NETSOCAN
Číslo 12 -- PROSINEC 2009 ---Ročník VIII.
Vzdělání nebo útok na veřejné finance?

Nabytím kvalifikace je pracovník zařazen do jisté tarifní skupiny. Jeho vysvědčení nebo diplom se tak materializuje ve mzdě a příjmech.

Jako občané bychom měli být pozorní k inflačnímu nárůstu tzv. vzdělanosti. Stále snazší získávání, řekněme, formálního vzdělání zatěžuje veřejné finance a tento problém je dnes víc než aktuální. Myslím si, že do značné míry znehodnocuje i dobré úmysly politické reprezentace, která boduje sliby o navýšení peněz „do budoucnosti národa“.

Současné školské tržní prostředí bez hranic se zapsalo do dějin národa nezapomenutelným vtipem:
Co děláš o víkendu?
Práva v Plzni.

Policisté, celníci, a jiní státní zaměstnanci se pídí po možnosti získat formální kvalifikace, logicky, s co nejmenším vynaložením sil. Jinou stranou mince je fakt, že kvalifikovaní lidé neseženou volné místo, protože je obsazeno (a víme, jak to u nás chodí!) člověkem bez řádné kvalifikace. A další působení takto nekvalifikovaného pracovníka pak vyžaduje, dle české praxe, aby doháněl zameškané formou studia, s úlevami, které znovu platíš ty, daňový poplatník.

Není neobvyklé v této zemi, že projíždíte vesnicí (Kunovice, Starý Hrozenkov – u nás na Zlínsku) s dobře prosperující vysokou školou . O tom si Jan Ámos Komenský mohl nechat jen zdát! Přiložený článek ilustruje zmíněné poměry víc než dostatečně!


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
6. prosince 2009

NETSOCAN