NETSOCAN
Číslo 12 -- PROSINEC 2009 ---Ročník VIII.
Zemanovci vstupují do politické soutěže

Strana práv občanů – Zemanovci. Pod tímto názvem nového politického subjektu se vrací do politiky ex-premiér České republiky ing. Miloš Zeman. Koordinátoři krajských přípravných výborů SPO se 4. a 5. prosince sešli v Praze na celostátním aktivu, aby po očekávaném schválení stanov strany připravili krajské konference. Na nich proběhnou volby krajských orgánů a zejména nominace na kandidátky strany do parlamentních voleb. Přítomní zástupci všech českých krajů (včetně čtyř zástupců Zlínska) po dva dny diskutovali o programových záležitostech. SPO, která bude levicově orientovaná, proevropská, podporující zásady sociálně tržní ekonomiky. K programovým prioritám patří také prosazení přímých voleb, od starostů po prezidenta republiky. Nicméně hlavní důraz kladli přítomní krajští koordinátoři na nutnosti změny v politické praxi tak, jak ji předvádí současní politici. Renomovaný ekonom Miloš Zeman mohl být spokojen s úrovní diskuze, zejména s početnou skupinou mladých příznivců, kteří věří v jeho nově zformovaný štáb ekonomů a právníků, nabízející jinou politiku. Nikoli populistické zadlužování, ale ani asociální vzývání kapitalismu. Zejména však obrácení pozornosti k možnostem hospodářského rozvoje, rozšíření počtu pracovních míst a preference českých podnikatelských subjektů oproti zničující záplavě cizích firem v této zemi.

Nebyl by to Miloš Zeman, aby několikrát nezpůsobil veselé pozdvižení v sále svými lakonickými bonmoty. Zatímco se přítomní domlouvali na způsobu oslovování, a zazněl návrh na obnovení zneužitého oslovení „soudruh“, lídr strany namítnul: „... vždyť „třídní boj je úplné h.... proti soudružským vztahům“. I tak byl zamítnut jeden konstruktivní návrh.

V části zaměřené na stranický marketing a předvolební strategii se přítomní dověděli o nově založených webových stránkách , kde si můžete přečíst i další Zemanovy slovní „perly“ v rubrice „Citáty a výroky Miloše Zemana“. Anebo se blíže seznámit s jeho SPO-Zemanovci na adrese info@pratelemilosezemana.cz


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
6. prosince 2009

NETSOCAN