NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2010 ---Ročník IX.
Petice proti perzekuci mírových aktivistů v USA


Následující otevřený dopis s výzvou akademikům, aby připojili své podpisy proti perzekuci amerických mírových aktivistů vydala SDS , americká studentská organizace Studenti za demokratickou společnost .

Vážený kolego,

jak asi víte v pátek 24. září 2010 vnikla FBI do několika domů a do jedné úřadovny v Chicagu a Minneapolisu s doručením předvolání k porotě předběžného výslechu pro 14 protiválečných aktivistů a aktivistů mezinárodní solidarity v Chicagu a Minneapolisu.

Tyto razie byly celostátně koordinované a mnozí další aktivisté byli navštíveni FBI a individuálně zastrašováni ve státech jako Wisconsin, Severní Karolina a Kalifornie. Tito aktivisté jsou vyšetřováni dle zákona běžně známého jako „Hmotná podpora terorismu“. Ten je užíván k zastrašování těchto a dalších aktivistů a neústavně omezuje jejich možnosti kritiky zahraniční politiky federální vlády. Více informací lze nalézt ZDE . Toto je nebezpečný útok na ústavní práva zajišťující svobodu projevu všech aktivistů usilujících o sociální spravedlnost či lidská práva a protiválečných aktivistů i organizací v nynějších Spojených státech.

Disent, ať s názory jeho aktivistů souhlasíme nebo ne, je významnou součástí každé demokracie. To je obzvláště pravdou v jednom z našich případů, kdy se požaduje respekt k právům jednotlivce. Každý člověk, pokud má být svobodný, musí mít svobodu kritiky. Každý útok na tuto svobodu je nebezpečný pro nás všechny.

Toto znásilnění lidských práv je cíleno na protiválečné aktivisty, odboráře a ty, kteří věnují svůj čas a energii na podporu odporu palestinského a kolumbijského lidu proti Spojenými státy financované okupaci a válce. Zmínění aktivisté se angažují v mnoha iniciativách jako například Družební města, Protiválečný výbor, Skupina pro solidaritu s Palestinou, Kolumbijská akční síť, Studenti za demokratickou společnost, Organizace svobodné socialistické cesty. Jedná se nebezpečnou státní snahu umlčet rostoucí opozici vůči válkám Spojených států; což nelze dopustit.

FBI a vláda USA musejí skončit svou akci zastrašování protiválečných i o mezinárodní solidaritu usilujících aktivistů. Jsem rozhořčen tímto pohrdáním demokratickými právy. Žádám vás, abyste podpořili výzvu za:

- zastavení represí vůči protiválečným i o mezinárodní solidaritu usilujícím aktivistům.
- okamžité navrácení veškerého zabaveného materiálu: počítačů, mobilních telefonů, tiskovin, dokumentů atp.
- ukončení výslechů protiválečných aktivistů.

Jako členové akademické obce jste mnohými považováni za významné osobnosti v těchto a dalších problémech naší společnosti. Proto, prosím, zvažte: připojení vašeho jména k seznamu akademiků odmítajících policejní vpády a policejní zastrašování; rovněž zvažte osobní dopis vašim zástupcům ve vládě, dárcovství peněz na právní obhajobu a konání akcí ve vaší komunitě; a rovněž zasílání článků mediím ve kterých podpoříte aktivisty, kterým velice záleží na světě, ve kterém žijeme.


Překlad FRS
12. prosince

NETSOCAN