tuto samozřejmost od našich politiků nečekejme. Elementární slušnost vyžadovaná od hostitele dostává na frak.

S tímto pochmurným konstatováním naší každodenní reality však nekončím. Přeji vám všem železné nervy, dostatek odvahy překonávat obtíže všeho druhu, a zejména spokojenost v osobním životě, a, především, zdraví vám i vašim blízkým.


Mioslav Štěrba, Zlín
18. prosince 2008

NETSOCAN